Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomoc publiczna i skutki budżetowe Iwona Chojnowska-Haponik 14.10.2004.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomoc publiczna i skutki budżetowe Iwona Chojnowska-Haponik 14.10.2004."— Zapis prezentacji:

1 Pomoc publiczna i skutki budżetowe Iwona Chojnowska-Haponik 14.10.2004

2 Dopuszczalna intensywność pomocy publicznej Warszawa, Poznań30% Gdańsk-Sopot-Gdynia, Kraków40% Pozostały obszar Polski50% + 15% dla małych i średnich przedsiębiorstw Pomoc publiczna

3 Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą -cena nabycia gruntów do wysokości 10% wydatków projektu inwestycyjnego -cena nabycia lub koszt wytworzenia nowych środków trwałych: * budowle i budynki * maszyny i urządzenia * narzędzia, przyrządy i aparatura * wyposażenie techniczne dla prac biurowych * infrastruktura techniczna - cena nabycia używanych środków trwałych

4 Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą -cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych -koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych -cena nabycia materiałów lub robót budowlanych -opłaty za porady prawne, opłaty notarialne, koszty ekspertyz technicznych i finansowych - opłaty za prowadzenie rachunku bankowego Pomoc publiczna

5 Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą -wydatek na utworzenie nowych miejsc pracy, na który składają się koszty pracy brutto pracowników powiększone o wszystkie obowiązkowe płatności związane z zatrudnieniem Pomoc publiczna

6 Typy projektów: I. Fabryka samochodów Cechy inwestycji:stopień nakładów Nakłady kapitałowewysoki60-1000 mln € Zatrudnienie pracownikówwysoki300-2500 Zatrudnienie pracowników wysoko wykwalifikowanych niski10% % sprzedaży na eksportwysoki70% Mnożnik kreacji miejsc pracywysoki3 Obszarwysoki30-150 ha Preferencje lokalizacyjnepoza wielkimi aglomeracjami Pomoc publiczna

7 Typy projektów: II. Centrum księgowości Cechy inwestycji:stopień nakładów Nakłady kapitałoweniski3-10 mln € Zatrudnienie pracownikówwysoki400-1500 Zatrudnienie pracowników wysoko wykwalifikowanych wysoki90% % sprzedaży na eksportwysoki80-950% Mnożnik kreacji miejsc pracyniski0,1 Obszarniski7000 m2 Preferencje lokalizacyjnewielkie aglomeracje Pomoc publiczna

8 Intensywność dla dużych projektów inwestycyjnych I = R x (50 mln + 0,5 x B + 0,34 x C) Gdzie: I – maksymalna wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego R – intensywność pomocy dla danego regionu B – wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomiędzy 50 a 100 mln € C - wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem powyżej 100 mln € Pomoc publiczna

9 Obowiązek notyfikacji Państwo członkowskie jest zobowiązane do notyfikowania każdego przypadku udzielania pomocy regionalnej jeśli planowana kwota wsparcia przekracza maksymalna wsparcie jakie mogłaby otrzymać inwestycja o wartości 100 mln € (czyli 37, 5 mln €) Pomoc publiczna

10 Dostępne zachęty inwestycyjne: - zwolnienie z CIT (Specjalne Strefy Ekonomiczne) -zwolnienie z podatków lokalnych - podatku od nieruchomości podatku od środków transportu (Rada Gminy) -wsparcie na zatrudnienie nowych pracowników (Powiatowy Urząd Pracy) Pomoc publiczna

11 Inne formy wsparcia: - wsparcie finansowe w ramach ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji (Ministerstwo Gospodarki i Pracy) - wsparcie działalności badawczo – rozwojowej (Ministerstwo Nauki i Informatyzacji) -instrumenty wsparcia dla MSP (PARP) Pomoc publiczna

12 Pakiet zachęt Pomoc publiczna

13 Kalkulator pomocy horyzontalnej Pomoc publiczna


Pobierz ppt "Pomoc publiczna i skutki budżetowe Iwona Chojnowska-Haponik 14.10.2004."

Podobne prezentacje


Reklamy Google