Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Czechowice-Dziedzice Rok szkolny 2010/2011 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Czechowice-Dziedzice Rok szkolny 2010/2011 1."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Czechowice-Dziedzice Rok szkolny 2010/2011 1

2 Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty nałożyła na organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przedstawienia organowi stanowiącemu tej jednostki informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny (art.5a ust.4). Zadania oświatowe Gmina Czechowice-Dziedzice realizuje w oparciu o postanowienia: 1)Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 2) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), 3) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. Z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), 4) Aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji ustawowych zawartych w ww. ustawach. 2

3 Zbiorcze dane z arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2010/2011 Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach 3

4 Zbiorcze dane z arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2010/11 4 Dane Suma końcowa Liczba jednostek sprawozdawczych26 Liczba oddziałów229 Liczba uczniów5275 Liczba nauczycielskich etatów przeliczeniowych529,57 Suma etatów nauczycieli niepełnozatrudnionych60,82 Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych418 Suma etatów nauczycielskich z godzin ponadwymiarowych52,75 Liczba etatów pracowników administracji i obsługi253,58

5 Liczby uczniów typami szkół i poziomami oddziałów. 5 Typ szkoły Poziom kształcenia L. uczniów Kl.1Kl.2Kl.3Kl.4Kl.5Kl.6„0”5-latki4-latki3-latkiSuma szkoła podstawowa 415435408439464437 2598 gimnazjum449411483 1343 przedszkole (oddziały 0) 579240465501334 Suma864846891439464437579240465505275

6 Liczby uczniów typami szkół i poziomami oddziałów. 6

7 Liczby uczniów w jednostkach sprawozdawczych 7 L. uczniów Poziom Suma końcowa Jednostka_sprawozdawcza123456„0”cpt GP1Cz-Dz 119107120 346 GP2Cz-Dz 120126122 368 GP3Cz-Dz 10184109 294 PP10Cz-Dz 507025 170 PP11Cz-Dz 374525 107 PP2Cz-Dz 25 100 PP3Cz-Dz 255025 100 PP4Cz-Dz 25 50 PP5Cz-Dz 502551 126 PP6Cz-Dz 25 75 PP7Cz-Dz 25 50 PP8Cz-Dz 50 25 125 PP9Cz-Dz 25 50 PP Lig 5025 75 PP Zab 255025 100 SP1Cz-Dz 30312224332950 219 SP2Cz-Dz 79636169687718 435 SP2 Lig 2838263630 188 SP3Cz-Dz 62 5447545923 361 SP3 Lig 18101323171420 115 SP4Cz-Dz 354441 4240 243 SP5Cz-Dz 545660757666 387 SP7Cz-Dz 5761 63766017 395 ZS Lig 69818620192621 14 336 ZS Zab 816699253124 326 ZSP Br 1117 1618121825 134 Suma końcowa864846891439464437579465240505275

8 Liczby uczniów w jednostkach sprawozdawczych 8

9 Liczby oddziałów typami szkół (składowych) i poziomami 9 Typ szkoły Poziom kształcenia L. oddziałów 1234560cptSuma szkoła podstawowa21 19202221 124 przedszkole (oddziały 0) 251910256 gimnazjum161518 49 Suma3736372022212519102229

10 Etaty przeliczeniowe nauczycieli w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej i zadania nauczycielskie. Etat przeliczeniowy Szkoła Podstawowa Gimnazjum Przedszkola Świetlice Oddz. Przedszkolne w szkołach Zadanie 8010180110801048540180103 Suma Przedmioty ogólnokształcące101,465,0 166,4 Przedszkole (poza zerówką) 55,3 2,057,4 Zerówka0,0 45,9 5,751,6 WF20,324,1 44,4 Języki obce nowożytne16,720,4 0,137,3 Pomoc psych.-pedagog. i zaj. rewalidacyjne19,411,40,6 31,3 Kształcenie zintegrowane28,7 Zniżki kierownicze12,15,28,1 25,4 Religia/Etyka14,86,21,5 0,222,6 Świetlica0,8 19,00,420,2 Biblioteka7,83,8 11,6 Nauczanie indywidualne2,88,1 10,9 Urlopy i zniżki niefunkcyjne3,74,03,0 10,7 Zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne (bez sportowych)4,93,4 8,3 Doradztwo 1,5 Zaj. pozalekc. sportowe1,10,3 1,3 Suma234,4153,4114,419,08,4529,6 10

