Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WALKA Z POŻARAMI Zadanie określone w artykule 61 I Protokołu Dodatkowego do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WALKA Z POŻARAMI Zadanie określone w artykule 61 I Protokołu Dodatkowego do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO."— Zapis prezentacji:

1 WALKA Z POŻARAMI Zadanie określone w artykule 61 I Protokołu Dodatkowego do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA URZĘDU MIASTA POZNANIA I BEZPIECZEŃSTWA URZĘDU MIASTA POZNANIA Ochrona przeciwpożarowa

2 Polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez: zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, prowadzenie działań ratowniczych. W trakcie wojny realizowana będzie w ramach zadań OC przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

3 Jednostki ochrony przeciwpożarowej jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, Ochotnicze Straże Pożarne, jednostki organizacyjne wojskowej ochrony przeciwpożarowej, zakładowe straże pożarne, zakładowe służby ratownicze, terenowa służba ratownicza, inne jednostki ratownicze

4 Państwowa Straż Pożarna Państwowa Straż Pożarna – zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Komendant Główny PSP jest organem podległym wobec Ministra Spraw Wewnętrznych.

5 Państwowa Straż Pożarna Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Terenem działań Komendy jest Miasto Poznań oraz Powiat Poznański.

6 Komenda Miejska PSP w Poznaniu Zabezpieczenie Miasta Poznania: JRG – 1 Poznań, ul. Wolnica 1 (specjalność - Ratownictwo wodne) JRG – 2 Poznań, ul. Grunwaldzka 16a JRG – 3 Poznań, ul. Warszawska 349 (specjalność - Ratownictwo owadów błonkoskrzydłych) JRG – 4 Poznań, ul. Hetmańska 82, (COO - Grupa Poszukiwawczo- Ratownicza) JRG – 5 Poznań, os. Bolesława Chrobrego 122, (COO - Grupa Ratownictwa Wysokościowego) JRG – 6 Poznań, ul. Rudzka 1, (COO - Grupa Ratownictwa Chemicznego) JRG – 7 Poznań, ul. Bobrzańska 6 (specjalność - Ratownictwo techniczne) JRG – 8 Poznań, Bolechowo (specjalność Powiatowy Ośrodek Szkolenia OSP, Ratownictwo owadów błonkoskrzydłych) JRG – 9 Poznań, Mosina

7 Ochotnicze Straże Pożarne Ochotnicza Straż Pożarna - umundurowana, wyposażona w specjalistyczny sprzęt, organizacja społeczna, składająca się z grupy ochotników, przeznaczona w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

8 Ochotnicze Straże Pożarne w Poznaniu Ochotnicza Straż Pożarna Poznań-Krzesiny (gaszenie pożarów, ratownictwo techniczne) Ochotnicza Straż Pożarna Poznań-Głuszyna (gaszenie pożarów, ratownictwo techniczne) Ochotnicza Straż Pożarna os. Kwiatowe w Poznaniu (gaszenie pożarów, usuwanie owadów błonkoskrzydłych) Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Ratownictwa Specjalistycznego w Poznaniu (działania poszukiwawcze w otwartym terenie i na miejscu katastrof budowlanych, psy ratownicze) Ochotnicza Straż Pożarna „MISTRAL” (ratownictwo wodne)

9 Ochotnicze Straże Pożarne Do głównych celów i zadań OSP należą: 1.zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, 2.udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń, 3.informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, 4.upowszechnianie, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej, 5.wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP,

10 Jednostki ochrony przeciwpożarowej jednostki organizacyjne wojskowej ochrony przeciwpożarowej (jednostki ochrony przeciwpożarowej działające na terenie baz i jednostek wojskowych) zakładowe straże pożarne (jednostki działające najczęściej przy dużych zakładach chemicznych) zakładowe służby ratownicze (tworzone w wybranych zakładach pracy, zajmują się głównie ratownictwem technicznym i drogowym) terenowa służba ratownicza (jednostki działające najczęściej przy zakładach pracy, w razie potrzeby wyjeżdżają też do działań poza zakładem, w którym zostały utworzone)

11 Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG ) Powstał w 1991 roku, a swoje funkcjonowanie rozpoczął w 1995 roku. Tworzą go głownie jednostki PSP i OSP, a także inne podmioty ratownicze, z którymi zawarto stosowne porozumienia np.:WOPR, GOPR. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotniczą Straż Pożarną).

12 Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy Swoje zadania KSRG realizuje poprzez koordynację walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa.

13 Inne podmioty KSRG:

14 Walka z pożarami w Poznaniu W czasie wojny Walka z pożarami odbywa się analogicznie jak w czasie pokoju. Jednakże, wprowadzona zostaje opracowana przez Komendę Miejską PSP w Poznaniu Instrukcja podwyższania oraz obniżania gotowości obronnej „Pogoria”. Zawiera ona zasady działania Komendy Miejskiej PSP i jej struktur w czasie zagrożenia pokoju. Dokument o którym mowa, dostępny jest w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu i jest dokumentem niejawnym.

15 Pytania utrwalające: 1.Jaka jest różnica pomiędzy Ochotniczymi Strażami Pożarnymi a Państwową Strażą Pożarną ? 2.Co to jest Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy ? 3.Ile jednostek OSP znajduje się na terenie Miasta Poznania ? 4. Co to jest pożar ?


Pobierz ppt "WALKA Z POŻARAMI Zadanie określone w artykule 61 I Protokołu Dodatkowego do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google