Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Generatory pomocy multimedialnych Praca z generatorem: parowanie, uzupełnianki, krzyżówki oraz testy.* *Projekt jest całkowicie finansowany z programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Generatory pomocy multimedialnych Praca z generatorem: parowanie, uzupełnianki, krzyżówki oraz testy.* *Projekt jest całkowicie finansowany z programu."— Zapis prezentacji:

1 Generatory pomocy multimedialnych Praca z generatorem: parowanie, uzupełnianki, krzyżówki oraz testy.* *Projekt jest całkowicie finansowany z programu Kapitał Ludzki, III Wysoka jakoś systemu oświaty, 3.3 Poprawa jakości kształcenia, 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia.

2 Generator parowanie

3 Klikamy przycisk Następny krok. Aby wygenerować grę Parowanie należy uzupełnić następujące pola: Nazwa gry Ilość par Generator parowania Dwie Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem osiem klik

4 Klikamy przycisk Następny krok. Należy dla każdej pary przypisać elementy graficzne lub tekstowe, uzupełniając pola. Na poniższym obrazku przedstawiono parę jako zestawienie obrazka oraz wyrazu. Książka Para 1 Element 1:lub przeglądaj Element 2:lub przeglądaj Załączono plik klik obrazek1 obrazek2 obrazek3 klik

5 W analogiczny sposób postępujemy z wszystkimi parami. Liczba par uzależniona jest od naszego wyboru w pierwszym kroku. Aby ostatecznie wygenerować grę, należy wybrać przycisk Generuj. Generuj klik

6 Aby ostatecznie wygenerować lekcję, należy wybrać przycisk Generuj. Otrzymamy ekran testowy naszej gry, na którym ostatecznie będziemy mogli przetestować poprawność jej działania. Przycisk Odrzuć spowoduje anulowanie gry, natomiast przycisk Wszystko w porządku, chcę ściągnąć lekcję spowoduje pobranie gotowej lekcji w formacie *.zip. Po kliknięciu przycisku Wszystko w porządku, chcę ściągnąć lekcję należy chwilę poczekać, aż rozpocznie się proces pobierania skompresowanej gry. Uwaga Poniżej przedstawiony jest podgląd wygenerowanej lekcji. Jeśli wszystko jest w porządku, możesz ściągnąć gotową lekcję, w przeciwnym wypadku skorzystaj z przycisku "Odrzuć". Wszystko w porządku, chcę ściągnąć lekcję Odrzuć

7 Para 1Para 2Para 3 teleskop lupa nożyczki BRAWO

8 Generator uzupełnianki żrzóu

9 Generator wspomaga tworzenie gier typu dyktando, w których dziecko ma za zadanie wstawić brakujące litery we właściwe miejsca. Aby wygenerować grę, należy wypełnić następujące pola: Nazwa gry Polecenie Generator uzupełniania należy wpisać polecenie, które pojawi się na pasku nawigacyjnym lekcji

10 W pole treść należy wpisać dyktando. Kolejnym krokiem jest zaznaczanie kursorem myszy liter, które mają być niewidoczne w treści dyktanda. Po zaznaczeniu liter, należy wybrać przycisk Ukryj słowo. Litera lub słowo zostaną poprzedzone i zakończone kilkoma kropkami. klik Treść: Ukryj słowo eby na stole mogło znaleźć się cieplutkie pieczywo, wielu ludzi musi wykonać różne czynności. Najpierw rolnik uprawia ziemię, a później sieje ziarna pszenicy i żyta. Ż Ż …Ż…

11 W analogiczny sposób postępujemy z wszystkimi słowami lub literami, które chcemy ukryć w dyktandzie. W wygenerowanej wersji ukryte słowa lub litery pojawią się pod dyktandem - uczeń będzie mógł je przenieść we właściwe miejsca w tekście. Aby ostatecznie wygenerować grę, należy wybrać przycisk Generuj. Generuj klik

12 Aby ostatecznie wygenerować lekcję, należy wybrać przycisk Generuj. Otrzymamy ekran testowy naszej gry, na którym ostatecznie będziemy mogli przetestować poprawność jej działania. Przycisk Odrzuć spowoduje anulowanie gry, natomiast przycisk Wszystko w porządku, chcę ściągnąć lekcję spowoduje pobranie gotowej lekcji w formacie *.zip. Po kliknięciu przycisku Wszystko w porządku, chcę ściągnąć lekcję należy chwilę poczekać, aż rozpocznie się proces pobierania skompresowanej gry. Uwaga Poniżej przedstawiony jest podgląd wygenerowanej lekcji. Jeśli wszystko jest w porządku, możesz ściągnąć gotową lekcję, w przeciwnym wypadku skorzystaj z przycisku "Odrzuć". Wszystko w porządku, chcę ściągnąć lekcję Odrzuć

