Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT „DZIAŁAJMY RAZEM – AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I EKONOMICZNA MŁODZIEŻY POLONIJNEJ W GAGAUZJI” Проект финансирован из средств Министерства Иностранных.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT „DZIAŁAJMY RAZEM – AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I EKONOMICZNA MŁODZIEŻY POLONIJNEJ W GAGAUZJI” Проект финансирован из средств Министерства Иностранных."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT „DZIAŁAJMY RAZEM – AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I EKONOMICZNA MŁODZIEŻY POLONIJNEJ W GAGAUZJI” Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году Moduł warsztatowo-aktywizujący z zakresu edukacji przedsiębiorczości dla młodzieży polonijnej

2 KTO? – czyli CZŁOWIEK - autor pomysłu, tworzy firmę (zwykle właściciel firmy) CO? – czyli POMYSŁ (kolejne jego fazy począwszy od marzenia, przez ideę do pomysłu z jego wariantami) JAK? – czyli FIRMA (jak zrealizować swój pomysł a więc zorganizować firmę w określonym otoczeniu rynkowym) WARUNKI SKUTECZNOŚCI POMYSŁU Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

3 WARUNKI SKUTECZNOŚCI POMYSŁU NA BIZNES Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году. CZŁOWIEK Motywacje Predyspozycje Cechy charakteru Wiedza Umiejętności Kwalifikacje Doświadczenie POMYSŁ Marzenie Idea Projekt FIRMA Właściciel Organizacja Kapitał Personel Współpracownicy Rynek

4 Biznes Plan jest projektem opisującym zamierzenia gospodarcze, przedkładanym inwestorom lub instytucjom udzielającym kredytów lub pożyczek potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne Proces planowania przedsięwzięcia w szczegółach przed rozpoczęciem inwestycji, może uchronić przed stratami Podstawą opracowania Biznes Planu jest odpowiedni pomysł, którego rentowność należy udowodnić oraz w odpowiedni sposób przedstawić Co to jest Biznes Plan? Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

5 To zbiór uporządkowanych celów i wynikających z nich zadań oraz sposobów ich realizacji, sporządzony w formie pisemnego dokumentu. Biznes Plan Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

6 Hierarchia celów Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году. Cele główne Cele średnio- i krótkookresowe Zadania do wykonania

7 1.Ich osiągnięcie pomaga wyróżnić się spośród konkurentów, np.: – Udział w rynku – Poziom sprzedaży – Odbudowa pozycji na rynku – Inwestycja – Wejście na nowy rynek 2.Są to cele długookresowe, określane w pierwszej kolejności. Cele główne Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

8 1.Tzw. kamienie milowe w drodze do celu. Mają bliższy horyzont czasowy, węższy zasięg, dotyczą wybranych dziedzin (np.: wydłużenie godzin pracy, wprowadzenie drugiej zmiany, odzyskanie zaległości od dłużników, itp.). 2.Powinny przybliżać do osiągnięcia celów długookresowych. Cele średnio- i krótkookresowe Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

9 Pełnią funkcję wykonawczą w odniesieniu do realizacji celów. Precyzyjnie określają co ma być zrobione, przez kogo i w jakim czasie. Zadania Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

10 1.Służy do badania i rozwijania pomysłów związanych z prowadzeniem firmy (błędy na papierze nic nie kosztują). 2.Służy mobilizacji zasobów niezbędnych do realizacji danego projektu. 3.Sprzyja koncentracji na najważniejszych celach. 4.Jest ważnym narzędziem dotychczasowej oceny działalności firmy. 5.Jest narzędziem budowania wizerunku firmy (zarówno zewnętrznego, jak wewnętrznego). Podstawowe funkcje Biznes Planu Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

11 W sfinalizowaniu inwestycji. Przy rozpoczynaniu działalności. W zarządzaniu firmą. W czym pomaga Biznes Plan? Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

12 Przygotowanie dobrego biznes planu wymaga poświęcenia czasu i energii Przy tworzeniu biznes planu należy używać zewnętrznych źródeł informacji o rynku i branży Żaden pożyczkodawca nie potraktuje poważnie firmy nie posiadającej biznes planu Tworzenie Biznes Planu Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

13 Objętość ok. 40-50 stron, Część zasadnicza powinna zawierać tylko najistotniejsze elementy, pozostałe wymagające rozwinięcia umieszcza się w załącznikach, Kompletny spis treści, Przejrzysty układ graficzny, właściwa numeracja rozdziałów, podrozdziałów, itd. Zasady tworzenia biznes planu Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

14 Stosowne różnicowanie wielkości i grubości czcionki, Styl entuzjastyczny ale nie naiwny, Nomenklatura fachowa, wysoce specjalistyczne nazwy wymagają wyjaśnienia, Forma dostosowana do odbiorcy (banki, inwestorzy, kierownictwo firmy, instytucje rozdzielające środki UE). Zasady tworzenia biznes planu Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

