Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GRAMATYKA KONTRASTYWNA CEL : zdobycie podstawowej wiedzy na temat rozwoju i klasyfikacji współczesnych języków oraz umiejętności praktycznego zastosowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GRAMATYKA KONTRASTYWNA CEL : zdobycie podstawowej wiedzy na temat rozwoju i klasyfikacji współczesnych języków oraz umiejętności praktycznego zastosowania."— Zapis prezentacji:

1 GRAMATYKA KONTRASTYWNA CEL : zdobycie podstawowej wiedzy na temat rozwoju i klasyfikacji współczesnych języków oraz umiejętności praktycznego zastosowania analizy kontrastywnej języka polskiego i hiszpańskiego polskiego i hiszpańskiego ZAKŁAD HISPANISTYKI INSTYTUT FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UNIWERSYTET ŚLĄSKI ROK: III LICZBA GODZIN: 15 JĘZYK: POLSKI

2 GRAMATYKA KONTRASTYWNA PROGRAM : 1. Typologia języków 2. Podstawowe różnice w rozwoju języków romańskich i słowiańskich 3. Porównanie systemu czasów w języku polskim i hiszpańskim; w jaki sposób oba języki wyrażają relacje czasowe 4. Aspekty w języku polskim i hiszpańskim ZAKŁAD HISPANISTYKI INSTYTUT FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UNIWERSYTET ŚLĄSKI ROK: III LICZBA GODZIN: 15 JĘZYK: POLSKI

3 GRAMATYKA KONTRASTYWNA PROGRAM: 5. Tryb łączny (subjunctivo) i jego funkcjonalne odpowiedniki w języku polskim. 6. „Tłumaczenie” rodzajnika 7. Determinacja kulturowa języków. ZAKŁAD HISPANISTYKI INSTYTUT FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UNIWERSYTET ŚLĄSKI ROK: III LICZBA GODZIN: 15 JĘZYK: POLSKI

4 GRAMATYKA KONTRASTYWNA BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA: Języki indoeuropejskie, red. L. Bednarczyk, PWN, Warszawa 1988. Języki indoeuropejskie, red. L. Bednarczyk, PWN, Warszawa 1988. Gramatyka współczesnego języka polskiego, red. R.Grzegorczykowa, PWN, Warszawa 1984. Gramatyka współczesnego języka polskiego, red. R.Grzegorczykowa, PWN, Warszawa 1984. Alarcos Llorach, Gramática de la lengua española, Espasa, Madrid, 1994. Alarcos Llorach, Gramática de la lengua española, Espasa, Madrid, 1994. Nowikow, W., La alterancia de los modos Indicativo y Subjuntivo en la cláusulas subordinadas sustantivas, Wyd. UAM, Poznań, 2001. Nowikow, W., La alterancia de los modos Indicativo y Subjuntivo en la cláusulas subordinadas sustantivas, Wyd. UAM, Poznań, 2001. ZAKŁAD HISPANISTYKI INSTYTUT FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UNIWERSYTET ŚLĄSKI ROK: III LICZBA GODZIN: 15 JĘZYK: POLSKI

5 GRAMATYKA KONTRASTYWNA BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA: Wilk-Raciąska, J., El articulo y la genericidad a la castellana, Wyd. UŚ, Katowice, 1995. Wilk-Raciąska, J., El articulo y la genericidad a la castellana, Wyd. UŚ, Katowice, 1995. Wilk-Raciąska, J., El tiempo interior. Una aproximación al.. Aspecto en español, Wyd.UŚ, Katowice, 2004. Wilk-Raciąska, J., El tiempo interior. Una aproximación al.. Aspecto en español, Wyd.UŚ, Katowice, 2004. Encyklopedia językoznastwa ogólnego, red. K. Polański, Ossolineum, 2003. Encyklopedia językoznastwa ogólnego, red. K. Polański, Ossolineum, 2003. Wierzbicka, A., Język – umysł – kultura, PWN, Warszawa, 1999. Wierzbicka, A., Język – umysł – kultura, PWN, Warszawa, 1999. Palmer, G., B., Lingüística cultural, Alianza, Madrid, 2000. Palmer, G., B., Lingüística cultural, Alianza, Madrid, 2000. ZAKŁAD HISPANISTYKI INSTYTUT FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UNIWERSYTET ŚLĄSKI ROK: III LICZBA GODZIN: 15 JĘZYK: POLSKI

