Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pedagogika mediów 2014/2015 dr Magdalena Sasin. Hadziuk: Taki polonista...co to za zawód, co? Japycz: Polskiego uczy. Hadziuk: Murzynów by uczył, albo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pedagogika mediów 2014/2015 dr Magdalena Sasin. Hadziuk: Taki polonista...co to za zawód, co? Japycz: Polskiego uczy. Hadziuk: Murzynów by uczył, albo."— Zapis prezentacji:

1 Pedagogika mediów 2014/2015 dr Magdalena Sasin

2 Hadziuk: Taki polonista...co to za zawód, co? Japycz: Polskiego uczy. Hadziuk: Murzynów by uczył, albo Chińczyków, to by był zawód. Ale Polaków? Pietrek: No. Faktycznie – wszyscy umią, a on uczy.

3 Zagadnienia wykładów Media, komunikowanie się. Podstawowe modele procesu komunikowania Klasyfikacja mediów i specyfika ich oddziaływania Zjawiska kultury współczesnej związane z ekspansją mediów Wybrane zagadnienia z historii mediów Kultura popularna w mediach i sposób jej oddziaływania Sztuka w mediach Gatunki dziennikarskie Warsztat i specyfika pracy dziennikarza Marketing i reklama w mediach Podstawy prawa autorskiego Higiena korzystania z mediów Szanse i zagrożenia związane z kontaktem z mediami Zastosowanie mediów w pedagogice Nowe media i ich zastosowanie w edukacji Edukacja medialna E-learning Kompetencje nauczyciela w zmediatyzowanej szkole

4 Bibliografia Siemieniecki B. (red.), 2008, Pedagogika medialna, t. 1-2, Warszawa Pisarek W. (red.), 2006, Słownik terminologii medialnej, Universitas, Kraków Gajda J., Juszczyk S., Siemieniecki B., Wenta K., 2004, Edukacja medialna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń Goban-Klas Z., 2004, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, PWN, Warszawa Bauer Z., Chudziński E., 2000, Dziennikarstwo i świat mediów, wyd. Universitas, Kraków Gajda J., 2005, Media w edukacji, Impuls, Kraków Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze (2010), raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS, Warszawa, dostępne w internecie Burszta W., Tchorzewski de A. (red.), 2002, Edukacja w czasach popkultury, wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz Hejwosz D., Jakubowski W. (2010), Kultura popul-arna – tożsamość – edukacja, Impuls, Kraków McLuhan M., 2001, Wybór tekstów, Zysk i S-ka, Poznań Reeves B., Nass C., 2000, Media i ludzie, PIW, Warszawa

5 Pedagogika mediów Pedagogika mediów (medialna): subdyscyplina pedagogiczna badająca procesy i zjawiska przebiegające w środowisku medialnym i za pomocą mediów oraz wypracowująca w tym kontekście dyrektywy dla edukacji medialnej Zagadnienia pedagogiki medialnej:  dydaktyka mediów;  wychowanie do mediów i poprzez media;  techniki medialne;  badania medialne;  nauka o mediach.

6 Edukacja medialna – praktyczna strona pedagogiki medialnej, klucz do rozumienia i konstruowania znaczeń w rzeczywistości zdominowanej przez kulturę medialną Zagadnienia edukacji medialnej:  nauczanie przez media  nauczanie o mediach  nauczanie dla mediów Zadania edukacji medialnej:  przygotowanie do rozumienia mediów komunikacyjnych oraz sposobów ich działania;  nauczenie korzystania z mediów w celu komunikowania się z innymi;  przygotowanie do analizy, krytycznej oceny i tworzenia tekstów medialnych;  identyfikowanie źródeł tekstów medialnych oraz ich kontekstu politycznego, społecznego, kulturowego;  nauka interpretowania wiadomości i wartości oferowanych przez media;  nauka dobierania odpowiednich mediów do przekazywania własnych wiadomości i relacji skierowanych do określonych odbiorców;  wyrobienie świadomości potrzeby dostępu społeczeństwa do mediów.

