Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Logistyka – Ćwiczenia nr 6. Plan na dziś: 1.Modele zarządzania zapasami 2.Polityka (R, S) 3.Polityka (s, Q)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Logistyka – Ćwiczenia nr 6. Plan na dziś: 1.Modele zarządzania zapasami 2.Polityka (R, S) 3.Polityka (s, Q)"— Zapis prezentacji:

1 Logistyka – Ćwiczenia nr 6

2 Plan na dziś: 1.Modele zarządzania zapasami 2.Polityka (R, S) 3.Polityka (s, Q)

3 Zarządzanie zapasami

4 Modele zarządzania zapasami Istnieją następujące modele sterowania zapasami: Polityka (R, S) to taki model zarządzania zapasami, w którym zamawiamy co stały okres R do maksymalnego poziomu zapasów S. Polityka (s, Q) to taki model zarządzania zapasami, w którym wielkość zamówienia jest stała i wynosi Q, natomiast zamówienie następuje w momencie przekroczenia minimalnego poziomu zapasów s.

5 Polityka (R, S)

6 Polityka (R, S): Stały (optymalny) cykl zamawiania (R). Poziom zapasu maksymalnego (S).

7 Polityka (R, S) Polityka (R, S) – cechy charakterystyczne: 1.Cykl zamawiania jest stały, natomiast wielkość zamawiania jest zmienna. 2.Parametrem sterującym dostawami jest odstęp czasu R pomiędzy poszczególnymi dostawami. 3.Zasadniczym problemem jest określenie jakie może być zapotrzebowanie na produkt w okresie R. 4.Składanie zamówień w ramach polityki (R, S) jest proste: wielkość zamówienia = maksymalny poziom zapasu (S) – rzeczywisty poziom zapasu w momencie złożenia zamówienia

8

9 Polityka (R, S) – wady i zalety Zalety polityki (R, S)Wady polityki (R, S) 1.Brak wymagań wobec zmienności wydań (nie pojawia się założenie o stałości zapotrzebowania). Jeżeli wydania surowca nie odbiegają od planu to stosowanie polityki (R, S) jest uzasadnione. 1.Formalny brak możliwości uzupełnienia zapasu, gdy następuje nadzwyczajny wzrost zapotrzebowania w ostatnich dniach okresu R.

10 Polityka (R, S) Maksymalny poziom zapasu (S):

11 Polityka (R, S) Pierwszy składnik wzoru oznacza popyt w okresie będącym sumą optymalnego cyklu zamawiania i średniego okresu realizacji zamówień. Drugi składnik oznacza zapas bezpieczeństwa gromadzony na wypadek wystąpienia dodatnich odchyleń od prognoz popytu. Maksymalny poziom zapasu (S):

12 Polityka (R, S) Liczba zamówień w ciągu roku (R):

13 Polityka (R, S) ZADANIE 1 Rozważmy urządzenie elektroniczne MZ585, którego zapasy są na bieżąco monitorowane. Informacje dotyczące przechowywania w magazynie i uzupełniania tego urządzenia są następujące: 1.Koszt jednostkowy – 50 zł, 2.Koszt utrzymania zapasu - 10 zł/rok, 3.Koszt składania zamówienia - 500 zł. Załóżmy, że roczny popyt na ten produkt ma rozkład normalny z wartością oczekiwaną 10 000 jednostek i odchyleniu standardowym równym 200 jednostek. Czas realizacji dostawy jest stały i wynosi 1 miesiąc. Zaplanować sposób utrzymywania zapasów tego urządzenia.

14 Polityka (R, S)

15 Optymalna wielkość zamówienia:

16 Polityka (R, S) Długość cyklu zamawiania:

17 Polityka (R, S) Prognoza popytu w okresie przyjętym za jednostkowy:

18 Polityka (R, S) Prognoza odchylenia standardowego popytu w okresie przyjętym za jednostkowy:

19 Polityka (R, S) Obliczenie wielkości k dla p=0,99 (lub innego): k - wielkość odczytywana z tablic dystrybuanty rozkładu normalnego dla przyjętego współczynnika ryzyka wyczerpania zapasu p. Standard obsługi klienta (p=0,99): 99% dostaw zrealizowanych w terminie. (z Excela) k=ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW(0,99) k = 2,326

