Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej."— Zapis prezentacji:

1

2 Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej

3 Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej – lokalizacja projektu

4

5 Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej – koncepcja

6 CELE PROJEKTU: Celem projektu jest polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz lokowania inwestycji na terenach inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie poprzez ich uzbrojenie oraz usprawnienie połączenia drogowego z układem komunikacyjnym Miasta. Projekt polepszy warunki do utworzenia miejsc pracy dla mieszkańców Szczecina oraz mieszkańców gmin sąsiadujących – realizacja projektu poprawi sytuację na rynku pracy po upadku Stoczni Szczecińskiej. Dużą zaletą terenu objętego projektem jest dostęp do kanału wodnego, jednak brak uzbrojenia i właściwego dojazdu powoduje niepełnowartościowość w kontekście terenu inwestycyjnego, w skutek czego pozyskanie inwestora jest zacznie utrudnione. Realizacja projektu przyczyni się do zmiany tej niekorzystnej sytuacji. OPIS PROJEKTU W ramach projektu przewiduje się doprowadzenie mediów oraz budowę dróg prowadzących do terenów inwestycyjnych na działkach 2/4 i 2/7 z obrębu 3058 przy ulicy Stołczyńskiej 2/Nad Odrą w Szczecinie. Działania te przyniosą efekt w postaci skomunikowania terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni ok. 38.71 ha z drogami publicznymi. Wykonanie przedmiotowych prac spowoduje podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenu, co z pewnością zaowocuje pozyskaniem inwestora i pozytywnie wpłynie na rozwój Miasta Szczecin w szczególności w obrębie dzielnic dotkniętych bezrobociem po upadku Stoczni Szczecińskiej. Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej – opis i cele

7 Miasto Szczecin w ostatnich latach z boryka się z problemem bezrobocia wśród osób, które utraciły pracę w wyniku zamknięcia Stoczni Szczecińskiej, a co się z tym wiąże z ograniczeniem produkcji lub likwidacją zakładów współpracujących ze Stocznią. Od tego czasu prowadzi się poszukiwania inwestora, który mógłby zapewnić miejsca pracy dla w/w osób. Aby zachęcić inwestorów miasto przeprowadza inwestycje zwiększające atrakcyjność terenów inwestycyjnych i samego miasta. W granicach działek nr 2/4 i 2/7 z obrębie 3058 przy ul. Stołczyńskiej 2/Nad Odrą Miasto posiada tereny na których może być prowadzona działalność produkcyjna o dużym zakresie. Przedmiotowy projekt wspiera te działania i przełoży się na powstanie wielu miejsc pracy, co dowodzi jego strategicznemu charakterowi. Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej – strategiczny charakter projektu

8 Koszt całkowity projektu: Koszt całkowity projektu: 9 466 400,00 PLN Przewidywana data rozpoczęcia projektu Przewidywana data rozpoczęcia projektu: 2012 Przewidywana data zakończenia projektu Przewidywana data zakończenia projektu: 2015 Trasa Północna – koszty i terminy

9 W ramach projektu przewiduje się wykonanie robót budowlanych polegających na budowie nowych dróg dojazdowych oraz na budowie uzbrojenia technicznego, umożliwiających skomunikowanie i doprowadzenie podstawowych mediów do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej. Trasa Północna – zakres projektu

10 Dziękuję za uwagę wrzesień 2011r.


Pobierz ppt "Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google