Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dawid Waściński Klasa VI „B”.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dawid Waściński Klasa VI „B”."— Zapis prezentacji:

1 Dawid Waściński Klasa VI „B”

2 Liczba gatunków: ok. 9000 (w Polsce: ok. 400)
Ptaki (Aves) Liczba gatunków: ok (w Polsce: ok. 400) Wyróżniamy 25 głównych rzędów ptaków: •Nury - np.: nur rdzawoszyi, nur czarnoszyi •Perkozy - np.: perkoz dwuczuby, perkoz zausznik, perkozek •Rurkonose - np.: albatros królewski, fulmar •Pełnopłetwe - np.: pelikan baba, kormoran •Brodzące - np.: czapla siwa, bocian biały, bocian czarny •Blaszkodziobe - np.: łabędź niemy, krzyżówka, gęgawa •Szponiaste - np.: jastrząb, krogulec, myszołów •Grzebiące - np.: głuszec, cietrzew, bażant, kuropatwa •Żurawiowe - np.: żuraw, kurka wodna •Siewkowe - np.: czajka, mewa śmieszka, rybitwa rzeczna •Gołębiowe - np.: grzywacz, siniak, sierpówka •Kukułkowe - np.: kukułka, kukawka kalifornijska •Sowy - np.: puszczyk, puchacz, pójdźka •Lelkowe - np.: lelek kozodój, lelek zimowy •Jerzykowe - np.: jerzyk, salangana jaskółcza •Kolibry - np.: koliberek rubinogłowy, sylfik strojny •Kraskowe - np.: kraska, zimorodek, dudek •Dzięciołowe - np.: dzięcioł duży, dzięcioł zielony, dzięciołek •Strusie afrykańskie - np.: struś afrykański •Strusie amerykańskie - np.: nandu szare •Strusie australijskie - np.: emu, kazuar hełmiasty •Nieloty - np.: kiwi •Papugowe - np.: kakadu, kakapo, papużka falista •Pingwiny - np.: pingwin cesarski, pingwin Adeli •Wróblowe - np.: wróbel domowy, zięba, sikora bogatka Zdjęcie z odcieniem w wielu kolorach (Podstawowe) Aby odtworzyć efekty obrazu na slajdzie, wykonaj następujące czynności: Na karcie Narzędzia główne w grupie Slajdy kliknij przycisk Układ, a następnie kliknij pozycję Pusty. Na karcie Wstawianie w grupie Obrazy kliknij przycisk Obraz. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu wybierz obraz, a następnie kliknij przycisk Wstaw. W obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w prawym dolnym rogu grupy Rozmiar kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Rozmiar i położenie. W oknie dialogowym Formatowanie obrazu zmień rozmiar obrazu lub przytnij go, aby miał wysokość 10,37 cm i szerokość 25,4 cm. Aby przyciąć obraz, w lewym okienku kliknij pozycję Przycinanie, a następnie w okienku Przycinanie w obszarze Położenie przycięcia wprowadź wartości w polach Wysokość, Szerokość, Z lewej oraz U góry. Aby zmienić rozmiar obrazu, w lewym okienku kliknij pozycję Rozmiar, a następnie w okienku Rozmiar w obszarze Rozmiar i obrót wprowadź wartości w polach Wysokość i Szerokość. Zaznacz obraz. Na karcie Narzędzia główne w prawym dolnym rogu grupy Rysowanie kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Formatowanie kształtu. W oknie dialogowym Formatowanie obrazu w lewym okienku kliknij pozycję Kolor obrazu i wykonaj następujące czynności w okienku Obraz: Kliknij przycisk obok pozycji Ponowne kolorowanie, a następnie w obszarze Tryby kolorów kliknij opcję Skala odcieni szarości (pierwsza opcja z lewej). W polu Jasność wprowadź wartość 25%. W polu Kontrast wprowadź wartość 25%. W oknie dialogowym Formatowanie kształtu kliknij też pozycję Cień w lewym okienku. W okienku Cień kliknij przycisk obok pozycji Ustawienia wstępne, a następnie w obszarze Wewnętrzny kliknij opcję Do wewnątrz w górę (pierwszy rząd, druga opcja od lewej). Na karcie Narzędzia główne w grupie Rysowanie kliknij przycisk Kształty, a następnie w obszarze Prostokąty kliknij opcję Prostokąt (pierwsza opcja od lewej). Przeciągnij, aby narysować prostokąt na slajdzie. