Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityk, działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, pierwszy marszałek Polski 1867 - 1935.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityk, działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, pierwszy marszałek Polski 1867 - 1935."— Zapis prezentacji:

1 Polityk, działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, pierwszy marszałek Polski 1867 - 1935

2 Józef Klemens Piłsudski urodził się 5 XII 1967 roku w Zułowie na Wileńszczyźnie. Ojciec Józef Wincenty brał czynny udział w Powstaniu Styczniowym będąc jednym z jego lokalnych przywódców, matka Maria z Billewiczów pochodziła ze znanego rodu szlacheckiego herbu Mogiła. Józef miał liczne rodzeństwo: 5 sióstr i 6 braci. Rodzice wychowywali dzieci w duchu głębokiego patriotyzmu i dbali o ich wykształcenie. Młody Józef uczęszczał min. do I Gimnazjum Wileńskiego, a po zdaniu matury jesienią 1885 roku rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Charkowskim. To wtedy rozpoczął działalność konspiracyjną w niepodległościowych organizacjach studenckich i brał udział w patriotycznych demonstracjach.

3

4

5 22 marca 1887 roku młody Piłsudski zostaje aresztowany przez Rosjan pod zarzutem współudziału w przygotowywanym zamachu na cara Aleksandra II. Zostaje skazany na pięcioletnie zesłanie w głąb Rosji - - na Syberię. Zesłanie nie załamało Piłsudskiego, przeciwnie zahartowało jego charakter i wyrobiło przekonanie o konieczności walki o niepodległą ojczyznę.

6 Latem 1892 roku Piłsudski wraca z zesłania i wstępuje do nowo powstałej Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS). Zostaje redaktorem naczelnym wydawanego przez partię pisma „Robotnik”. Wkrótce jako czołowy działacz PPS ponownie zostaje aresztowany przez władze rosyjskie. Trafia do więzienia w Cytadeli Warszawskiej, później do Petersburga, skąd udaje mu się uciec. Po ucieczce ponownie aktywnie działa w PPS i w utworzonej przy niej Organizacji Bojowej. W 1906r. staje na czele PPS-Frakcja Rewolucyjna, która planuje powstanie przeciwko caratowi. Józef Piłsudski coraz bardziej skupia się na pracy wojskowej i nie ustaje w wysiłkach stworzenia polskiej siły zbrojnej.

7 Wkrótce we Lwowie tworzy Związek Walki Zbrojnej – - tajną organizację wojskową mającą za zadanie przygotowanie kadr przyszłego wojska polskiego do walki o niepodległą Polskę. Po kilku miesiącach zostaje jej komendantem głównym. Z jego inicjatywy powstają też inne organizacje paramilitarne np. Związek Strzelecki we Lwowie czy Strzelec w Krakowie. Jednocześnie Józef Piłsudski samodzielnie podejmuje studia z historii wojen i wojskowości, prowadzi też wykłady min. z historii militarnej Powstania Styczniowego.

8

9 W chwili wybuchu I wojny światowej w 1914 roku Józef Piłsudski staje na czele dobrze wyszkolonych oddziałów polskich. Aby wywołać powstanie przeciwko Rosjanom w Krakowie organizuje marsz I Kampanii Kadrowej. Wkrótce zostaje komendantem I Brygady Legionów Polskich utworzonych u boku Austro-Węgier i biorących udział w licznych walkach przeciwko Rosjanom, z których największą była bitwa pod Kostiuchnówką. Na rozkaz Piłsudskiego powstaje też kolejna antyrosyjska organizacja - Polska Organizacja Wojskowa.

10 9 lipca 1917 roku ma miejsce słynny kryzys przysięgowy w czasie którego legioniści odmawiają złożenia przysięgi na wierność cesarzom Austro-Węgier i Niemiec. Józef Piłsudski zostaje aresztowany i do końca wojny więziony min. w Gdańsku i twierdzy w Magdeburgu. W obliczu zbliżającej się klęski, Niemcy i Austriacy decydują się wypuścić Piłsudskiego na wolność. 10 listopada 1918 roku przybywa on do Warszawy, a 11 listopada 1918roku obejmuje władzę nad wojskiem polskim. Ten dzień Polacy wkrótce uznali za symboliczną datę odzyskania niepodległości. Pod władzę Piłsudskiego poddają się lokalne ośrodki władzy i lubelski rząd Ignacego Daszyńskiego.

11

12 W pierwszych dniach wolności Józef Piłsudski zostaje Tymczasowym Naczelnikiem Państwa, później w latach 1919 – 1922 jest Naczelnikiem Państwa. W trudnym okresie kształtowania się granic II Rzeczypospolitej i wojny polsko-bolszewickiej opracowuje koncepcję bitwy warszawskiej i uderzenia na tyły armii bolszewickiej, dzięki czemu Polacy w 1920 roku odnoszą zwycięstwo nad Rosjanami. Na pamiątkę tej bitwy ustanowione zostało 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego.

13 W 1920 roku Józef Piłsudski przyjmuje najwyższą godność wojskową – zostaje Pierwszym Marszałkiem Polski. W 192 1 roku zostaje odznaczony Orderem Orła Białego, a w 1923 Krzyżem Wielkim Orderu „Virtuti Militari”.

14 Józef Piłsudski w wolnej Polsce zrezygnował z ubiegania się o urząd prezydenta, na kilka lat wycofał się z życia politycznego. Powrócił do niego w maju 1926 roku organizując zamach wojskowy, w wyniku którego obalone zostały dotychczasowe władze Rzeczypospolitej. Tłumaczył ten krok koniecznością naprawy i uzdrowienia sytuacji politycznej naszego kraju. Zmarł w 1935 roku. Pochowany został na Wawelu, serce marszałka spoczęło zaś na cmentarzu Rossie w Wilnie obok grobu matki.

15


Pobierz ppt "Polityk, działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, pierwszy marszałek Polski 1867 - 1935."

Podobne prezentacje


Reklamy Google