11 Etaty przeliczeniowe nauczycieli zadaniami 11 Placówka Zadanie Etat Suma końcowa Przedmioty ogólnokształcące Biblioteka Doradztwo Języki obce nowożytne Kształcenie zintegrowane Nauczanie indywidualne Pomoc psychologiczno- pedagogiczna i zajęcia rewalidacyjne Pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno-sportowe Zajęcia pozalekcyjne/pozaszko lne (bez sportowych) Religia/Etyka Świetlica Urlopy i zniżki niefunkcyjne WF Przedszkole (poza zerówką) Zerówka Zniżki kierownicze GP1Cz-Dz 15,81,01,54,9 4,83,70,20,91,3 6,1 1,541,7 GP2Cz-Dz 17,41,0 5,3 2,01,8 1,21,62,0 6,0 1,241,6 GP3Cz-Dz 13,81,0 4,9 1,8 0,71,21,0 5,4 1,232,0 PP10Cz-Dz 0,2 1,0 8,83,81,315,0 PP11Cz-Dz 0,6 0,2 0,0 7,17,30,715,8 PP2Cz-Dz 0,0 3,44,40,78,5 PP3Cz-Dz 0,1 3,44,20,78,4 PP4Cz-Dz 0,1 2,22,00,54,8 PP5Cz-Dz 0,2 5,94,10,710,8 PP6Cz-Dz 0,1 1,0 3,92,00,67,6 PP7Cz-Dz 0,1 2,02,10,54,8 PP8Cz-Dz 0,2 5,74,10,710,6 PP9Cz-Dz 0,1 2,1 0,54,7 PP Lig 0,1 3,52,10,66,3 PP Zab 0,1 3,34,00,78,2 SP1Cz-Dz 7,71,0 1,31,0 1,20,10,31,01,5 1,82,01,81,222,0 SP2Cz-Dz 17,41,0 2,63,00,62,6 0,22,2 0,22,4 1,22,137,7 SP2 Lig 6,70,8 1,34,0 1,80,20,81,11,0 1,3 1,220,3 SP3Cz-Dz 11,91,0 2,2 2,30,3 1,62,50,83,0 1,11,230,6 SP3 Lig 5,4 0,51,1 0,80,10,20,80,50,30,71,01,11,013,3 SP4Cz-Dz 10,20,5 1,62,00,62,20,21,71,92,00,41,3 1,526,1 SP5Cz-Dz 14,41,0 2,73,01,11,8 0,62,22,01,03,9 1,435,1 SP7Cz-Dz 10,81,0 2,37,7 2,2 2,03,0 3,2 1,11,434,8 ZS Lig 14,40,8 3,41,11,95,6 0,11,91,0 4,81,01,2 38,6 ZS Zab 16,91,0 3,61,0 1,90,10,81,61,02,03,3 33,1 ZSP Br 3,50,5 0,72,6 1,10,10,60,70,51,0 1,9 1,016,9 Suma końcowa166,411,61,537,328,710,931,31,38,322,620,210,744,457,451,625,4529,6

12 Jednostka sprawozdawczaEtaty nauczycieli GP1Cz-Dz41,73 GP2Cz-Dz41,58 GP3Cz-Dz31,97 PP10Cz-Dz15,05 PP11Cz-Dz15,81 PP2Cz-Dz8,51 PP3Cz-Dz8,41 PP4Cz-Dz4,85 PP5Cz-Dz10,84 PP6Cz-Dz7,65 PP7Cz-Dz4,76 PP8Cz-Dz10,60 PP9Cz-Dz4,74 PP Lig6,28 PP Zab8,17 SP1Cz-Dz22,03 SP2Cz-Dz37,70 SP2 Lig20,28 SP3Cz-Dz30,57 SP3 Lig13,33 SP4Cz-Dz26,11 SP5Cz-Dz35,11 SP7Cz-Dz34,85 ZS Lig38,56 ZS Zab33,14 ZSP Br16,94 Razem529,57 Etaty nauczycieli w placówkach oświatowych 12

13 Etaty nauczycieli w placówkach oświatowych 13

14 Liczby nauczycieli pełnozatrudnionych poziomami wykształcenia i stopniami awansu zawodowego 14 Wykształcenie Stopień awansu zawodowego Razem dyplomowanymianowanykontraktowystażysta mgr z p.pedagog.23581597382 licencjat(inż.) z p.pedag.769830 inne poniżej śred.2 2 kolegium naucz. 2 2 studium nauczycielskie 1 1 matura i p.pedagog.1 1 Razem245906815418

