Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych Autor: Switek Marian.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych Autor: Switek Marian."— Zapis prezentacji:

1 Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych Autor: Switek Marian

2 Główne zasady: prezentacja multimedialna zwykle jest uzupełnieniem treści prezentowanych werbalnie, czasami występuje jako samodzielny zbiór informacji prezentacja multimedialna zwykle jest uzupełnieniem treści prezentowanych werbalnie, czasami występuje jako samodzielny zbiór informacji informacje zawarte na pojedynczym slajdzie powinny mieć zwięzłą formę, informacje zawarte na pojedynczym slajdzie powinny mieć zwięzłą formę,

3 na powierzchni slajdu należy umieszczać ograniczoną ilość obiektów graficznych lub tekstu, aby do ich wstępnego oglądu wystarczyło 15 – 20 sekund, na powierzchni slajdu należy umieszczać ograniczoną ilość obiektów graficznych lub tekstu, aby do ich wstępnego oglądu wystarczyło 15 – 20 sekund, Układ slajdu.

4 liczba linii tekstu na powierzchni slajdu nie powinna przekraczać 8 – 10, liczba linii tekstu na powierzchni slajdu nie powinna przekraczać 8 – 10, tekst powinien być podzielony na odseparowane od siebie akapity, tekst powinien być podzielony na odseparowane od siebie akapity, dla zwiększenia czytelności tekstu, powinien on być przedstawiony w formie wypunktowanych lub numerowanych akapitów. dla zwiększenia czytelności tekstu, powinien on być przedstawiony w formie wypunktowanych lub numerowanych akapitów. Akapity.

5 Wielkość czcionki. Jest to tekst drukowany czcionką Arial o rozmiarze 10. Zapewne niewielu będzie w stanie go przeczytać. Oczywiście z powodu zbyt małych liter. Z tym tekstem stwarza miej problemów podczas czytania, wydrukowane jest czcionką o rozmiarze 14. Jest do zaakceptowania dla korzystających z prezentacji na komputerze lecz zdecydowanie zbyt mały dla oglądających prezentacje na ekranie. To jest prawidłowy rozmiar czcionki (24), który powinniśmy stosować, aby zapewnić pełną czytelność prezentowanych zapisów. Wskazane jest również używanie czcionki o rozmiarze 28 a nawet 32

6 Nie wystarczy aby tekst by ł napisany wystarczaj ą co durz ą czcionk ą, nale ż y dobra ć czytelny krój, najlepiej aby to by ł a czcionka bezszeryfowa Tekst ozdobny.

7 Osadzanie o biekt ów graficzn ych. Liczba zdjęć, rysunków, wykresów, schematów, tabel na jednym slajdzie nie powinna przekraczać 6. Liczba zdjęć, rysunków, wykresów, schematów, tabel na jednym slajdzie nie powinna przekraczać 6. Wskazane jest, by były one możliwie duże i nie nazbyt skomplikowane. Wskazane jest, by były one możliwie duże i nie nazbyt skomplikowane.

8 Lepiej, aby opisy znajdowały się po prawej stronie związanego z nimi obiektu graficznego. Tekst umieszczony po lewej stronie (szczególnie lewy górny róg ekranu) rysunku bardziej angażuje uwagę obserwatora niż obiekt graficzny. Kierunek analizy informacji Układ obiektów na slajdzie.

9 Obiekty graficzne I. Nieregularne rozmieszczenie obiektów graficznych zmniejsza czytelność slajdu

10 Regularne rozmieszczenie obiektów graficznych zwiększa czytelność slajdu Obiekty graficzne II.

11 Tekst. Jednolity tekst powinien być wyrównywany do strony lewej lub dwustronnie. Jednolity tekst powinien być wyrównywany do strony lewej lub dwustronnie.

12 Wyrównanie tekstu do strony prawej zmniejsza jego czytelność ze względu na konieczność poszukiwania początków nowych linii, będących za każdym razem w innym miejscu. Wyrównanie tekstu.

