Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy często korzystam z konsultacji hipertensjologa w leczeniu pacjentów z OBS ? Robert Pływaczewski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy często korzystam z konsultacji hipertensjologa w leczeniu pacjentów z OBS ? Robert Pływaczewski."— Zapis prezentacji:

1 Czy często korzystam z konsultacji hipertensjologa w leczeniu pacjentów z OBS ? Robert Pływaczewski

2 Wpływ na rozwój powikłań sercowo-naczyniowych A. Nadciśnienie tętnicze B. Choroba niedokrwienna serca C. Zaburzenia rytmu i przewodzenia D. Niewydolność serca E. Udar mózgu F. Nadciśnienie płucne

3 Zwiększone ryzyko zgonu W badaniu WSCS (średni okres obserwacji – 13,8 lat, 1522 uczestników) ryzyko zgonu u chorych z ciężkimi postaciami choroby (AHI  30), którzy nie byli leczeni, było odpowiednio 3,8 razy i 5,2 razy większe (dla wszystkich przyczyn zgonów i zgonów z powodu chorób układu krążenia) w porównaniu z badanymi z prawidłowym AHI. Young, Sleep 2008

4

5

6

7 Ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego w ciągu 4 lat, u 709 uczestników badania WSCS AHI = 0 - OR - 1,0 AHI 0-5 - OR – 1,42 AHI 5-15 – OR – 2,03 AHI >15 - OR – 2,89 Po uwzględnieniu wyjściowych czynników takich jak: – nadciśnienie tętnicze, wiek, płeć, BMI, WHR, obwód szyi, palenie tytoniu, spożycie alkoholu Peppard, NEJM, 2000 Badanie SHHS- nadciśnienie tętnicze występowało 1,37 częściej u chorych z OBS (AHI > 30 vs AHI <1,5) Nieto, JAMA 2000

8 OBS – nadciśnienie tętnicze Aspekty kliniczne Około 50-60% chorych na OBS ma jednocześnie nadciśnienie tętnicze OBS należy zawsze uwzględniać jako potencjalną przyczynę nadciśnienia tętniczego opornego na leczenie (szczególnie u osób otyłych) OBS jest może być przyczyną nadciśnienia tętniczego jeśli ciśnienie krwi nie obniża się w nocy

9 OBS- nadciśnienie tętnicze

10 Pacjent lat 58, AHI- 48,5, średnie: RR w ciągu dnia 148/96, HR – 77/min średnie: RR w ciągu nocy 156/104, HR – 67/min

11

12 Wpływ leczenia CPAP na redukcję ciśnienia krwi Metaanaliza 28 badań – 1948 chorych - umiarkowanego stopnia obniżenie ciśnienia krwi skurczowego i rozkurczowego w ciągu dnia i nocy u chorych leczonych CPAP Młodsi pacjenci ESS > 11 punktów Ciężki OBS (AHI/RDI/ODI ≥ 30) Lepsza tolerancja CPAP ( > 4 godzin na noc) Montesi, 2012

13

14 Jakim problemem jest nadciśnienie tętnicze u chorych na OBS zakwalifikowanych do leczenia ? Pływaczewski, ERS 2013

15 METODY Kwestionariusz ZOCS Skala senności Epworth Badanie przedmiotowe Badanie snu: Polisomnografia lub poligrafia EKG Biochemia, morfologia krwi Gazometria Spirometria Rtg kl.piersiowej

16 MATERIAŁ (1) 1164 kolejnych chorych na OBS (876 mężczyzn i 298 kobiet) Średni wiek = 56.4±10.4 lat BMI = 34.2±6.4 kg/m 2 AHI = 39.6 ±21.7 Średnie SaO 2 = 90.8±5.7% T90 = 26.5±28.7% Skala Epworth = 11.3±5.8 punktów

17 MATERIAŁ (2) Badanych podzielono na 2 podgrupy: Gr.1 – bez nadciśnienia tętniczego (307 chorych, 26,4%) Gr. 2 - z nadciśnieniem tętniczym (857chorych, 73,6%)

18 WYNIKI (1) Wiek i BMI w obydwu grupach * * * - p<0.0001

19 WYNIKI (2) AHI, średnie SaO2 i T90 w obydwu grupach

20 WYNIKI (3) Choroby współistniejące (1) % grupy ChNS – choroba wieńcowa MP- migotanie przedsionków * * * - p <0.0001 # - p=0.02 # #

21 WYNIKI (4) Choroby współistniejące (2) % grupy NS- niewydolność serca * * * - p=0.0002

22 WYNIKI (5) Choroby współistniejące (3) % grupy * * * - p <0.0001 * *

23 WYNIKI (6) Ryzyko Nadciśnienia tętniczego CukrzycaOtyłośćNT proBNPHiperurykemiaNykturia OR (95% CI) 3.05 (1.88-4.95) 2.34 (1.67-3.28) 1.85 (1.23-2.79) 1.83 (1.28-2.63) 1.5 (1.24-4.16) pp<0.0001 p=0.003p=0.0009p=0.007 Po uwzględnieniu ChNS, udaru, NS, MP, POChP, AHI > 30 vs ≤30, T90 >30 vs ≤ 30 Analiza regresji logistycznej ujawniła znamienne korelacje pomiędzy nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą, otyłością (BMI > 30 vs ≤30) NT-proBNP (> 125 vs ≤ 125 pg/ml), hiperurykemią i nykturią (≥2 vs < 2)

24 PODSUMOWANIE Nadciśnienie tętnicze występowało bardzo często u chorych z umiarkowanym i ciężkim OBS (>70% chorych) Cukrzyca i otyłość były głównymi czynnikami ryzyka NT w tej grupie chorych

25 Współpraca Pneumonolog-Kardiolog 1.Wszyscy chorzy z OBS i NT – mają zalecenie stałej kontroli kardiologicznej. 2.10% chorych przyjętych do leczenia CPAP – ma rozpoznawane NT i włączane leczenie (pozostali są już leczeni) 3.50% chorych z OBS – stosuje systematycznie CPAP 4.Kardiolodzy badają chorych z NT w kierunku OBS i kierują na leczenie CPAP


Pobierz ppt "Czy często korzystam z konsultacji hipertensjologa w leczeniu pacjentów z OBS ? Robert Pływaczewski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google