Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologie informacyjno-komunikacyjne – wszelkie działania związane z  produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologie informacyjno-komunikacyjne – wszelkie działania związane z  produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz."— Zapis prezentacji:

1

2 Technologie informacyjno-komunikacyjne – wszelkie działania związane z  produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących  gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej.

3

4

5

6

7

8

9

10

11  kompresja obrazu  multimedia  ISDN  telewizja kablowa i interaktywna  technologie mobilne (PDA- palmtopy, telefony komórkowe)  oprogramowanie do pracy grupowej  Internet  Wi-Fi, WiMax

12

13 Sprawny przepływ informacji w społeczeństwie informacyjnym stanowi podstawę jego funkcjonowania. Stąd konieczność nabycia kompetencji związanych z oceną wiarygodności źródeł oraz samych informacji. Równie ważne są umiejętności filtrowania treści istotnych spośród szumu informacyjnego (ponad osiem miliardów stron internetowych

14 Charakterystyczne cechy multimediów to:  multimedialność - integracja wszystkich form przekazu znanych z mediów tradycyjnych;  hipertekstowość - nowa struktura informacji odchodzącą od układu encyklopedycznego, akcentującą relacje logiczne oraz przyczynowo - skutkowe między pojęciami, w sposób analogiczny jak w naszym umyśle (konstruktywiści);  interaktywność - możliwość prowadzenia konstruktywnego dialogu człowiek - komputer oraz korzystania z reagujących na zachowania użytkownika symulacji procesów i zjawisk;  komunikacyjność - komunikowanie się za pośrednictwem nowych mediów z zastosowaniem wszystkich dostępnych form przekazu..

15 Wiadomości z obszaru nauk pedagogicznych w powiązaniu z umiejętnościami korzystania oraz realizacji nowoczesnych mediów dydaktycznych, stanowią podstawę szerokiego spektrum kompetencji. Znajomość rozwiązań stymulujących procesy poznawcze pozwala na konstruowanie i wykorzystywanie mediów dydaktycznych rekompensujących uczącym się brak komunikatów pozawerbalnych (w przypadku samokształcenia). Zastosowanie mechanizmów diagnostycznych wykorzystujących elektroniczne testy i ankiety pozwala na indywidualizację procesu nauczania- uczenia się zwiększając tym samym tempo oraz komfort pracy. Znajomość specyfiki i oddziaływań massmediów pozwala uczulić uczniów na wartościowe oraz niebezpieczne aspekty obcowania z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi.

16

17 Komputeryzacja nie jest chwilową modą. Komputery i Internet wkroczyły do szkół, banków, sklepów, biur, bibliotek i domów. Otaczające nas przedmioty coraz częściej mają wbudowane systemy komputerowe (samochody, telefony, sprzęt rtv)

18  2 laptopy  11 komputerów stacjonarnych z dostępem do Internetu w sali nr 14  2 projektory  ekrany (w salach nr 14 i 15 ekrany ścienne, w salach nr 10, 12 i 13 ekrany przenośne)  kamera cyfrowa  aparat cyfrowy  Telewizory, Video i DVD w klasopracowniach nr 10 i 13  magnetofony  rzutnik pisma w sali nr 16  laminator  kolumny i wzmacniacze  ksero  nowoczesna sala językowa w klasie nr 11 (16 stanowisk)  możliwość dostępu do Internetu w bibliotece

19  programy, encyklopedie multimedialne,  gry dydaktyczne,  prezentacje multimedialne  interaktywne foliogramy,  słowniki multimedialne,  testy interaktywne  przygotowywanie i prowadzenie uroczystości szkolnych (filmy, prezentacje multimedialne, slajdy, zdjęci, itp. )  komunikowanie się nauczycieli z rodzicami  komunikowanie się nauczycieli z uczniami

20

21 Problemy techniczne  brak Internetu bezprzewodowego  zbyt wolny Internet  łatwe rozprzestrzenianie się wirusów przez korzystanie z pamięci przenośnych  brak Internetu w każdej klasie

22


Pobierz ppt "Technologie informacyjno-komunikacyjne – wszelkie działania związane z  produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google