Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY Część III RYSUNKI KONSTRUKCJI Z BETONU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RYSUNEK KONSTRUKCYJNY Część III RYSUNKI KONSTRUKCJI Z BETONU."— Zapis prezentacji:

1 RYSUNEK KONSTRUKCYJNY Część III RYSUNKI KONSTRUKCJI Z BETONU

2 Do tych rysunków zalicza się rysunki konstrukcji betonowych, żelbetowych i sprężonych

3 Rodzaje rysunków : a)rysunki schematyczne b)rysunki zestawieniowe – montażowe + rysunki szczegółów połączeń montażowych c) rysunki robocze

4 RYSUNKI SCHEMATYCZNE 1:100 1:200 1:500  koncepcja rozwiązania konstrukcji  widoki lub przekroje konstrukcji projektowanego obiektu  rozstaw osi gabarytowych  rzędne usytuowania głównych ustrojów konstrukcyjnych

5  gabaryty poszczególnych obiektów  rodzaj materiału konstrukcyjnego : beton, żelbet, beton sprężony  technologia wykonania ustroju : konstrukcja monolityczna, prefabrykowana lub zespolona

6 RYSUNKI ZESTAWIENIOWE – MONTAŻOWE 1:50 1:100 1:200  przekroje, rzuty lub widoki konstrukcji

7  uproszczona forma przedstawiania elementów konstrukcyjnych  wzajemne usytuowanie elementów  element przedstawia się bardzo grubą linią ciągłą lub linią grubą kreśli się jego obrys  osie koordynacyjne  rzędne wysokości charakterystycznych poziomów

8  rozmieszczenie dylatacji (w konstrukcjach prefabrykowanych)  układ zbrojenia – symbolicznie (dla płyt stropowych w konstrukcjach monolitycznych)  oznaczanie elementów : symbole literowo-cyfrowe, np. P6, R1, S2-1

9  można wykorzystać rysunki architektoniczno- budowlane – po uzupełnieniu ich opisami  rzuty oznacza się numerami kondygnacji lub rzędnymi wysokości poziomów, np. rzut II piętra, rzut poziomu +5,750  informacje o numerach rysunków roboczych

10 Przykłady rysunków zestawieniowych :

11 A B A F1 F2 F3 F1 F2 F3 BF2BF1 123 * należy również na liniach odniesienia podać rzędne płaszczyzny dolnej (stopy fundamentowej, podsypki) Rzut fundamentów i belek podwalinowych

12 Rzut elementów ramy S2 S1S3 S1 S4 S3 C B A 123 B1 B2 B1 B2

13 Typowy przekrój pionowy B4 S2 S1 S5 S4 ABCD

14 RYSUNKI SZCZEGÓŁÓW POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH 1:20 1:50  stanowią wraz z odpowiednim wykazem elementów uzupełnienie rysunków montażowych  jeżeli są wykonywane na oddzielnych arkuszach, to na zestawieniowych należy umieścić odpowiednie odsyłacze

15 RYSUNKI ROBOCZE dotyczą jednego elementu konstrukcyjnego 1:20 (1:10, 1:50)  szczegółowe wymiary (kształt elementu)  kształt i liczba wkładek zbrojeniowych  akcesoria (ze stali profilowanej)  opisy i oznaczenia materiałów ( betonu, stali)  najczęściej wykonuje się jeden charakterystyczny widok + niezbędna liczba przekrojów

16 Elementy żelbetowe i sprężone :  krawędzie niewidoczne –cienka kreskowa  krawędzie widoczne – linia cienka ciągła

17 Przykłady rysunków roboczych

18 Fragment belki żelbetowej 4 5 12 III II 8ø4,5 co 270 7ø4,5 co 80 250 300 2900 400 22ø16 l = 4020 32ø16 l = 40200 12ø8 l = 3560 42ø16 l = 3550

19 Zbrojenie poprzeczne - strzemiono l=1300 23ø4,5 5

20 przykład przekroju 1 2 3 4 III-III

21 stopa fundamentowa 50 10ø12 co 120 50

22 Temat nr 20 : UPROSZCZONY SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA ZBROJENIA BETONU PN-EN ISO 3766:2006 (zastępuje PN-ISO 4066)

23 Wymagania dotyczące zbrojenia na rysunkach budowlanych  Elementy budynku przedstawia się na rzutach, przekrojach, widokach wraz z wymiarami głównymi i wrysowanym zbrojeniem  Rysunek zbrojenia powinien być zgodny z odpowiednią pozycja obliczeń statycznych

24  Rysunek elementu i zbrojenia powinien zawierać wszystkie niezbędne wymiary do wykonania elementu oraz ewentualnej weryfikacji obliczeń  Na rysunkach należy również podać odsyłacze do rysunków akcesoriów

