Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie Podsumowanie realizacji projektów w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Projekty zrealizowane przy wsparciu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie Podsumowanie realizacji projektów w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Projekty zrealizowane przy wsparciu."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie Podsumowanie realizacji projektów w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Projekty zrealizowane przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

2 Projekty zrealizowane w latach 2007-2013 Leonardo da Vinci  2007 - „ Śląscy technicy na zagranicznych praktykach w ramach programu Uczenie się przez całe życie”  2009 - „ Staże w UE szansą na sukces młodych techników”  2009 - „Europejskie praktyki potwierdzeniem kompetencji zawodowych polskich uczniów”  2010 - „Europejskie staże dla przyszłych techników z ZST”  2011 - „Doskonalenie zawodowe poprzez wymianę Know How nauczycieli EU”  2011 - „Europejskie standardy w kształceniu zawodowym uczniów ZST”  2012 – „Technicy ZST Mikołów mobilni na europejskim rynku pracy”  2012 – „Europejskie standardy w kształceniu zawodowym”

3 Projekty zrealizowane w latach 2007-2013 Comenius  „Komputerowe projekty matematyczne dla uczniów szkół średnich” – okres realizacji 2008-2010  „Kompleksowe rozwiązania na rzecz podniesienia umiejętności zawodowych uczniów” – Comenius Regio – okres realizacji 2009-2011  „Mathematics: E-learning and Math Projects for Students and Teachers Across Europe” – okres realizacji 2011-2013

4 Główne cele projektów to: wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli; doskonalenie zawodowe oraz wykorzystanie posiadanej wiedzy i umiejętności w praktyce; umożliwienie zdobycia kwalifikacji wymaganych na Europejskim Rynku Pracy; nauka języków obcych (również języka technicznego); rozwijanie międzynarodowej współpracy; wymiana doświadczeń z organizacjami partnerskimi; wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej; doskonalenie jakości kształcenia w dziedzinie matematyki, poprzez zastosowanie nowoczesnego oprogramowania komputerowego;

5 Nasi Partnerzy w realizacji projektów Comenius  Gimnazium Teplice – Teplice, Czechy  Handelsakademie Grazbachgasse – Graz, Austria  Castleknock College – Dublin, Irlandia  Didzdvaris gymnazium – Siauliai, Litwa  Lyseonpuiston lukio – Rovaniemi, Finlandia  Rælingen videregående skole – Raelingen, Norwegia  Liceul Teoretic "I. C. Vissarion„ - Titu, Rumunia  I. E. S. Jose Saramago – Madryt, Hiszpania  Emel - Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi – Aydin, Turcja

6 Nasi Partnerzy w realizacji projektów Leonardo da Vinci  Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte GmbH - Schkeuditz, Niemcy  Sistema Turismo s.r.l. - Potenza/Rimini, Włochy  Bulgaria Gateway Ltd. - Sofia, Bułgaria  Esmovia (Sistema Practices s.l.) - Valencia, Hiszpania  Stredna Priemyselna Skola Elektrotechnicka - Kosice, Słowacja

7 Osiagnięte rezultaty – LdV IVT 2011/2012dV Osiągnięte rezultaty:  118 uczniów i 26 nauczycieli ZST zdobyło praktyczne doświadczenia i umiejętności zawodowe podczas praktyk/staży wymiany doświadczeń w Niemczech/Włoszech/Hiszpanii/Słowacji/Bułgarii i przeniosło te doświadczenia na polski rynek pracy;  118 uczniów zwiększyło swoją atrakcyjność jako przyszłych pracowników na krajowym i europejskim rynku pracy;  144 osoby uzyskały dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte umiejętności;  144 uczestników projektów zwiększyło swoje kompetencje językowe i społeczne;  odbyło się 50 mobilności w ramach projektów w programie Comenius;

8 Osiągnięte rezultaty:  26 nauczycieli poznało metody i programy kształcenia zawodowego w krajach partnerskich, porównało struktury i organizację systemu kształcenia, standardów wymagań i systemów egzaminowania;  14 nauczycieli uczestniczyło w seminariach nt. „Europejskie Ramy Kwalifikacji”;  każdy uczeń zyskał dodatkową praktykę, co jest jego wartością dodaną i zwiększa szansę na uzyskanie zatrudnienia, gdyż w większym stopniu spełnia oczekiwania potencjalnego pracodawcy  powstały filmy, prezentacje oraz materiały dydaktyczne w formie pdf do wykorzystania na zajęciach z przedmiotów zawodowych;  realizacja projektu wpłynęła na promocję szkoły w środowisku lokalnym, w regionie oraz kraju partnerskim; Osiagnięte rezultaty – LdV IVT 2011/2012dV

9 Uczestnictwo w stażu/wymianie doświadczeń potwierdzone jest odpowiednimi certyfikatami:  certyfikat wydany przez instytucję przyjmującą;  certyfikat z Centrum Kształcenia Praktycznego/zakładu pracy, gdzie uczeń odbywał praktykę zawodową;  certyfikat potwierdzający przygotowanie językowe;  Europass Mobilność – dokument potwierdzający okresy nauki lub szkolenia, odbywane w innym kraju europejskim; Certyfikaty – LdV IVT 2011/2012dV

10 Korzyści płynące z udziału w projektach akcji COMENIUS  Rozwijanie zainteresowań i umiejętności matematycznych uczniów;  Możliwość poznania kultur i zwyczajów innych narodowości;  Praktyczne zastosowanie i doskonalenie języka angielskiego;  Poznanie systemu edukacji innych państw;  Nawiązanie znajomości z rówieśnikami z różnych krajów Europy;

11  Rozwój umiejętności zawodowych i zainteresowań uczestników projektów;  Praktyczne doskonalenie znajomości języków obcych;  Kreowanie postawy otwartej na wiedzę, jej zdobywanie i poszerzanie;  Uzyskanie pierwszych doświadczeń zawodowych w środowisku międzynarodowym;  Zwiększenie aktywności społecznej uczniów i nauczycieli w wymiarze europejskim;  Wzrost poczucia wiary w siebie; rozwój umiejętności społecznych; Korzyści z udziału w projektach dla uczestników:

12 Korzyści z realizacji projektów dla szkoły:  Upowszechnianie na swoim terenie skutecznego modelu wymiany doświadczeń w zakresie edukacji;  Promocja prowadzonych działań w skali lokalnej, regionalnej i międzynarodowej ;  Wdrażanie najlepszych praktyk z organizacji partnerskich w swojej codziennej pracy;  Zwiększenie zdolności adaptacyjnych szkoły do zmieniających się potrzeb edukacyjnych młodzieży;  Zwiększenie potencjału w zakresie promowania i inicjowania współpracy europejskiej.

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie Podsumowanie realizacji projektów w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Projekty zrealizowane przy wsparciu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google