Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania samorządu województwa podlaskiego w zakresie ograniczania populacji dzika. Białystok, 18 czerwca 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania samorządu województwa podlaskiego w zakresie ograniczania populacji dzika. Białystok, 18 czerwca 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Działania samorządu województwa podlaskiego w zakresie ograniczania populacji dzika. Białystok, 18 czerwca 2015 r.

2 27 luty 2015 r. Sejmik Województwa Podlaskiego podejmuje uchwałę, na mocy której wprowadza ograniczenie populacji dzika na obszarze gmin: - Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, Krynki, Gródek, Michałowo, Nowy Dwór, Dąbrowa Białostocka, Sidra, Janów, Czarna Białostocka, Supraśl i Wasilków.

3 Odstrzał dzików realizowany jest na podstawie umów zawartych z 34 kołami łowieckimi i Nadleśnictwem Supraśl w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 r.

4 Przekazanie niewykorzystanych limitów sztuk dzika do odstrzału między wykonawcami Do dnia 18 czerwca br. przeniesiono ogółem 25 sztuk dzików. Trwają prace nad przesunięciem limitu kolejnych 20 na wykonawców, którzy zdeklarowali chęć przejęcia dodatkowych sztuk do odstrzału.

5 Wykonanie założonego planu odstrzału dzików - 18 czerwca 2015 r. Wykonawcy zawartych umów na odstrzał dzików poinformowali Zarząd Województwa Podlaskiego w przedstawionych sprawozdaniach o odstrzelonych XXX sztukach dzika.

6 Działania samorządu Województwa Podlaskiego w zakresie ograniczania populacji dzika i zwalczania ASF - 24 luty 2014 – pierwsze stanowisko Sejmiku Województwa Podlaskiego ws. ASF (zawierające m.in.: apel o podjęcie działań zmierzających do zapobieżenia rozprzestrzeniania się ASF); - 11 i 23 kwietnia 2014 – spotkania grupy roboczej ds. ASF powołanej z inicjatywy Marszałka Województwa Podlaskiego; - 28 kwietnia 2014 – drugie stanowisko Sejmiku Województwa Podlaskiego (zawierające m.in. krytyczną ocenę działań Ministra Środowiska, resortu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii); - 8 września 2014 – trzecie stanowisko Sejmiku Województwa Podlaskiego ws. m.in. zabezpieczenia środków finansowych na likwidację skutków klęski.

7 - 13 i 18 luty 2015 – spotkania z przedstawicielami rolników, łowczych i przedstawicieli samorządów ze strefy ochronnej i objętej ograniczeniami; - 23 luty 2015 – czwarte stanowisko Sejmiku Województwa Podlaskiego ws. ASF (zawierające m.in. propozycję znacznego ograniczenia populacji dzika w strefie czerwonej) - 27 lutego 2015 r. – uchwała nr VI/41/2015 Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie ograniczenia populacji dzika (zawierająca m.in.: postanowienie o odstrzale 500 sztuk w strefie czerwonej i przeznaczeniu na to 200 tys. zł z budżetu województwa). - 20 marca 2015 r- uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego ws. udzielenia zamówień publicznych na wykonanie odstrzału dzików.

8 - - 24 marca 2015 – podpisanie umów na odstrzał dzika z 34 kołami łowieckimi -i Nadleśnictwem Supraśl. - 30 marca 2015 - piąte stanowisko Sejmiku Województwa Podlaskiego ws. ASF (zawierające m.in. prośbę do Pani Prezes Rady Ministrów o koordynację w ramach rządu prac zwalczania tej choroby, a w szczególności zabezpieczenia środków finansowych na odstrzał dzików) - 27 kwietnia 2015 – spotkanie z plantatorami czarnej porzeczki dotyczące m.in. projektu zmiany Prawa Łowieckiego oraz niektórych ustaw w tym sposobu szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach rolniczych (2 czerwca 2015 wysłanie pisma do Przewodniczącego Podkomisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z prośbą o spotkanie)

9 - 22 maja 2015 - pismo do Ministerstwa Środowiska o udostępnienie projektu stanowiska rządu do poselskiego projektu ustawy o szkodach łowieckich, ubezpieczeniach obowiązkowych od szkód łowieckich, Łowieckim Funduszu Odszkodowawczym oraz o zmianie niektórych ustaw. Odpowiedź z dnia 8 czerwca 2015 - negatywna: „udostępnienie projektu będzie możliwe po zaakceptowaniu przez Ministra Środowiska, na etapie uzgodnień z członkami Rady Ministrów.” -

10 BIOASEKURACJA - 15 kwietnia 2015 - spotkanie z procentami trzody chlewnej; - 19 maja 2015 - pismo do starostów, burmistrzów, wójtów z powiatu sejneńskiego, augustowskiego, białostockiego i sokólskiego, przekazujące rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Programu bioasekuracji; - 19 maja 2015 - pismo do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie umożliwienia uczestnictwa przedstawicieli samorządu woj. podlaskiego, producentów trzody chlewnej, Polskiego Związku Łowieckiego i Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem ASF.

11 BIOASEKURACJA - 21 maja 2015 - spotkanie przedstawicieli Województwa Podlaskiego z członkami Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń podczas posiedzenie ww. grupy w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

12


Pobierz ppt "Działania samorządu województwa podlaskiego w zakresie ograniczania populacji dzika. Białystok, 18 czerwca 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google