Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ DLA GRUPY V

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ DLA GRUPY V"— Zapis prezentacji:

1 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ DLA GRUPY V
TEMATYKA CYKLICZNA: - Podajmy sobie ręce - Moja droga do przedszkola - Pyszne witaminki - Odlot ptaków CELE: - współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, poznawanie imion dzieci w grupie - przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł i zasad regulujących współżycie w grupie - rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnymszacunku i akceptacji - stosowanie form grzecznościowych względem siebie a także osob dorosłych w każdej sytuacji - składanie obrazka z wielu części różnego kształu - znajomość kolejności dni tygodnia, określanie następstwa czasu - słuchanie dłuższych opowiadań - malowanie pędzlami o różnej grubości - posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi - rozpoznawanie figur geometrycznych płaskich – koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt - znajomość i przestrzeganie obowiązujących zasad poruszania się pieszych po drogach

2 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC
PAŹDZIERNIK DLA GRUPY V TEMATYKA CYKLICZNA : - Jesienne nutki - Gdzie mieszkają zwierzęta? - Poczta polska - Mam apetyt CELE : - słuchanie dłuższych opowiadań i utworów literackich - konstruowanie prostego instrumentu muzycznego, rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych - posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi, tworzenie zbiorów i porównywanie ich liczebności - kształcenie uważnego słuchania utworów muzycznych, rozwijanie poczucia rytmu - znajomość tematyki związanej ze zwierzętami i ichmiejscem zamieszkania - rozwijanie zdolności skupieniauwagi, kształtowanie szybkiej orientacji i refleksu - poznanie urzędu pocztowego, przestrzeganie obowiązujących zasad poruszania się pieszych po drogach - rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych płaskich – prostokąt, kwadrat, koło, trójkąt - znajomość zasad kulturalnego spożywania posiłków - znajomość pór dnia, łączenie ich z wykonywanymi czynnościami - Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, wdrażanie do współpracy i współdziałania w planowaniu i realizowaniu wspólnie wytyczonego celu

3 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC
LISTOPAD DLA GRUPY V TEMATYKA CYKLICZNA : - Taniec liści - Piękna nasza Polska Cała - Co słychać w lesie ? - Lubię swoje zabawki CELE : - obserwowanie zmian zachądzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych - poszerzanie zasobów słów w mowiepotocznej - wspólpracowanie w trakcie wykonywania zespołowych prac plastycznych - rozróżnianie liści dębu, kasztanowca, jarzębiny oraz wskazywanie ich owoców - dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów,l iczenie sylab w wyrazie - znajomość miejscowości w której mieszkamy, herbu miasta - poznanie legendy związanej z regionem - poznanie symboli narodowych: godło, flaga, rozumienia ich znaczenia - wdrażanie do opowiadania historyjek obrazkowych, uwzględniając związki przyczynowo-skutkowe

4 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC
GRUDZIEŃ DLA GRUPY V TEMATYKA CYKLICZNA : - Skarby ziemi. - Co mnie cieszy, co mnie smuci? - Zimowa pierzynka - Hej, kolęda, kolęda! CELE: - interesuje się pracą ludzi wykonujących różne zawody - wie, do czego służą wykorzystywane przez nich narzędzia i urządzenia - rozpoznaje i nazywa wybrane minerały (np.sól kamienna, węgiel, kreda) - rozumie i wykonuje polecenia kierowane do niego lub do całej grupy - zna podstawowe zasady prawidłowego odżywiania się - wie, że określone przyprawy, np.zioła, sól, cukier, zmieniają smak potraw - zna stałe naturalnie występując enastępstwa czasu - potrafi podać swoje imię i nazwisko oraz kilka informacji o sobie, np. Ile ma lat - wycina dowolne kształty po zaznaczonej linii sprawnie, posługujjąc się nożyczkamI - wie, że należy zachować ostrożność w kontaktach z nieznajomymi

5 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC
GRUDZIEŃ DLA GRUPY V TEMATYKA CYKLICZNA : - Witaj, Nowy Roku! - Tańczymy walczyka - Koło graniaste - Masz wiadomość CELE: - budowanie wypowiedzi złożonych, poprawnych pod względem logicznym, gramatycznym, artykulacyjnym, - samodzielne przygotowywanie upominku dla bliskich osób, - dodawanie i odejmowanie na konkretach w zakresie 9, ćwiczenie umiejętności liczenia przedmiotów, - rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, komunikowania się, przyjmowania ról, - utrwalenie znajomości poszczególnych części zegara, - zapoznanie z tradycją zabaw karnawałowych, - rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnych, - stworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia, - doskonalenie umiejętności uważnego słuchania muzyki, - posługiwanie się pojęciami dotyczącymi kierunków w przestrzeni: w prawo, w lewo, - dostrzeganie i rozumienie występujących związków przyczynowo-skutkowych, -zapoznanie z pojęciem drzewo genealogiczne i wyglądem drzewa genealogicznego, poznanie kolejnych etapów życia człowieka, - przełamywanie nieśmiałości poprzez branie udziału w przedstawieniu dla Babci i Dziadka, - zapoznanie z rodzajami środków masowego przekazu i komunikacji (radio, telewizja, internet, telefon, prasa), - wzbogacanie doświadczeń plastycznych dzieci, - utrwalenie stosowania określeń: wczoraj, dziś, jutro, - zapoznanie z wyrażeniem prognoza pogody, rozumienie umowności symbolicznego zapisu, - utrwalenie znajomości pracy służb ratunkowych oraz numerów telefonów alarmowych.


Pobierz ppt "ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ DLA GRUPY V"

Podobne prezentacje


Reklamy Google