Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XXVI ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY MADRYT 2011 „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze" (por. Kol 2,7).

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XXVI ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY MADRYT 2011 „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze" (por. Kol 2,7)."— Zapis prezentacji:

1 XXVI ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY MADRYT 2011 „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze" (por. Kol 2,7).

2 KOLORY: Na logo w trzech ciepłych kolorach, czerwonym, pomarańczowym i żółtym, składają się stylizowane litery M i J, zwieńczone krzyżem. Ciepłe kolory kojarzą się z Madrytem i Hiszpanią. Barwy te nawiązują również do symboliki Bożego Ciepła i do Miłości pochodzącej od Trójcy Świętej. KOLORY: Na logo w trzech ciepłych kolorach, czerwonym, pomarańczowym i żółtym, składają się stylizowane litery M i J, zwieńczone krzyżem. Ciepłe kolory kojarzą się z Madrytem i Hiszpanią. Barwy te nawiązują również do symboliki Bożego Ciepła i do Miłości pochodzącej od Trójcy Świętej.

3 ELEMENTY: M to inicjał Maryi, a zarazem Madrytu, zaś J – wyrazu "jóvenes", czyli młodzi. Logo wyobraża młodzież zgromadzoną z Maryją i z Papieżem u stóp krzyża. Przypomina kształtem koronę, która zdobi głowę Matki Bożej z Almudeny, patronki Madrytu ELEMENTY: M to inicjał Maryi, a zarazem Madrytu, zaś J – wyrazu "jóvenes", czyli młodzi. Logo wyobraża młodzież zgromadzoną z Maryją i z Papieżem u stóp krzyża. Przypomina kształtem koronę, która zdobi głowę Matki Bożej z Almudeny, patronki Madrytu.

4 Krzyż: w górnej części logo symbolizuje i podkreśla spotkanie z Chrystusem, które jest centralnym punktem Światowego Dnia Młodzieży. Kolor czerwony symbolizuje miłość, zaangażowanie i cierpienie, wskazując jednocześnie na miłość Boga i śmierć Jezusa na krzyżu. Czerwień przypomina także o cierpieniu, które na stałe jest wpisane w nasze życie, jak również w obraz współczesnego świata. Krzyż stanowi główny znak chrześcijańskiej nadziei i wybawienia w Jezusie oraz niezaprzeczalny symbol naszej wiary.

5 Przygotowania

6 (Warszawa - przy Krajowym Biurze Organizacyjnym ŚDM) KRAJOWE CENTRUM ŚDM Sekcje: Sekcje: - modlitewna (Jakub Duszak) - formacyjna (Anna Milewska) - pielgrzymek szlakami św. Jakuba (Grzegorz Pindelski) - modlitewna (Jakub Duszak) - formacyjna (Anna Milewska) - pielgrzymek szlakami św. Jakuba (Grzegorz Pindelski) - promocji ŚDM (Jakub Duszak) - organizacji grup (Grzegorz Pindelski) - hiszpańska: tłumaczenia i promocja Hiszpanii (Anna Milewska)

7 (miejskie, dekanalne, parafialne, duszpasterskie ) DIECEZJALNE CENTRUM ŚDM Sekcje: Sekcje: - modlitewna (Małgorzata Ziółecka) - formacyjna (Tomasz Miężał) - pielgrzymek szlakami św. Jakuba (Małgorzata Ziółecka) - modlitewna (Małgorzata Ziółecka) - formacyjna (Tomasz Miężał) - pielgrzymek szlakami św. Jakuba (Małgorzata Ziółecka) -promocji ŚDM (Tomasz Miężał) - organizacji grup (Ryszard Boiński) - hiszpańska: tłumaczenia i promocja Hiszpanii (Ryszard Boiński)

8 SEKCJA MODLITEWNA  organizuje i stanowi zaplecze modlitewne dla całego dzieła  wyszukuje i prosi o modlitwę ludzi, zakony, wspólnoty  organizuje łańcuch modlitwy w intencji ŚDM  organizuje wieczory (dni) modlitwy, adoracje, itp.  wspiera sekcję formacyjną w przygotowywaniu spotkań przygotowawczych

