Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CEL PROJEKTU Celem projektu jest zwiększenie kompetencji oraz jakości i efektywności działania 560 pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CEL PROJEKTU Celem projektu jest zwiększenie kompetencji oraz jakości i efektywności działania 560 pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie."— Zapis prezentacji:

1

2

3 CEL PROJEKTU Celem projektu jest zwiększenie kompetencji oraz jakości i efektywności działania 560 pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie: -współpracy administracji z NGO, -wsparcia przedsiębiorczości społecznej i/lub -prowadzenia konsultacji społecznych

4 DZIAŁANIA W ramach projektu organizujemy bezpłatne śr. 5 dniowe wyjazdy zagraniczne. Osoby, które wezmę udział w projekcie, podniosą swoje kompetencje poprzez udział w Indywidualnej Mobilności Ponadnarodowej i odbyciu jednej z możliwych form wsparcia tj. wizyty studyjnej, mini stażu lub job shadowing u jednego z partnerów zagranicznych. Uczestnicy/ czki dzięki udziałowi w projekcie będą mieli/ły możliwość poznać nowe metody i techniki pracy, wymienić się doświadczeniami z innymi osobami pracującymi w podobnym obszarze w jednym z krajów UE.

5 O BSZARY TEMATYCZNE :  współpraca między administracją publiczną a NGO np programy współpracy  wspieranie ekonomii społecznej np. fundusze na lokalne przesiębiortswa społeczne, działalność gospodarczas NGO, wioski tematyczne  prowadzenie konsultacji społecznych  uczestnictwo NGO w tworzeniu polityk publicznych np. konsultowanie strategii rozwiązywanie problemów społecznych, polityki młodzieżowe, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja społeczna,

6 K TO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli/ki : organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego (w tym: jednostki organizacyjne lub komunalne osoby prawne) oraz organizacji pracodawców/ związków zawodowych.

7 WYMOGI PROJEKTU: W PROJEKCIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ OSOBY : znające język obcy partnera zagranicznego (angielski, niemiecki, włoski, lub grecki) na poziomie min. B2 ( średniozaawansowany II stopnia) powiązane formalnie i/lub zatrudnione w Instytucji Wysyłającej od minimum 2 lat. (w przypadku JST umowa o pracę na czas nieokreślony)

8 OBECNI PARTNERZY ZAGRANICZNI  European Youth4Media Network, Niemcy (www.youth4med.com)www.youth4med.com  Media TerraNea, Grecja ( www.mediaterranea.gr) www.mediaterranea.gr  Associazione YEPP Italia, Włochy (www.yepp.it)www.yepp.it  Consorzio Solidarieta' Oscar Romero, Włochy (www.consorzioromero.org)www.consorzioromero.org

9 C ZAS TRWANIA PROJEKTU Czas realizacji od 01.03.2016 do 31.08.2017 roku Terminy wyjazdów planowane będą w porozumieniu z uczestnikami, Instytucją Wysyłającą i Partnerem Zagranicznym Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”.

10 PARTNERZY KRAJOWI  Sieć SPLOT (www.siecsplot.pl)www.siecsplot.pl  Stowarzyszenie ESWIP (www.eswip.pl)www.eswip.pl  Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Wrocław (www.facebook.com/RCWIP.Wroclaw)www.facebook.com/RCWIP.Wroclaw  Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, Białystok (www.owop.org.pl)www.owop.org.pl

11 W ramach projektu pokrywamy wszystkie koszty wyjazdu:  przelot  zakwaterowanie  ubezpieczenie  wyżywienie  inne koszty związane z potrzebami osób z niepełnosprawnością BUDŻET

12 Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych prowadzi rekrutację uczestników/ czek z obszaru województw: warmińsko – mazurskie, pomorskie, zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie Biuro Sieci SPLOT z siedzibą w Warszawie - prowadzi rekrutację uczestników/czek z obszaru województw: łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie, podkarpackie Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Białymstoku prowadzi rekrutację uczestników/ czek z obszaru województw: lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, małopolskie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu prowadzi rekrutację uczestników/ czek z obszaru województw: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie. Działania realizujemy na terenie całego kraju, a rekrutacja w poszczególnych województwach prowadzona jest poprzez biura partnerów regionalnych:

13 BIURO PROJEKTU Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Biuro w Olsztynie, ul. Marka Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn, tel. 89 523 73 45; e-mail: politykipubliczne@eswip.plpolitykipubliczne@eswip.pl Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie: www.eswip.plwww.eswip.pl => zakładka PROJEKTY DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "CEL PROJEKTU Celem projektu jest zwiększenie kompetencji oraz jakości i efektywności działania 560 pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google