6 GRAMÁTICA CONTRASTIVA OBJETIVO: adquirir el conocimiento fundamental sobre el desarollo y clasificasión de les lenguas modernas; aprender a aplicar el análisis contrastivo en el ámbitio de la lengua española y polaca. DPTO. DE LENGUA ESPAÑOLA INSTITUTO DE FILOLOGÍA ROMÁNICA UNIVERSIDAD DE SILESIA CURSO: III DURACIÓN: 15 horas LENGUA: POLACA

7 GRAMÁTICA CONTRASTIVA PROGRAMA: 1. Clasificatión de las lenguas. 2. Desarollo de las lenguas eslavas y romances; diferencias básicas. 3. Comparación de los sistematos de tiempos en la lengua españila y polaca; como las dos lenguas expresan el tiempo DPTO. DE LENGUA ESPAÑOLA INSTITUTO DE FILOLOGÍA ROMÁNICA UNIVERSIDAD DE SILESIA CURSO: III DURACIÓN: 15 horas LENGUA: POLACA

8 GRAMÁTICA CONTRASTIVA PROGRAMA: 4. Cuestión del aspecto en la lengua polaca y española. 5. Modo subjuntivo y sus equivalentes funcionales en la lengua polaca. 6. „Traducción” del articulo. 7. Determinación cultural de la lengua. DPTO. DE LENGUA ESPAÑOLA INSTITUTO DE FILOLOGÍA ROMÁNICA UNIVERSIDAD DE SILESIA CURSO: III DURACIÓN: 15 horas LENGUA: POLACA

9 GRAMÁTICA CONTRASTIVA BIBLIOGRAFIA BÁSICA: Języki indoeuropejskie, red. L. Bednarczyk, PWN, Warszawa 1988. Języki indoeuropejskie, red. L. Bednarczyk, PWN, Warszawa 1988. Gramatyka współczesnego języka polskiego, red. R.Grzegorczykowa, PWN, Warszawa 1984. Gramatyka współczesnego języka polskiego, red. R.Grzegorczykowa, PWN, Warszawa 1984. Alarcos Llorach, Gramática de la lengua española, Espasa, Madrid, 1994. Alarcos Llorach, Gramática de la lengua española, Espasa, Madrid, 1994. Nowikow, La alterancia de los modos Indicativo y Subjontivo en las cláusulas subordinadas sustantivas, Wyd. UAM, Poznań, 2001. Nowikow, La alterancia de los modos Indicativo y Subjontivo en las cláusulas subordinadas sustantivas, Wyd. UAM, Poznań, 2001. Wilk-Racięska, J., El articulo y la genericidad a la castellana, Wyd. Uś, Katowice, 1995 Wilk-Racięska, J., El articulo y la genericidad a la castellana, Wyd. Uś, Katowice, 1995 DPTO. DE LENGUA ESPAÑOLA INSTITUTO DE FILOLOGÍA ROMÁNICA UNIVERSIDAD DE SILESIA CURSO: III DURACIÓN: 15 horas LENGUA: POLACA

10 GRAMATYKA KONTRASTYWNA BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA: Wilk-Raciąska, J., El tiempo interior. Una aproximación al.. Aspecto en español, Wyd.UŚ, Katowice, 2004. Wilk-Raciąska, J., El tiempo interior. Una aproximación al.. Aspecto en español, Wyd.UŚ, Katowice, 2004. Encyklopedia językoznastwa ogólnego, red. K. Polański, Ossolineum, 2003. Encyklopedia językoznastwa ogólnego, red. K. Polański, Ossolineum, 2003. Wierzbicka, A., Język – umysł – kultura, PWN, Warszawa, 1999. Wierzbicka, A., Język – umysł – kultura, PWN, Warszawa, 1999. Palmer, G., B., Lingüística cultural, Alianza, Madrid, 2000. Palmer, G., B., Lingüística cultural, Alianza, Madrid, 2000. ZAKŁAD HISPANISTYKI INSTYTUT FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UNIWERSYTET ŚLĄSKI ROK: III LICZBA GODZIN: 15 JĘZYK: POLSKI