9 SEKCJA PIELGRZYMEK  promuje szlaki pielgrzymkowe św. Jakuba do Composteli  promuje szlaki św. Jakuba na terenie Polski  przygotowuje materiały dotyczące szlaków (rok 2010 – Rokiem Jubileuszowym)  wyszukuje osoby wybierające się na pielgrzymkę szlakami św. Jakuba  tworzy listę osób-pielgrzymów i zbiera od nich świadectwa  zachęca poprzez centra lokalne i diecezjalne do pielgrzymowania w Polsce

10 Czym jest szlak św. Jakuba dla Europy?  punkt przyciągania chrześcijaństwa  kontynuacja drogi naszych przodków, tradycja od czasów średniowiecza, dojście do „końca świata/europy”  rys historyczny pozwalający poznać nam wielu świętych  miejsce życia chrześcijan z różnych stanów i państw  jednoczy i zbliża ludzi wszelkich narodowości, jednoczy Europę  buduje świadomość europejską, ponieważ żyjemy wspólnymi wartościami chrześcijańskimi i ludzkimi  sprzyja zaprzestaniu kryzysowi jakim jest rozłam Europy budząc nasze korzenie, dzięki czemu możemy stać się wspólnotą dającą przykład innym

11 Dlaczego warto pielgrzymować?  wzmocnienie duchowe  intencja  poznanie, ofiara siebie (pustynia serca)  świadome wyjście naprzeciwko Boga  poznanie nowych ludzi, bogactwa natury, kultury, historii  wyrzeczenie, asceza  pozostawienie codzienności  droga nie tylko dla wierzących  poznanie prawdy o sobie  ewangelizacja w drodze  wspomnienia, przeżycia są śladem na duszy

12 Czym jest droga i pielgrzymowanie?  czas wielkiego odpuszczenia, łaski, przebaczenia  korzenie ewangelii Chrystusowej  powrót do korzeni Europy  spotkanie Jezusa, który wychodzi na spotkanie pielgrzymów  kościół i życie chrześcijańskie jest pielgrzymką  podróż w głąb siebie, docieranie do pragnienia serca  otwarcie na to, co niespodziewane  otrzymanie daru wiary  oczyszczenie z przywiązań, nieuzasadnionych lęków  przygotowanie do pójścia za Chrystusem  doświadczenie wiary, miłości i braterstwa  okazja do ofiarowania modlitwy w intencji drugiego człowieka

13 Szlaki św. Jakuba w Polsce

14 SEKCJA FORMACYJNA  opracowuje materiały formacyjne dotyczące orędzia do młodych i głównego tematu ŚDM  koordynuje i opracowuje program przygotowań duchowych oraz dba o jego realizację  opracowuje materiały dotyczące znaków ŚDM (Krzyż i Ikona MB) oraz patronów ŚDM  wypracowuje materiały formacyjne dla parafii, szkół, duszpasterstw  koordynuje przygotowania zespołów do animacji katechez w j. polskim  promuje wśród uczestników ideę Strefy Pojednania

15 SEKCJA PROMOCJI ŚDM  szuka nowych sposobów dotarcia do potencjalnych uczestników  przygotowuje plakaty, ulotki, spoty radiowe, filmy promocyjne  obejmuje pola działania: TV, Radio, Internet, wydawnictwa, plakaty, ulotki  współpracuje z Ambasadą Hiszpanii, Instytutem Cervantesa, TVP, itp.  organizuje „Tydzień Promocji ŚDM i Kultury Hiszpańskiej” w mediach, parafiach, szkołach i przestrzeni publicznej  opracowuje i przygotowuje „pakiet polski” dla uczestników ŚDM  promuje polskie grupy w ramach Festiwalu Młodych

