Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.11. Bakterie i wirusy Opracowała Bożena Smolik Konsultant Arleta Poręba-Konopczyńska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1.11. Bakterie i wirusy Opracowała Bożena Smolik Konsultant Arleta Poręba-Konopczyńska."— Zapis prezentacji:

1 1.11. Bakterie i wirusy Opracowała Bożena Smolik Konsultant Arleta Poręba-Konopczyńska

2 Ludwik Pasteur ojcem mikrobiologii Bakterie to najmniejsze organizmy żyjące na Ziemi. Ich istnienie podejrzewano już w XVI wieku, tłumacząc, że niewidzialne czynniki chorobotwórcze przedostają się z chorych na zdrowych przez dotyk, przedmioty lub powietrze. Dopiero jednak udoskonalenie w mikroskopu w XVII wieku pozwoliło na udowodnienie istnienia bakterii. W następnym stuleciu próbowano wykazać rolę bakterii w życiu człowieka. Najważniejsze osiągnięcia w tej dziedzinie miał Ludwik Pasteur. Pod koniec XIX wieku obserwacje i eksperymenty Pasteura stały się podstawą rozwoju nauki o budowie i znaczeniu bakterii, czyli bakteriologii. http://www.scholaris.pl/cms/index.php/resources/animacja_l udwik_pasteur_i_robert_koch_twórcy_mikrobiologii.htmlhttp://www.scholaris.pl/cms/index.php/resources/animacja_l udwik_pasteur_i_robert_koch_twórcy_mikrobiologii.html

3 Królestwo : Bakterie Ponieważ bakterie wyróżniają się spośród innych organizmów pewnymi specyficznymi cechami, systematycy utworzyli dla nich osobne królestwo. O budowie komórki bakteryjnej mówiliśmy w temacie 1.4. Zajrzyj tam i przypomnij sobie jej charakterystykę, oraz porównaj jej budowę z innymi komórkami. Bakterie są jednokomórkowcami, ale mogą przybierać charakterystyczne kształty. Niektóre gatunki skupiają się w zespoły, tworząc kolonie. Bakterie są najliczniejszą i najstarszą grupą organizmów na Ziemi. Występują w każdym środowisku. Najliczniej zasiedlają glebę. Przeciętnie w 1g suchej gleby znajduje się od kilku milionów do kilku miliardów komórek bakteryjnych.

4

5 Czynności życiowe bakterii Odżywianie się - bakterie samożywne Stosunkowo niewiele bakterii (należą do nich sinice) produkuje niezbędne składniki odżywcze w procesie fotosyntezy. Polega to na wykorzystaniu światła oraz prostych związków nieorganicznych do produkcji związków organicznych. Inna grupa bakterii związki organiczne może wytwarzać na drodze chemosyntezy. Czyli produkuje związki organiczne, wykorzystując energię chemiczną, pochodzącą z utleniania substancji mineralnych.

6 Chemosynteza Przykłady bakterii chemosyntetyzujących Bakterie nitryfikacyjne, utleniająBakterie nitryfikacyjne, utleniają amoniak i sole amonowe  sole kwasu azotowego (III) sole kwasu azotowego (III)  sole kwasu azotowego (V) Bakterie siarkowe utleniająBakterie siarkowe utleniają siarkowodór  wolna siarka wolna siarka  sole kwasu siarkowego (VI)

7 Czynności życiowe bakterii Odżywianie się - bakterie cudzożywne Saprobionty odżywiają się martwą materią organiczną, odgrywając bardzo ważną rolę w przyrodzie jako destruenci. Pasożyty są przyczyną wielu groźnych chorób ludzi, zwierząt i roślin. Symbionty współpracują z innymi organizmami, w wyniku czego obie strony odnoszą korzyści (bakterie jelitowe, azotowe) Bakterie brodawkowe (azotowe) salmonella

8 Znaczenie saprobiontów i symbiontów Rozkładają szczątki innych organizmów na proste substancje mineralne, umożliwiają wiązanie przez rośliny azotu atmosferycznego, odgrywając w ten sposób bardzo istotną rolę w krążeniu pierwiastków (materii) w ekosystemach.