15 Liczby nauczycieli niepełnozatrudnionych poziomami wykształcenia i stopniami awansu zawodowego 15 Wykształcenie Stopień awansu zawodowego Razem dyplomowanykontraktowymianowanystażysta mgr z p.pedagog.4737249117 licencjat(inż.) z p.pedag.186419 matura bez p.pedagog. 2 2 mgr bez p.pedagog. 1 1 Razem48473113139

16 Dane szczegółowe 16 Kategoria Etaty przeliczeniowe Obowiązki bibliotekarza11,58 Zniżki doradców metodycznych1,50 Zniżki doradców zawodowych1,36 Zniżki dyrektorów22,38 Zniżki kierowników świetlicy1,50 Obowiązki logopedy0,55 Nauczanie indywidualne10,89 Obowiązki pedagoga14,52 Obowiązki psychologa2,40 Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie18,69 Urlopy dla poratowania zdrowia9,04 Zniżki wicedyrektorów3,05 Suma końcowa97,46

17 Rozkład nauczycieli wg liczby godzin przeliczeniowych zaokrąglonych do całkowitych wartości. 17 G. przeliczeniowe123456789101112131415161718192021222324252627Razem Nauczyciele716129105762011386963112972643835271916117557

18 Stanowiska administracji i obsługi 18 Placówka dozorca intendent konserwator kucharka kucharz palacz c.o. pomoc kuchenna pomoc nauczyciela referent rzemieślnik samodzielny referent sekretarka sekretarz szkoły sprzątaczka starszy intendent starszy woźny szatniarz woźna oddziałowa woźny Etaty GP1Cz-Dz1,00 1,25 0,88 1,00 9,25 GP2Cz-Dz 1,00 1,50 1,005,40 2,0012,90 GP3Cz-Dz 0,750,501,00 0,75 1,003,00 1,00 8,00 PP10Cz-Dz 1,000,751,00 3,002,00 7,00 14,75 PP11Cz-Dz 1,000,50 1,00 2,501,00 6,0012,00 PP2Cz-Dz 1,000,501,00 2,001,00 4,00 9,50 PP3Cz-Dz 1,000,501,00 2,001,00 4,00 9,50 PP4Cz-Dz 1,000,251,00 2,006,25 PP5Cz-Dz 1,000,501,00 2,502,00 5,0012,00 PP6Cz-Dz 1,000,501,00 1,750,75 3,00 8,00 PP7Cz-Dz 1,000,251,00 3,007,25 PP8Cz-Dz 1,000,501,00 2,171,25 1,333,0010,25 PP9Cz-Dz 1,000,251,00 2,006,25 PP Lig 1,000,501,00 1,751,00 3,008,25 PP Zab 0,251,00 2,001,00 2,759,00 SP1Cz-Dz 1,000,681,00 2,001,00 2,00 2,4311,11 SP2Cz-Dz 1,00 2,00 1,003,88 2,0011,88 SP2 Lig 0,50 1,00 2,25 0,506,75 SP3Cz-Dz 1,00 2,00 3,25 1,0011,25 SP3 Lig 0,50 1,50 0,753,75 SP4Cz-Dz 0,501,00 2,00 1,00 2,251,00 0,758,50 SP5Cz-Dz 1,000,501,00 2,50 0,50 1,003,50 0,50 2,0012,50 SP7Cz-Dz0,251,000,751,00 0,442,00 1,005,00 1,0012,44 ZS Lig 2,001,50 1,00 2,50 1,004,75 1,0013,75 ZS Zab 1,000,50 1,00 1,50 1,003,00 1,00 10,00 ZSP Br 1,00 0,75 1,002,00 1,758,50 Suma końcowa1,2523,2514,1818,507,000,4444,6715,753,501,251,880,509,8841,782,001,002,5020,3343,93253,58

