Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLNY FESTIWAL NAUKI Szkoła Podstawowa Nr 4 w Chojnowie mgr Justyna Dziubak - Sobiechowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLNY FESTIWAL NAUKI Szkoła Podstawowa Nr 4 w Chojnowie mgr Justyna Dziubak - Sobiechowska."— Zapis prezentacji:

1 SZKOLNY FESTIWAL NAUKI Szkoła Podstawowa Nr 4 w Chojnowie mgr Justyna Dziubak - Sobiechowska

2 SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 W tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie przystąpiła do V edycji programu Szkoła z klasą 2.0. pod hasłem przewodnim „Czytamy i odkrywamy”. Program prowadzony jest przez Fundację CEO oraz Agorę S.A, wydawcę Gazety Wyborczej. Celem programu jest promowanie wykorzystania w nauczaniu nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych (tzw. TIK) oraz udoskonalenie kodeksu dobrych praktyk dotyczących korzystania z TIK zarówno na terenie szkoły, jak i w całości procesu nauczania. Rozwijanie w uczniach samodzielności, umiejętności wnioskowania i rozwiązywania problemów, zespołowej pracy, komunikacji i współpracy, poprzez promowanie pracy metodą projektów edukacyjnych. Umożliwienie uczniom i nauczycielom wymiany doświadczeń i publicznej prezentacji dobrych praktyk na platformach internetowych programu.

3 CO TRZEBA BYŁO ZROBIC?  Uczestnicy programu wykonywali zadania zgodnie z harmonogramem Programu. Po wykonaniu wszystkich zadań otrzymamy dyplomy. Szkoła uzyska Certyfikat 2.0., jeśli wszystkie zadania w programie zostaną terminowo zrealizowane przez co najmniej 3 osoby ze szkoły, w tym Dyrektora i szkolnego Koordynatora Programu. W tym roku szkolnym w Programie bierze udział 309 szkół.  Do programu zgłosiło się czterech nauczycieli z naszej szkoły. Są to: mgr Aneta Czapska, mgr Beata Wawrzeńczyk, mgr Sabina Kaszowska i mgr Justyna Dziubak-Sobiechowska, która jest równocześnie koordynatorem programu w szkole.  Każdy z nauczycieli ma swoją grupę uczniów, którą się opiekuje.

4  W I etapie programu uczniowie przeprowadzili debaty klasowe, a potem debatę szkolną, za którą otrzymaliśmy odznakę- Dobrą Praktykę.  W wyniku debaty powstał Kodeks 2.0. dla naszej szkoły.

5 Debaty klasowe w SP 4 Zdjęcia p.Beaty Wawrzeńczyk

6 Debaty klasowe w SP 4 Zdjęcia p.Sabiny Kaszowskiej i p.Anety Czapskiej

7 Debaty klasowe w SP 4 Zdjęcia p.Justyny Dziubak-Sobiechowskiej

8 Szkolny Kodeks 2.0 SP 4 1. UCZEŃ MA MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA PRACY DOMOWEJ Z WYKORZYSTANIEM INTERNETU. 2. NIE KOPIUJEMY DOKUMENTÓW, ZDJĘĆ I INNYCH PLIKÓW Z INTERNETU BEZ UMIESZCZENIA ŹRÓDŁA MATERIAŁU I AUTORA. 3. W CZASIE LEKCJI PAMIĘTAMY O WYŁĄCZENIU TELEFONU. ZA ZGODĄ NAUCZYCIELA WYKORZYSTUJEMY TELEFON JAKO POMOC DYDAKTYCZNĄ. 4. NAUCZYCIELE KORZYSTAJĄ Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO. 5. RODZICE MAJĄ DOSTĘP DO OCEN I UWAG SWOICH DZIECI ZAPISANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM. 6. NAUCZYCIELE I RODZICE MAJĄ MOŻLIWOŚĆ WYSYŁANIA DO SIEBIE WIADOMOŚCI DROGĄ MAILOWĄ ZA POŚREDNICTWEM DZIENNIKA. 7.W NASZEJ SZKOLE DĄŻYMY DO TEGO, ABY ZE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO KORZYSTALI NAUCZYCIELE WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW.