16 SEKCJA ORGANIZACJI GRUP  przygotowuje pakiet informacyjny dla potencjalnych uczestników i opiekunów grup  opracowuje „mapę drogową” (kalendarz, itinerarium) dotyczącą okresu przygotowań  prowadzi pracę „sekretariatu” (w wymiarze krajowym, diecezjalnym, lokalnym)  prowadzi bank informacji o istniejących i tworzących się grupach  koordynuje proces zgłoszeń i rejestracji grup (od 1 lipca 2010)  utrzymuje i rozwija należne kontakty (Krajowe Biuro ŚDM, koordynator diecezjalny, opiekunowie grup, uczestnicy)  organizuje spotkania informacyjne dla uczestników i opiekunów grup

17 SEKCJA HISZPAŃSKA  promuje język i kulturę hiszpańską  utrzymuje kontakty z Komitetem w Madrycie i diecezjami hiszpańskimi  wyszukuje i zachęca do współpracy osoby hiszpańskojęzyczne  organizuje biuro tłumaczeń do wykorzystania przez grupy  razem z sekcją promocji organizuje „Tydzień Promocji ŚDM i Kultury Hiszpańskiej”, współpracując m.in. z Ambasadą Hiszpanii i Instytutem Cervantesa

18 Pobyt w Madrycie

19 Pakiety pielgrzyma Każdy z pielgrzymów będzie miał do wyboru jeden z sześciu rodzajów pakietów. Cena pakietu będzie zróżnicowana ze względu na zawartość usług oraz ze względu na kraj pochodzenia pielgrzyma. Pakiety oznaczone literą „A” obejmują pełny tydzień pobytu (od wieczora 15 sierpnia do poranka 22 sierpnia). Pakiety oznaczone literą „B” obejmują weekend (od wieczora 19 sierpnia do wieczoru 21 sierpnia). Dla Polski ceny pakietów są następujące: Osoby i grupy, które zapłacą za pakiety do 31 marca 2011, skorzystają z 5% zniżki.

20 PAKIETTERMINPASS PLECA K TRAN.WYŻ.ZAK. A1 210 euro 15-22.08+++++ A2 192 euro 15-22.08++++- A3 151 euro 15-22.08+++-+ A4 133 euro 15-22.08+++-- B1 90 euro 19-21.08++++- B2 45 euro 19-21.08+++--

21 ZAKWATEROWANIE  Uczestnicy, którzy wybiorą pakiet z zakwaterowaniem (A1, A3), otrzymają na czas ŚDM tzw. „zakwaterowanie proste” w szkołach, gimnazjach, parafiach i rodzinach. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zabrania ze sobą śpiworów, materaców lub karimat.  Osoby i grupy, które wybierają opcję bez zakwaterowania (A2, A4, B1, B2), mogą organizować się sami, w miejscach przez siebie wybranych, m.in. w hotelach, za pośrednictwem agencji podróży  Noc z 20 na 21 sierpnia, po uroczystościach z udziałem Papieża, pielgrzymi spędzają pod gołym niebem (hotel wielogwiazdkowy) na lotnisku Czterech Wiatrów (Cuatros Vientos).

22 Fundusz Solidarnościowy każdy uczestnik XXVI ŚDM wpłaca także 10 euro na tzw. Fundusz Solidarnościowy; są to środki do dyspozycji Papieskiej Rady ds. Świeckich przeznaczone do pokrycia kosztów uczestnictwa młodzieży z krajów najuboższych.

23 Program ŚDM  11/08/2011 Przyjazd pielgrzymów do diecezji, zakwaterowanie w parafiach (rodziny, szkoły, sale parafialne).  12/08/2011 - 14/08/2011 Program Dni w Diecezji: religijny, kulturalny, społeczny. Eucharystie, modlitwy, spotkania, koncerty, projekty angażujące lokalne środowisko Kościoła.  15/08/2011 Msza posłania do Madrytu z okazji uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny celebrowana przez biskupów diecezjalnych i kapłanów dla wszystkich pielgrzymów goszczących w danej diecezji. Po południu przejazd z części wybranych diecezji do Madrytu, od 15.00 rejestracja pielgrzymów w parafiach madryckich, wydawanie akredytacji i pakietów pielgrzyma. Zakwaterowanie u rodzin lub w szkołach.

