Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum nr 22 im. Jerzego Kukuczki 94-054 Łódź, ul. Kusocińskiego 100

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum nr 22 im. Jerzego Kukuczki 94-054 Łódź, ul. Kusocińskiego 100"— Zapis prezentacji:

1 Publiczne Gimnazjum nr 22 im. Jerzego Kukuczki 94-054 Łódź, ul. Kusocińskiego 100 http://gim22lodz.home.pl gim22lodz@gmail.com http://gim22lodz.home.pl

2 O nas: Jest 20 oddziałów, w których uczy się 525 uczniów Liczba uczniów w klasach – średnio 27 Od 1 września 2009 r. uczniów obowiązują dwa języki obce: angielski i drugi język obcy wybrany przez uczniów: niemiecki, francuski lub rosyjski Jest klasa sportowa: lekka atletyka, koszykówka dziewcząt Uczniowie mogą uczęszczać na dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania

3 Publiczne Gimnazjum nr 22 im. Jerzego Kukuczki to SZKOŁA Z KLASĄ ponieważ Dobrze uczymy każdego ucznia Oceniamy sprawiedliwie Uczymy myśleć i rozumieć świat Rozwijamy społecznie Pomagamy uwierzyć w siebie Przygotowujemy do przyszłości Tytuł ten uzyskaliśmy w roku szkolnym 2002/2003 w akcji organizowanej pod patronatem Prezydenta RP przez „Gazetę Wyborczą” i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej

4 Publiczne Gimnazjum nr 22 Szkołą Odkrywców Talentów

5 Warunki lokalowe W dużym 2-piętrowym budynku mieszczą się 22 sale lekcyjne oraz biblioteka

6 Sale lekcyjne Pracownie informatyczne Są 2 pracownie komputerowe  komputery iMac firmy Apple  komputery PC (obydwie platformy z funduszu EFS)  stałe łącze internetowe

7 Sale multimedialne W szkole funkcjonują pracownie multimedialne wyposażone w nowoczesne rzutniki, ekrany i tablice interaktywne. W przygotowaniu jest kolejna taka sala.

8 Warunki do uprawiania sportu  ogromna sala gimnastyczna ma wielkość boiska piłkarskiego  siłownia  boisko  kort tenisowy  zajęcia na pływalni w SP19 i SP 137

9 Zajęcia sportowe i 4 godzina wf piłka siatkowa piłka koszykowa piłka nożna tenis ziemny unihokej aerobic tenis stołowy tańce rekreacja ruchowa lekkoatletyka pływanie w SP 19 i SP 137

10 Sport -to sposób na nudę Szeroka oferta zajęć sportowych pozwala na rozwój uczniowskich talentów

11 Przedmiotowe koła zainteresowań informatyczne matematyczne biologiczne chemiczne fizyczne geograficzne języka angielskiego języka niemieckiego polonistyczno-dziennikarskie szachowe inne zgodnie z potrzebami uczniów

12 W szkole działają Koło Przyjaciół Łodzi Klub Europejski Chór szkolny Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze – MOPR Koło szachowe Szkolne koło Caritas Uczniowski Klub Sportowy

13 Edukacja kulturalna. Rozwijanie zainteresowań humanistycznych, przygotowanie młodego widza do świadomego odbioru kultury. Nauki matematyczne i przyrodnicze- koła zainteresowań Uczniowie z sukcesami brali udział w wielu imprezach literackich. Zajmowali czołowe miejsca w konkursach literackich i artystycznych. Koła i zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych pozwalają poznawać zagadnienia wykraczające poza podstawę programową przedmiotów.. Nauczyciele przekazują młodzieży swoją pasję do poznawania tajemnic matematyki, przyrody, Polski i świata.

14 Gazetki szkolne Wydawane są dwie gazetki gimnazjalne:  „Podglądacz”  „SuperMycha” – wydawana w formie elektronicznej i zamieszczana na stronie internetowej szkoły

15 Promocja zdrowia  Należymy do Łódzkiej Wojewódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie  Współpracujemy z poradniami psychologicznymi, Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Łódzkim  Organizujemy konkursy promujące zdrowy styl życia  Organizujemy międzyszkolne zawody sportowe

16 Opieka medyczna  W szkole codziennie dyżuruje pielęgniarka  Uczniowie mogą korzystać z opieki stomatologicznej  Współpracujemy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz zdrowia uczniów: Zakładami Opieki Zdrowotnej Lekarzami specjalistami w zakresie badań specjalistycznych młodzieży

17 Działania wychowawcze i profilaktyczne Działania wychowawcze Współpraca z rodzicami to wsparcie dydaktyczne dla szkoły Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami swoich dzieci Organizowanie spotkań i prelekcji wspierających rodziców w procesie wychowania Funkcjonowanie „elektronicznego dziennika” Działania profilaktyczne- prelekcje, warsztaty: uzależnienia przemoc zagrożenia ze strony sekt tolerancja asertywność dojrzewanie umiejętność radzenia sobie ze stresem relaksacja

