Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WARUNKI REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty z dn. 2.01.2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WARUNKI REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty z dn. 2.01.2012r."— Zapis prezentacji:

1 WARUNKI REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty z dn. 2.01.2012r.

2 Dodatkowe punkty 1.200 pkt – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i 3 wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych i za wyniki egzaminu oraz szczególne osiągnięcia. 2.100 pkt - za egzamin gimnazjalny. 3.100 pkt – za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z j.polskiego i 3 obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w Statucie Szkoły i za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie. 4.Za szczególne osiągnięcia wymienione w świadectwie uczeń może uzyskać co najwyżej 20 pkt., przy czym: a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5pkt b) za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty – 8 pkt finaliści konkursu wojewódzkiego, 10 pkt finalista konkursu ponadwojewódzkiego 3. Za osiągnięcia wpisane na świadectwie do 7 pkt (Załącznik nr 1)

3 Przeliczanie na punkty ocen z j. polskiego i 3 wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: Celujący – 20 pkt Bardzo dobry – 18 pkt Dobry – 15 pkt Dostateczny – 10 pkt Dopuszczający – 2 pkt

4 Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć wpisanych na świadectwie kandydata – załącznik nr 1

5 OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE II-III miejsce w powiecie I miejsce w powiecie lub udział w etapie wojewódzkim I - III miejsce w województwie lub udział w etapie ogólnopolskim II – III ogólnopolskiI miejsce ogólnopolski reprezentowaniePolski w zawodach i konkursach, w których biorą udział reprezentacje narodowe OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE II-III miejsce w etapie powiatowym I miejsce lub laureat konkursu powiatowego I - III miejsce lub laureat konkursu wojewódzkiego II - III miejsce lub finalista etapu ogólnopolskiego I miejsce lub laureat etapu ogólnopolskiego SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA (w konkursach niewymienionych w decyzji MKO, organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły) I-III miejsce lub laureat konkursu powiatowego I - III miejsce lub laureat konkursu wojewódzkiego I –III miejsce lub laureat etapu ogólnopolskiego OSIĄGNIĘCIA W AKTYWNOŚCI NA RZECZ ŚRODOWISKA SZKOLNEGO 1 punkt OSIĄGNIĘCIA W AKTYWNOŚCI NA RZECZ INNYCH LUDZI (WOLONTARIAT, POŻYTEK PUBLICZNY) 3 punkty ZAŁĄCZNIK NR 1

6 Lista dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkół ponadigmnazjalnych: Dyscypliny indywidualne : akrobatyka sportowa, badminton, biathlon, biathlon letni, bieg na orientację, biegi przełajowe, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate tradycyjne, karate WKF, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie – short track, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, kombinacja norweska), pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody, snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwon-do ITF, taekwon-do WAF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny, żeglarstwo., żeglarstwo lodowe, modelarstwo kołowe.

7 Lista dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkół ponadigmnazjalnych: Gry zespołowe : baseball, golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, kajak polo, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, psie zaprzęgi, rugby, unihokej. Uwaga. W przypadku, gdy dyscyplina sportu nie jest umieszczona w w/w załączniku, a absolwent gimnazjum legitymuje się odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskanie osiągnięć sportowych, szkolne komisje rekrutacyjno – kwalifikacyjne decydują o uwzględnieniu tej dyscypliny sportu w procesie rekrutacji.


Pobierz ppt "WARUNKI REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty z dn. 2.01.2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google