Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Instytucja Pośrednicząca PO KL Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Priorytet IX PO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Instytucja Pośrednicząca PO KL Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Priorytet IX PO."— Zapis prezentacji:

1 1 Instytucja Pośrednicząca PO KL Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Priorytet IX PO KL ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH Działanie 9.5. ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARCH WIEJSKICH

2 2 Instytucja Pośrednicząca PO KL Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Działanie 9.5. ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH „Spotkać się to początek; zgodzić się to postęp, pracować razem to sukces.” Henry Ford

3 3 Instytucja Pośrednicząca PO KL Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Działanie 9.5. ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH Województwo podlaskie charakteryzuje wysoki odsetek ludności zamieszkującej obszary wiejskie. Na koniec 2005 roku udział ludności wiejskiej w ogólnej liczbie ludności w regionie wynosił ok. 40%. Strukturę zatrudnienia w województwie charakteryzuje ponadto zbyt duży udział zatrudnionych w rolnictwie w stosunku do pracujących ogółem i wynosił na koniec 2005 roku 36%. Podlaska wieś

4 4 Instytucja Pośrednicząca PO KL Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Działanie 9.5. ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH Dane statystyczne dla obszarów wiejskich regionu wskazują na: - niższy poziom wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich - niższe osiągnięcia edukacyjne uczniów pochodzących z obszarów wiejskich - niższy stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej - niższy stopień upowszechnienia kształcenia ustawicznego Powyższe cechy wskazują na znacznie bardziej utrudniony dostęp do edukacji mieszkańców wsi w stosunku do mieszkańców miast. Podlaska wieś – stan edukacji

5 5 Instytucja Pośrednicząca PO KL Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Działanie 9.5. ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich. Cel działania:

6 6 Instytucja Pośrednicząca PO KL Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Działanie 9.5. ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH  inicjatywy ukierunkowane na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich  projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach  działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia Typy realizowanych projektów

7 7 Instytucja Pośrednicząca PO KL Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Działanie 9.5. ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH Przykłady projektów  kursy komputerowe dla mieszkańców  pomoc w nauce dla dzieci i młodzieży  krótkie kursy i szkolenia tematyczne na przykład: kulinarne, kulturalne, przedsiębiorczości, na temat prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego,  kultywowanie lokalnych tradycji (pieczenie chleba, hafciarstwo, wycinanki, itp.)

8 8 Instytucja Pośrednicząca PO KL Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Działanie 9.5. ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH  zaproszenie organizacji działającej na rzecz rozwoju wsi w celu poznania jej doświadczeń, opinii  zorganizowanie wyjazdu studyjnego np. do wioski tematycznej w innym województwie  warsztaty, wystawy, imprezy promującej wieś  pogadanki, wykłady  kursy zawodowe dla mieszkańców Przykłady projektów „Wszechświat jest pełen cudów, które czekają niecierpliwie, aż zmądrzejemy na tyle, by je odkryć” E. Philpotts

9 9 Instytucja Pośrednicząca PO KL Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Działanie 9.5. ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH Kto może skorzystać?  mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców  społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców tych obszarów  podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju

10 10 Instytucja Pośrednicząca PO KL Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Działanie 9.5. ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH Finanse W ramach Działania 9.5. realizowane będą małe projekty - maksymalnie do 50 tys. PLN Projekty w ramach Działania 9.5 będą finansowane w 100% ze środków publicznych (Europejski Fundusz Społeczny 85%, Budżet Państwa 15% )

11 11 Instytucja Pośrednicząca PO KL Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Działanie 9.5. ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH W roku 2008 na Działanie została przeznaczona kwota 2 057 042,84PLN, z czego 85% (1 748 486,41 PLN) będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast 15% (308 556,43 PLN) z Budżetu Państwa. Na cały okres 2007 – 2013 zostały przeznaczone środki w wysokości 20570428,42 PLN, z czego 85% (17484864,16 PLN) będzie pochodziło z EFS, natomiast 15% (3085564,26 PLN) z Budżetu Państwa. Finanse - alokacja

12 12 Instytucja Pośrednicząca PO KL Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Działanie 9.5. ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH Cross – financing Cross – financing jest to możliwość ponoszenia w projektach finansowanych z jednego funduszu do 10% kosztów projektu na zadania charakterystyczne dla innego funduszu, a ściśle związane z projektem. Rodzaje wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia objętego cross – financingiem dotyczą przede wszystkim: a)Zakupu oraz leasingu sprzętu i wyposażenia; b) dostosowania budynków, pomieszczeń i miejsc pracy. Cross – financing w ramach PO KL nie obejmuje budowy nowych budynków, dużych prac budowlanych, remontów budynków, a jedynie wyposażenie i niewielkie prace dostosowawcze związane z realizowanymi projektami.

13 13 Instytucja Pośrednicząca PO KL Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Działanie 9.5. ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH Czym będzie mierzony sukces w ramach Działania 9.5.?  Liczbą osób, które podniosły swoje kwalifikacje  Liczbą zorganizowanych spotkań społeczności lokalnej  Liczbą pomiotów (przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych), które włączyły się w działania na rzecz rozwoju edukacji w danej społeczności wiejskiej.

14 14 Instytucja Pośrednicząca PO KL Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Działanie 9.5. ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH Przewidywany termin ogłoszenia pierwszego konkursu Uruchomienie pierwszego konkursu przewidywane jest w terminie 12 – 16 listopada 2007 roku Priorytetowo będą traktowane projekty realizowane w partnerstwie

15 15 Instytucja Pośrednicząca PO KL Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Działanie 9.5. ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH Dane kontaktowe Referat Wdrażania Działań PO KL Wspierających Rozwój Wykształcenia i Kompetencji Tel. 085 65 48 220 Fax. 085 65 48 201

16 16 Instytucja Pośrednicząca PO KL Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Działanie 9.5. ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Instytucja Pośrednicząca PO KL Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Priorytet IX PO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google