25 Na rysunkach zawierających informacje ogólne i dotyczące położenia prętów należy podać następujące dane :  klasę betonu, klasę ekspozycji i inne wymagania dotyczące betonu  rodzaj stali zwykłej i stali sprężającej  oznaczenie, liczbę, średnicę, kształt i położenie prętów  rozstaw prętów i długość zakładu w połączeniach  akcesoria

26  rozmieszczenie przerw roboczych podczas betonowania  grubość warstwy betonu c w ( nominalna grubość otuliny zbrojenia c nom + dopuszczona w projektowaniu odchyłka tej otuliny Δc)  rodzaj systemu sprężania  szczegółowe informacje dotyczące cięgien sprężających oraz dodatkowego zbrojenia nie sprężającego (zwykłego)  itp.

27 Informacje dotyczące gięcia prętów zbrojenia : podaje się na rysunku lub w wykazie zbrojenia

28 wymiarowanie gięcia prętów : z zastosowaniem systemu kodowania kształtów ( numeru kształtu) podaje się długość odcinka prostego, długości odgięć oraz kąty odgięć średnice wewnętrzne lub promienie zagięć

29 Rozmieszczenie prętów zbrojenia i przedstawianie ich na rysunkach

30 Zbrojenie zwykłe Rzuty bardzo gruba linia ciągła Pręt odgięty : przedstawiony jako linia ciągła wielokątna

31 Pręt odgięty : przedstawiony jako linia ciągła składająca się z odcinków prostych i łuków Wiązka : np. składająca się z 3 jednakowych prętów

32 Przekroje pręt pojedynczy wiązka dwóch prętów wiązka trzech prętów

33 Pręt z hakiem kotwiącym hak prosty: kąt zagięcia 90 o

34 hak półokrągły: kąt zagięcia od 90 o do 180 o

35 zakończenie w postaci pętli : kąt zagięcia 180 o

36 pręty proste leżące w jednym rzędzie 1 2 1 2 Wskazanie końca pręta z podaniem oznaczenia

37 zakotwienie pręta za pomocą płytki widok lub rzut przekrój lub widok czołowy

38 pręt zagięty pod kątem prostym w kierunku od patrzącego w kierunku do patrzącego

39 połączenie na zakład prętów zbrojenia l = 350 12 13 bez oznaczeń końców prętów l = 350 13 12 z oznaczeniem końców prętów za pomocą ukośnych kresek

40 pręty łączone za pomocą łączników mechanicznych łącznik rozciągany łącznik ściskany

41 arkusz siatki spajanej (na rzucie) ewentualnie kierunek prętów zbrojenia głównego można pokazać za pomocą kreski przecinającej przekątną

42 jednakowe arkusze siatki spajanej ułożone w szeregu z pokazaniem pojedynczych siatek z pokazaniem całego zbrojenia z siatek * należy również podać długość zakładu

43 siatka spajana w przekroju lub

44 zestaw jednakowych prętów linia zestawu prętów położenie prętów skrajnych jeden pręt narysowany w podziałce

45 jednakowe pręty umieszczane w grupach

46 położenie warstw zbrojenia na rzutach a) warstwa dolna i górna pokazana na oddzielnych rzutach G2 G1 D2 D1 1 – warstwa najbliższa powierzchni betonu 2 – warstwa następna w stosunku do powierzchni betonu

47 b) warstwa dolna i górna pokazana na tym samym rzucie G2 G1 D2 D1

48 położenie warstw zbrojenia na widokach a) zbrojenie bliższe i dalsze w stosunku do powierzchni pokazane na oddzielnych widokach B2 B1 D2 D1

49 b) zbrojenie bliższe i dalsze w stosunku do powierzchni pokazane na tym samym rysunku G2 G1 D2 D1

50 ZBROJENIE SPRĘŻAJĄCE pręt lub kabel sprężający przekrój kabla w osłonie przekrój struny

51 zakotwienie od strony czynnej zakotwienie od strony biernej

52 opis zbrojenia  umieszcza się wzdłuż osi zbrojenia lub wzdłuż linii odniesienia  informacje dotyczące siatki spajanej – wzdłuż przekątnej

53 elementy opisu :  numerowo-cyfrowe oznaczenie pręta  liczba prętów  średnica pręta w milimetrach  rozstaw w milimetrach  położenie w elemencie lub konstrukcji (wariantowo)  kod kształtu pręta (wariantowo) 6 6 19 ø20-200-G-13 19 ø20-200

54

55 RT


Pobierz ppt "RYSUNEK KONSTRUKCYJNY Część III RYSUNKI KONSTRUKCJI Z BETONU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google