Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Infrastruktura zakładu opieki zdrowotnej i aparatura medyczna – jak efektywnie dokonywać pożądanych zakupów” KIELCE 20 WRZEŚNIA 2012 WITOLD PONIKŁO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Infrastruktura zakładu opieki zdrowotnej i aparatura medyczna – jak efektywnie dokonywać pożądanych zakupów” KIELCE 20 WRZEŚNIA 2012 WITOLD PONIKŁO."— Zapis prezentacji:

1 „Infrastruktura zakładu opieki zdrowotnej i aparatura medyczna – jak efektywnie dokonywać pożądanych zakupów” KIELCE 20 WRZEŚNIA 2012 WITOLD PONIKŁO

2 „Infrastruktura zakładu opieki zdrowotnej i aparatura medyczna – jak efektywnie dokonywać pożądanych zakupów” EFEKTYWNIE, CZYLI JAK? Efektywność: to rezultat podjętych działań, opisany relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów; oznacza najlepsze efekty produkcji, dystrybucji, sprzedaży, promocji. Jeśli działamy sprawnie, ale nieskutecznie to oznacza, że robimy coś dobrze, ale nasza działalność nie prowadzi do osiągnięcia sensownych i odpowiednich celów. Źródło: Encyklopedia Zarządzania

3 „Infrastruktura zakładu opieki zdrowotnej i aparatura medyczna – jak efektywnie dokonywać pożądanych zakupów” Efektywność jest zależna od czynników: zewnętrznych, czyli niezależnych (na przykład) : – regulacje prawne; – sytuacja rynkowa; wewnętrznych, czyli pozostających pod kontrolą (na przykład) : – poprawności założeń przyjętych do projektu; – skutecznego wdrożenia i użytkowania rezultatów projektu

4 „Infrastruktura zakładu opieki zdrowotnej i aparatura medyczna – jak efektywnie dokonywać pożądanych zakupów” Zadania inwestycyjne (w tym zadania o charakterze odtworzeniowym) w zakładach opieki zdrowotnej można podzielić na: zadania o charakterze budowlano – instalacyjnym; zadania o charakterze budowlano – instalacyjnym; zadania związane z zakupem aparatury medycznej i/lub technicznej. zadania związane z zakupem aparatury medycznej i/lub technicznej.

5 „Infrastruktura zakładu opieki zdrowotnej i aparatura medyczna – jak efektywnie dokonywać pożądanych zakupów” Misją instytucji ochrony zdrowia jest LECZENIE. Cechą charakterystyczną dla WSZYSTKICH działań inwestycyjnych instytucji ochrony zdrowia jest ich JEDNOSTKOWY CHARAKTER. Wniosek: Wniosek: JEDNOSTKOWE DZIAŁANIA SĄ OBARCZONE PODWYŻSZONYM RYZYKIEM

6 „Infrastruktura zakładu opieki zdrowotnej i aparatura medyczna – jak efektywnie dokonywać pożądanych zakupów” SKALA INWESTYCJI (LATA 2008 – 2011) – Projekty XII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego; Działanie 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym;

7 „Infrastruktura zakładu opieki zdrowotnej i aparatura medyczna – jak efektywnie dokonywać pożądanych zakupów” zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego – ponad 124 mln zł; budowa i remont lądowisk dla helikopterów – ponad 98 mln zł; infrastruktura ochrony zdrowia i sprzęt/aparatura oraz inne wyroby medyczne – ponad 1 339 mln zł RAZEM: ponad 1 500 mln zł /3 lata czyli około 500 mln zł/rok Źródło – dane własne

8 „Infrastruktura zakładu opieki zdrowotnej i aparatura medyczna – jak efektywnie dokonywać pożądanych zakupów” Wartość całej infrastruktury systemu ochrony zdrowia w Polsce w roku 2006 szacowana była na około 66 000 mln zł ( Źródło: Zielona Księga ) W latach 2008 – 2011 tylko z XII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wydano 2,3% tej wartości, czyli około 0,8% rocznie

