Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedsiębiorczość międzynarodowa Wprowadzenie Dr hab. Jerzy Cieślik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedsiębiorczość międzynarodowa Wprowadzenie Dr hab. Jerzy Cieślik."— Zapis prezentacji:

1 Przedsiębiorczość międzynarodowa Wprowadzenie Dr hab. Jerzy Cieślik

2 2 Oczekiwania słuchaczy ? ABCDABCD

3 3 Założenia i cele prowadzącego Przedstawić nowe, interesujące zjawisko, jakim jest przedsiębiorczość międzynarodowa Przedstawić kontekst europejski globalnych zjawisk Zachęcić do rozważenia specjalizacji międzynarodowej jako opcji kariery zawodowej po studiach Wyposażyć słuchaczy w podstawową wiedzę dotyczącą praktycznych aspektów biznesowych operacji międzynarodowych 12 godzin wykładu plus X godzin pracy własnej studentów

4 4 Przedsiębiorczość międzynarodowa – wyjściowa definicja Przedsiębiorczość międzynarodowa to identyfikacja, rozpoznanie i wykorzystywanie szans biznesowych pojawiających się w obrocie międzynarodowym, dla wytworzenia nowych towarów bądź usług. (McDougall&Oviatt, 2005) Działanie proaktywne, innowacyjne i uwzględniające element ryzyka Połączenie dwóch dynamicznych dziedzin:  przedsiębiorczości, i  biznesu międzynarodowego Zjawisko widoczne także w naszym kraju zwłaszcza po przystąpieniu do UE

5 5 Przejawy przedsiębiorczości międzynarodowej Ludzie zakładają firmy, które od początku eksportują (born global) Kupcy międzynarodowi nowej generacji bez krajowej bazy Fachowcy są oddelegowani bądź sami szukają pracy za granicą Małe i średnie firmy podejmują dynamiczna działania eksportowe Firmy różnej wielkości wchodzą w długofalowe powiązania kooperacyjne z podmiotami zagranicznymi W następnym etapie przystępują do tworzenia własnych filii i oddziałów za granicą bądź wykupują funkcjonujące firmy zagraniczne

6 6 Zarządzanie międzynarodowe a przedsiębiorczość międzynarodowa  Zarządzanie międzynarodowe to takie zarządzanie przedsiębiorstwem, którego uwarunkowania, procesy i instrumenty i następstwa świadomie wykraczają poza granice jednego kraju (Koźmiński, 1999).  Przedsiębiorczość międzynarodowa to identyfikacja, rozpoznanie i wykorzystywanie szans biznesowych pojawiających się w obrocie międzynarodowym, dla wytworzenia nowych towarów bądź usług. Działanie proaktywne, innowacyjne i uwzględniające element ryzyka (McDougall&Oviatt, 2005)

7 Przedsiębiorcze zarządzanie międzynarodowe – podmioty i transakcje Zagranica Kraj Zagranica 7 Filie zagranicznych koncernów Centrale zagranicznych koncernów Polskie lokalne firmy Zaopatrzenie Konkurencja Polskie start-upy (born global, micromultinationals) Polscy eksporterzy Polskie firmy międzynarodowe Filie, oddziały polskich firm Importerzy, kontrahenci Zaopatrzenie Powiązania kooperacyjne kooperacyjne

8 8 Jak można zostać „przedsiębiorcą międzynarodowym”?  Uruchomić własny biznes zorientowany na rynek międzynarodowy  Stworzyć i rozwinąć pion eksportowy w polskiej prywatnej firmie  Nawiązać długofalową współpracę o charakterze kooperacyjnym z podmiotami zagranicznymi  Tworzyć oddziały i filie zagraniczne polskich przedsiębiorstw  Nie tylko własna firma ale także przedsiębiorczość korporacyjna  Popyt na „przedsiębiorców międzynarodowych” dziś i jutro

9 9 Ambitna przedsiębiorczość a działalność międzynarodowa

10 10 Przedsiębiorczość międzynarodowa – szerszy kontekst

11 11 Dlaczego warto zostać „przedsiębiorcą międzynarodowym”? Sytuacja na rynku pracy Możliwość znalezienia dobrze płatnej, ciekawej pracy Oczekiwania pracodawców Popyt na „przedsiębiorców międzynarodowych” dziś i jutro

12 12 Rewolucja w polskim szkolnictwie wyższym po 1990 r.