20 Polityka (R, S) Maksymalny poziom zapasu (S):

21 Polityka (s, Q)

22 Polityka (s, Q): Minimalny (alarmowy/sygnalizacyjny) poziom zapasu (s). Stała wielkość zamówienia (Q).

23 Polityka (s, Q) Polityka (s, Q) – cechy charakterystyczne: 1.Cykl zamawiania jest zmienny, natomiast wielkość zamawiania jest stała. 2.Parametrem sterującym dostawami jest stała wielkość zamówienia Q. 3.Przekroczenie minimalnego/sygnalizacyjnego/alarmowego poziomu zapasów daje sygnał do złożenia zamówienia. 4.Wielkość Q powinna być wiążąca dla co najmniej kilku dostaw. 5.Zakładamy, że posiadany zapas wystarczy na czas oczekiwania na dostawę.

24

25 Polityka (s, Q) – wady i zalety Zalety polityki (s, Q)Wady polityki (s, Q) 1.Polityka porządana/przyjazna z perspektywy dostawców zapasów i przewoźników. 1.W czasie pomiędzy złożeniem a realizacją zamówienia istnieje niebezpieczeństwo wyczerpania zapasu. Wyczerpanie zapasów może być spowodowane nieumiejętnym/błędnym wyznaczeniem alarmowego poziomu zapasu.

26 Polityka (s, Q) Minimalny/alarmowy/sygnalizacyjny poziom zapasu (s):

27 Polityka (s, Q) Stała (optymalna) wielkość zamówienia (Q):

28 Polityka (s, Q) ZADANIE 2 Przykład pianki poliuretanowej, na którą roczne zapotrzebowanie wynosi D=130 000 mb, cena jednostkowa C=6zł/mb, koszt obsługi jednej dostawy S=75zł, roczna stopa procentowa kapitału jest na poziomie i=25%. Zakładamy czas realizacji zamówienia na poziomie 4 dni. Obliczyć parametry polityki (s,Q).

29 Polityka (s, Q) iZipdi 13600345 23255356 32899383 42516420 52096451 61645421 71224460 8764486 9278453 10-175 ZADANIE 2 cd. Zmiany stanu zapasu: gdzie: Zip – stan zapasu na początku rozważanego okresu, di – rzeczywiste zapotrzebowanie w i-tym dniu.

30 Polityka (s, Q) Zastosować politykę (s,Q) uwzględniając rzeczywiste dane dzienne. 1.Po każdym dniu obliczyć średnie zapotrzebowanie dzienne. 2.Dla każdego dnia, wykorzystując tak oszacowane zapotrzebowanie obliczyć czas, na jaki starczą bieżące zapasy. 3.Dla każdego dnia oszacować odchylenie standardowe dziennego zapotrzebowania, a następnie w oparciu o nie wyznaczyć poziom bezpieczeństwa. 4.Dla każdego dnia obliczyć Q wykorzystując dane dzienne. 5.Jeśli rzeczywisty poziom zapasów jest mniejszy od wyznaczonego poziomu bezpieczeństwa wtedy należy złożyć zamówienie o wyznaczonej wielkości Q.

31 Polityka (s, Q)

32 Dane dzienne:

33 Polityka (s, Q) Dane dzienne cd.: h – dzienny koszt magazynowania h = id*C = 0,00411

34 Polityka (s, Q) Prognoza odchylenia standardowego popytu w okresie przyjętym za jednostkowy: iZipdi 13600345 23255356 32899383 42516420 52096451 61645421 71224460 8764486 9278453 10-175

35 Polityka (s, Q) Obliczenie wielkości k dla p=0,99 (lub innego): k - wielkość odczytywana z tablic dystrybuanty rozkładu normalnego dla przyjętego współczynnika ryzyka wyczerpania zapasu p. Standard obsługi klienta (p=0,99): 99% dostaw zrealizowanych w terminie. (z Excela) k=ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW(0,99) k = 2,326

36 Polityka (s, Q) Obliczenie poziomu zapasu alarmowego (s):

37 Polityka (s, Q) Optymalna wielkość zamówienia (Q):

38 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Logistyka – Ćwiczenia nr 6. Plan na dziś: 1.Modele zarządzania zapasami 2.Polityka (R, S) 3.Polityka (s, Q)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google