Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Współpraca kulturalna Samorządu Województwa Dolnośląskiego i uczelni wyższych Podstawy prawne współpracy : Ustawa o samorządzie wojewódzkim z dnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Współpraca kulturalna Samorządu Województwa Dolnośląskiego i uczelni wyższych Podstawy prawne współpracy : Ustawa o samorządzie wojewódzkim z dnia."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Współpraca kulturalna Samorządu Województwa Dolnośląskiego i uczelni wyższych Podstawy prawne współpracy : Ustawa o samorządzie wojewódzkim z dnia 05.06.1998 r. z późniejszymi zmianami Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25.10.1991 r. z późniejszymi zmianami Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 26.04.2003 r. z późniejszymi zmianami Poziomy współpracy: bezpośredni → samorząd - uczelnie wyższe pośredni → wojewódzkie instytucje kultury – uczelnie wyższe Wydział Kultury Wrocław, czerwiec 2011

3 Przykłady współpracy bezpośredniej: 1)dofinansowanie projektów uczelni oraz działających przy uczelniach fundacji, stowarzyszeń i związków w ramach konkursu na zadania publiczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, m. in.:  Uniwersytet Przyrodniczy – „Organizacja 43 Ogólnopolskiej Turystycznej Giełdy Piosenki Studenckiej”;  ASP – IV Międzynarodowy Konkurs Rysunku, wydawanie czasopisma FORMAT;  Akademia Muzyczna – Letnia Akademia 2009;  Fundacja im. Gepperta – VIII Międzynarodowy Plener Artystyczny ArtEx 2008;  Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego – Międzynarodowy Festiwal Muzyki Wiedeńskiej  Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Porozumienia Uczelni Wrocławskich PUWR – Juwenalia, Festiwal Kultury Studenckiej, wydawanie gazety studenckiej „Uniwersal-INFO”;  Akademickie Stowarzyszenie Kultury WAGANT – Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej ŁYKEND, Międzynarodowy Festiwal Maj z Muzyką Dawną; 3 Współpraca kulturalna Samorządu Województwa Dolnośląskiego i uczelni wyższych Wydział Kultury Wrocław, czerwiec 2011

4 2)opracowanie koncepcji powołania Muzeum Dolnego Śląska we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim; 3)współpraca w realizacji projektów międzynarodowych, m. in.:  porozumienie o współpracy kulturalnej pomiędzy Województwem Dolnośląskim i Alzacją w latach 2003 – 2010 (ASP - wymiana studentów, warsztaty pobytowe pedagogów – artystów, wystawy;  Akademia Muzyczna - wykładowcy i zasoby nutowe w projekcie Muzyka Dawna);  prezentacje Województwa Dolnośląskiego w regionach partnerskich np. Styria, Meklemburgia, Brandenburgia, Saksonia (Akademia Muzyczna : koncerty wykładowców – artystów i studentów; AWF – koncerty zespołu pieśni i tańca KALINA, ASP – warsztaty artystyczne oraz wystawy studentów i absolwentów uczelni);  nagrody dla wybitnych przedstawicieli nauki i sztuki w ramach wspólnego projektu województwa i Dolnej Saksonii – Nagrody Kulturalnej Śląska m.in. dla prof. Jana Harasimowicza (UWr- historyk sztuki), prof. Norberta Honszy (UWr – germanista), prof. Małgorzaty Dajewskiej (ASP – rzeźba – szkło), prof. Jana Miodka (UWr – językoznawca), Eugeniusza Geta Stankiewicza (ASP – grafika) oraz Instytutu Filologii Germańskiej UWr; Współpraca kulturalna Samorządu Województwa Dolnośląskiego i uczelni wyższych Wydział Kultury Wrocław, czerwiec 2011

5 4)przyznanie stypendiów w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami i upowszechniania kultury (od. 2007 r.) m.in. dla studentów, absolwentów i pracowników uczelni artystycznych np. Michał Gdak - ASP i Politechnika, Magdalena Krzemińska – Baluch - ASP i UWr, Magdalena Kulig - Akademia Muzyczna i UWr, Marta Rusnak - Politechnika, Magdalena Kreis – ASP i UWr; 5)przyznanie nagród Marszałka Województwa Dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury m. in. Andrzej Saj – ASP, Krzesisława Dubielówna - PWST, Joanna Węgrzynowicz i Szymon Komasa – studenci Akademii Muzycznej, prof. Grażyna Jaskierska – Albrzykowska – ASP; 6)udzielanie patronatów honorowych Marszałka Województwa i udziały w komitetach honorowych w projektach uczelni oraz fundacji, stowarzyszeń i związków związanych ze środowiskiem akademickim; 7)udział w gremiach doradczych - Rada Kultury, kapitułach – Kapituła Międzynarodowego Dnia Teatru, ekspertyzy, analizy i opinie specjalistyczne wykonywane przez kadrę naukową uczelni na potrzeby urzędu; Współpraca kulturalna Samorządu Województwa Dolnośląskiego i uczelni wyższych Wydział Kultury Wrocław, czerwiec 2011