13 Nie nale ż y stosować zbyt ozdobnych czcionek i nazbyt wielu ich rodzajów w jednym tekście. Nie nale ż y stosować zbyt ozdobnych czcionek i nazbyt wielu ich rodzajów w jednym tekście. Tekst ozdobny.

14 Najbardziej czytelne są czcionki bezszeryfowe, zbliżone do pisma technicznego (np. Arial), oraz klasyczne czcionki szeryfowe (np. Times New Roman ). Czcionki.

15 Dla przedstawienia informacji neutralnej stosuje się kolory zimne (czarny, szary, granatowy, niebieski, zielony,...). Dla przedstawienia informacji neutralnej stosuje się kolory zimne (czarny, szary, granatowy, niebieski, zielony,...). W celu przekazania informacji o istotnym charakterze posługujemy się kolorami ciepłymi (czerwonym, pomarańczowym, żółtym,...). W celu przekazania informacji o istotnym charakterze posługujemy się kolorami ciepłymi (czerwonym, pomarańczowym, żółtym,...). Kolory.

16 Nie wskazane jest stosowanie w ramach jednego slajdu większej liczby kolorów niż 4. Łączenie kolorów.

17 Za najbardziej czytelne i eleganckie z czarną (choć męczy wzrok). Łączenie kolorów. uważane jest połączenie barwy białej

18 Dobrze komponują się barwy zimne z zimnymi oraz ciepłe z ciepłymi Kompozycje kolorów.

19 żółtego niebieskiego żółtego czerwonego zielonego brązowego brązowego żółtego Kolor tła i tekstu:

20 W w Należy zapewnić należyty kontrast tekstu w stosunku do tła. Dla zwiększenia wyrazistości tekstu można posłużyć się inwersją kolorów liter i tła. Kontrast.

21 Tło. Tło. Nie należy stosować zdjęć w charakterze tła, gdyż nierównomierna kolorystyka podłoża ogranicza czytelność tekstu. Nie należy stosować zdjęć w charakterze tła, gdyż nierównomierna kolorystyka podłoża ogranicza czytelność tekstu. Niekiedy jako tło zastosować można zdjęcie wyświetlane w postaci znaku wodnego. Niekiedy jako tło zastosować można zdjęcie wyświetlane w postaci znaku wodnego.

22 Percepcja napisu zależy od kolorystyki i grafiki tła. Zbyt ozdobne nie jest wskazane, gdyż wówczas nadmiernie angażuje uwagę odbiorcy. Tło

23 Animacje Stosujemy tylko jeden – wybranego rodzaj animacji tekstu podczas prezentowanie danego zagadnienia. Stosujemy tylko jeden – wybranego rodzaj animacji tekstu podczas prezentowanie danego zagadnienia. Rodzaj animacji można zmienić przechodząc do następnego zagadnienia. Rodzaj animacji można zmienić przechodząc do następnego zagadnienia.

24 Jeżeli nie chcemy zapoznawać odbiorców z całą zawartością slajdu razu - pokazujemy kolejne jego elementy: 1.Najpierw treść pierwszego akapitu (punktu). Następnie po jego omówieniu... Kolejne akapity... 2.................. 3.................. Akapity

25 Szablony. wszystkie slajdy zbudowane na tym samym szablonie: wszystkie slajdy zbudowane na tym samym szablonie: te same kolory, ramki i inne powtarzające się elementy te same kolory, ramki i inne powtarzające się elementy każdy slajd musi mieć tytuł każdy slajd musi mieć tytuł DOBRY KONTRAST znaki – tło (kolor znak-tło i wielkość znaków) DOBRY KONTRAST znaki – tło (kolor znak-tło i wielkość znaków) główne tezy wypunktowane, wyrównane do lewej główne tezy wypunktowane, wyrównane do lewej 5-6 punktów na jednym ekranie 5-6 punktów na jednym ekranie najwyżej 60 słów na jednym ekranie najwyżej 60 słów na jednym ekranie

26 „WODOTRYSKI” Nadmiar ozdobników, zakłóca odbiór. Nadmiar ozdobników, zakłóca odbiór.


Pobierz ppt "Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych Autor: Switek Marian."

Podobne prezentacje


Reklamy Google