11 ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO I HANDLOWEGO CEL: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami prawa cywilnego i handlowego oraz wprowadzenie podstawowej terminologii specjalistycznej w języku polskim i hiszpańskim ZAKŁAD HISPANISTYKI INSTYTUT FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UNIWERSYTET ŚLĄSKI ROK: III LICZBA GODZIN: 30 JĘZYK: POLSKI

12 ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO I HANDLOWEGO METODOLOGIA: Zajęcia prowadzone są w formie referatów przygotowywanych przez studentów, wykładu i ćwiczeń o charakterze przekładowym na bazie tekstów prawnych i prawniczych ZAKŁAD HISPANISTYKI INSTYTUT FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UNIWERSYTET ŚLĄSKI ROK: III LICZBA GODZIN: 30 JĘZYK: POLSKI

13 ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO I HANDLOWEGO PROGRAM ZAJĘĆ: I. Prawo polskie 1. Pojęcie i zakres prawa cywilnego. 2. Systematyka polskiego prawa cywilnego. 3. Prawo cywilne a prawo handlowe. 4. Źródła prawa cywilnego 5. Budowa polskiego kodeksu cywilnego. 6. Przepisy i normy prawa cywilnego. ZAKŁAD HISPANISTYKI INSTYTUT FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UNIWERSYTET ŚLĄSKI ROK: III LICZBA GODZIN: 30 JĘZYK: POLSKI

14 ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO I HANDLOWEGO PROGRAM ZAJĘĆ: I. Prawo polskie 7. Wykładnia prawa cywilnego 8. Stosunek cywilnoprawny 9. Podmioty prawa cywilnego (osoba fizyczna i prawna) 10. Czynności prawne. 11. Prawo rzeczowe. 12. Pojęcie własności: ZAKŁAD HISPANISTYKI INSTYTUT FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UNIWERSYTET ŚLĄSKI ROK: III LICZBA GODZIN: 30 JĘZYK: POLSKI

15 ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO I HANDLOWEGO PROGRAM ZAJĘĆ: I. Prawo polskie 12. Pojęcie własności: - nabycie i utrata własności - współwłasność - ochrona i własność 13. Hipoteka. 14. Posiadanie. 15. Księgi wieczyste 16. Prawo zobowiązań ZAKŁAD HISPANISTYKI INSTYTUT FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UNIWERSYTET ŚLĄSKI ROK: III LICZBA GODZIN: 30 JĘZYK: POLSKI

16 ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO I HANDLOWEGO PROGRAM ZAJĘĆ: I. Prawo polskie 17. Umowy. 18. Spółki. 19. Papiery wartościowe. 20. Czyny niedozwolone. 21. Prawo rodzinne: - małżeństwo - rodzice i dzieci - przysposobienie ZAKŁAD HISPANISTYKI INSTYTUT FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UNIWERSYTET ŚLĄSKI ROK: III LICZBA GODZIN: 30 JĘZYK: POLSKI

17 ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO I HANDLOWEGO PROGRAM ZAJĘĆ: II. Wybrane zagadnienia z prawa hiszpańskiego: 1. Konstytucja i władza sądownicza 2. Hiszpański system sądowniczy 3. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa karnego 4. Prawo cywilne i handlowe - Kodeks Cywilny - Spółki handlowe - Zobowiązania i umowy 5. Prawo międzynarodowe - Instytucje Unii Europejskiej ZAKŁAD HISPANISTYKI INSTYTUT FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UNIWERSYTET ŚLĄSKI ROK: III LICZBA GODZIN: 30 JĘZYK: POLSKI

18 ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO I HANDLOWEGO BLIOGRAFIA PODSTAWOWA: Nowacki, J., Tobor, Z., Wstęp do prawoznawstwa, Kantor, Zakamycze, 2000. Filipiak, T.A., Mojak, J., Nazar, M., Niezbrcka, E., Zarys prawa cywilnego, PWN, Warszawa, 1997. Wolter, A., Ignatowicz, A., Stefaniuk, K., Prawo cywilne, Zarys części ogólnej, PWN, Warszawa, 1993. Beltrán, B.A., Hernando de Larramendi, M., Lenguaje jurídico, SGEL, Madryt, 1997. ZAKŁAD HISPANISTYKI INSTYTUT FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UNIWERSYTET ŚLĄSKI ROK: III LICZBA GODZIN: 30 JĘZYK: POLSKI

