Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin Gimnazjalny ‘2016. WAŻNE TERMINY – EGZ. GIMNAZJALNY 18 - 20.03 – egzaminy g. 9:00 i 11:00 1, 2, 3.06 – termin dodatkowy 17.06 – informacje o wynikach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin Gimnazjalny ‘2016. WAŻNE TERMINY – EGZ. GIMNAZJALNY 18 - 20.03 – egzaminy g. 9:00 i 11:00 1, 2, 3.06 – termin dodatkowy 17.06 – informacje o wynikach."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin Gimnazjalny ‘2016

2 WAŻNE TERMINY – EGZ. GIMNAZJALNY 18 - 20.03 – egzaminy g. 9:00 i 11:00 1, 2, 3.06 – termin dodatkowy 17.06 – informacje o wynikach

3 Zbiórka uczniów -przed rozpoczęciem egzaminów pisemnych – Obecność w szkole - g. 8. 15 modlitwa w kaplicy – g. 8.25 - przejście do auli -toalety – III p. L i P – w czasie przerwy między egzaminami – nie pozostajemy na korytarzu III p. I p. – sala 11 dla dziewczyn i 13 dla chłopców (drugie śniadanie)

4 Przypomnijmy zdającym! Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych „do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) służy długopis lub pióro z czarnym tuszem” NIE UŻYWAMY OŁÓWKÓW!!!!!

5 Materiały pomocnicze GIMNAZJUM długopis z czarnym tuszem, oraz linijka w cz. II egzaminu gimnazjalnego z zakresu matematyki

6 MAŁA WODA MINERALNA NIEGAZOWANA Nowość!!!

7 Struktura standardowego arkusza egzaminacyjnego ZAKRES/POZIOM EGZAMINU HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZE Ń STWIE  J Ę ZYK POLSKI  PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE  MATEMATYKA  J Ę ZYK OBCY – POZIOM PODSTAWOWY  J Ę ZYK OBCY – POZIOM ROZSZERZONY 

8 Schemat standardowego arkusza egzaminacyjnego z zakresu języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym Karta rozwiązań zadań otwartych (do wyrwania przez ucznia) Karta odpowiedzi do zadań zamkniętych Zeszyt zadań

9 Schemat standardowego arkusza egzaminacyjnego z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym Okr ę gowa Komisja Egzaminacyjna Zeszyt zadań Karta odpowiedzi do zadań zamkniętych

10 WEJŚCIE Uczniowie są wyczytywani wg listy (cisza) Losują miejsce w sali Otrzymują naklejki Mogą zostać poproszeni o pokazanie legitymacji szkolnej, dlatego KAŻDY uczeń ma ją przy sobie Po wejściu uczniowie NIE ROZMAWIAJĄ między sobą

11 Przewodniczący ZN i członkowie ZN -czynności wstępne- íPrzypomnienie podstawowych zasad zachowania się w sali egzaminacyjnej: -zgłaszanie przez podniesienie ręki wszelkich potrzeb -możliwość wcześniejszego opuszczenia Sali -nie opuszczanie sali na 10 minut przed zakończeniem egzaminu íRozdanie arkuszy egzaminacyjnych – o godzinie wyznaczonej przez CKE.

12 Sprawdzanie kompletności arkusza Wymieniamy tylko arkusze nieczytelne i niekompletne Błąd w kodowaniu nie stanowi podstawy do wymiany arkusza !

13 Uwagi do pracy ZN íNauczyciele nie mogą udzielać żadnych wyjaśnień, podchodzą do zdających wtedy, gdy mają wątpliwości dotyczące samodzielności ich pracy lub gdy zdający sygnalizują przez podniesienie ręki jakąś potrzebę.