15 Dzielimy się na 5 grup; Każda grupa dokonuje wyboru rodzaju działalności gospodarczej (branża, profil świadczonych usług), jaką chciałaby w przyszłości prowadzić; Każda grupa musi mieć inny rodzaj działalności !!! Każda grupa wypełnia arkusz „JAK ROZPOCZĄĆ SPORZĄDZANIE BIZNES PLANU” wg wybranego rodzaju działalności; Lider grupy przedstawia kolejne części arkusza - dyskusja ĆWICZENIE: JAK ROZPOCZĄĆ SPORZĄDZANIE BIZNES PLANU Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

16 I. Streszczenie/podsumowanie wykonawcze II. Charakterystyka przedsięwzięcia III. Charakterystyka produktu IV. Analiza rynku V. Plan marketingowy VI. Organizacja i zarządzanie VII. Analiza SWOT VIII. Analiza finansowa IX. Załączniki Części Biznes Planu Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

17 Jest to najważniejsza część biznes planu. Ma za zadanie zachęcenie do przeczytania całego biznes planu. Niektórzy czytają streszczenie i zwykle się na nim zatrzymują. W tekście nie przekraczającym dwóch stron należy zawrzeć najważniejsze informacje dotyczące przedsięwzięcia. Streszczenie musi przykuwać uwagę i być bardzo przekonywujące. Streszczenie powinno się pisać na końcu. I. Streszczenie/podsumowanie wykonawcze Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

18 Krótki opis przedsięwzięcia z wyraźnie zaznaczonym celem Charakterystyka firmy Podkreślenie szansy (luka rynkowa, zła jakość produktów konkurencji, brak konkurencji) Określenie rynku docelowego (charakter rynku, udział w rynku) Rodzaj przewagi konkurencyjnej (niższa cena, wyższa jakość) Charakterystyka zespołu Przewidywane koszty i zapotrzebowanie na środki finansowe Zawartość streszczenia Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

19 planowany profil i zakres działalności firmy nazwa i forma organizacyjno-prawna założyciele misja firmy (filozofia firmy) - cele i zamierzenia zasoby w dyspozycji firmy lokalizacja firmy brakujące zasoby i środki ich pozyskiwania II. Charakterystyka firmy Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

20 Pozostajemy w grupach z poprzedniego ćwiczenia; Każda grupa na środku dużego arkuszu papieru wpisuje nazwę swojej firmy z poprzedniego ćwiczenia (np. Kwiaciarnia Stokrotka); Każdy członek grupy na kolorowych kartkach zapisuje pomysły - co jest ważne przy lokalizacji firmy i nakleja na arkusz z nazwą firmy; ĆWICZENIE: GDZIE ZLOKALIZOWAĆ WŁASNĄ FIRMĘ Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

21 Jakie są najczęściej powtarzające się czynniki lokalizacji firmy? - uniwersalne; Różne rodzaje działalności mogą wymagać innych warunków lokalizacji? – dyskusja; Każda grupa wypełnia arkusz „GDZIE ZLOKALIZOWAĆ WŁASNĄ FIRMĘ” wg wybranego rodzaju działalności; Kolejny uczestnik grupy przedstawia kolejne części arkusza – dyskusja. ĆWICZENIE: GDZIE ZLOKALIZOWAĆ WŁASNĄ FIRMĘ Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

22 Cena Opłaty (czynsze, podatki) Wielkość Dostęp do rynku Konkurencja Komunikacja (parking, autobusy, dostawy) Inne (śmieci, ochrona środowiska, itp.) Lokalizacja Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

23 cechy produktów / usług (unikatowe cechy produktu/ usługi z punktu widzenia klienta, cena, gwarancje); technologia wytwarzania / pracy (opis metody wytwarzania lub wykonywania usługi, a także poszczególne etapy, powinna zawierać też informacje jakie czynności są wykonywane, przez kogo, przy użyciu jakich maszyn i urządzeń, itp.); surowce, materiały (parametry, jakość), dostawcy (warunki współpracy, ceny, uzasadnienie wyboru); możliwości produkcyjne / usługowe - wydajność III. Charakterystyka produktu / usługi Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

24

25 БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ Войтек Одзимек odzimek@mistia.org.pl Давид Хоинкиc dawid.hoinkis@mistia.org.pl FRDL Малопольский Институт Самоуправления Территориального и Администрации в Кракове ul. Шляк 73A, 31-153 Краков Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году


Pobierz ppt "PROJEKT „DZIAŁAJMY RAZEM – AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I EKONOMICZNA MŁODZIEŻY POLONIJNEJ W GAGAUZJI” Проект финансирован из средств Министерства Иностранных."

Podobne prezentacje


Reklamy Google