9 Szkolny Kodeks 2.0 SP 8. KAŻDY NAUCZYCIEL MOŻE ZAPLANOWAĆ LEKCJĘ Z WYKORZYSTANIEM TABLICY INTERAKTYWNEJ. 9. UCZNIOWIE PRZESTRZEGAJĄ REGULAMINÓW KORZYSTANIA Z PRACOWNI KOMPUTEROWYCH. 10. UCZEŃ MA MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA LEKCJI DLA DOROSŁYCH I INNYCH UCZNIÓW. 11. W CZASIE WOLNYM MOŻEMY SKORZYSTAĆ Z INTERNETU W SZKOLNEJ BIBLIOTECE. 12.NIE ZAMIESZCZAMY BEZMYŚLNIE ZDJĘĆ SWOICH ORAZ KOLEŻANEK I KOLEGÓW. 13. KORZYSTAJĄC Z INTERNETU NIE PODAJEMY ŻADNYCH DANYCH OSOBISTYCH.

10 Debata w SP 4 w Chojnowie 12 grudnia 2014 odbyła się Debata Szkolna związana z realizacją programu Szkoła z Klasą 2.0 i pracami nad ustaleniem roboczej wersji Szkolnego Kodeksu 2.0. W Debacie brały udział trzyosobowe delegacje z klas IV – VI, a także przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Zaproszona została również pani dyrektor Elżbieta Borysewicz, a nad sprawnym przebiegiem całości czuwały nauczycielki zaangażowane w program Szkoła z Klasą 2.0: p.Justyna Dziubak – Sobiechowska, p.Beata Wawrzeńczyk, p.Sabina Kaszowska oraz p. Aneta Czapska.

11 Debata szkolna w SP 4 w Chojnowie Zdjęcia p.Beaty Wawrzeńczyk i p.Anety Czapskiej

12 CO ZROBILI Ś MY W TRAKCIE PROGRAMU? W II semestrze uczniowie pracowali metodą projektów edukacyjnych, lekcji odwróconych oraz metodą „Uczymy innych”, wykorzystujących nowe technologie. Każdy nauczyciel zrealizował z grupą uczniów zadanie TIK, a następnie projekt lub cykl zajęć z wykorzystaniem wybranych narzędzi i programów.

13 NAUCZYCIELE I ICH GRUPY Nauczyciele pracowali z uczniami wykorzystując TIK na lekcjach. Pani Aneta Czapska z klasą 6b zrealizowała zadanie TIK „i 3 lekcje za pomocą metody „Lekcja odwrócona”. Pani Beata Wawrzeńczyk z klasą 6a zrealizowała zadanie TIK i pracowała z grupą chętnych uczniów z klasy 6a metodą Projektu Edukacyjnego. Pani Sabina Kaszowska z klasami 4a, 1 i 3d zrealizowała zadanie TIK i cykl kilku lekcji z wykorzystaniem metody „Uczymy innych”. Pani Justyna Dziubak-Sobiechowska zrealizowała zadanie TIK z grupą uczniów na zajęciach ABC ekonomii oraz z klasą 5c trzy lekcje z serii Lekcja odwrócona.

14 BLOG UCZNIOWSKI „SP 4 Z TIK NA TAK” Uczennica z klasy 6b – Julia Kałwak opisywała na blogu, który założyły na portalu Szkoła z klasą 2.0. Tam możecie poczytać o tym, jak wyglądała praca Waszych kolegów i koleżanek. Można też poczytać inne blogi, które zawierają informacje nie tylko o programie, ale i o tym, co działo się w minionym czasie w innych szkołach. Na blogach uczestnicy zdobywają wymagane sprawności. http://blogiceo.nq.pl/zelki/2015