24 Program ŚDM (w Madrycie)  16/08 – wtorek Rano – przejazd z pozostałych diecezji do stolicy. Rejestracja w parafiach. Po południu przez cały tydzień – adoracja eucharystyczna w wybranych kościołach Madrytu, sakrament pojednania w Parku del Retiro, adoracja Krzyża i Ikony ŚDM. 17:30 - Msza inauguracyjna ŚDM na Plaza de la Cibeles w centrum miasta odprawiana przez Arcybiskupa Madrytu – Kard. Antonio Maria Rouco Varela, koncelebrowana przez biskupów i kapłanów uczestniczących w ŚDM. Wieczorem - Festiwal Młodych: program kulturalny, w ramach którego będą koncerty, wystawy, spektakle, zwiedzanie muzeów, pokazy artystyczne w różnych częściach miasta.

25  17/08 - środa 9:00 – katechezy w grupach językowych prowadzone przez biskupów i animowane przez grupy/wspólnoty młodzieżowe.  18/08 - czwartek 9:00 – katechezy 16.00 – ceremonia powitania Ojca Świętego w centrum miasta Wieczorem - Festiwal Młodych  19/08 – piątek 9:00 – katechezy Wieczorem - Festiwal Młodych 21.00 Droga Krzyżowa Nabożeństwo 14 stacji Męki Jezusa odprawiane na ulicach Madrytu wokół Plaza de la Cibeles.

26  20/08 – sobota Rano – pielgrzymka na miejsce czuwania – dawne lotnisko Cuatro Vientos (Czterech Wiatrów), około 8 km od centrum miasta 16:00 - Cuatro Vientos, przygotowanie do czuwania, świadectwa, koncerty, modlitwa. 20:00 – czuwanie modlitewne z Ojcem Świętym, homilia do młodych, adoracja eucharystyczna, 23:00 – noc pod gołym niebem na Cuatro Vientos, możliwość indywidualnej modlitwy i adoracji.  21/08 – niedziela 9:00 – Cuatro Vientos, Msza Św. na zakończenie ŚDM koncelebrowana przez papieża, biskupów i księży z całego świata, 12.00 – Anioł Pański: modlitwa południowa i błogosławieństwo Benedykta XVI Popołudnie: koncerty dla młodzieży i powrót do parafii goszczących pielgrzymów.

27 Kalendarz pracy przed ŚDM  Luty-marzec 2010 – formowanie się diecezjalnych i wspólnotowych Centrów ŚDM; wybór odpowiedzialnych za poszczególne sekcje; opracowanie strategii powołania lokalnych Centrów ŚDM wewnątrz diecezji, ruchu, wspólnoty; praca sekcji według uznanych zadań, m.in. uruchomienie oficjalnej strony Komitetu Hiszpańskiego w języku polskim; nabór kandydatów do posługi w wolontariacie; kontakt diecezjalnych i wspólnotowych Centrów ŚDM z diecezjami hiszpańskimi (rezerwacja miejsc);

28  25 marca 2010 – rzymski Jubileusz 25. rocznicy ustanowienia ŚDM pod przewodnictwem Ojca Świętego Benedykta XVI z udziałem delegatów z Polski;  28 marca 2010 (Niedziela Palmowa) – obchody XXV ŚDM na poziomie diecezjalnym; promocja Listu Jana Pawła II do Młodych z roku 1985; możliwość pobłogosławienia i posłania do pracy pierwszych lokalnych Centrów ŚDM w ramach diecezji, ruchu, wspólnoty;  Kwiecień-maj 2010 – praca sekcji według uznanych i przyjętych zadań, m.in.: przygotowanie i wydanie materiałów formacyjnych, przygotowanie i dystrybucja poprzez Centra ŚDM plakatów informacyjnych, przygotowanie i dystrybucja poprzez Centra ŚDM krótkiego (15-20 minut) filmu o ŚDM, przygotowanie spotów telewizyjnych i radiowych; przygotowywanie materiałów i spotkań na Tydzień Promocji ŚDM; praca na rzecz rozbudowy sieci lokalnych Centrów ŚDM; nabór kandydatów do posługi w wolontariacie;