19 ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO I HANDLOWEGO BLIOGRAFIA PODSTAWOWA: Hernando Cuadradr, L., A., El lenguaje jurídico, Verbum, Madryt, 2003. Słownik Unii Europejskiej, red. W. Głuch, Europa, 2003. Encyklopedia prawa, Park, Bielsko-Biała, 2002. Diccionario básico jurídico, Comares, Grenada, 1997 ZAKŁAD HISPANISTYKI INSTYTUT FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UNIWERSYTET ŚLĄSKI ROK: III LICZBA GODZIN: 30 JĘZYK: POLSKI

20 TEORIA I PRAKTYKA PRZEKŁADU PRZEDMIOT ZAJĘĆ: - podstawowe zagadnienia z zakresu teorii przekładu - terminologia specjalistyczna w języku polskim i hiszpańskim - praktyka przekładowa (ustna, pisemna) ZAKŁAD HISPANISTYKI INSTYTUT FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UNIWERSYTET ŚLĄSKI ROK: III LICZBA GODZIN: 60 JĘZYK: HISZPAŃSKI

21 TEORIA I PRAKTYKA PRZEKŁADU METODOLOGIA: - prezentacja tematyki w formie wykładów i artykułów analizowanych podczas zajęć - analiza tekstów z punktu widzenia przedstawionych zagadnień - ćwiczenia praktyczne - wykorzystanie teorii w praktyce ZAKŁAD HISPANISTYKI INSTYTUT FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UNIWERSYTET ŚLĄSKI ROK: III LICZBA GODZIN: 60 JĘZYK: HISZPAŃSKI

22 TEORIA I PRAKTYKA PRZEKŁADU METODOLOGIA: - prezentacja tematyki w formie wykładów i artykułów analizowanych podczas zajęć - analiza tekstów z punktu widzenia przedstawionych zagadnień - ćwiczenia praktyczne - wykorzystanie teorii w praktyce ZAKŁAD HISPANISTYKI INSTYTUT FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UNIWERSYTET ŚLĄSKI ROK: III LICZBA GODZIN: 60 JĘZYK: HISZPAŃSKI

23 TEORIA I PRAKTYKA PRZEKŁADU PROGRAM: 1. Rozróżnienie między teorią przekładu i przekładem; podstawowe zagadnienia. 2. Główne pojęcia z zakresu teorii tłumaczenia: - jednostka tłumaczeniowa, - inwariant -metoda przekładowa -kompetencja przekładowa - sens ZAKŁAD HISPANISTYKI INSTYTUT FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UNIWERSYTET ŚLĄSKI ROK: III LICZBA GODZIN: 60 JĘZYK: HISZPAŃSKI

24 TEORIA I PRAKTYKA PRZEKŁADU PROGRAM: 3. Najważniejsze kierunki badań translatologicznych 4. Proces przekładu 5. Ekwiwalencja przekładu 6. Błędy tłumaczeniowe 7. Kontekst społeczno-kulturowy w procesie przekładu 8. Technika przekładu ZAKŁAD HISPANISTYKI INSTYTUT FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UNIWERSYTET ŚLĄSKI ROK: III LICZBA GODZIN: 60 JĘZYK: HISZPAŃSKI

25 TEORIA I PRAKTYKA PRZEKŁADU PROGRAM: 9. Rodzaje tłumaczenia (ćwiczenia praktyczne): -pisemne (literackie i użytkowe) - przekład audiowizualny - ustne 10. Tłumaczenie symultaniczne (ćwiczenia praktyczne w laboratorium językowym) 11. Tłumaczenie konsekutywne ZAKŁAD HISPANISTYKI INSTYTUT FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UNIWERSYTET ŚLĄSKI ROK: III LICZBA GODZIN: 60 JĘZYK: HISZPAŃSKI TEORIA I PRAKTYKA PRZEKŁADUPROGRAM: 3. Najważniejsze kierunki badań translatologicznych 4. Proces przekładu 5. Ekwiwalencja przekłądu 6. Błędy tłumaczeniowe 7. Kontekst społeczno- kulturowy w procesie przekładu 8. Technika przekładu

