Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„ Gmina Bytom "Zintegrowane połączenie aglomeracji górnośląskiej z międzynarodowym portem lotniczym Katowice-Pyrzowice " Katowice, 10 grudzień 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„ Gmina Bytom "Zintegrowane połączenie aglomeracji górnośląskiej z międzynarodowym portem lotniczym Katowice-Pyrzowice " Katowice, 10 grudzień 2008."— Zapis prezentacji:

1 „ Gmina Bytom "Zintegrowane połączenie aglomeracji górnośląskiej z międzynarodowym portem lotniczym Katowice-Pyrzowice " Katowice, 10 grudzień 2008

2 Zagadnienia: 1.Uczestnicy projektu 2.Zakres projektu 3.Struktura docelowa 4.Funkcje SKM 5.Wstępne rezultaty analiz 6.Proponowana lokalizacja 7.Podsumowanie, pytania / odpowiedzi Witold Grzybowski 2

3 3 Uczestnicy Projektu: Doradca PPP Autor koncepcji przebiegu trasy Obszar Gmina Bytom Urząd Miejski w Bytomiu Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Polskie Linie Kolejowe PLK S.A. Koncepcja przebiegu połączenia na terenie Gminy Bytom z uwzględnieniem PPP. Koncepcja powiązań komunikacją kolejową Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach z Aglomeracją Górnośląską, Katowice, opracowana przez: WYG International oraz CNTK- Warszawa, 2007; Doradca PPP Autor koncepcji przebiegu trasy Obszar Śląsk

4 4 Możliwy zakres PPP I Właściciel i użytkownik infrastruktury liniowej PLK S.A. Szlaki kolejowe wytyczone zabudowa terenu o charakterze miejskim Zadanie zlecone PLK S.A. Przetarg na projekt linii kolejowej rozstrzygnięty Zadanie zostało przyjęte przez Rade Ministrów w dniu 29 listopada 2006r w dokumencie Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) na lata 2007-13 i zostało wpisane na listę projektów rezerwowych w ramach Priorytetu 7 – dojazd do lotnisk odcinek Katowice- Pyrzowice. Orientacyjny koszt przygotowania projektu € 30 milionów, okres realizacji 2012 – 2014. NSRO po akceptacji Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2007 projekt figuruje w pozycji nr 181 na liście projektów podstawowych.

5 Zakres PPP II 5 Infrastruktura punktowa Centrum Przesiadkowe (zintegrowany dworzec kolejowy) Przystanek Plejada Rozwój terenów miejskich w okolicy nowego dworca Nowe rozwiązania transportowe – dojazd do Centrum Przes.

6 6 Obszar inicjatyw PPP Około 6 ha terenu do urządzenia w samym centrum Bytomia.

7 7 Możliwa struktura docelowa Użytek publiczny Użytek prywatny 6300 m/kw 11595 m/kw Przestrzeń całkowita17895100% Przestrzeń prywatna11595 65 % Przestrzeń publiczna 6300 35 % Przyjęte założenie: Przychody osiągnięte z przestrzeni komercyjnej w części subsydiują koszt utrzymania części publicznej. Parkingi, przystanki, kasy biletowe Przestrzeń usługowo- handlowa

8 8 Funkcje SKM 1.Funkcja połączenia lotniskowego : Bezpośrednio: Gliwice, Zabrze, Bytom, Piekary Śl. oraz Tychy, Katowice, Chorzów.: Pośrednio: Siemianowice, Ruda Śląska, Tarnowskie G ó ry. 2. Funkcja transportu aglomeracyjnego – osobowy i towarowy Prognoza na 2012: 7600 użytkowników „Funkcji 1” dziennie

9 9 Analiza Korzyści w trybie PPP Zdyskontowane wydatki partnera publicznego -44 332 673 Zdyskontowane przychody partnera publicznego -33 943 389 Zdyskontowana korzyść gminy przy realizacji wariantu PPP 10 389 284 Korzyści społeczne: Zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów Zmniejszenie kosztów czasu w przewozach pasażerskich Zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin Korzyści podmiotu publicznego: Zmniejszenie zaangażowania środków własnych w inwestycję Wzrost dochodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości Wzrost dochodów gminy z tytułu udziału w podatku od osób prawnych (CIT) Wzrost dochodów gminy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych (PIT)

10 10 Analiza Korzyści w trybie PPP Wzrost przestrzeni komercyjnej wpływa pozytywnie na: - zwiększenie dochodów gminy - zmniejszenie kosztów udostępnienia przestrzeni publ. przez partnera pryw. Wartość progowa: przy wzroście przestrzeni komercyjnej z 11.595m/kw do ok. 25.000m/kw – czyli o 250 % koszt publiczny bilansuje się wpływami od partnera prywatnego.

11 11 Lokalizacja I Proponowana lokalizacja Centrum Przesiadkowego

12 12 Proponowana lokalizacja pętli Lokalizacja II

13 13 Collect Consulting Sp. z o.o. ul Rolna 14, 40-555 Katowice tel.: (032) 203 20 53 fax: (032) 203 20 53 w. 25 e-mail: biuro@collect.plbiuro@collect.pl Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "„ Gmina Bytom "Zintegrowane połączenie aglomeracji górnośląskiej z międzynarodowym portem lotniczym Katowice-Pyrzowice " Katowice, 10 grudzień 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google