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmiar wykonaj następujące czynności: W polu Wysokość kształtu wprowadź wartość 10,37 cm. Na karcie Narzędzia główne w prawym dolnym rogu grupy Rysowanie kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Formatowanie kształtu. W oknie dialogowym Formatowanie kształtu kliknij w lewym okienku pozycję Wypełnienie, w okienku Wypełnienie zaznacz opcję Wypełnienie gradientowe i wykonaj następujące czynności: W polu Szerokość kształtu wprowadź wartość 25,4 cm. Kliknij przycisk obok pozycji Wstępnie ustawione kolory, a następnie kliknij opcję Tęcza II (czwarty wiersz, druga opcja od lewej). Z listy Typ wybierz pozycję Liniowy. Kliknij przycisk obok pozycji Kierunek, a następnie kliknij opcję Liniowy (w lewo) (pierwszy rząd, piąta opcja od lewej). W polu Kąt wprowadź wartość 180°. W obszarze Stopnie gradientu wybierz z listy rozwijanej pojedynczo każdy z pięciu stopni, a następnie w polu Przezroczystość wprowadź wartość 70%. Również w oknie dialogowym Formatowanie kształtu kliknij pozycję Kolor linii w lewym okienku, a następnie w okienku Kolor linii zaznacz opcję Brak linii. Naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT oraz zaznacz zarówno obraz, jak i prostokąt. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rysowanie kliknij przycisk Rozmieść i wykonaj następujące czynności: Wskaż polecenie Wyrównaj, a następnie kliknij polecenie Wyrównaj do środka w pionie. Wskaż polecenie Wyrównaj, a następnie kliknij polecenie Wyrównaj względem slajdu. Wskaż polecenie Wyrównaj, a następnie kliknij polecenie Wyrównaj do środka w poziomie. Kliknij polecenie Grupuj. Przeciągnij grupę na slajdzie w pionie do odpowiedniego położenia. Jeśli grupa nie jest już wyśrodkowana w poziomie na slajdzie, na karcie Narzędzia główne w grupie Rysowanie kliknij przycisk Rozmieść, wskaż polecenie Wyrównaj i wykonaj następujące czynności: Kliknij polecenie Wyrównaj względem slajdu. Kliknij polecenie Wyrównaj do środka w poziomie. Kliknij prawym przyciskiem myszy obszar tła slajdu, a następnie kliknij polecenie Formatuj tło. W oknie dialogowym Formatowanie tła kliknij w lewym okienku pozycję Wypełnienie, w okienku Wypełnienie zaznacz opcję Wypełnienie gradientowe i wykonaj następujące czynności: Aby odtworzyć tło na slajdzie, wykonaj następujące czynności: Kliknij przycisk obok pozycji Kierunek, a następnie kliknij opcję Liniowy (w prawo) (pierwszy rząd, czwarta opcja od lewej). W obszarze Stopnie gradientu klikaj przycisk Dodaj stopień gradientu lub Usuń stopień gradientu do momentu, aż na suwaku będą widoczne trzy stopnie gradientu. W polu tekstowym Kąt wprowadź wartość 0°. W obszarze Stopnie gradientu dostosuj także dodane stopnie gradientu w następujący sposób: Zaznacz pierwszy stopień na suwaku i wykonaj następujące czynności: W polu Położenie wprowadź wartość 0%. Zaznacz drugi stopień na suwaku i wykonaj następujące czynności: Kliknij przycisk obok pozycji Kolor, a następnie w obszarze Kolory motywu kliknij opcję Biały, Tło 1, ciemniejszy — 15% (trzeci wiersz, pierwsza opcja od lewej). W polu Położenie wprowadź wartość 20%. Kliknij przycisk obok pozycji Kolor, a następnie w obszarze Kolory motywu kliknij opcję Biały, Tło 1 (pierwszy wiersz, pierwsza opcja od lewej). Zaznacz trzeci stopień na suwaku i wykonaj następujące czynności: Kliknij przycisk obok pozycji Kolor, a następnie w obszarze Kolory motywu kliknij opcję Biały, Tło 1, ciemniejszy — 25% (czwarty wiersz, pierwsza opcja od lewej). W polu Położenie wprowadź wartość 100%.

