Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Arnaldo Cabello Navarro Choroba Aujeszkyego: Podstawa prawna Aktualna sytuacja w Unii Europejskiej Skutki ekonomiczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Arnaldo Cabello Navarro Choroba Aujeszkyego: Podstawa prawna Aktualna sytuacja w Unii Europejskiej Skutki ekonomiczne."— Zapis prezentacji:

1 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Arnaldo Cabello Navarro Choroba Aujeszkyego: Podstawa prawna Aktualna sytuacja w Unii Europejskiej Skutki ekonomiczne

2 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Wewnątrzwspólnotowy obrót zwierzętami żywymi Dyrektywa 64/432/EWG BYDŁO TRZODA CHLEWNA

3 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Wewnątrzwspólnotowy obrót zwierzętami żywymi – trzoda chlewna Ogólne warunki Zdrowie zwierząt Szczegółowe wymagania Zdrowie zwierząt Artykuły 3,4, 5 i 6.1 D. 64/432/EWG Załącznik E (I). 64/432/EWG Załącznik E (II). 64/432/EWG

4 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Wewnątrzwspólnotowy obrót zwierzętami żywymi – trzoda chlewna : Szczegółowe wymagania. Zdrowie zwierząt. Załącznik E (I)Załącznik E (II)  Wścieklizna  Bruceloza  Klasyczny pomór świń  Afrykański pomór świń  Pryszczyca  Choroba pęcherzykowa świń  Wąglik  Choroba Aujeszky’ego  Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy bydła  Zakażenie pałeczką ronienia (Brucella suis)  Zakaźne zapalenie żołądka i jelit (Gastroenteritis) Są przedmiotem dodatkowych gwarancji zgodnie z ustawodawstwem wspólnotowym

5 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Dodatkowe gwarancje zgodnie z ustawodawstwem wspólnotowym Uregulowania Artykuły 9 i 10 D. 64/432/EWG KRAJOWY PROGRAM

6 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Dodatkowe gwarancje związane z chorobą Aujeszkyego D. 2001/618/WE D. 2008/185/WE Załącznik I Państwa lub regiony wolne od choroby Państwa lub regiony, w których zostały zatwierdzone programy zwalczania choroby Załącznik II

7 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL KRAJOWY PROGRAM Występowanie choroby na danym terytorium Uzasadnienie programu. Znaczenie choroby oraz oczekiwane korzyści. Obszar geograficzny, na którym będzie realizowany program. Statusy przyznawane gospodarstwom, przepisy dotyczące każdego statusu. Procedury dotyczące monitorowania programu. Środki podejmowane w przypadku utraty statusu sanitarnego przez gospodarstwo, Działania, jakie należy podjąć jeżeli wyniki prób są dodatnie. Dodatkowe gwarancje zgodnie z ustawodawstwem wspólnotowym

8 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Dodatkowe gwarancje Przedstawienie działającego programu Zatwierdzenie programu Realizacja programu Rozwój choroby Informacja przekazywana Komisji i państwom członkowskim Przedstawienie wyników Komisji i państwom członkowskim oraz zatwierdzenie ich Modyfikacja Decyzja 2008/185/WE Załącznik II

9 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Wyniki krajowego programu Właściwości choroby Historia dotycząca danego terytorium Wyniki prób kontrolnych, opartych na badaniu serologicznym, mikrobiologicznym, patologicznym lub epidemiologicznym. Choroba podlegająca obowiązkowemu zgłoszeniu. Okres kontrolny. Okres, w czasie którego zakazane jest szczepienie. Obszar geograficzny, którego dotyczy wspomniany zakaz. Przepisy dotyczące stwierdzenia braku obecności choroby. Dodatkowe gwarancje zgodnie z ustawodawstwem wspólnotowym

10 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Dodatkowe gwarancje Przedstawienie działającego programu Realizacja programu Rozwój choroby Informacja przekazywana Komisji i państwom członkowskim Modifikacja Decyzja 2008/185/WE Załącznik I Przedstawienie wyników Komisji i państwom członkowskim oraz zatwierdzenie ich

11 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Źródło Komisja UE

12

13 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL CHOROBA AUJESZKYEGO. OGRANICZENIA Krajowe (Dekret Królewski 636/2006) Unia Europejska (Decyzja 2001/618/WE) Kraje trzecie POWODY SANITARNE  Zestawienie kliniczne w zależności od wieku  Choroba immunosupresyjna POWODY EKONOMICZNE Ograniczenia dotyczące przemieszczania

14 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Decyzja 2008/185/WE OBSZARY WOLNE OBSZARY Z ZATWIERDZONYMI PROGRAMAMI POZOSTAŁE OBSZARY Brak ograniczeń Ograniczenia

