Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia SPRAWOZDANIE z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za I-XII.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia SPRAWOZDANIE z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za I-XII."— Zapis prezentacji:

1 Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia SPRAWOZDANIE z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za I-XII 2011 r. w woj. opolskim Opole, 11 kwietnia 2012 r.

2 Część I Infrastruktura instytucji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie w woj. opolskim 82 podmioty, w tym 71 OPS i 11 PCPR złożyło sprawozdanie. PODMIOT PROWADZĄCY – GMINA  37 Punktów konsultacyjnych 1 417 osób korzystających  1 Ośrodek Wsparcia 20 miejsc całodobowych 11 osób korzystających z pomocy całodobowej

3 PODMIOT PROWADZĄCY – POWIAT  2 Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia – 759 osób korzystających 25 miejsc całodobowych 66 osób korzystających z pomocy całodobowej  6 Ośrodków Interwencji Kryzysowej 652 osób korzystających  4 Ośrodki Interwencji Kryzysowej z miejscami całodobowymi 21 miejsc całodobowych 20 osób korzystających z pomocy całodobowej  1 Punkt Interwencji Kryzysowej 8 osób korzystających

4 Część II Formy udzielonej ofiarom przemocy pomocy Interwencja kryzysowa PODMIOT PROWADZĄCY – GMINA  1 074 osób którym udzielono pomocy, w tym: 284 dzieci 28 osób w wieku powyżej 60 roku życia  659 rodzin  2 171 osób w rodzinach PODMIOT PROWADZĄCY – POWIAT  1 334 osób którym udzielono pomocy, w tym: 100 dzieci 22 osoby w wieku powyżej 60 roku życia  1 116 rodzin  3 604 osób w tych rodzinach

5 Pomoc w formie interwencji kryzysowej w woj. opolskim (ogółem)  2 408 osób którym udzielono pomocy w tym: 384 dzieci 50 osób w wieku powyżej 60 roku życia  1 775 rodzin  5 775 osób w tych rodzinach

6 Pomoc całodobowa PODMIOT PROWADZĄCY – GMINA  16 osób którym udzielono pomocy w tym: 10 dzieci 1 osoba w wieku powyżej 60 roku życia  6 rodzin  2 917 świadczeń (1 nocleg); średnio 180/osobę PODMIOT PROWADZĄCY – POWIAT  90 osób którym udzielono pomocy w tym: 46 dzieci 1 osoba w wieku powyżej 60 roku życia  42 rodziny  4 096 świadczeń (1 nocleg); średnio 45/osobę

7 Pomoc całodobowa w woj. opolskim (ogółem)  106 osób którym udzielono pomocy w tym: 56 dzieci 2 osoby w wieku powyżej 60 roku życia  58 Liczba rodzin  7 013 świadczeń (1 nocleg); średnio 66/osobę

8 Inne formy pomocy (praca socjalna) PODMIOT PROWADZĄCY – GMINA  1 291 osób, którym udzielono pomocy w tym: 6 rodzin uzyskało pomoc w otrzymaniu mieszkania 485 osób poddano działaniom terapeutycznym  823 rodzin PODMIOT PROWADZĄCY – POWIAT  596 osób, którym udzielono pomocy w tym: 6 rodzin uzyskało pomoc w otrzymaniu mieszkania 550 osób poddano działaniom terapeutycznym  474 rodzin

9 Inne formy pomocy w woj. opolskim (ogółem)  1 887 osób, którym udzielono pomocy w tym: 12 rodzin uzyskało pomoc w otrzymaniu mieszkania 1 035 osób poddano działaniom terapeutycznym  1 297 rodzin Liczba wypełnionych Niebieskich Kart  538 PODMIOT PROWADZĄCY – GMINA  52 PODMIOT PROWADZĄCY – POWIAT Łącznie – 590