13 13 Rynek pracy absolwentów: popyt i podaż

14 14 Kluczowe tendencje Duża podaż absolwentów Zapotrzebowanie zależy od koniunktury gospodarczej Prawdziwym problemem staje się zdobycie atrakcyjnej pracy Atutem jest solidne wykształcenie ogólne połączone z nośną specjalizacją Eksport i szerzej operacje międzynarodowe polskich firm to dynamiczna i przyszłościowa dziedzina Znajomość problematyki europejskiej też może być pomocna Różne oblicza przedsiębiorczości międzynarodowej – wspólny zestaw umiejętności i cech osobowych

15 15 Gdzie kierują się absolwenci? Zagranica Firmy międzynarodowe Polskie agendy rządowe Duży biznes krajowy Małe i średnie firmy Własny biznes

16 16 Wsparcie wykładu narzędziami internetowymi  Portal www.seipa.edu.pl – Programy uczelni – Akademia Leona Koźmińskiegowww.seipa.edu.pl  http://www.seipa.edu.pl/index.php/ida/596 – wykorzystywany do tzw. web- based learning http://www.seipa.edu.pl/index.php/ida/596  Przekazywanie materiałów, wskazówek, itp.  Informacje dla konkretnej grupy – Zakładka na lewej stronie  Komunikacja z wykładowcą e-mail wykladowca@cieslik.edu.plwykladowca@cieslik.edu.pl

17 17 www.seipa.edu.plwww.seipa.edu.pl – Programy uczelni – Akademia Leona Koźmińskiego www.seipa.edu.pl

18 18 Strona bloku tematycznego

19 19 Sprawy organizacyjne Wykład – 12 godzin – patrz harmonogram na Portalu Dyżur – środa g. 14.30 – 15.30, 17.00 – 18.00 p.B-15 Warunki zaliczenia Test końcowy – 100%

20 20 Literatura Podstawowy materiał będzie prezentowany na wykładzie i/lub zamieszczany na portalu www.seipa.edu.pl – Programy uczelni – Akademia Leona Koźmińskiego http://www.seipa.edu.pl/index.php/ida/596 Literatura uzupełniająca:www.seipa.edu.plhttp://www.seipa.edu.pl/index.php/ida/596  J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2008  M. Gorynia, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa, 2007  A.K. Koźmiński, Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej, PWE, Warszawa, 1999  M. Rozkwitalska, Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa, 2007  Poradnik eksportera dla MSP, PARP, Warszawa, 1999. Dostępny w wersji elektronicznej. elektronicznej  A. Zorska, Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa, 2006.

21 2. Analiza przejawów polskiej przedsiębiorczości międzynarodowej Dr hab. Jerzy Cieślik

22 22 Czego szukamy w przykładach?  różnorodnych przejawów "międzynarodowej orientacji przedsiębiorczej" polskich firm  motywów podejmowania różnorodnych operacji międzynarodowych  czynników, które decydują o sukcesie w tej dziedzinie  możliwości realizacji podobnych przedsięwzięć przez ludzi młodych bądź aktywnego włączenia się w tego rodzaju procesy realizowane przez istniejące firmy  Na początku krótka prezentacja konkretnego przedsięwzięcia biznesowego

23 23 Przykłady


Pobierz ppt "Przedsiębiorczość międzynarodowa Wprowadzenie Dr hab. Jerzy Cieślik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google