9 „Infrastruktura zakładu opieki zdrowotnej i aparatura medyczna – jak efektywnie dokonywać pożądanych zakupów” CZAS UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZPITALNEGO: CO NAJMNIEJ 50 LAT, PRAKTYCZNIE ZNACZNIE DŁUŻEJ CZAS UŻYTKOWANIA TECHNOLOGII MEDYCZNEJ: ZWYKLE OKOŁO 8 LAT

10 „Infrastruktura zakładu opieki zdrowotnej i aparatura medyczna – jak efektywnie dokonywać pożądanych zakupów” KONSEKWENCJE: „WPASOWYWANIE” NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII DO STARYCH BUDYNKÓW

11 „Infrastruktura zakładu opieki zdrowotnej i aparatura medyczna – jak efektywnie dokonywać pożądanych zakupów” Najważniejsze założenia do projektu nowego szpitala: -„elastyczność” kształtowania powierzchni; -„optymalizacja” orientacji budynku względem stron świata; -możliwość rozbudowy;

12 „Infrastruktura zakładu opieki zdrowotnej i aparatura medyczna – jak efektywnie dokonywać pożądanych zakupów” ZAKUPY APARATURY MEDYCZNEJ Czy zakup jest faktycznie potrzebny? Kupujemy bo: – wypełniany wymogi (NFZ, MZ); – wymieniamy aparaturę zużytą moralnie; – wprowadzamy nową technologię medyczną.

13 „Infrastruktura zakładu opieki zdrowotnej i aparatura medyczna – jak efektywnie dokonywać pożądanych zakupów” SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czy cena zakupu jest właściwym kryterium oceny ofert? Czy potrafimy zapisać w specyfikacji wszystkie istotne cechy aparatu?

14 „Infrastruktura zakładu opieki zdrowotnej i aparatura medyczna – jak efektywnie dokonywać pożądanych zakupów” UZASADNIENIE EKONOMICZNE ZAKUPU APARATU – ETAPY ANALIZY (1): jaka jest orientacyjna cena aparatu spełniającego nasze oczekiwania? (bieżący wydatek inwestycyjny); jaki jest koszt cyklu życia aparatu (8 lat)? (prognozowany wydatek eksploatacyjny); jakie korzyści zostaną osiągnięte dzięki eksploatacji aparatu? (bilans kosztów i przychodów)

15 „Infrastruktura zakładu opieki zdrowotnej i aparatura medyczna – jak efektywnie dokonywać pożądanych zakupów” UZASADNIENIE EKONOMICZNE ZAKUPU APARATU – ETAPY ANALIZY (2): czy zakup (i wskazane opcje aparatu) jest wsparty kwalifikacjami personelu medycznego? czy zakup wymaga dodatkowych kosztów inwestycyjnych? zakup a może dzierżawa/leasing?

16 „Infrastruktura zakładu opieki zdrowotnej i aparatura medyczna – jak efektywnie dokonywać pożądanych zakupów” CO NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W RACHUNKU: roczny koszt serwisu aparatu na poziomie nie niższym niż 4% jego wartości brutto; ryzyko wzrostu kosztów materiałów eksploatacyjnych w cyklu życia aparatu; możliwość pracy aparatu w sieci informatycznej oraz potrzebę aktualizacji oprogramowania.

17 „Infrastruktura zakładu opieki zdrowotnej i aparatura medyczna – jak efektywnie dokonywać pożądanych zakupów” System do angiografii – roczne koszty eksploatacji

18 „Infrastruktura zakładu opieki zdrowotnej i aparatura medyczna – jak efektywnie dokonywać pożądanych zakupów” Koszt zakupu/eksploatacji wybranych aparatów

19 „Infrastruktura zakładu opieki zdrowotnej i aparatura medyczna – jak efektywnie dokonywać pożądanych zakupów” DOGMAT ZAKUPU APARATURY MEDYCZNEJ: Niema aparatu „najlepszego” – ale jest taki, który w największym stopniu spełnia nasze oczekiwania.

20 „Infrastruktura zakładu opieki zdrowotnej i aparatura medyczna – jak efektywnie dokonywać pożądanych zakupów” ŻYCZĄC TAKICH ZAKUPÓW, DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "„Infrastruktura zakładu opieki zdrowotnej i aparatura medyczna – jak efektywnie dokonywać pożądanych zakupów” KIELCE 20 WRZEŚNIA 2012 WITOLD PONIKŁO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google