7 Komunikowanie się Komunikowanie się – przekazywanie treści między uczestnikami procesu – nadawcą i odbiorcą, odbywające się za pomocą znaków Poziomy komunikowania wg Denisa McQuaila:  komunikowanie intrapersonalne - procesy psychiczne służące myśleniu, tworzeniu i formułowaniu przekazu oraz przetwarzaniu informacji;  komunikowanie interpersonalne – przekaz treści między dwiema osobami;  komunikowanie grupowe;  komunikowanie instytucjonalne – zachodzące między instytucjami i organizacjami w społeczeństwie;  komunikowanie masowe. Układy kultury – podział Antoniny Kłoskowskiej  nieformalny;  instytucjonalny;  masowy.

8 Podstawowe modele procesu komunikowania 1/3 Triada starożytnych retorów: nadawca – przekaz – odbiorca Model aktu perswazyjnego Lasswella: Kto mówi, Co, Jakim środkiem, Do kogo i Z jakim skutkiem? Model przekazu sygnałów Shannona: nadawca; nadajnik; sygnał; odbiornik; odbiorca Model dwustopniowego przekazu informacji Lazarsfelda i Katza: nadawca – przekaz – przywódca opinii – odbiorca

9 Podstawowe modele procesu komunikowania 2/3 Model wspólnoty doświadczeń Schramma: Model socjologiczny Rileyów:

10 Podstawowe modele procesu komunikowania 3/3 Model społeczno-kulturowy Tudora (wykres): l

11 Media Medium – środek przenoszenia informacji w czasie lub przestrzeni (łac. medius – środkowy) Slajd 13 Slajd 13 Slajd 13 Slajd 13 Różne zakresy znaczeniowe pojęcia „media”: Różne zakresy znaczeniowe pojęcia „media”: szereg zjawisk związanych z komunikowaniem, tak różnorodnych jak: języki narodowe; systemy znaków pozwalające zapisywać wiadomości, np. alfabet Morse’a; materiał, na którym utrwalane są wypowiedzi, np. papier, płyta kompaktowa; urządzenia umożliwiające odbiór, np. odbiornik radiowy szereg zjawisk związanych z komunikowaniem, tak różnorodnych jak: języki narodowe; systemy znaków pozwalające zapisywać wiadomości, np. alfabet Morse’a; materiał, na którym utrwalane są wypowiedzi, np. papier, płyta kompaktowa; urządzenia umożliwiające odbiór, np. odbiornik radiowy narzędzia umożliwiające utrwalanie informacji; zarówno bardzo proste, jak papier czy ołówek, jak i bardziej skomplikowane: płyta CD, płyta DVD narzędzia umożliwiające utrwalanie informacji; zarówno bardzo proste, jak papier czy ołówek, jak i bardziej skomplikowane: płyta CD, płyta DVD instrumenty umożliwiające nadawanie i odbieranie przekazów – mikrofon, radio, telewizor, a także organizacje zajmujące się ich tworzeniem instrumenty umożliwiające nadawanie i odbieranie przekazów – mikrofon, radio, telewizor, a także organizacje zajmujące się ich tworzeniem Media masowe - wszelkie urządzenia techniczne i instytucje służące publicznemu, pośredniemu i w zasadzie jednokierunkowemu rozpowszechnianiu wypowiedzi (przekazów) wśród rozproszonej, heterogenicznej, nieustrukturyzowanej publiczności (audytoriów) Media masowe - wszelkie urządzenia techniczne i instytucje służące publicznemu, pośredniemu i w zasadzie jednokierunkowemu rozpowszechnianiu wypowiedzi (przekazów) wśród rozproszonej, heterogenicznej, nieustrukturyzowanej publiczności (audytoriów)

12 Klasyfikacje mediów ze względu na sposób przekazu  audialne  wizualne  audiowizualne multimedia ze względu na sposób odbioru  odbierane indywidualnie, np. książka, prasa, fotografia;  odbierane indywidualnie lub zbiorowo, np. radio, taśma magnetofonowa;  odbierane grupowo, np. telewizja, wideo;  odbierane w tłumie, np. film kinowy, plakat ze względu na zasięg oddziaływania  globalne  ogólnokrajowe  regionalne  lokalne  sublokalne

13

14 Przemawiający Demostenes, Jean-Jules-Antoine Lecomte du Nouÿ (1842–1923)


Pobierz ppt "Pedagogika mediów 2014/2015 dr Magdalena Sasin. Hadziuk: Taki polonista...co to za zawód, co? Japycz: Polskiego uczy. Hadziuk: Murzynów by uczył, albo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google