26 TEORIA I PRAKTYKA PRZEKŁADU PROGRAM: 12. Sytuacja prawna tłumacza: - organizacje krajowe i międzynarodowe - prawa i kodeks tłumacza - zawód tłumacza w Unii Europejskiej 13. Zawód tłumacza przysięgłego w Polsce. ZAKŁAD HISPANISTYKI INSTYTUT FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UNIWERSYTET ŚLĄSKI ROK: III LICZBA GODZIN: 60 JĘZYK: HISZPAŃSKI TEORIA I PRAKTYKA PRZEKŁADUPROGRAM: 3. Najważniejsze kierunki badań translatologicznych 4. Proces przekładu 5. Ekwiwalencja przekłądu 6. Błędy tłumaczeniowe 7. Kontekst społeczno- kulturowy w procesie przekładu 8. Technika przekładu

27 TEORIA I PRAKTYKA PRZEKŁADU BIBIOGRAFIA PODSTAWOWA: Hurtado Albir, A., Trasucción y traductología, Cátedra, Madryt, 2002. Pisarska, A., Tomaszkiweicz, T., Współczesne tendencje przekładoznawcze, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, 1998. Lipiński, K, Vademecum Tłumacza, Idea, Kraków 2000. Voellnagel, A., Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych, Tepis, Warszawa, 1998. Dzierżanowski, H., Tłumaczenie tekstów nieliterackich. Założenia teoretyczne i wskazówki metodyczne. Wyd. UAM, Warszawa, 1977 ZAKŁAD HISPANISTYKI INSTYTUT FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UNIWERSYTET ŚLĄSKI ROK: III LICZBA GODZIN: 60 JĘZYK: HISZPAŃSKI TEORIA I PRAKTYKA PRZEKŁADUPROGRAM: 3. Najważniejsze kierunki badań translatologicznych 4. Proces przekładu 5. Ekwiwalencja przekłądu 6. Błędy tłumaczeniowe 7. Kontekst społeczno- kulturowy w procesie przekładu 8. Technika przekładu

28 TEORIA I PRAKTYKA PRZEKŁADU BIBIOGRAFIA PODSTAWOWA: Kierzkowska, D., Kodeks tłumacza przysięgłego, Tepis, Warszawa, 1991. Kierzkowska, D., Tłumaczenie tekstów prawniczych, Tepis, Warszawa, 1991. Lukszyn, J., Tezaurus terminologii translatologicznej, PWN, Warszawa, 1993. Pieńkos, J., Przekład i tłumaczenie we współczesnym świecie, PWN, Warszawa, 1993. ZAKŁAD HISPANISTYKI INSTYTUT FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UNIWERSYTET ŚLĄSKI ROK: III LICZBA GODZIN: 60 JĘZYK: HISZPAŃSKI TEORIA I PRAKTYKA PRZEKŁADUPROGRAM: 3. Najważniejsze kierunki badań translatologicznych 4. Proces przekładu 5. Ekwiwalencja przekłądu 6. Błędy tłumaczeniowe 7. Kontekst społeczno- kulturowy w procesie przekładu 8. Technika przekładu

29 LA TEORIA Y PRÁCTICA DE LA TRADUCCIÓN OBJETIVO: - presentar la problemática de la traductología - familarizar a los estudiantes con las nociones polacas y españolas - práctica traductora (oral,escrita) DPTO. DE LENGUA ESPAÑOLA INSTITUTO DE FILOLOGÍA ROMÁNICA UNIVERSIDAD DE SILESIA CURSO: III DURACIÓN: 60 horas LENGUA: ESPAÑOL

30 LA TEORIA Y PRÁCTICA DE LA TRADUCCIÓN METODOLOGÍA: - presentación de la teoría en forma de ponencias y artículos discutidos a lo largo de las clases, - análisis de los textos de punto de vista de los problemas analizados, - ejercicios prácticos (traducción, interpretación, reformulatión y redacción de los textos ya traducidos), - enseñar a aplicar la teoria a la práctica traductora, DPTO. DE LENGUA ESPAÑOLA INSTITUTO DE FILOLOGÍA ROMÁNICA UNIVERSIDAD DE SILESIA CURSO: III DURACIÓN: 60 horas LENGUA: ESPAÑOL

