Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM WYKRYWANIA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA MIESZKAŃCÓW MIASTA POZNANIA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA URZĘDU MIASTA POZNANIA WALKA Z POŻARAMI Zadanie określone w artykule 61 I Protokołu Dodatkowego do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r.

2 Zarządzenie PMP – prawo miejscowe
Zarządzenie NR 76/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 19 lutegoa 2014 r. w sprawie: funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania (SWOA) ludności Miasta Poznania.

3 Zarządzenie PMP – prawo miejscowe
Do informowania ludności o zagrożeniach oraz w trakcie treningów i ćwiczeń wykorzystuje się: 1) techniczne systemy alarmowania: SMS, syreny; 2) komunikaty podawane przez media; 3) komunikaty ostrzegawcze podawane przez urządzenia nagłaśniające zamontowane na pojazdach Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i Straży Miejskiej Miasta Poznania; 4) funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz strażników Straży Miejskiej Miasta Poznania.

4 Serwer SMS Służy do przesyłania wiadomości tekstowych o zagrożeniach na telefony komórkowe. Jest to nowoczesne i skuteczne narzędzie oparte o możliwości przesyłu informacji jakie daje telefonia komórkowa. Umożliwia on tworzenie dwóch rodzajów grup odbiorców sms, tzw. grup zamkniętych wykorzystujących telefony służbowe (np. członkowie Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Poznania, dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta, przedstawiciele mediów) i grup otwartych tworzonych przez społeczeństwo miasta.

5 System Informacyjny SMS
Dopisanie do grupy otwartej następuje poprzez wysłanie na wskazany nr 4007 sms-a deklarującego przystąpienie do systemu. Grupy otwarte można tworzyć według wcześniej przyjętego klucza np. miejsca zamieszkania abonenta, wg nazw osiedli - co umożliwia bardziej precyzyjne informowanie o zagrożeniu (wysłanie sms tylko do grupy otwartej przypisanej zasięgiem do miejsca wystąpienia zagrożenia). Komunikat sms w systemie Serwer SMS może być wysłany przez osobę uprawnioną z dowolnego komputera mającego dostęp do Internetu lub z uprawnionych do tego telefonów komórkowych, co znakomicie zwiększa jego funkcjonalność.

6 Dźwiękowy system ostrzegania i alarmowania
Obejmuje 132 punkty alarmowe mechaniczne oraz 13 syren elektronicznych. Jest to system bezprzewodowego-radiowego włączania/wyłączania, sterowania, kontroli i odczytu stanu technicznego punktów alarmowych (syren). Główną jednostką systemu jest stacja bazowa, zlokalizowana w Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania. System jest zintegrowany i dublowany za pomocą centrali alarmowej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

7 Schemat dźwiękowego systemu wykrywania ostrzegania i alarmowania

8 RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE
Lp. Rodzaj alarmu Sposób ogłoszenia alarmów akustyczny system alarmowy środki masowego przekazu wizualny sygnał alarmowy 1 Ogłoszenie alarmu Sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) dla Znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej 2 Odwołanie alarmu Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

9 KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE
Lp. Rodzaj komunikatu Sposób ogłoszenia komunikatu Sposób odwołania komunikatu akustyczny system alarmowy środki masowego przekazu 1 Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie około godz min może nastąpić skażenie (podać rodzaj skażenia) w kierunku (podać kierunek) Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj skażenia) dla 2 Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (podać rodzaj zakażenia) dla 3 Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców) (podać rodzaj klęski) Alarmy, sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze wprowadzono rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).

10 Pytania: Jaka rolę spełnia system ostrzegania i alarmowania wśród mieszkańców miasta Poznania? Z jakich systemów i kanałów informacyjnych jest on zbudowany? Kto jest uczestnikiem obiegu informacji w systemie ostrzegania i alarmowania? Jak abonent telefonu komórkowego może zalogować się do sytemu Serwer.SMS? Rodzaje alarmów? Ile jest na terenie miasta nowoczesnych syren alarmowych?


Pobierz ppt "WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google