Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy."— Zapis prezentacji:

1 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy

2

3 Obszar realizacji projektu Powiaty: - lipnowski, - radziejowski, - włocławski, Z wyłączeniem powiatu m.Włocławek

4 Cel główny projektu Podniesienie zdolności i gotowości do zatrudnienia 50 osób w wieku poniżej 25 roku życia zamieszkujących powiaty: lipnowski, radziejowski oraz włocławski województwa kujawsko-pomorskiego, pozostających bez zatrudnienia, poprzez podniesienie, uzupełnienie bądź zmianę posiadanych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia.

5 Grupa docelowa Do projektu zakwalifikowany zostanie 50 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym: - 45 osób bezrobotnych (minimum 3 długotrwale bezrobotne), - 5 osób nieaktywnych zawodowo, - 25 osób z terenów wiejskich, - 3 osoby (minimum) ze stopniem niepełnosprawności umożliwiającym udział w szkoleniach

6 Formy wsparcia przewidziane w projekcie - Doradztwo zawodowe (IPD), - Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, - Kursy/szkolenia, - Dodatki relokacyjne (do 5000,00 zł), - Pośrednictwo pracy, - Staże zawodowe.

7 Kursy/szkolenia przewidziane w projekcie - Grafika komputerowa (2 edycje x 5 osób), - Kasjer-sprzedawca z obsługą programu fakturującego (10 osób), - Księgowość komputerowa (10 osób), - Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (10 osób), - Prawo jazdy kat. C, C+E z kwalifikacją wstępną (10 osób).

8 Dodatkowo zapewniamy - ubezpieczenie NNW na czas realizacji kursów, - stypendia szkoleniowe, - zwrot kosztów dojazdu na kurs, - catering.

9 Dokumenty rekrutacyjne: 1.Formularz rekrutacyjny 2.Regulamin uczestnictwa w projekcie. + Osoby bezrobotne (pozostające bez zatrudnienia zarejestrowane w PUP) 3. Zaświadczenie z PUP (potwierdzające fakt zarejestrowania) Osoby nieaktywne zawodowo (pozostające bez zatrudnienia niezarejestrowane w PUP) 3. Oświadczenie osoby nieaktywnej zawodowo Formularz rekrutacyjny, Regulamin uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie osoby nieaktywnej zawodowo dostępne są na stronie www.pte.bydgoszcz.pl

10 Termin składania dokumentów: 30 września2014 r. do godziny 15:00 Dokumenty należy dostarczyć do Biura projektu lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Biura projektu)

11 Biuro projektu Włocławski Inkubator Innowacyjności i Przedsiębiorczości ul. Toruńska 148 87-800 Włocławek I piętro, pokój 116

12 Kontakt Kierownik projektu Tomasz Śliwiak tel.: 609 395 563 e-mail: sliwiak@pte.bydgoszcz.pl www.pte.bydgoszcz.pl

13 Dziękuję za uwagę „Nowe kwalifikacje szansą na lepszy start dla młodych” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy


Pobierz ppt "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google