31 LA TEORIA Y PRÁCTICA DE LA TRADUCCIÓN PROGRAMA: 1. Traducción y traductología; distinción y problemas básicos, 2. Las nociones básicas de la traductología: - la unidad de traducción, - invariable traductora, - metodo traductor, DPTO. DE LENGUA ESPAÑOLA INSTITUTO DE FILOLOGÍA ROMÁNICA UNIVERSIDAD DE SILESIA CURSO: III DURACIÓN: 60 horas LENGUA: ESPAÑOL

32 LA TEORIA Y PRÁCTICA DE LA TRADUCCIÓN PROGRAMA: 2. Las nociones básicas de la traductología: - competencia traductora, - sentido. 3. Los corrientes más importantes de la traductología. 4. El proceso traductor. 5. La equivalencia traductora. DPTO. DE LENGUA ESPAÑOLA INSTITUTO DE FILOLOGÍA ROMÁNICA UNIVERSIDAD DE SILESIA CURSO: III DURACIÓN: 60 horas LENGUA: ESPAÑOL

33 LA TEORIA Y PRÁCTICA DE LA TRADUCCIÓN PROGRAMA: 6. Los errores de traducción. 7. Contexto socio- cultural en el proceso de traducción. 8. Técnicas de traducción. 9. Modalidades de traducción: - escrita, - aduciovisual, - oral. DPTO. DE LENGUA ESPAÑOLA INSTITUTO DE FILOLOGÍA ROMÁNICA UNIVERSIDAD DE SILESIA CURSO: III DURACIÓN: 60 horas LENGUA: ESPAÑOL

34 LA TEORIA Y PRÁCTICA DE LA TRADUCCIÓN PROGRAMA: 10. Traducción simultánea (ejercicios prácticos en laboratorio lingüíco). 11. Traducción consecutiva. 12. Situación jurídica del traductor: - organizaciones nationales e internationales, - leyes y código del traductor, - traductores en la UE. 13. Traductor jurado; su función y obligaciones. DPTO. DE LENGUA ESPAÑOLA INSTITUTO DE FILOLOGÍA ROMÁNICA UNIVERSIDAD DE SILESIA CURSO: III DURACIÓN: 60 horas LENGUA: ESPAÑOL

35 LA TEORIA Y PRÁCTICA DE LA TRADUCCIÓN DPTO. DE LENGUA ESPAÑOLA INSTITUTO DE FILOLOGÍA ROMÁNICA UNIVERSIDAD DE SILESIA CURSO: III DURACIÓN: 60 horas LENGUA: ESPAÑOL BIBLOGRAFÍA BÁSICA: Hurtado Albir, A., Trasucción y traductología, Cátedra, Madryt, 2002. Pisarska, A., Tomaszkiweicz, T., Współczesne tendencje przekładoznawcze, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, 1998. Lipiński, K, Vademecum Tłumacza, Idea, Kraków 2000. Voellnagel, A., Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych, Tepis, Warszawa, 1998. Dzierżanowski, H., Tłumaczenie tekstów nieliterackich. Założenia teoretyczne i wskazówki metodyczne. Wyd. UAM, Warszawa, 1977

36 LA TEORIA Y PRÁCTICA DE LA TRADUCCIÓN DPTO. DE LENGUA ESPAÑOLA INSTITUTO DE FILOLOGÍA ROMÁNICA UNIVERSIDAD DE SILESIA CURSO: III DURACIÓN: 60 horas LENGUA: ESPAÑOL BIBLOGRAFÍA BÁSICA: Kierzkowska, D., Kodeks tłumacza przysięgłego, Tepis, Warszawa, 1991. Kierzkowska, D., Tłumaczenie tekstów prawniczych, Tepis, Warszawa, 1991. Lukszyn, J., Tezaurus terminologii translatologicznej, PWN, Warszawa, 1993. Pieńkos, J., Przekład i tłumaczenie we współczesnym świecie, PWN, Warszawa, 1993.


Pobierz ppt "GRAMATYKA KONTRASTYWNA CEL : zdobycie podstawowej wiedzy na temat rozwoju i klasyfikacji współczesnych języków oraz umiejętności praktycznego zastosowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google