Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIELKOPOLSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA LASÓW I JEZIOR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIELKOPOLSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA LASÓW I JEZIOR."— Zapis prezentacji:

1 WIELKOPOLSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA LASÓW I JEZIOR

2 PROGRAM LEADER □ jest częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 jako oś IV tego programu □ jest częścią głównego nurtu programowania finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich □ jego celem jest: budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynienie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja

3 PROGRAM LEADER obejmuje następujące działania: □ □□ □ Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju; □ □□ □ Wdrażanie projektów współpracy, międzyregionalnej i międzynarodowej, zawartych przez dwa lub więcej LGD na wspólne realizowanie przedsięwzięć; □ □□ □ Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, w tym m.in. badania nad obszarem objętym LSR, szkolenia, promocja, animowanie społeczności lokalnych, koszty funkcjonowania LGD.

4 Lokalna Grupa Działania (LGD) : ▪ to grupa osób reprezentujących miejscową społeczność i zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju lokalnego ▪ winna być partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego Model partnerstwa trójsektorowego Źródło: www.minrol.gov.pl

5 Lokalna Grupa Działania (LGD) : ▪ przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju ▪ powinna być zarejestrowana jako stowarzyszenie (z pewnymi wyjątkami) w KRS, posiadać statut i wybrane władze: radę, zarząd, komisję rewizyjną ▪ na poziomie decyzyjnym (rada) przynajmniej 50% członków stanowić powinni partnerzy gospodarczy i społeczni, w tym przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego ▪ najważniejszym gremium decyzyjnym LGD jest zgromadzenie członków

6 Struktura Lokalnej Grupy Działania Biuro LGDOrgan decyzyjny LGDZarząd LGD Lokalna grupa działania sektor publicznysektor gospodarczysektor społeczny l o k a l n a s p o ł e c z n o ś ć w i e j s k a obsługa wnioskówadministracja Zarząd LGD administracja Komisja Rewizyjna monitoring i kontrola Walne zebranie członków min. 50% stanowią partnerzy społeczni i gospodarczy

7 Obszar WLGD KRAINA LASÓW i JEZIOR 12 gmin (Bojanowo, Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Poniec, Przemęt, Rydzyna, Śmigiel, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice, Wolsztyn) położonych w południowo-zachodniej części Wielkopolski zajmujący powierzchnię 1.726 km² Zamieszkany przez ponad 127 tys. mieszkańców O unikalnych walorach turystycznych łączących kompleksy leśne z polodowcowymi pojezierzami

8 Czym jest Lokalna Strategia Rozwoju? Lokalna Strategia Rozwoju (w skrócie LSR) jest dokumentem, który stanowi podstawę działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania (LGD) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013. Istota LSR polega na wskazaniu celów i kierunków rozwoju wskazaniu celów i kierunków rozwoju obszaru objętego LSR.

9 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU Cel ogólny 1 Poprawa jakości życia na obszarze działania WLGD Kraina Lasów i Jezior Cel ogólny 2 Wzrost poziomu aktywności mieszkańców Krainy Lasów i Jezior Cel ogólny 3 Poprawa pozycji Krainy Lasów i Jezior w otoczeniu

10 W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju WLGD Kraina Lasów i Jezior realizować można projekty, które wpisują się w jedno z przedsięwzięć: I Rozwój ośrodków aktywności społecznej II Z tradycją w przyszłość III Kraina Lasów i Jezior regionem aktywnej rekreacji i wypoczynku IV Nowoczesna wieś

11 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU dostępna na stronie: www.wlgd.org.pl

12 Budżet – podstawowy podział środków Ogółem x 149 zł/os 19 011 953 PLN Wdrażanie LSR X 116 zł/os 14 801 252 PLN Projekty współpracy X 4 zł/os 510 388 PLN Funkcjonowanie LGD X 29 zł/os 3 700 313 PLN

13 Budżet – podział środków w ramach Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Funkcjonowanie LGD -29 zł /os 3 700 313 PLN Badania dotyczące obszaru LGD Informowania o obszarze działania LGD i o LSR Szkolenie kadr biorących udział we wdrażaniu LSR i szkolenia lokalnych liderów Realizacja wydarzeń promocyjnych i kulturalnych na terenie LSR Animowanie społeczności lokalnej Koszty bieżące LGD ( administracyjne) – 15% wszystkich wydatków czyli do 2 296 746 zł

14 Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju prowadzi nabór konkursowy wniosków kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach następujących działań ● Odnowa i rozwój wsi ● Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ● Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ● „Małe” projekty

15

16 HARMONOGRAM NABORÓW L.p. Wyszczególnienie Rok realizacji 20102011201220132014 półrocze IIII I I I 1. Operacje spełniające warunki przyznania pomocy dla działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej XXX 2. Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw XXX 3. Odnowa i rozwój wsi XX 4. Małe projekty XXXX

17 Nabory wniosków o dofinansowanie w 2010 roku: Nabór na działanie Liczba złożonych wniosków Liczba wybranych operacji Kwota alokacji Wnioskowana kwota pomocy Odnowa i rozwój wsi10 4 500 000,003 451 704,00 Małe projekty3933500 000,00483 340,13 Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw 108800 000,00765 669,50 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 86700 000,00407 869,95

18 Nabory wniosków o dofinansowanie w 2011 roku: Nabór na działanie Liczba złożonych wniosków Liczba wybranych operacji Kwota alokacji Wnioskowana kwota pomocy Odnowa i rozwój wsi20 5 548 482,005 502 941,00 Małe projekty3533669 204,00696 094,42 Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw nd. 800 000,00nd. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej nd. 700 000,00nd.

19 Nabór na działanie Data zakończenia naboru wniosków przez WLGD Data przekazania wniosków do UM WW / ARiMR Czas oceny wniosków przez WLGD Średni czas oceny wniosków IW Odnowa i rozwój wsi 30.04.201027.05.201027 dni9 miesięcy Małe projekty25.05.201005.07.201041 dni11 miesięcy Mikro przedsiębiorstwa 15.11.201010.12.201025 dni8 miesięcy Różnicowanie30.11.201029.12.201029 dni6 miesięcy

20 Małe projekty Rok 2010Rok 2011 Złożonych 3935 Wybranych 33 Sprzeczne z LSR 50 Poza limitem 12 Podpisane umowy 24 Wnioski w trakcie weryfikacji przez UM WW

21 WnioskodawcaWielkopolskaWLGD Kraina Lasów i Jezior Liczba projektówUdział w %Liczba projektówUdział w % Jednostka samorządu terytorialnego 411322331 Organizacja pozarządowa 340272027 Biblioteka, ośrodek kultury, muzeum 254201622 Osoba fizyczna 1541245 Jednostka organizacyjna kościoła 58523 Przedsiębiorcy 474912 Razem 126410074100

22 Zapraszamy do: Biura WLGD KRAINA LASÓW I JEZIOR Leszno Plac Kościuszki 4 lok. 229 Budynek Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Pałac Sułkowskich (II piętro) oraz na www.wlgd.org.pl www.wlgd.org.plwww.wlgd.org.pl tel. 65 529 48 38, fax 65 529 61 03 mail: biuro@wlgd.org.pl

23 - Dziękuje za uwagę -


Pobierz ppt "WIELKOPOLSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA LASÓW I JEZIOR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google