Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wolność i prawa człowieka. Czym jest wolność? Wolność - 1. «niezależność jednego państwa od innych państw w sprawach wewnętrznych i stosunkach zewnętrznych»

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wolność i prawa człowieka. Czym jest wolność? Wolność - 1. «niezależność jednego państwa od innych państw w sprawach wewnętrznych i stosunkach zewnętrznych»"— Zapis prezentacji:

1 Wolność i prawa człowieka

2 Czym jest wolność? Wolność - 1. «niezależność jednego państwa od innych państw w sprawach wewnętrznych i stosunkach zewnętrznych» 2. «możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą» 3. «życie poza więzieniem, zamknięciem» 4. «prawa obywateli wyznaczone przez dobro powszechne, interes narodowy i porządek prawny» 5. «Brak przymusu, sytuacja, w której można dokonywać wyborów spośród wszystkich dostępnych opcji»

3 „Rodzaje” wolności wolność osobista słowawyznaniaobywatelska

4 Co gwarantuje nam wolność i przestrzeganie praw człowieka w Polsce? Rozdział II Konstytucji RP gwarantuje każdemu obywatelowi poszanowanie wolności i godności oraz obronę owych wartości ze strony władz publicznych. „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.” art. 30, rozdz. II

5 Najważniejsze artykuły: Art. 31 - „1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. 2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. Art. 41 - „Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie.” Art. 52 - „Każdemu zapewnia się wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu.” Art. 53 - „Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.” Art. 54 - „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”

6 Europejska Konwencja Praw Człowieka Umowa międzynarodowa, która weszła w życie 3 września 1953r. (w Polsce 26 XI 1991r.) Jej głównym celem jest nie tylko wyliczenie praw i wolności, do których ludzie są uprawnieni, ale przede wszystkim ustanowienie procedury kontrolnej, wciąż unikalnej w skali światowej, która umożliwia żądanie zaprzestania naruszania praw, przywrócenia stanu zgodnego z nimi, a także przyznania odpowiedniego zadośćuczynienia finansowego osobom poszkodowanym. Prawa gwarantowane przez konwencję: Prawo do życia (art. 2) Zakaz tortur (art. 3) Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej (art. 4) Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego (art. 5) Prawo do rzetelnego procesu sądowego (art. 6) Zakaz karania bez ustawy (art. 7) Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego (art. 8) Wolność myśli, sumienia i wyznania (art. 9) Wolność słowa (art. 10) Wolność zrzeszania się i stowarzyszania (art. 11) Prawo do zawarcia związku małżeńskiego (art. 12) Prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13) Zakaz dyskryminacji przy korzystaniu z praw i wolności EKPC (art. 14)

7 Gdzie na świecie łamane są prawa człowieka? Krajem uznawanym za łamiący prawa człowieka w największym stopniu jest Korea Północna, potem mówi się m.in. o Birmie, Bangladeszu, Egipcie, Libii, Sudanie, krajach arabskich, Chinach, Rosji i Białorusi.

8 Korea Północna Korea Płn. - Socjalistyczne państwo powstałe po II wojnie światowej w północnej części Półwyspu Koreańskiego, na terenach podbitych przez ZSRR. Krajem tym rządzą dyktatorzy z dynastii Kimów. Ustrój w nim panujący uważany jest za totalitarny. Na terenie tego państwa istnieją liczne obozy pracy, panuje pełna kontrola życia obywateli ze strony państwa i wszechobecna propaganda. Kraj ten nigdy nie przyjął Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Większość budżetu tego kraju przeznaczana jest na zbrojenia, przez co większość obywateli żyje w skrajnej nędzy.

9 Zadanie Co trzeba zrobić, by na świecie przestrzegano praw człowieka? Swoje propozycje przedstawcie na plakacie. (poniżej pomysły jednej z grup) I. Powstanie unii między wszystkimi państwami, które się wzajemnie wspierają. II. Zniesienie tortur i niewolnictwa poprzez akcje społeczno-propagandowe. III. Tolerancja wśród ludzi z całego świata dzięki integracji międzynarodowej


Pobierz ppt "Wolność i prawa człowieka. Czym jest wolność? Wolność - 1. «niezależność jednego państwa od innych państw w sprawach wewnętrznych i stosunkach zewnętrznych»"

Podobne prezentacje


Reklamy Google