14  Rozpoczęcie pracy z arkuszem egzaminacyjnym – gimnazjum PZN (4.5.2.- 6.) 1. O wyznaczonej przez Dyrektora CKE godzinie rozpoczyna sprawdzian / egzamin (ROZDANIE ARKUSZY) 2. Informuje uczniów o obowiązku:  zapoznania się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza  wyrwania kart rozwiązań zadań egzaminacyjnych wraz z kartą odpowiedzi (gimnazjum arkusze standardowe: język polski, matematyka, język obcy poziom rozszerzony)  sprawdzenia kompletnościarkusza egzaminacyjnego  umieszczenia kodu ucznia, numeru PESEL i naklejek w wyznaczonych miejscach Członkowie ZN (4.5.7.) 3. Sprawdzają poprawność kodowania PZN (4.5.9.) 4. Zapisuje w widocznym miejscu czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym

15 ARKUSZE GIMNAZJALNE – KODOWANIE

16 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu „Doskonalenie umiejętności stosowania procedur organizowania oraz przeprowadzenia sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2014/2015” 33

17 KODOWANIE ARKUSZA – czynności ucznia 3. dodatkowo w arkuszach: z j. polskiego i j. obcego nowożytnego - PR 2. karta odpowiedzi G (wszystkie zakresy) 1. zeszyt zadań 98010199999A10

18 Schemat standardowego arkusza egzaminacyjnego z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym Okr ę gowa Komisja Egzaminacyjna Zeszyt zadań Karta odpowiedzi do zadań zamkniętych

19 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu „Doskonalenie umiejętności stosowania procedur organizowania oraz przeprowadzenia sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego Karta rozwiązań zadań otwartych DRUGI ZAKRES/POZIOM język polski, matematyka, język obcy nowożytny poziom rozszerzony Arkusz z zadaniami UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY Uprawnienia ucznia do: dostosowania kryteriów oceniania. Karta odpowiedzi UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY WYPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY Uprawnienia ucznia do: Zamalować zgodnie ze zgłoszeniem do OKE. dostosowania kryteriów oceniania. nieprzenoszenia zaznaczeń na kartę. Uprawnienia ucznia do: dostosowania kryteriów oceniania. nieprzenoszenia zaznaczeń na kartę. Uczeń przed rozpoczęciem pracy ZN po odebraniu pracy

20 Schemat standardowego arkusza egzaminacyjnego z zakresu języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym Karta rozwiązań zadań otwartych (do wyrwania przez ucznia) Karta odpowiedzi do zadań zamkniętych Zeszyt zadań

21 KODOWANIE ARKUSZA (uczeń) – GIMNAZJUM – MATEMATYKA Karta rozwiązań zadań egzaminacyjnych z matematyki Strony 1. i 3.Strony 2. i 4. 98010199999A10 A10

22  Zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym – gimnazjum PZN (4.5.16.- 17.) 1. Przypomina o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi (10 minut przed zakończeniem) 2. Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin, poleca uczniom:  zakończyć pracę z arkuszem  sprawdzić poprawność przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (wyznacza dodatkowe 5 minut) – nadzór członków ZN  zamknąć arkusze Członkowie ZN (4.5.18. - 20.) 3. Sprawdzają kompletność oddawanych materiałów 4. W obecności przedstawiciela zdających:  zaznaczają pola oznaczające uprawnione dostosowania (dostosowanekryteria oceniania i/lub prawo do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi)  odnotowują oddanie zestawów egzaminacyjnych na listach obecności

23 Przerwanie i unieważnienie egzaminu Powody: 1.Wniesienie (i korzystanie) do sali egzaminacyjnej niedozwolonych pomocy i urządzeń telekomunikacyjnych 2.Niesamodzielna praca 3.Zachowanie, które przeszkadza innym zdającym

24 Uwagi Zdający ma prawo zgłosić zastrzeżenia dotyczące procedury przeprowadzania egzaminu w ciągu 2 dni po jego zakończeniu. Zastrzeżenia składa się na piśmie do Dyrektora OKE

25 Powodzenia!!!


Pobierz ppt "Egzamin Gimnazjalny ‘2016. WAŻNE TERMINY – EGZ. GIMNAZJALNY 18 - 20.03 – egzaminy g. 9:00 i 11:00 1, 2, 3.06 – termin dodatkowy 17.06 – informacje o wynikach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google