3 Systematyka Domena: eukarionty (jądrowce, karioty- organizmy zbudowane z komórek posiadających jądro komórkowe z chromosomami) Królestwo: zwierzęta (Animalia - królestwo obejmujące wielokomórkowe organizmy) Typ: strunowce (Chordata,- zwierzęta dwubocznie symetryczne) Podtyp: kręgowce (Vertebrata - najliczniejszy podtyp strunowców, obejmujący kręgouste, ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki) Gromada: ptaki (Aves - gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców) Podgromada: Neornithes (podgromada ptaków nowoczesnych obejmująca tradycyjnie wszystkie współcześnie występujące i wymarłe w czasach historycznych grupy organizmów)

4 Budowa zewnętrzna ptaka:
1 dziób, 2 głowa, 3 tęczówka, 4 źrenica, 5 górna część grzbietu, 6 małe pokrywy skrzydłowe, 7 barkówki, 8 średnie pokrywy skrzydłowe, 9 lotki trzeciego rzędu, 10 kuper, 11 lotki pierwszego rzędu, 12 podbrzusze, 13 udo, 14 staw skokowy, 15 skok, 16 stopy, 17 goleń, 18 brzuch, 19 skrzydło, 20 klatka piersiowa, 21 gardło, 22 korale Różne typy dziobów w zależności od rodzaju pokarmu i strategii odżywiania się

5 Szkielet ptaka na przykładzie gołębia:
czaszka kręgi szyjne widełki (kość) kość krucza wyrostki haczykowate grzebień rzepka kość skokowa palce kość piszczelowa (tibiotarsus) kość strzałkowa (tibiotarsus) kość udowa kości łonowe kość kulszowa kość biodrowa kręgi ogonowe pygostyl synsakrum łopatka kręgi piersiowe kość ramienna kość łokciowa kość promieniowa nadgarstek śródręcze skrzydełko

6 Przystosowanie ptaków do lotu
Pneumatyczne kości (wypełnione powietrzem) Kości pneumatyczne (łac. ossa pneumatica) – kości zawierające puste przestrzenie wysłane błoną śluzową, wypełnione powietrzem, które pomagają ptakom w locie, poprzez zmniejszanie całkowitej masy ciała. U człowieka występują tylko w czaszce (kość klinowa, czołowa, sitowa, szczęka).

7 Budowa piór ptaków Budowa pióra: 1 – chorągiewka, 2 – stosina,
3 – promienie, 4 – przypiórko, 5 – dudka

8 Naturalnej wielkości jajko kolibra na ziarnach kawy
Rodzaje ptasich jaj Jaja przepiórki, kury domowej i strusia Naturalnej wielkości jajko kolibra na ziarnach kawy

9 Rodzaje ptasich dziobów

10 Rodzaje danych świadczących o zachodzeniu ewolucji
Szkielet kończyny górnej (przedniej)

11 Archaeopteryx (gadoptak)
- jest spokrewniony z przodkami ptaków nowoczesnych

12 Układ rozrodczy kury jest jak taśma produkcyjna. Potrafi dostarczyć nawet 300 jaj rocznie. jajowód macica (powstawanie pergaminowej błony i skorupki) kloaka jajnik komórka jajowa kula jajowa otaczana białkiem 

13 Rozmnażanie i rozwój ptaków
Ptaki należą do owodniowców, co oznacza, że zarodek otoczony jest błonami płodowymi: omocznią (zbierającą szkodliwe produkty z przemiany materii), owodnią (otaczającą zarodek, amortyzując go i zapewniając środowisko wodne) oraz kosmówką (chroniącą przed czynnikami zewnętrznymi oraz uczestniczącą w wymianie gazowej). 1. Skorupka; 2. Membrana zewnętrzna; 3. Membrana wewnętrzna; 4. Chalaza; 5. Białko zewnętrzne (białko zewnętrzne cienkie); 6. Białko wewnętrzne (wewnętrzne grube białko); 7. Vitelline membrana; 8. Jądro od schlebiać niskim instynktom; 9. Zarodkowy dysk blastoderm ); 10. Żółtko; 11. Białe żółtko; 12. Białko wewnętrzne; 13. Chalaza; 14. Komora powietrzna; 15. Kutikula;