9 Czynności życiowe bakterii Oddychanie Już wiemy, bez energii nie ma życia, a energia potrzebna do życia uwalnia się w procesie oddychania komórkowego. Bakterie tlenowe potrzebują tlenu do procesu oddychania. Bakterie beztlenowe nie potrzebują tlenu do procesu oddychania. Proces beztlenowego oddychania nazywamy fermentacją. Zdolność bakterii do fermentacji wykorzystał człowiek na wiele różnych sposobów.

10 Czynności życiowe bakterii Rozmnażanie Bakterie rozmnażają się przez podział komórki. W sprzyjających warunkach podział komórki zachodzi co 20min. Zapewnia to szybkie tempo rozmnażania się, a komórki potomne mają identyczny materiał genetyczny jak komórka macierzysta. po 20 minutachpo 40 minutach

11 Znaczenie bakterii zZ apewniają prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego u zwierząt roślinożernych, biorąc udział w trawieniu celulozy. http://www.scholaris.pl/cms/index.php/resources/film_liściożercy.html U U człowieka bakterie syntetyzują w przewodzie pokarmowym witaminę K i witaminy z grupy B

12 Znaczenie bakterii Rozkładają szczątki roślin i zwierząt, zapewniając krążenie pierwiastków w przyrodzie (patrz krążenie azotu, slajd 8) Są przyczyną wielu groźnych chorób (slajd 9)

13 Jak człowiek wykorzystał bakterie? Do konserwowania żywności (fermentacja mlekowa, octowa) kiszenie kapusty, ogórków, kwaszenie mleka Do produkcji serów, jogurtów Do oczyszczania ścieków- zobacz materiał na stronie http://www.scholaris.pl/cms/index.php/resources/film_biologicz ne_oczyszczanie_ścieków.html

14 Bakterie pasożytnicze i saprofityczne wywołują choroby Choroba Bakteria powodująca chorobę gruźlica prątek Kocha anginapaciorkowiec zapalenie opon mózgowych dwoinka zapalenia opon mózgowo- rdzeniowych salmonellozasalmonella borelioza krętek boreliozy błonica maczugowiec błonicy krztusiec pałeczka krztuśca rzeżączka dwoinka rzezączki kiła krętek blady Dyzenteria (czerwonka) pałeczka dyzenterii tężec laseczka tężca

15 Jak dochodzi do zakażenia? Drogi zakażenia pokarmowa oddechowa płciowa przez krew http://www.scholaris.pl/cms/index.php/resources/animacja_drogi_z akażenia_i_sposoby_zapobiegania_zakażeniu.html

16 Cechy biologiczne bakterii chorobotwórczych http://www.scholaris.pl/cms/view_all.php?id=ekran_cechy _biologiczne_bakterii_chorobotw%C3%B3rczych Zapoznaj się z tekstem i relacją filmową o cechach bakterii chorobotwórczych

17 Jak człowiek walczy z bakteriami chorobotwórczymi? Przypadkowe odkrycie…(obejrzyj nagranie) http://www.scholaris.pl/cms/index.php/resources/ani macja_odkrycie_aleksandra_fleminga.html O działaniu antybiotyków http://www.scholaris.pl/cms/index.php/resources/ani macja_antybiotyki.html i ich znaczeniu w medycynie http://www.scholaris.pl/cms/view_all.php?id=ekran_ dzia%C5%82anie_antybiotyk%C3%B3w_ich_zna czenie_w_medycynie

18 O konsekwencjach działań antybiotyków Koniecznie zapoznaj się z informacjami zawartymi w tym filmie http://www.scholaris.pl/cms/view_all.php?id=ekran_niebezpie cze%C5%84stwa_zwi%C4%85zane_z_nadmiernym+u%C5% BCyciem+antybiotyk%C3%B3w i dobrze je zapamiętaj!