13 ……eby na stole mogło znaleźć się cieplutkie pieczywo, wielu ludzi musi wykonać ró……ne czynności. Najpierw rolnik uprawia ziemię, a później sieje ziarna pszenicy i ……yta. Treść dyktanda: żŻrz Polecenie: Wstaw właściwe litery. żż BRAWO

14 Generator krzyżówki A R B U Z R O W E R K R O W A K W I A T B O C I A N

15 Generator wspomaga tworzenie gier typu krzyżówki, w których dziecko ma za zadanie wpisać z klawiatury właściwe odpowiedzi. Aby wygenerować grę, krzyżówka należy wypełnić następujące pola: Nazwa gry Polecenie Generator krzyżówki Hasło należy wpisać polecenie, które pojawi się na pasku nawigacyjnym lekcji musi mieć tyle samo liter, ile jest w sumie w odpowiedzi. Każda kolejna odpowiedź musi zawierać odpowiadającą literkę w haśle. Na przykład: hasłem jest słowo KOT, odpowiedziami kolejno są: aKtor, drzewO i Trawa.

16 W polu Pytania do krzyżówki należy wpisać wszystkie pytania, jak na poniższym obrazku: Pytania do krzyżówki: Generator krzyżówki 1. Świąteczne drzewko 2. Przynieśli je trzej królowie nowo narodzonemu Jezusowi 3. Matka Jezusa 4. Kładzie się je pod obrus w Wigilię 5. Siada przy wigilijnym stole 6. Dostajemy je w Wigilię klik

17 Odpowiedź 1: Odpowiedź 2: Odpowiedź 3: Odpowiedź 4: W polach odpowiedzi należy wpisać prawidłowe odpowiedzi na zadane pytania. Liczba odpowiedzi jest generowana automatycznie w zależności od liczby liter w haśle, które wpisujemy w kroku pierwszym. choinka dary Maryja siano

18 Aby ostatecznie wygenerować lekcję, należy wybrać przycisk Generuj. Otrzymamy ekran testowy naszej gry, na którym ostatecznie będziemy mogli przetestować poprawność jej działania. Przycisk Odrzuć spowoduje anulowanie gry, natomiast przycisk Wszystko w porządku, chcę ściągnąć lekcję spowoduje pobranie gotowej lekcji w formacie *.zip. Po kliknięciu przycisku Wszystko w porządku, chcę ściągnąć lekcję należy chwilę poczekać, aż rozpocznie się proces pobierania skompresowanej gry. Uwaga Poniżej przedstawiony jest podgląd wygenerowanej lekcji. Jeśli wszystko jest w porządku, możesz ściągnąć gotową lekcję, w przeciwnym wypadku skorzystaj z przycisku "Odrzuć". Wszystko w porządku, chcę ściągnąć lekcję Odrzuć

19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CHOINKA DARY MARYJA SIANO RODZINA PREZENTY RENIFER ŻYCZENIA POTRAWY Pokaż pytania Polecenie: Wpisz prawidłowe odpowiedzi.

20 Generator testy A B C

21 Generator wspomaga tworzenie gier typu testy, w których dziecko ma za zadanie zaznaczyć właściwe odpowiedzi na zadane pytania. Aby wygenerować grę, testy należy wypełnić następujące pola: Nazwa testu Ilość pytań Generator testów Wysyłanie odpowiedzi na e-mail (opcjonalne) Możliwość sprawdzania odpowiedzi Czas na wykonanie pozwala na porównanie udzielonych odpowiedzi z odpowiedziami prawidłowymi. Możliwość taka istnieje dopiero po zakończeniu testu. możliwość określenia, że test będzie wykonywany na czas. tak wygenerowana gra musi być umieszczona na serwerze WWW dostępnym z sieci Internet. Nie ma możliwości wysyłania wyników testu w poczcie e-mail z lokalnego komputera.