10 Część III Formy działań kierowane do sprawców przemocy PODMIOT PROWADZĄCY – GMINA  171 działań interwencyjne ogółem w tym: 15 przypadków izolowania sprawców od ofiary, w tym 1 eksmisja sprawcy z lokalu. 8 sprawców wykonywało prace społeczno użyteczne PODMIOT PROWADZĄCY – POWIAT  88 działań interwencyjno ogółem w tym: 6 eksmisji sprawców z lokalu  340 sprawców przystąpiło do programu korekcyjno – edukacyjnego

11 Liczba wypełnionych Niebieskich Kart / 1000 mieszkańców PowiatyMieszkańcy NK złożona przez OPSNK złożona przez Policję Liczba‰ ‰ Brzeski92002140,2730,8 Głubczyce490911132,33156,4 K - Koźle99881971,01911,9 Kluczbork68574330,51281,9 Krapkowice66539841,31402,1 Namysłowski4382680,21232,8 Nysa1431651280,95473,8 Olesno6700050,11241,9 Opole261023680,32030,8 Prudnik5850980,1911,6 Strzelce Op.78975320,41191,5 Województwo10285855900,620542,0

12 Porównanie współczynników na 1000 mieszkańców woj. opolskiego  0,6‰ – Niebieskie Karty „Pomoc Społeczna”  2,0‰ – Niebieskie Karty „Policja”  2,6‰ – Niebieskie Karty ogółem  2,3‰ Pomocy w formie interwencji kryzysowej  5,6‰ stanowi ą osoby z rodzin objętych interwencją kryzysową

13 Przemoc w rodzinie według danych z Policji, Prokuratury Okręgowej oraz Sądu Okręgowego w Opolu w roku 2011  902 sprawców przemocy domowej zatrzymanych przez Policję.  979 wszczętych postępowań przygotowawczych o przestępstwa z art. 157, 190, 197, 207, 217 kodeksu karnego, popełnionych na szkodę osoby najbliższej lub wspólnie zamieszkującej.  398 osób skazanych za przestępstwa z w/w art. kodeksu karnego.

14 Wszczęto postępowanie przygotowawcze Umorzono postępowanie przygotowawcze Osoby skazane Art. 157 KK uszczerbek na zdrowiu 783814 Art. 190 KK groźba karalna 22810230 Art. 197 KK zgwałcenie 1555 Art. 207 KK znęcanie 656388347 Art. 217 KK naruszenie nietykalności cielesnej 242

15 Ponadto w roku 2011:  W 5 przypadkach orzeczono środki karne z art. 39 KK ust. 2b (zakaz kontaktowania się / zakaz zbliżania się) i 2e (nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym).  W 13 przypadkach zastosowano środki zapobiegawcze z art. 275a KPK (opuszczenie lokalu mieszkalnego przez oskarżonego o przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej).  Do Sądu wpłynęło 1 powiadomienie złożone na podstawie art. 12a ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (powiadomienie o odebraniu dziecka z rodziny przez pracownika socjalnego) i wpłynęło 0 zażaleń na podstawie art. 12b w/w ustawy (zażalenie rodziców lub opiekunów na odebranie dziecka).

16 Wnioski  Wypełnianie sprawozdań przez osoby nie związane zawodowo z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie np. informatyków.  Brak znajomości zasad wypełniania formularzy sprawozdawczych (nie czytanie zamieszczonych w systemie objaśnień).  Brak poczucia odpowiedzialności za weryfikację i poprawność scalanych sprawozdań.  Prowadzenie całorocznej dokumentacji w sposób utrudniający bądź wręcz uniemożliwiający wyłonienie danych niezbędnych do poprawnego złożenia sprawozdania.  Podawanie błędnych danych kontaktowych w formularzu (np. prywatnych nr tel. stacjonarnych).

17 Rekomendacje  Wystosowanie pisma do podmiotów składających sprawozdanie z przemocy w celu wskazania osób odpowiedzialnych za realizację tego zadania.  Umieszczenie w Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC) dodatkowych reguł filtrujących wprowadzane dane.


Pobierz ppt "Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia SPRAWOZDANIE z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za I-XII."

Podobne prezentacje


Reklamy Google