19 Wirusy Wirusy nie mają budowy komórkowej. Nie odżywiają się i nie oddychają. Są zbudowane z białkowej osłonki i materiału genetycznego. Namnażają się po wniknięciu do komórek organizmów i zmuszają komórkę do powielania kolejnych wersji wirusa. Komórka nie może pełnić wówczas swoich funkcji i ginie. Wirusy wywołują liczne choroby: AIDS, WZW, ospa, różyczka, grypa, SARS, ptasia grypa.

20 Choroby wirusowe XXI wieku AIDS – zespół nabytego upośledzenia odporności WZW – wirusowe zapalenie wątroby SARS – zespół ostrej niewydolności oddechowej Ptasia grypa – choroba zakaźna zwierząt, wywoływana przez wirusy. Na ogół zarażają się nimi ptaki. Niektóre odmiany wirusa ptasiej grypy atakują narządy wewnętrzne, a nawet mogą doprowadzić do szybkiej śmierci ptactwa. Jedną z odmian tego wirusa jest wirus H5N1, który stanowi bardzo poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Świńska grypa – choroba, która w chwili obecnej stanowi rozprzestrzenia się w skali światowej. Wywołuje ją wirus AH1N1. Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa grypy w szczególności powinniśmy zachowywać wszystkie zasady profilaktyki i higieny zdrowia.

21 Szczepionki Szczepionka nie jest lekiem. Służy działaniu profilaktycznemu. Przyjmujemy ją tylko wtedy, kiedy jesteśmy super zdrowi. O pierwszej szczepionce…. http://www.scholaris.pl/cms/view_all.php?id=ekran_o%C5%9Bwiecenie_nauka_dor obek_XVIII_wiek Dzisiaj już jest inaczej…. http://www.scholaris.pl/cms/index.php/resources/animacja_szczepionki_żywe_mart we_i_rekombinowane.html Czy wiesz przeciwko jakim chorobom został uodporniony Twój organizm? Znajdź w słowniku znaczenie słów : epidemia i pandemia.

22 Zadania 1.Podaj nazwy dwóch form komórek bakteryjnych i dwóch rodzajów kolonii. 2.Wymień trzy podstawowe różnice w budowie pomiędzy komórką bakteryjną a wszystkimi pozostałymi komórkami. 3.Na podstawie danych zamieszczonych w prezentacji oblicz, ile komórek bakteryjnych powstanie po 2 godzinach z jednej komórki? 4.Podaj znaczenie w przyrodzie bakterii azotowych. 5. Wyjaśnij, dlaczego wirusy nie zakwalifikowano do żadnego z królestw organizmów zamieszkujących Ziemię.

23 Źródła J. Loritz-Dobrowolska i wsp.,Biologia 1,Operon,2009r.J. Loritz-Dobrowolska i wsp.,Biologia 1,Operon,2009r. E. Kłos i wsp., Ciekawa biologia1,WSiP, 2002r.E. Kłos i wsp., Ciekawa biologia1,WSiP, 2002r. B.Klimuszko, Żak, 2009r.B.Klimuszko, Żak, 2009r. B.Klimuszko, Żak,2001r.B.Klimuszko, Żak,2001r. H.Lach,J.Ślósarczyk, Nowa Era, 1994r.H.Lach,J.Ślósarczyk, Nowa Era, 1994r. Z.Sendecka i wsp., Vademecum, Operon, 2008r.Z.Sendecka i wsp., Vademecum, Operon, 2008r. E.Pyłka-Gutowska,E.Jastrzębska, Bliżej biologii 1, WSiP, 2009r.E.Pyłka-Gutowska,E.Jastrzębska, Bliżej biologii 1, WSiP, 2009r. D.Cichy,I.Żeber-Dzikowska, Biologia 1, DEBIT, 1999r.D.Cichy,I.Żeber-Dzikowska, Biologia 1, DEBIT, 1999r. B.Potocka,W.Górski, Biologia 1, MAC Edukacja S.A.,2002r.B.Potocka,W.Górski, Biologia 1, MAC Edukacja S.A.,2002r.

24 Wyczaruj i prześlij do mnie humorystyczną propozycję zakończenia prezentacji


Pobierz ppt "1.11. Bakterie i wirusy Opracowała Bożena Smolik Konsultant Arleta Poręba-Konopczyńska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google