6 8)współorganizacja konferencji, obchodów jubileuszowych i zjazdów realizowanych przez uczelnie i środowiska akademickie m.in. obchody 300 – lecia Uniwersytetu Wrocławskiego, obchody 200 – lecia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu; 9)współwydanie publikacji m.in. „Historia Dolnego Śląska”,„Dolny Śląsk – monografia historyczna”, „Samorządowa polityka regionalna na przykładzie Sejmiku Samorządowego we Wrocławiu w latach 1990 – 1998”; 10)wykorzystywanie zasobów materialnych uczelni (wynajęcie sal z zapleczem technicznym, np. Auli Leopoldyńskiej, Oratorium Marianum, korzystanie ze zbiorów muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej i Akademii Muzycznej) i zaplecza dydaktycznego ASP w projekcie alzackim; 11)praktyki studentów kulturoznawstwa i historii w Wydziale Kultury; Współpraca kulturalna Samorządu Województwa Dolnośląskiego i uczelni wyższych Wydział Kultury Wrocław, czerwiec 2011

7 Przykłady współpracy pośredniej: 1)wojewódzkie instytucje muzyczne:  artyści są również pedagogami na uczelniach artystycznych;  organizacja koncertów dla studentów i zespołów muzycznych uczelni;  projekty artystyczne np. festiwale (Musica Polonica Nova) i konkursy; 2)teatry :  prezentacje spektakli dyplomowych;  udział studentów PWST w spektaklach;  aktorzy wojewódzkich teatrów są również pedagogami w PWST;  działalność edukacyjna teatrów wspierana jest pracą pedagogów i pracowników naukowych uczelni (warsztaty, wykłady, kursy, konkursy), np. w ramach Wszechnicy Teatralnej, Klubu 1212, kursów „Języki nowego teatru” i konkursów dla młodzieży i nauczycieli; Współpraca kulturalna Samorządu Województwa Dolnośląskiego i uczelni wyższych Wydział Kultury Wrocław, czerwiec 2011

8 3)Dolnośląska Biblioteka Publiczna prowadzi dla swoich czytelników wykłady z udziałem wykładowców uniwersyteckich z Instytutu Filologii, Kulturoznawstwa, Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Historii; 4)Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, jako instytucja prowadząca działania interdyscyplinarne, współpracuje przy projektach z wieloma uczelniami:  z PWST- przy realizacji Międzynarodowych i Wrocławskich Spotkań Jednego Aktora ( wolontariat studentów, spektakle – debiuty studentów, logistyka);  z Akademią Muzyczną - przy realizacji projektów międzynarodowych, koncertów, Międzynarodowego Festiwalu Maj z Muzyką Dawną (koncerty pedagogów i studentów, wolontariat, logistyka);  z ASP - przy realizacji projektów międzynarodowych (współpraca wyszehradzka, plenery i warsztaty artystyczne, np. Festiwal Ekoglass, wystawy), współwydawanie czasopisma FORMAT, wystawy dla najlepszych dyplomów; wystawy i katalogi dla uznanych artystów - wykładowców uczelni;  z Uniwersytetem Wrocławskim – m.in. „Przegląd Piosenki Słowiańskiej”, projekt edukacyjny „Dolny Śląsk pełen historii” (4 filmy o historii Twierdzy Kłodzkiej, Zamku na Skale, Lądka Zdroju i Bystrzycy Kłodzkiej);  wykorzystanie zasobów materialnych uczelni przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych. Współpraca kulturalna Samorządu Województwa Dolnośląskiego i uczelni wyższych Wydział Kultury Wrocław, czerwiec 2011

9 5)muzea:  współpraca naukowa przy opracowywaniu zbiorów, konserwacji zabytków, publikacjach naukowych i katalogach oraz organizacji wystaw;  udział pracowników naukowych uczelni w radach muzealnych;  współpraca z uczelniami i naukowcami przy organizacji konferencji naukowych i wydaniu towarzyszących im wydawnictw;  współpraca artystyczna z uczelniami: plenery i wystawy dla studentów oraz wykładowców, ASP, wspólne wystawy (wystawa szkła ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego i ASP w 2012 r.), Współpraca kulturalna Samorządu Województwa Dolnośląskiego i uczelni wyższych Wydział Kultury Wrocław, czerwiec 2011

10 KIERUNKI DALSZEJ WSPÓŁPRACY: kontynuacja dotychczasowych obszarów współdziałania; wspólne wypracowanie nowych obszarów i form współpracy; rozszerzenie i intensyfikacja współpracy przy realizacji projektów zarówno w relacjach samorząd – uczelnie (np. opracowanie programu wirtualnego zwiedzania najcenniejszych zabytków Dolnego Śląska, poszczególnych obiektów – z informacją historyczną, wybranych tras turystycznych mających odniesienie do historii), jak i instytucje kultury - uczelnie; zwiększenie potencjału naukowo – dydaktycznego uczelni w projektach z obszaru kultury: wymiana doświadczeń kadry naukowej w ramach wspólnych projektów, wymiana informacji naukowej, materiałów dydaktycznych i naukowo – badawczych (istotne szczególnie w odniesieniu do pracy muzeów, OKiS, biblioteki), uczestnictwo w konferencjach, warsztatach, seminariach i plenerach artystycznych; współpraca samorządu z uczelniami przy wykorzystaniu programów unijnych oraz budżetu województwa; opracowanie programu wspierającego potencjał intelektualny i artystyczny regionu (np. poprzez system stypendiów, nagród czy działalność instytucji kultury). Współpraca kulturalna Samorządu Województwa Dolnośląskiego i uczelni wyższych Wydział Kultury Wrocław, czerwiec 2011

11 11


Pobierz ppt "1. Współpraca kulturalna Samorządu Województwa Dolnośląskiego i uczelni wyższych Podstawy prawne współpracy : Ustawa o samorządzie wojewódzkim z dnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google