29  20 maja 2010 – konferencja prasowa w Sekretariacie Episkopatu Polski;  23-30 maja 2010 – Tydzień Promocji Światowych Dni Młodzieży (parafie, szkoły, duszpasterstwa, media ogólnopolskie i lokalne, Internet);  23 maja 2010 (Zesłanie Ducha Świętego) – Słowo Biskupów do młodzieży do odczytania w ramach liturgii niedzielnej we wszystkich parafiach w Polsce; specjalna modlitwa wiernych za młodzież; uruchomienie polskiej strony internetowej XXVI ŚDM (www.madryt2011.pl); rozwieszenie we wszystkich parafiach pierwszej partii plakatów; przygotowanie ulotek, folderów, itp.; „zagospodarowanie” w tym dniu (tygodniu) na rzecz ŚDM Mszy św. radiowych i telewizyjnych oraz udział w audycjach na szczeblu mediów krajowych i lokalnych (redakcje katolickie i świeckie); możliwość zorganizowania wystaw, festynów i koncertów zaadresowanych do ludzi młodych (promocja ŚDM i kultury hiszpańskiej);

30  30 maja 2010 (Trójcy Świętej) – tradycyjna „Niedziela Hiszpańska” na warszawskim Solcu organizowana przez parafię Trójcy Świętej w dniu odpustu; możliwość lokalnych inicjatyw w całej Polsce;  5 czerwca 2010 – ogólnopolskie spotkanie młodzieży na Lednicy;  1 lipca 2010 (najnowsza zmiana) – pierwszy dzień elektronicznej rejestracji grup na XXVI ŚDM;  Czerwiec-lipiec-sierpień-wrzesień 2010 – rozpoczęcie miesięcznych spotkań formacyjnych dla młodzieży; rejestracja grup w systemie elektronicznym; rezerwacje przelotów; praca sekcji według uznanych i przyjętych zadań; nabór kandydatów do posługi w wolontariacie; akcje wakacyjne: rekolekcje, pielgrzymki, obozy;

31  28 sierpnia 2010 – I tura kwalifikacji do posługi w wolontariacie XXVI ŚDM (Warszawa);  11 września 2010 – II tura kwalifikacji do posługi w wolontariacie XXVI ŚDM (Kraków);  25 września 2010 – III tura kwalifikacji do posługi w wolontariacie XXVI ŚDM (Poznań);  Październik-listopad-grudzień 2010 - kontynuacja miesięcznych spotkań formacyjnych dla młodzieży; rejestracja nowych grup w systemie elektronicznym; rezerwacje przelotów; pierwsze płatności; praca sekcji według uznanych i przyjętych zadań; wybór kandydatów do posługi w wolontariacie; zgłoszenia do prowadzenia animacji katechez w języku polskim; praca sekcji według uznanych i przyjętych zadań;

32  12-15 stycznia 2011 – międzynarodowe spotkanie przygotowawcze w Madrycie z udziałem delegatów z Polski;  Styczeń lub luty 2011 – Jasna Góra: Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży z udziałem zaproszonych Gości z Watykanu i Madrytu przeznaczone dla duszpasterzy i młodzieży związanych z Centrami ŚDM (ze wszystkich szczebli); w ramach Forum spotkanie Gości z Watykanu i Madrytu z ekipą polskich wolontariuszy XXVI ŚDM; praca sekcji według uznanych i przyjętych zadań;

33 Propozycje turystyczne

34


Pobierz ppt "XXVI ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY MADRYT 2011 „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze" (por. Kol 2,7)."

Podobne prezentacje


Reklamy Google