15 STRONA INTERNETOWA SZKO Ł Y Na stronie internetowej szkoły możecie znaleźć nową zakładkę „ Szkoła z klasą 2.0”. W tej zakładce przeczytacie o programie i naszych działaniach. http://www.sp4.chojnow.eu/program_szkola_z_klasa,m4 5,s4500.html

16 Zadania realizowane przez p. Beatę Wawrzeńczyk Pani Beata Wawrzeńczyk wraz z grupą chętnych uczniów z klasy 6a wykonała zadanie TIK - „Mądrze korzystamy z telewizji”. Przybrało ono formę mini projektu. Jego głównym celem było zwrócenie uwagi uczniów na świadome oglądanie telewizji. Po realizacji tego zadania uczniowie mieli umieć:  opracować dane z ankiety  wyciągnąć wnioski z opracowanych danych  zredagować krótki tekst reklamowy  zaprezentować innym walory programu edukacyjnego  znać ofertę edukacyjnych programów telewizyjnych Uczniowie przeprowadzili ankietę. Szóstoklasiści mieli podać 5 tytułów programów, które najchętniej oglądają w telewizji oraz pięć nazw stacji. Wyniki omówiliśmy, wyciągnęliśmy wnioski. Inna grupa przygotowała plakat reklamowy zachęcający do oglądania programów edukacyjnych. Cała klasa dowiedziała się, które stacje specjalizują się w programach edukacyjnych oraz co warto oglądać (co dostosowanie jest do ich wieku).

17 Zadanie na drugie półrocze – projekt edukacyjny Odkrywamy świat Ani Shirley Celem projektu było zmobilizowanie uczniów do przeczytania lektury. Cała klas otrzymała wskazówki, na co mają zwrócić uwagę podczas czytania. Chętni uczniowie podzielili się zadaniami. Zadania do wykonania: a) przystanek Kanada - Wyspa Księcia Edwarda ( krótka prezentacja za pomocą Google Earth miejsca akcji oraz współczesnego muzeum poświęconego postaci) b) Lucy Maud Montgomery i Ania Shirley - bliskie czy dalekie sobie? (uzyskanie wiadomości ze http://ania.wydawnictwoliterackie.pl na temat autorki i zestawienie życiorysu z życiem bohaterki, wykonanie prezentacji w Prezi)http://ania.wydawnictwoliterackie.pl c) odkrywamy i nazywamy cechy Ani Shirley (nakręcenie filmików ze scenami, w których ujawniają się takie cechy bohaterki jak – impulsywność i egzaltacja) d) urzekający świat przyrody widziany oczyma Ani (znalezienie i sfotografowanie takich miejsc w Chojnowie, które nawiązywałyby do sposobu patrzenia na świat oczyma bohaterki) e) pokazujemy Ani świat współczesnych komunikatorów, czyli Ania zakłada konto na Facebooku (założenie kont bohaterom lektury i przeprowadzenie dialogu między nimi). Wszystkie działania uczniowie opisali w specjalnym wydaniu szkolnej gazety „Zlepek” na stronie www.juniormedia

18 Zdjęcia p.Beaty Wawrzeńczyk

19 Zadania zrealizowane przez p.Anetę Czapską Zdjęcia p.Beaty Wawrzeńczyk

20 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ P.ANETĘ CZAPSKĄ W ramach programu Szkoła z klasą 2.0 klasy VI uczestniczyli w cyklu lekcji odwróconych. Pierwsza lekcja dotyczyła zabytków Londynu, a druga zapisywania i odczytywania dat w języku angielskim. Przed taką odwróconą lekcją uczniowie najpierw zapoznają się z tematem i przygotowują do lekcji, korzystając z materiałów zamieszczonych przez nauczyciela na stronie internetowej szkoły – oglądają filmy, prezentacje czy też wykonują zadania online. Tak przygotowani przychodzą na lekcję, kiedy już tylko utrwalamy i ćwiczymy zdobytą samodzielnie wiedzę i umiejętności. Forma lekcji odwróconej bardzo spodobała się szóstoklasistom, gdyż dzięki niej mogą być bardziej aktywni podczas lekcji i więcej się nauczyć!

