Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Tarcza podsumowanie 2006. Bie żą ce działania Wykupione nadgodziny Pi ą tkowe akcje Działania prowadzone w ramach programu „Tarcza” codzienna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Tarcza podsumowanie 2006. Bie żą ce działania Wykupione nadgodziny Pi ą tkowe akcje Działania prowadzone w ramach programu „Tarcza” codzienna."— Zapis prezentacji:

1 Program Tarcza podsumowanie 2006

2 Bie żą ce działania Wykupione nadgodziny Pi ą tkowe akcje Działania prowadzone w ramach programu „Tarcza” codzienna słu ż ba patrolowa oraz zgłoszenia od mieszkańców 3 dwuosobowe patrole 2 razy w tygodniu w najbardziej zagro ż one godziny i dni raz w miesi ą cu kilkunastu funkcjonariuszy policjii kilku pracowników stra ż y miejskiej

3 Bie żą ce działania

4 150752 Ilość podjętych interwencji 2006 roku 2038 106175 chuligaństwo spożywanie alkoholu w miejscu publicznym wandalizmkradzież elem. metalowych

5 Ilość podjętych interwencji

6 interwencje

7 Środki karne w ramach bieżącej służby Mandaty karne 918 Pouczenia 1024 Umieszczenie w OPUA 546 Wn do sądu 79

8 środki karne

9 pouczono osób 1407 nałożono mandatów karnych 1121 umieszczono w IW 696 wn. do sądu 100 Środki karne 2005+2006

10 Ilość zdarzeń w rozbiciu na dzielnice w 2006 558 417 375 260 114 90 Śródmieście PodłężeOsiedle Stałe Podwale Szczakowa Gigant 41 31 18 16 49 Jeleń Długoszyn Byczyna Ciężkowice Bory Dąbrowa Narodowa 21 Pieczyska

11 Ilość zdarzeń w rozbiciu na dzielnice w 2006 i 2005 558 417 375 260 114 90 Śródmieście PodłężeOsiedle Stałe Podwale Szczakowa Gigant 258 162 99 85 59 229

12 Ilość zdarzeń w rozbiciu na godziny 6 00 - 14 00 14 00 - 22 00 22 00 - 6 00 162 442 379 396 939 703 2005 r. 2006 r.

13 Ilość zdarzeń w poszczególne dni tygodnia WTOREK ŚRODA 238 PONIEDZIAŁEK CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA 107 130 113 130 149 171 183 248 286 238 228 386 414 2005 r. 2006 r.

14 Wyniki uzyskane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie w ramach wykupionych przez gminę nadgodzin

15 Wyniki uzyskane przez funkcjonariuszy KMP W 2006 roku mi ę dzy 18 00 a 24 00 ● zatrzymano sprawców przestępstw: 30 ● legitymowano osób: 2994 ● ujawniono wykroczeń: 1546 Od marca 2006 r. w ramach programu „Tarcza” zostały uruchomione w mieście dodatkowe patrole, wynikłe z wykupienia przez gminę nadliczbowych godzin funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji.

16 ● ujawniono nietrzeźwych nieletnich: 45 ● kontrola lokali gastronomicznych: 1285 ● kontrola miejsc zagrożonych: 2356 ● kontrola pojazdów: 53 ● ujawniono nietrzeźwych kierujących: 12 ● skierowano wniosków do sądu Grodzkiego: 52 ● pouczono: 682 ● doprowadzono do IW: 88 ● nałożono mandatów karnych: 855 na kwotę 71110 zł Wyniki uzyskane przez funkcjonariuszy KMP W 2006 roku

17 WYKUPIENIE PRZEZ MIASTO DODATKOWYCH GODZIN PRACY POLICJANTÓW NA POTRZEBY PROGRAMU „TARCZA” NA 2007 R. 4 DWUOSOBOWE PATROLE DWA RAZY W TYGODNIU W NAJBARDZIEJ ZAGROŻONE GODZINY I DNI prawie100 tys. zł

18 PIĄTKOWE AKCJE W RAMACH PROGRAMU TARCZA

19 W działaniach każdorazowo udział brało kilkunastu policjantów oraz kilku pracowników Straży Miejskiej między 16 00 a 24 00 ● wylegitymowano: 416/ 545 ● pouczono: 117/151 ● podjęto interwencji: 68/105 ● nałożono mandatów:146/166 na kwotę13760zł/ 15920 ● skierowano wniosków do sądu: 15/9

