Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czynniki sukcesu procesu założycielskiego O powodzeniu przedsięwzięcia w przyszłości decyduje już proces założycielski, na który wpływają: osoba przedsiębiorcy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czynniki sukcesu procesu założycielskiego O powodzeniu przedsięwzięcia w przyszłości decyduje już proces założycielski, na który wpływają: osoba przedsiębiorcy."— Zapis prezentacji:

1 Czynniki sukcesu procesu założycielskiego O powodzeniu przedsięwzięcia w przyszłości decyduje już proces założycielski, na który wpływają: osoba przedsiębiorcy – założyciela, pomysł na biznes, niezbędne zasoby, warunki w otoczeniu.

2 Osoba przedsiębiorcy - założyciela Z formalnego punktu widzenia w polskich warunkach gospodarowania przedsiębiorcą może zostać każdy (osoba pełnoletnia) – wymagane jest jedynie przestrzeganie określonych przepisów prawa. Wiadomo jednak, że przedsiębiorca powinien posiadać określone predyspozycje, cechy charakteru, które ułatwiają prowadzenie działalności gospodarczej.

3 Najważniejsze cechy skutecznego przedsiębiorcy – założyciela (10 „D”) DREAM – marzenie - przedsiębiorcy mają wizję, co do przyszłego kształtu swojego biznesu i kariery. DECISIVNESS – zdecydowanie - przedsiębiorcy szybko podejmują decyzje. Jest to miarą ich sukcesu. DOERS – działacz, działanie – przedsiębiorcy decydują o kierunkach działania, jak wcielać je w życie. DETERMINATION – determinacja – przedsiębiorcy używają wszystkich sił, nie zaprzestają działania nawet wtedy, kiedy pojawiają się istotne przeszkody.

4 DEDICATION – powołanie – przedsiębiorcy pracują bez wytchnienia. Dają z siebie wiele, nawet kosztem rodziny i przyjaciół. DEVOTION – poświęcenie – przedsiębiorcy lubią to, co robią. Są w stanie poświęcić się temu, co robią. DESTINT – los – przedsiębiorcy wolą sami kształtować swój los, mieć wpływ na bieg zdarzeń. DOLLARS - pieniądze są ważne, ale nie jest to główny (najważniejszy) motyw działalności. Są środkiem do celu, a nie celem samym w sobie.

5 DISTRIBUTE – współudział - przedsiębiorcy dzielą się własnością (zyskiem) z tymi, którzy przyczyniają się do ich sukcesu. DETAILS - detale - przedsiębiorca musi panować nad wszelkimi szczegółami, powoduje, że cała działalność przebiega bez zakłóceń.

6 W literaturze przedmiotu częściej zwraca się uwagę (podkreśla się znaczenie) na cechy ułatwiające działania przedsiębiorcze. Warto jednak przywołać także cechy, które mogą je utrudniać (czasami wręcz uniemożliwiać) - tabela.

7 Z prowadzeniem własnej firmy przez przedsiębiorcę wiąże się określony poziom ryzyka, wynikającego na przykład z nieprzewidzianych, bądź nie dostrzeganych przez przedsiębiorcę zmian w otoczeniu, będącego skutkiem popełnionych błędów czy zaniedbań. Ryzyko niepowodzenia działalności gospodarczej sprowadza się do: ryzyka finansowego – związanego z możliwością utraty zaangażowanego w firmę majątku; ryzyka osobistego – w którym chodzi o brak satysfakcji, utratę pewności siebie, stres, pogarszanie się stosunków osobistych, ryzyka społecznego – polegającego na możliwości utraty zaufania, pozycji społecznej, wiarygodności, itp..

8 Bardzo ważną cechą przedsiębiorcy jest zatem skłonność do podejmowania ryzyka, która uzależniona jest (stereotypowo) od: wieku, płci, wykształcenia, wychowania (modelu rodziny), religii itp.. Udowodniono jednak, że skłonność do podejmowania ryzyka uzależniona jest od samooceny człowieka.