19 19 Rok budżetowy Dział 801 Oświata i Wychowanie Dział 851 Ochrona Zdrowia Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Razem W tym Szkoły Podstawowe Oddz. Przedszkolne w SP Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów ZOPO Dokształcanie n-li Stołówki Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała Działalność Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Świetlice szkolne Wypoczynek Pomoc materialna Dokształcanie n-li remonty placówek zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne 2009r. 15 324 099,89 361 907,95 9 370 990,849 797 860,28 167 307,36 842 402,10145 821,11 1 152 328,81 0 283 765,47 48 694,72 309 384,33 928 504,43 129 179,58 94 759,71 4 782,00 38 961 788,58 1 511 620,001 024 931,10 56 200,00 2010r. 16 455 741,63 362 526,88 8 320 754,63 9 402 895,40 195 313,06 899 624,18 140 708,02 2 727 315,97 105 504,09 339 204,35 19 993,72 263 152,60950 541,19 78 848,01 375 096,78 5 801,00 40 643 021,51 1 501 039,00 521 329,10 57 737,12 Wydatki budżetowe w roku 2009 i 2010

20 20 Rok budżetowy Dział 801 Oświata i Wychowanie Dział 851 Ochrona Zdrowia Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Razem dochody SUBWENCJA RAZEM Szkoły Podstawowe Oddz. Przedszkolne w SP Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów ZOPO Dokształcanie n-li Stołówki Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała Działalność Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Świetlice szkolne Wypoczynek Pomoc materialna Dokształcanie n-li 2009r. 88 689,04 0 981 074,47 30 470,90 0 16 779,47 0 33 647,99 0 254 701,2 000 79 710,00 71 943,00 0 1 557 016,07 20 073 879, 00 21 630 895,07 2010r. 607 086,85 0 1 138 551,85 96 795,77 0 16 564,83 0 35 080,85 0 308 403,62 000 28 430,00 372 570,00 0 2 603 483,77 21 617 893, 00 24 221 376,77 Dochody budżetowe oraz subwencja oświatowa w roku 2009 i 2010

21 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie śląskim sesja wiosenna 2011 Urząd Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice 21

22 Wyniki przygotowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworzu Zgodnie z Roz. MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 ze zm.) i zasadami w nim określonymi 22, 23,i 24 kwietnia 2009 r. po raz ósmy odbył się ogólnopolski egzamin dla uczniów klas trzecich gimnazjów. Przedmiotem sprawdzania na egzaminie gimnazjalnym były umiejętności i wiadomości opisane w standardach wymagań egzaminacyjnych. Informacje te składają się na obraz poziomu opanowania wiadomości i umiejętności przez tegorocznych uczniów klas trzecich gimnazjów województwa śląskiego. 22

23 Standardy wymagań egzaminacyjnych Część humanistyczna: I.Czytanie i odbiór tekstów kultury, II.Tworzenie własnego tekstu. Część matematyczno-przyrodnicza: I.Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu, II.Wyszukiwanie i stosowanie informacji III.Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych, IV.Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów. Część z języka obcego nowożytnego: I.Odbiór tekstu słuchanego, II.Odbiór tekstu czytanego, III. Reagowanie językowego. 23

24 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2011 Powiat: bielski Gmina: Czechowice-Dziedzice Nazwa szkołyMiejscowość Część humanistycznaCzęść matematyczno-przyrodnicza Ark. Liczba uczniów Min. - Maks. I.II. Śr. wynik Ark. Liczba uczniów Min. - Maks. I.II.III.IV. Śr. wynik Gimnazjum Publiczne nr 1Czechowice-Dziedzice AB11166-420.560.3422.57AB11178-460.510.480.440.3522.23 A1-II217-200.460.2818.50A1-II210-100.230.380.130.0010.00 A7137-370.750.7337.00A7125-250.600.420.52.03825.00 Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Janusza Kusocińskiego Czechowice-DziedziceAB11206-460.640.4427.02ABC112010-450.530.580.450.3524.37 Gimnazjum Publiczne nr 3Czechowice-DziedziceAB11059-410.630.4025.67ABC11056-410.52 0.410.3222.63 Gimnazjum w ZS im. ks. prof.. Józefa Tischnera Ligota AB1596-410.600.3924.73ABC1598-430.500.510.450.3322.95 A7143-430.790.9243.00A7127-270.670.830.470.0027.00 Gimnazjum w ZS im. ks. J. Londzina ZabrzegAB16812-420.600.4526.21ABC1687-400.490.580.430.3523.50 Arkusze: AB1 - standardowy w wersjach A, B, A4,5 - dla słabo widzących, A7 - dla niesłyszących, A8 - dla uczniów z trudnościami w uczeniu się, A1-II standardowy II termin Średni wynik uczniów w części humanistycznej: 1) w województwie śląskim 25,41 2) w powiecie bielskim 25,64 Średni wynik uczniów w części matematyczno-przyrodniczej: 1) w województwie śląskim 23,44 2) w powiecie bielskim 23,73 24