18 Innowacje i udział w projektach z EFS „Wsparcie na starcie ”- Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Celem głównym projektu jest osiągnięcie przez uczniów nowych umiejętności dokonywania świadomych wyborów dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej w okresie od 1 listopada 2010 r. do 31 marca 2012 r. Realizacja programu innowacyjnego z matematyki w klasie 3b i 3c Realizacja od 1 września 2011 r. projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5 Projekty innowacyjne”,: - Zostać przedsiębiorczym we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości wraz z Partnerami, Państwową Wyższa Szkołą Zawodową w Skierniewicach oraz Firmą Bull Design z Warszawy - Rozwój zainteresowań uczniów drogą do kariery – autorstwa Ecorys Polska sp. z o.o. Bożeny Zając, Agnieszki Mikiny, Wojciecha Krefta, Konrada Rokoszewskiego, Andrzeja Zająca

19 Współpracujemy z Towarzystwem Przyjaciół Łodzi Gminą Żydowska w Łodzi Teatrem Wielkim w Łodzi centrum filmowym Helios Poleskim Domem Kultury Stowarzyszeniem na rzecz Zdolnych Województwa Łódzkiego Uczniowskim Klubem Sportowym „UKS 44” Stowarzyszeniem „Basket Woman ŁKS” Caritas Łodzkim Domem Opieki Poradniami specjalistycznymi Szkołami łódzkimi PTTK „Wisła” „Europejskim Centrum Młodzieży” Instytutem Europejskim Młodzieżową Radą Miasta ŁCDNiKP

20 Integrujemy się podczas (1) Biesiad Gimnazjalistów (wspólne zabawy uczniów, rodziców i nauczycieli) Majówki klas II Szkolnych ostatków- dzień przebierańców dyskotek koncertów muzycznych wspólnych wyjść do kin i teatrów

21 Integrujemy się podczas (2) rajdów po Łodzi i okolicach rajdów górskich im. Jerzego Kukuczki wyjazdów zagranicznych „zielonych szkół”

22 Organizujemy imprezy cykliczne Halowy miting skoku wzwyż pod patronatem Artura Partyki i Edwarda Hatali Szkolny Festiwal Talentów „Mam Talent” –prezentacja uzdolnień artystycznych uczniów Dzień Wiosny w Europie Dzień Życzliwości

23 Wspólne wyprawy z Klubem Europejskim Wyjazdy organizowane przez Klub Europejski wyróżniają się od innych tym, że pozostawiaj wiele wspaniałych wspomnień związanych i z ludźmi i miejscami. Pozwalają na poznawanie innych systemów edukacji, nawiązywanie znajomości z uczniami ze szkół w całej Europie.

24 Sukcesy uczniów Odnosimy sukcesy w: Konkursach przedmiotowych - od 2002r. 58 uczniów zostało laureatami i 120 finalistami konkursów przedmiotowych Łódzkiego Kuratora Oświaty Zawodach sportowych na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim Konkursach artystycznych Uczniowie są stypendystami programów wspierających młodzież szczególnie uzdolnioną

25 Wspólne budowanie szkolnych tradycji Promowanie uzdolnień uczniów poprzez: Przyznawanie najlepszemu absolwentowi naszego Gimnazjum w danym roku szkolnym statuetki PRIMUS INTER PARES Organizowanie imprez promujących talenty uczniów i ich zainteresowania

26 Przygotowanie do życia w społeczeństwie - Dni Wiosny w Europie Cykliczne imprezy organizowane pod hasłem - Dzień Wiosny w Europie to nie tylko okazja, aby uczniowie mogli podzielić się swoimi pomysłami oraz sugestiami dotyczącymi współczesnych zagadnień. To nie tylko zachęta do aktywnego obywatelstwa. To również szansa dla uczniów, młodych, kreatywnych ludzi do skonfrontowania swoich poglądów z poglądami bardziej doświadczonych w tym samorządowców i rodziców.

27 Wyniki egzaminów gimnazjalnych Od początku istnienia gimnazjum nasi uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki z egzaminów gimnazjalnych. Z części humanistycznej od roku 2002 wyniki mieszczą się w staninie „bardzo wysoki”. Z części matematyczno- przyrodniczej plasują się w przedziałach „bardzo wysoki” – w latach 2002 – 2004 i w 2010 r. „najwyższy” - w latach 2005 -2009 i 2011 r.

28 Wyniki badania PISA 2009 w Publicznym Gimnazjum nr 22 im. Jerzego Kukuczki wyniki uzyskane przez uczniów naszego gimnazjum

29 Jednolity strój szkolny obowiązkowa koszulka z logo, a w chłodne dni marynarka z logo. Strój galowy to marynarka z logo szkoły, biała bluzka/ koszula, granatowa spódnica/spodnie. Uczniowie mogą zakupić koszulki w szkole, marynarki zamówić w szkole lub zakupić we własnym zakresie i naszyć logo szkoły (do nabycia w sekretariacie).

30

31

32 Posiłki Posiłki można kupić w: stołówce (dwudaniowy obiad za 4,00 zł) sklepiku automacie ciepłe napoje z automatu „Czekoladka”

33 Dyżury: Godziny urzędowania sekretariatu: poniedziałek w godz. 11:00 - 17:30 od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 15:30 Dyżury pedagoga szkolnego: poniedziałek w godz. 9:00 – 13:00 wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00 – 13:00 środa w godz. 13:00 – 17:00

34 W naszym Gimnazjum każdy uczeń osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości Nasze motto


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum nr 22 im. Jerzego Kukuczki 94-054 Łódź, ul. Kusocińskiego 100"

Podobne prezentacje


Reklamy Google