9 Przedsiębiorcy, którzy mimo (obiektywnego czy subiektywnego) ryzyka decydują się na założenie własnej firmy, kierują się różnymi motywami. Wśród powodów zakładania firm wyróżnić można: motywacje pozytywne – które zachęcają do określonej aktywności – np. niezależność, samorealizacja, władza, prestiż, szacunek, uznanie, motywacje negatywne – które wymuszają określone zachowania – np. konieczność życiowa, brak pracy, bezrobocie, itp.

10 Pomysł na biznes Pomysł na biznes to bardzo ważny aspekt nowej firmy. Powinien być jak najbardziej innowacyjny, oryginalny. Daje wówczas większą szansę na sukces. Możliwości szukania pomysłów na nowe wyroby (usługi), mogą być następujące: wymyślanie nowych, nie znanych dotychczas rzeczy i sposobów ich wytwarzania, odkrywanie czegoś, co już istnieje, ale nie zostało dostrzeżone, docenione, ulepszanie tego, co już istnieje i jest powszechnie znane, łączenie znanych dotychczas produktów i wytwarzanie nowej wartości, nowego dobra.

11 Sposoby znalezienia pomysłu na biznes Metody aktywne badanie rynku i przyszłych klientów poprzez rozmowy i kwestionariusze, udział w targach, wystawach, kontakty z ośrodkami wspierania biznesu (np. izby przemysłowo – handlowe), analiza planów zagospodarowania przestrzennego, udział w seminariach, konferencjach Metody bierne szukanie danych w literaturze i rocznikach statystycznych, czytanie literatury i prasy branżowej, przeglądanie wyników prac badawczych, analiza katalogów przepisów patentowych, obserwacja dotychczasowego miejsca pracy

12 Źródła pomysłów na biznes PrzemyśleniaKontakty osobiste WizytyLekturaObserwowan. tendencji zmian - burza mózgów - obserwacja - adaptacje -wariantowanie - twórcze naśladowanie - klienci - dostawcy - pośrednicy - rzecznicy patentowi - pracownicy banków - partnerzy - inwestorzy - wystawy - targi - biblioteki - Internet - muzea - uniwersytety - Centra Badawcze - Instytuty Technolog. - publikacje - ogłoszenia prasowe - prace doktorskie - informacje o wynalazkach, licencjach -ograniczenia materiałowe, energetyczne, ochrony środowiska - nowe technologie - regulacje prawne - przemiany społeczne

13 Pomysł na biznes może być dziełem przypadku, olśnienia, choć najczęściej jest to wynik posiadanej wiedzy, wnikliwej obserwacji otoczenia. K. Wesper na podstawie badań przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces ustalił, że pomysły na działalność gospodarczą były najczęściej wynikiem: zdobytego doświadczenia, doświadczenia zawodowego, zamiłowania (hobby).

14 Niezbędne zasoby Każde przedsięwzięcie potrzebuje ściśle określonych zasobów. Chodzi np. o zasoby: ludzkie – to uzdolnienia (wiedza) kadry kierowniczej i siły roboczej, finansowe – to kapitał wykorzystywany do finansowania zarówno bieżącego, jak i długofalowego działania firmy, rzeczowe – to środki trwałe, obrotowe, konieczny sprzęt, pomieszczenia, lokale, itp., informacyjne – to niezbędne dane użyteczne do podejmowania decyzji.

15 Warunki w otoczeniu Chodzi o uwarunkowania otoczenia zewnętrznego wpływające na podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Wyróżnia się: Otoczenie bliższe, bezpośrednie, celowe – np….. Otoczenie dalsze, pośrednie, ogólne, np………


Pobierz ppt "Czynniki sukcesu procesu założycielskiego O powodzeniu przedsięwzięcia w przyszłości decyduje już proces założycielski, na który wpływają: osoba przedsiębiorcy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google