Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt nowelizacji ustawy o OZE z dn. 6.05.2016 – kluczowe zapisy ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu net metering Barbara Adamska ADM Poland / Polskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt nowelizacji ustawy o OZE z dn. 6.05.2016 – kluczowe zapisy ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu net metering Barbara Adamska ADM Poland / Polskie."— Zapis prezentacji:

1 Projekt nowelizacji ustawy o OZE z dn. 6.05.2016 – kluczowe zapisy ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu net metering Barbara Adamska ADM Poland / Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki IV Forum Fotowoltaika dla każdego Poznań, 10 maja 2016

2 Instalacja OZE Rozumie się instalację stanowiącą wyodrębniony zespół: a)urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, w których energia elektryczna lub ciepło są wytwarzane z odnawialnych źródeł energii, a także magazyn energii elektrycznej przechowujący wytworzoną energię elektryczną, połączony z tym zespołem urządzeń lub b)b) obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość techniczno-użytkową służący do wytwarzania biogazu rolniczego, a także połączony z nimi magazyn biogazu rolniczego;”: 2

3 Instalacja OZE Rozszerzenie definicji instalacji OZE: nie jest wymagane jedno miejsce przyłączenia i tylko jedna technologia wprowadzono definicję hybrydowej instalacji OZE, a więc zespołu przynajmniej dwóch technologii OZE różniących się charakterystyką wytwarzania energii, tworzących - „spójny elektroenergetycznie i obszarowo zestaw zapewniający odbiorcy stały dostęp do energii elektrycznej”. Może być powiększony o magazyn energii. 3

4 Magazyn energii elektrycznej 4 wyodrębnione urządzenie lub zespół urządzeń służących do przechowywania energii w dowolnej postaci, nie powodujących emisji będących obciążeniem dla środowiska, w sposób pozwalający co najmniej na jej częściowe odzyskanie

5 Prosument – odbiorca końcowy 1) niewykonującego działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.2 ), albo 2) wykonującego działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 1, z wyłączeniem działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne - wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością, o której mowa w pkt 1;”; 5

6 Klastry energii  Makroklastry - działające na obszarze do jednego powiatu i jednej sieci OSD  Mikroklastry – działające na obszarze do jednej gminy i jednego OSD  Umowy cywilnoprawne, których celem jest „wytwarzanie i równoważenie lub obrót energię”.  Koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej musi posiadać przynajmniej jeden z uczestników klastra  Możliwość tworzenia sieci dystrybucyjnych nie objętych obowiązkiem unbundlingu, o ile liczą sobie do 10 tys. odbiorców (mikrolkastry) albo do 50 tys. odbiorców (makroklastry),  OSD mają mieć obowiązek przyłączania klastrów do swoich sieci, Osobne aukcje OZE dedykowane mikroklastrom oraz makroklastrom 6

7 Aukcje - uczestnicy  Możliwość startowania w aukcjach hydroelektrowniom o mocy powyżej 20 MW oraz nowym instalacjom współspalania dedykowanego,  Oddzielne aukcje dla: o instalacji o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej powyżej 3504 MWh/MW/rok, o wykorzystujących odpady, o instalacji o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej powyżej 3504 MWh/MW/rok, o o emisyjności do 100 kg CO2/MWh, o członków mikroklastrów, o członków makroklastrów, o innych instalacji. o dla każdej z technologii mają być oddzielne aukcje dla instalacji o mocy do 1 MW i powyżej. 7

8 Aukcje - uczestnicy o Pierwsza aukcja do końca 2016 roku o Rozporządzenie określające ilość i wartość energii zamawianej na poszczególnych aukcjach do końca sierpnia o W przypadku mniejszej produkcji rzeczywistej, niż zakontraktowana na aukcji (rozliczana w trybie trzyletnim), wytwórca zwraca całą uzyskaną pomoc publiczną 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16 Barbara Adamska barbara.adamska@admpoland.eu ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa www.admpoland.eu


Pobierz ppt "Projekt nowelizacji ustawy o OZE z dn. 6.05.2016 – kluczowe zapisy ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu net metering Barbara Adamska ADM Poland / Polskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google