21 Zadania zrealizowane przez p.Justynę Dziubak-Sobiechowską Zadanie TIK zostało zrealizowane na zajęciach dodatkowych "ABC ekonomii” z grupą uczniów z klasy 5a i 5c. Zadanie przybrało formę cyklu 3 lekcji pt. „Czy warto handlować?”. Dotyczyło zajęć ekonomicznych, na których następuje korelacja kilku przedmiotów. Ten temat wiązał ze sobą język polski, matematykę, przyrodę oraz zajęcia komputerowe. Odniósł się do Kodeksu 2.0. Uczniowie utrwalili pojęcia ekonomiczne: sprzedający, kupujący, transakcja, cena, wymiana, handel zagraniczny, import, eksport. W II semestrze uczniowie klasy 5c po raz pierwszy pracowali metodą lekcji odwróconej. Tematami tych lekcji było: Porównywanie ułamków dziesiętnych (lekcja matematyki) oraz Past Simple czasowników regularnych (lekcja języka angielskiego).

22 Zadania zrealizowane przez p.Justynę Dziubak-Sobiechowską Zdjęcia p.Justyny Dziubak-Sobiechowskiej

23 Zadania zrealizowane przez p.Justynę Dziubak-Sobiechowską Zdjęcia p.Justyny Dziubak-Sobiechowskiej

24 Zadania zrealizowane przez p.Sabinę Kaszowską Zadanie 1 Around the UK - podróż po Zjednoczonym Królestwie z TIK. Zadanie zrealizowane z klasą IVa (I grupa) Uczniowie: - poszerzyli słownictwo i pogłębili wiadomości realio- i kulturoznawcze - obejrzeli zdjęcia Tower Bridge, Scots, Elizabeth II, The London Eye - czytali samodzielnie krótkie teksty o Zjednoczonym Królestwie -korzystając z Internetu, wyszukiwali najważniejsze fakty Zjednoczonym Królestwie - obejrzeliśmy film o Zjednoczonym Królestwie - nauczyli się korzystać ze słowniczków internetowych Zadanie w większości oparte było na czytaniu i odkrywaniu.

25 Zadania zrealizowane przez p.Sabinę Kaszowską „ UCZYMY INNYCH” - zadanie I Dzieci uczą dzieci, czyli na tropie Pierwszych Niemieckich Słówek. W rolę nauczyciela wcieliło się 6 uczniów z klasy IV a. Lekcja została przeprowadzona w klasie Ic. Celem zajęć było uświadomienie uczniom jak ważna jest nauka nie tylko języka angielskiego ale również innych języków obcych jak język niemiecki, nie tylko w szkole, ale przez całe życie. „Uczymy innych” – zadanie II Odkrywamy angielski na sportowo. W rolę nauczycielek wcieliły się dwie uczennice z klasy IV b : Sara Luszniewska i Maja Siniak. Odbiorcami naszych zajęć byli uczniowie IIId uczący się języka niemieckiego. Uczennice- nauczycielki zorganizowały dla trzecioklasistów 2 lekcje języka angielskiego oraz samodzielnie opracowały scenariusz zajęć. Sara i Maja przygotowały dla młodszych uczniów ciekawe gry i zabawy w programie LearningApps, używały tablicy interaktywnej oraz monitorowały pracę uczniów przy komputerach. Podczas lekcji uczennice-nauczycielki korzystały z ciekawych kart obrazowych, kolorowych kopert z zadaniami, wprowadzały zabawy ruchowe oraz używały rekwizytów sportowych.

26 Zadania zrealizowane przez p.Sabinę Kaszowską Zdjęcia p.Sabiny Kaszowskiej

27 Zadania zrealizowane przez p.Sabinę Kaszowską Zdjęcia p.Sabiny Kaszowskiej


Pobierz ppt "SZKOLNY FESTIWAL NAUKI Szkoła Podstawowa Nr 4 w Chojnowie mgr Justyna Dziubak - Sobiechowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google