15 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL 1) Pochodzenie z krajów lub regionów, w których choroba podlega obowiązkowi zgłoszenia 2) Pochodzenie z krajów lub regionów, w których istnieje plan zwalczania choroby. 3) W gospodarstwie pochodzenia:  Brak objawów klinicznych, patologicznych i serologicznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. + (w gospodarstwach zlokalizowanych w obrębie 5 km)  Brak szczepień w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  Przynajmniej dwie kontrole w odstępie con un intervalo negativo para la detección de anticuerpos campo y vacúnales con intervalo de 4 meses  Nie wprowadzenie nowych zwierząt w ciągu ostatnich 12 miesięcy, chyba że ich wyniki są ujemne. 4) Wśród partii transportowanych zwierząt:  Brak szczepień  Zwierzęta odizolowane na 30 dnie przed opuszczeniem gospodarstwa  Zwierzęta, które przebywały w gospodarstwie 30 lub 90 dni poprzedzających opuszczenie gospodarstwa  Kontrola partii w ciągu 15 dni poprzedzających transporto. Wielkość próbki 95/2. (PRODUKCJA) i 95/0,1 (CHÓW) Przemieszczanie do krajów lub regionów Załącznik I. Reprodukcyjne (chów) pRZYKŁADpRZYKŁAD

16 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL 1)Pochodzenie z krajów lub regionów, w których choroba podlega obowiązkowi zgłoszenia 2) Pochodzenie z krajów lub regionów, w których istnieje plan zwalczania choroby. 3) Pochodzenie z gospodarstwa, w którym:  Nie stwierdzono objawów klinicznych, patologicznych i serologicznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  Nie było prowadzonego szczepienia w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  Przynajmniej dwie kontrole z ujemnym wynikiem badań w kierunku wykrycia przeciwciał anticuerpos campo y vacúnales w odstępie 4 miesięcy  Nie wprowadzono nowych zwierząt w ciągu ostatnich 12 miesięcy o bien la partida de animales que se transportan  Zwierzęta zaszczepione na 15 dni przed ich transportem  Brak objawów klinicznych, patologicznych i serologicznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  Zwierzęta odizolowane 30 dni przed opuszczeniem gospodarstwa, bez objawów klinicznych, patologicznych. Transport zwierząt na bój do krajów lub regionów Załącznik I. pRZYKŁADpRZYKŁAD

17 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL 1) Pochodzenie z krajów lub regionów wolnych (Załącznik I), lub 2) Pochodzenie z krajów lub regionów z Załącznika II i z gospodarstwa y de explotación calificada, lub 3)  Choroba podlegająca obowiązkowi zatwierdzenia.  Istnienie planu zwalczania.  Brak w gospodarstwie pochodzenia oznak klinicznych, patologicznych i serologicznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  Zwierzęta odizolowane w gospodarstwie na 30 dnie przed ich transportem.  Kontrola partii w przeciągu 15 dni poprzedzających jej transport, wielkość próby 95/2.  Przebywanie żywych zwierząt w gospodarstwie pochodzenia co najmniej 90 dni. Przemieszczenie do krajów lub regionów Załącznik II. Reproduktory (chów)

18 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL 1) Pochodzenie z krajów lub regionów wolnych (Załącznik I), lub 2) Pochodzenie z krajów lub regionów z Załącznika II i z gospodarstwa y de explotación calificada, lub 3)  Choroba podlegająca obowiązkowi zatwierdzenia.  Istnienie planu zwalczania.  Brak w gospodarstwie pochodzenia oznak klinicznych, patologicznych i serologicznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  W gospodarstwie pochodzenia 1 kontrola między 45 i 170 dniem przed transportem. Wielkość próbki 95/5.  Przebywanie żywych zwierząt w gospodarstwie pochodzenia co najmniej 30 dni. Przemieszczenie do krajów lub regionów Załącznik II. Produkcja

19 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL KRAJE POZA ZAŁĄCZNIKIEM II (Dotknięte) KRAJE WOLNE ZAŁĄCZNIK I KRAJE Z ZATWIERDZONYMI RROGRAMAMI (ZAŁĄCZNIK II) WYMAGANIA DECYZJA 2008/185/WE

20 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL SPIS BYDŁA I TRZODY CHLEWNEJ W UE-27

21 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Źródło: Marm Sytuacja w UE. Decyzja 2008/185/WE Países deficitarios Países autosuficientes Países excedentarios Produkcja – Spożycie UE

22 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Choroba Aujeszky. Ograniczenia w handlu z krajami trzecimi. Wymagania dotyczące świeżego mięsa i hiszpańskich produktów mięsnych (trzoda chlewna) KrajOkres Argentynaostatnie 6 miesięcy Chinyostatnie 6 miesięcy Korea Południowaostatnie 6 miesięcy RosjaRosjaostatnie 12 miesięcy Ukrainaostatnie 12 miesięcy Południowa Afrykaostatnie 12 miesięcy pRZYKŁADpRZYKŁAD

23 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL KrajOkres BrazyliaBez dodatkowych wymagań KanadaBez dodatkowych wymagań Stany ZjednoczoneBez dodatkowych wymagań KolumbiaBez dodatkowych wymagań Costa RicaBez dodatkowych wymagań MarokoBez dodatkowych wymagań Nowa ZelandiaBez dodatkowych wymagań UrugwajBez dodatkowych wymagań JaponiaBez dodatkowych wymagań KubaBez dodatkowych wymagań Choroba Aujeszky. Ograniczenia w handlu z krajami trzecimi. pRZYKŁADpRZYKŁAD Wymagania dotyczące świeżego mięsa i hiszpańskich produktów mięsnych (trzoda chlewna)

24 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL …………. dziękuję bardzo za uwagę. acabello@mapya.es


Pobierz ppt "Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Arnaldo Cabello Navarro Choroba Aujeszkyego: Podstawa prawna Aktualna sytuacja w Unii Europejskiej Skutki ekonomiczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google