20 ● zatrzymano osób: 24 /41 ● skontrolowano miejsc zagrożonych: 437/617 ● skontrolowano miejsc gromadzenia się elementu przestępczego: 255/411 ● gromadzenie się nieletnich: 196/197 ● ujawniono wykroczeń: 172/310 ● skontrolowano lokali gastronomicznych: 253/336 ● s kontrolowano terenu przy sklepach: 186/316

21 w wyniku wszystkich działa ń Bieżące działania Wykupione nadgodziny Piątkowe akcje Ogółem 20052006 20052006 Pouczono osób 3831024682117151 2357 Nałożono mandatów karnych 203918855146166 2288 Umieszczono w OPUA 150546882119 824 Skierowano wniosków do sądu Grodzkiego 187952159 173

22 Zdarzenia zarejestrowane za pomocą monitoringu wykroczenia i przestępstwa ujawnione na gorącym uczynku - 126 materiały przekazane Policji - 60 wykonanie materiałów dowodowych - 32

23 Pies w Straży Miejskiej w 2006 r. ● ilo ść pokazów – 13 ● współpraca z Policją – 10 ● prewencyjne wykorzystanie psa – 4 ● przeszukanie szkół - 9

24 Skutki kradzieży i dewastacji mienia spółdzielczego i zakładowego 2004 r.2005 r.2006 r. 45 00028 00023905 57 00020 70012736 -270008830 -60003975 3 5002 0700 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” Administracja Podłęże „DOM – EL” Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Spółdzielnia mieszkaniowa „Gwarek” Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

25 Ważniejsze inicjatywy podejmowane w ramach programu Tarcza w 2006 roku

26 punkt konsultacyjny Dzielnicowego 16 czerwca został otwarty punkt konsultacyjny dzielnicowego Byczyny w budynku „NIKO”

27 Konkurs na najlepszego dzielnicowego 23 dzielnicowych z Jaworzna współzawodniczyło mi ę dzy sob ą w ramach codziennej słu ż by.

28 Tablice informacyjne Lokalizacja: przy znakach informuj ą cych o wje ź dzie do miasta

29 „Bezpieczne lato z PZU” W ramach akcji organizowanej przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. miasto otrzymało w pełni wyposażoną motorową łódź ratowniczą.

30 Powszechny Zakład Ubezpieczeń w ramach współpracy przeznaczył na rozbudowę systemu łączności w Jaworznie 28 000 zł. Alarmowanie Ochotniczych Straży Pożarnych przez Komendę Miejską PSP

31 samojezdnej drabiny dofinansowanie zakupu samojezdnej drabiny 1 000 000 zł

32 Modernizacja centrum monitoringu

33 realizacja programu Tarcza we wszystkich jaworznickich szkołach Przeszkolono 12455 uczniów.

34 Plany na 2007 rok

35 Plany rozbudowy monitoringu na 2007 rok 400 tys. zł Modernizacja istniejącego systemu 3 nowe kamery Wstępne propozycje: Okolice lokalu „Słoneczna” Okolice sklepu „Tadeusz” na ul. Matejki

36 Przystąpienie do rządowego programu ograniczania przestępczości i antyspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” organizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

37  Wzrost realnego bezpieczeństwa w Polsce  Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski  Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom  Poprawienie wizerunku Policji i wzrost zaufania społecznego do tej i innych służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego Cele programu

38  Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania  Przemoc w rodzinie  Bezpieczeństwo w szkole  Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej  Bezpieczeństwo w ruchu drogowym  Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej  Ochrona dziedzictwa narodowego Do najważniejszych obszarów wymagających podjęcia działań w ramach programu należy zaliczyć:

39 Obszary na których przede wszystkim skupimy się w Jaworznie  Bezpieczeństwo w miejscach publicznych - dalsza realizacja programu Tarcza  Bezpieczeństwo w szkole  Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej  Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

40 Proponowane projekty:  Dodatkowe finansowanie nadgodzin policjantów  Monitoring wizyjny oraz system antywłamaniowy w gimnazjach  Mobilny system monitorowania plenerowych imprez masowych  Kampania informacyjna nt. przeciwdziałania kradzieży kieszonkowej na przystankach i w środkach komunikacji miejskiej  Monitoring w autobusach przegubowych  Przystosowanie samochodu służbowego Straży Miejskiej do przewozu osób ujętych

41 Sporządził: alicja stasiowska


Pobierz ppt "Program Tarcza podsumowanie 2006. Bie żą ce działania Wykupione nadgodziny Pi ą tkowe akcje Działania prowadzone w ramach programu „Tarcza” codzienna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google