14 Rozmnażanie i rozwój ptaków
Podczas Wylęgania: Pierwszego dnia 16 godzin - pierwsze oznaki podobieństwa embriona do pisklęcia 18 godzin - pojawienie się zaczątków systemu trawiennego 20 godzin - pojawienie się kręgosłupa 21 godzin - początki nerwowego systemu 22 godzin - zaczątki głowy 24 godzin - zaczątki oka Drugiego dnia 25 godzin - zaczątki serca 35 godzin - zaczątki ucha 42 godzin - pierwsze uderzenia serca Trzeciego dnia 60 godzin - zaczątki nosa 62 godzin - zaczątki nóg 64 godzin - zaczątki skrzydeł Czwartego dnia - zaczątki języka Piątego dnia - formowanie reprodukcyjnych organów i zróżnicowania płci Szóstego dnia - rozwój dzioba Ósmego dnia - zaczątki piór Dziesiątego dnia - początki twardnienia dzioba Trzynastego dnia - pojawienie się pazurów Piętnastego dnia - dziób obraca się do komórki powietrznej Szesnastego dnia - torba żółtka zaczyna się wchłaniać do jamy ciała, embrion zajmuje praktycznie całą przestrzeń w jajku oprócz powietrznej komórki Siedemnastego dnia - przebija komorę powietrzną i skorupę jajka. Rozpoczyna okres wyklucia.

15 Ciekawostki o ptakach

16 https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierre_Belon
Ciekawostki o ptakach Rycina z dzieła Pierre Belona (francuskiego przyrodnika i lekarza) „L'Histoire de la nature des oyseaux” przedstawiająca podobieństwo szkieletu ptaka i człowieka. https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierre_Belon

17 jerzyk Najszybszy ptak w locie, osiąga prędkość 130 km/h. do niego także należy rekord długości utrzymywania się w powietrzu nieprzerwanie przez 2 lata.

18 sokół wędrowny Uzyskują największą prędkość w locie nurkującym osiągając 360 km/h

19 koliber Najmniejszy ptak świata, jego długość nie przekracza 5 cm, a waga 2,8 g. Szczycą się najszybszym ruchem skrzydeł, najmniejsze osiągają do stu uderzeń na sekundę, potrafią także spowolnić swój metabolizm popadając w letarg.

20 struś afrykański Jest największym ptakiem na świecie, mierzy do 2,74 m i waży 154 kg. jest także najszybszą istotą dwunożną na ziemi, biega z prędkością 70 km/h

21 albatros wędrowny Posiada największą rozpiętość skrzydeł, która dochodzi do 3,7 m. pozwalają one w poszukiwaniu jedzenia pokonywać ok. 500 km dziennie.

22 sęp plamisty Jest ptakiem najwyżej latającym, którego w Afryce widziano na wysokości około m n.p.m.

23 pingwin cesarski Nurkuje na głębokość 265 m i przebywa pod wodą nawet 18 minut.

24 Źródła z Internetu Ptaki Świata, wyd. P.H.W. Fenix, Warszawa 2009
Ptaki Świata, wyd. P.H.W. Fenix, Warszawa 2009 Człowiek wśród ptaków, podręcznik 2011 Kręgosłup https://pl.wikipedia.org/wiki/kr%c4%99gos%c5%82up Układ kostny ptaków https://pl.wikipedia.org/wiki/uk%c5%82ad_kostny_ptak%c3%b3w Przystosowanie ptaków do lotu https://pl.wikipedia.org/wiki/przystosowanie_ptak%c3%b3w_do_lotu Ptaki (Aves) https://pl.wikipedia.org/wiki/ptaki Kręgowce https://pl.wikipedia.org/wiki/kr%c4%99gowce Ewolucja ptaków https://pl.wikipedia.org/wiki/ewolucja_ptak%c3%b3w Pisanki matki natury czyli naturalnie kolorowe ptasie jajka Układ rozrodczy kury Budowa pióra Gołębie, gołębie, gołębie… kochane stworzenia Rozwój embriony pisklęcia Drób i jajka

25


Pobierz ppt "Dawid Waściński Klasa VI „B”."

Podobne prezentacje


Reklamy Google