22 Następnie należy wypełnić pola poszczególnych pytań: Treść pytania punktacja Pytanie 1 Wybierz obrazek (opcjonalnie) Typ odpowiedzi przeglądaj liczba punktów, którą można otrzymać za właściwą odpowiedź pozwala na załączenie do pytania obrazka mamy tu następujące opcje: Pole tekstowe – wypełniająca test osoba będzie musiała wpisać dokładnie taką samą odpowiedź jaką wpisała osoba generująca test Odpowiedzi typu wybór (A lub B, A lub B lub C, A lub B lub C lub D, A lub B lub C lub D lub E itd.)

23 Po wybraniu odpowiedniego typu odpowiedzi pojawia się pole Prawidłowa odpowiedź gdzie należy zaznaczyć właściwą odpowiedź oraz pole/pola do wpisania odpowiedzi lub załączenia odpowiedzi rysunkowej. Wpisz odpowiedź Typ odpowiedzi: a abc przeglądaj Prawidłowa odpowiedź lub Wpisz odpowiedźb przeglądaj lub Wpisz odpowiedźc przeglądaj lub

24 Czynności z kroków 2 i 3 powtarzamy w zależności od liczby wybranych pytań w kroku pierwszym. Aby ostatecznie wygenerować grę, należy wybrać przycisk Generuj. Generuj klik

25 Aby ostatecznie wygenerować lekcję, należy wybrać przycisk Generuj. Otrzymamy ekran testowy naszej gry, na którym ostatecznie będziemy mogli przetestować poprawność jej działania. Przycisk Odrzuć spowoduje anulowanie gry, natomiast przycisk Wszystko w porządku, chcę ściągnąć lekcję spowoduje pobranie gotowej lekcji w formacie *.zip. Po kliknięciu przycisku Wszystko w porządku, chcę ściągnąć lekcję należy chwilę poczekać, aż rozpocznie się proces pobierania skompresowanej gry. Uwaga Poniżej przedstawiony jest podgląd wygenerowanej lekcji. Jeśli wszystko jest w porządku, możesz ściągnąć gotową lekcję, w przeciwnym wypadku skorzystaj z przycisku "Odrzuć". Wszystko w porządku, chcę ściągnąć lekcję Odrzuć

26 dalej Pozostały czas: 00:14:56 wróć Pytanie:Odpowiedzi: Ile szklanek płynów powinno się wypić dziennie? 6 2 4 10 Pokaż obrazek Wygenerowana lekcja posiada przyciski nawigacyjne, dzięki którym możemy się poruszać po poszczególnych pytaniach.

27 Pozostały czas: 00:14:56 dalejwróć Pytanie:Odpowiedzi: Ile szklanek płynów powinno się wypić dziennie? 6 2 4 10 Sprawdź odpowiedzi Ekran podsumowania zawiera liczbę punktów uzyskanych w teście. Możliwość przeglądania prawidłowych odpowiedzi i porównania ich z naszymi odpowiedziami. Właściwe odpowiedzi zaznaczone są kolorem zielonym, natomiast niewłaściwe – kolorem czerwonym.

28 Pozostały czas: 00:14:56 Twój wynik to: 10 pkt Wpisz swoje imię i nazwisko Test ukończony! Wyślij wynik Maksymalna liczba punktów do zdobycia 10 magda@matematyczna.pl Istnieje możliwość wysłania wyników za pomocą poczty e-mail. Należy pamiętać, że gotowy test powinien zostać umieszczony na serwerze WWW.

29 Uruchamianie wygenerowanej gry Pobrany plik z grą w formacie *.zip należy rozpakować programem 7-Zip w dowolnej lokalizacji na dysku komputera. ZIP Komputer lokalny

30 W celu uruchomienia gry należy kliknąć na ikonę Uruchom. puzzleUruchom W ten sposób wygenerowaną grę można uruchamiać zarówno ze strony internetowej, podając link do pliku Uruchom, jak i na komputerze stacjonarnym nieposiadającym dostępu do Internetu. klik

31 Generatory online i lokalnie Dostęp do generatorów jest możliwy także przez następujący adres internetowy: www.generatory.matematycznawyspa.pl – wersja online oraz www.matematycznawyspa.pl – wersja *.zip

32


Pobierz ppt "Generatory pomocy multimedialnych Praca z generatorem: parowanie, uzupełnianki, krzyżówki oraz testy.* *Projekt jest całkowicie finansowany z programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google