25 Egzamin gimnazjalny 2009 - cz. językowa powiat: bielski gmina: Czechowice-Dziedzice Nazwa szkoły/ miejscowość ArkuszLiczba Rozstę p I. Odb. tekstu słuch. II. Odb. tekstu czyt. III. Reagowanie językowe Śr. wyn. Gimnazjum Publiczne nr 1 Czechowice-Dziedzice GA-A1-11211710-500,550,480,6027,13 GA-A7-112148-481,000,9248,00 GA-A1-113213-170,450,150,3815,00 Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Janusza Kusocińskiego Czechowice-Dziedzice GA-A1-1121205-500,600,570,6631,17 Gimnazjum Publiczne nr 3 Czechowice-Dziedzice GA-A1-1121059-500,550,470,59226,69 Gimnazjum w ZS im. ks. prof.. Józefa Tischnera Ligota GA-A1-112599-480,520,510,6529,41 GA-A7-112141-420,84 42,00 Gimnazjum w ZS im. ks. J. Londzina Zabrzeg GA-A1-112689-500,550,470,5726,38 GA- j. angielski, GN- j. niemiecki, GF- j. francuski, GR- j. rosyjski A1-ark. standardowy, A4,A5-dla słabo widzącego 16/24 pkt., A6-dla niewidomego, A7-dla niesłyszącego/słabo słyszącego, A8-dla upośledzonego w st. lekkim 112 - sesja kwietniowa, 113 - sesja czerwcowa Średni wynik uczniów z języka angielskiego: 1) w województwie śląskim 28,68 w powiecie bielskim 27,89 25

26 Wyniki sprawdzianu w województwie śląskim sesja wiosenna 2011 Urząd Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice 26

27 Wyniki przygotowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworzu Zgodnie z Roz. MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 ze zm.) i zasadami w nim określonymi 2 kwietnia 2009 r. po raz ósmy odbył się ogólnopolski sprawdzian dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych. Sprawdzian badał opanowanie umiejętności zawartych w standardach wymagań egzaminacyjnych: 1)czytania, 2)pisania, 3)rozumowania, 4)korzystania z informacji oraz 5)wykorzystywania wiedzy w praktyce. Informacje te składają się na obraz poziomu opanowania umiejętności przez tegorocznych uczniów klas szóstych szkół podstawowych województwa śląskiego. 27

28 Wyniki sprawdzianu 2011 Powiat: bielski Gmina: Czechowice-Dziedzice Nazwa szkołyArk. Liczba uczniów Min.- Maks.Śr. wynik Łatwość standardów 1.2.3.4.5. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Jana Brzechwy Czechowice- Dziedzice AB12812-3825.710.880.540.690.550.48 Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół im. ks. prof.. J. Tischnera Ligota AB12613-4024.850.830.430.680.630.54 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi Czechowice-Dziedzice AB1755-3825.570.840.520.690.54 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Śląskich Ligota AB13015-4027.230.850.600.720.590.58 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego Czechowice-Dziedzice AB15912-3726.190.850.660.630.580.47 Szkoła podstawowa nr 3 im. Zofii Kossak-Szczuckiej Ligota AB11314-3723.540.820.520.550.580.43 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Leona Laska Czechowice-Dziedzice AB1397-3524.790.820.500.670.570.50 A7117-1717.000.50 0.25 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika Czechowice-Dziedzice AB16411-3928.220.880.620.730.640.60 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kazimierza Wielkiego Czechowice-Dziedzice AB1585-3822.710.800.440.630.490.42 A1/II134-3434.000.800.900.880.750.88 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. ks. J. Londzina Zabrzeg AB1239-3622.960.800.500.550.580.41 A8123-2323.000.670.500.561.000.50 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II Bronów AB11220-3728.170.850.620.780.540.64 Arkusze: AB1 - standardowy w wersji A, B, A4,5 - dla słabo widzących, A7 - dla niesłyszących, A8 - dla uczniów z trudnościami w uczeniu się, A1-II - standardowy II termin Średni wynik uczniów w: 1) województwie śląskim 24,96 2) powiecie bielskim 25,39 28

29 Opracował Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach 29


Pobierz ppt "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Czechowice-Dziedzice Rok szkolny 2010/2011 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google