Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Pożyczki JEREMIE instrumentem finansowania zmian i rozwoju MŚP w Wielkopolsce” – Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Pożyczki JEREMIE instrumentem finansowania zmian i rozwoju MŚP w Wielkopolsce” – Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu."— Zapis prezentacji:

1 „Pożyczki JEREMIE instrumentem finansowania zmian i rozwoju MŚP w Wielkopolsce” – Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu Joanna Jackowska Fundusz Pożyczkowy, dn. 16.05.2012r.

2 Inicjatywa „JEREMIE” – co to takiego? 29.07.2010r. – podpisanie I Umowy Operacyjnej – kwota projektu 45,0mln zł (35,0mln zł środki z WRPO 2007-2013) 17.11.2011r. – podpisanie II Umowy Operacyjnej – kwota projektu 52,0mln zł (40,0mln zł środki z WRPO 2007-2013) JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises ) to nowa inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnichprzedsiębiorstw nastawiona na finansowanie inwestycji o zwiększonym ryzyku kredytowania oraz elastycznym podejściu do indywidualnych potrzeb. Beneficjentami inicjatywy są przede wszystkim przedsiębiorstwa znajdujące się w początkowej fazie rozwoju, które ze względu na brak historii kredytowej, czy niewystarczającą ilość zabezpieczeń mają problemy z uzyskaniem wsparcia od instytucji komercyjnych. JEREMIE oferuje przedsiębiorcom niskooprocentowane kredyty, pożyczki, poręczenia. Źródło: www.jeremie.com.pl

3 Lata Ilość pożyczek Łączna kwota (zł) w tym: Ilość pożyczek JEREMIE W tym: Wartość pożyczek JEREMIE 2004422 261 000 20051077 081 000 200617712 344 000 200713810 606 500 200812010 020 000 200914111 007 000 201018424 689 7007817 148 000 201122530 873 77922430 823 779 koniec kwietnia 2012 7318 952 9007318 952 900 RAZEM1 207127 835 87937566 924 679 Udzielone pożyczki w historii WARP Od początku swojej działalności do końca kwietnia 2012r. WARP wypłaciła łącznie 1 207 pożyczek na kwotę 127 835 879,-zł.

4 Udział pożyczek JEREMIE w pożyczkach ogółem Od 29 lipca 2010r. (podpisanie I Umowy Operacyjnej Pożyczki Globalnej) do końca kwietnia 2012r. WARP wypłaciła łącznie 375 pożycze k JEREMIE na kwotę 66.924.679,-zł, co stanowiło odpowiednio 31,07% liczby oraz 52,35% wartości wszystkich udzielonych pożyczek. Na dzień 30 kwietnia 201 2 r. WARP udzieliła w ramach JEREMIE 135 pożyczek przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą (do 1 roku), co stanowiło 36,00% liczby wszystkich udzielonych pożyczek JEREMIE.

5 Średnia wartość pożyczki JEREMIE oraz pożyczek ogółem Średnia wartość wypłaconej pożyczki w okresie od początku działalności WARP do 30 kwietnia 2012r. wynosi 105.912,08 zł. Średnia wartość pożyczki udzielonej w ramach Inicjatywy JEREMIE na dzień 30 kwietnia 2012r. wynosi 178.465,81 zł.

6 Kto może się ubiegać o pożyczkę JEREMIE? MŚP ubiegający się o przyznanie Jednostkowej Pożyczki muszą spełniać łącznie następujące kryteria: są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną zarejestrowanymi, posiadającymi siedzibę lub prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego, nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

7 nie są przedsiębiorcami będącymi w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9-11 komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004 r.), nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Kto może się ubiegać o pożyczkę JEREMIE? c.d.

8 Na co można wydać środki z pożyczki JEREMIE? zakup, budowa lub modernizacja obiektów produkcyjno – usługowo – handlowych, tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatury zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP. Z finansowania pożyczką wyklucza się: pokrywanie wyłącznie bieżących kosztów prowadzenia działalności zakupy mające charakter konsumpcyjny spłatę posiadanych zobowiązań wobec instytucji finansowych wpłatę inicjalną do leasingu

9 Rodzaje pożyczek Nazwa pożyczkiSTART UPSTANDARD Okres prowadzenia firmyod 0 do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcy Wielkość firmyMikro i mali przedsiębiorcyMŚP Kwota pożyczkiod 10.000,-zł do 300.000,-zł od 10.000,-zł do 1.000.000,-zł Długość trwania pożyczkido 60 miesięcy Karencjado 6 miesięcy Oprocentowanie nominalne w skali roku od 8,91% (stopa bazowa ustalana przez KE plus marża) od 5,91% (stopa bazowa ustalana przez KE plus marża) Wkład własnyminimum 10% wartości projektu minimum 15% wartości projektu Prowizja1% wartości kapitału * - WIBOR 3M na dzień 14.05.2012r. – 5,06%

10 Zalety pożyczek z WARP Pożyczki udzielane są m.in. osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Nie ma wymogu prowadzenia działalności gospodarczej w momencie aplikowania o pożyczkę. Nie ma wymogu tworzenia biznesplanu. Oprocentowanie nominalne na poziomie od 5,91% (8,91%) w skali roku. Stała stopa oprocentowania w całym okresie spłaty. Elastyczna forma spłaty – raty malejące, raty równe, rata balonowa - spłacane miesięcznie. Dostępność – możliwość uzyskania kilku pożyczek. Pożyczki udzielane są również firmom, które nie wykazują zysków, ale mają perspektywy rozwojowe. Pożyczka z WARP nie jest pomocą de minimis. Brak konieczności składania sprawozdań finansowych w okresach cyklicznych. Mniejsze wymogi dotyczące zabezpieczeń - możliwość zaciągnięcia pożyczki zabezpieczonej tylko wekslem własnym in blanco. Możliwość finansowanie inwestycji w kwocie brutto. Możliwość złożenia sprawozdania z wydatkowania i rozliczenia pożyczki w 12 miesięcy od udzielenia.

11 Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań tel. (61) 65 63 500; faks (61) 65 65 366 fundusz@warp.org.pl www.warp.org.pl Oddział Kalisz ul. Kresowa 30 tel. (62) 76 56 052 Oddział w Pile ul. Grunwaldzka 2 tel. (67) 21 42 728 Oddział Leszno Plac Kościuszki 4 lok. 27 i 28 tel. (65) 52 63 165 Dane adresowe


Pobierz ppt "„Pożyczki JEREMIE instrumentem finansowania zmian i rozwoju MŚP w Wielkopolsce” – Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google