Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prewspółczynnik, współczynnik, problemy Warszawa, 19.04.22016 Jarek Neneman Uczelnia Łazarskiego Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Ekspert PwC.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prewspółczynnik, współczynnik, problemy Warszawa, 19.04.22016 Jarek Neneman Uczelnia Łazarskiego Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Ekspert PwC."— Zapis prezentacji:

1 Prewspółczynnik, współczynnik, problemy Warszawa, 19.04.22016 Jarek Neneman Uczelnia Łazarskiego Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Ekspert PwC

2 Istota problemu Rodzaje działalności 1. Gospodarcza opodatkowana VAT 2. Gospodarcza zwolniona z VAT 3. Niepodlegająca VAT (inna niż działalność gospodarcza) Nie ma kłopotów z 1 i 2. Odliczanie VAT zgodnie z proporcją „obrotową”. Ale co zrobić z 3? 2

3 Geneza problemu Uchwała NSA w składzie 7 sędziów z dnia 24 października 2011r. sygn. akt I FPS 9/10: „W świetle przepisów art. 86 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (…) czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie mogą wpłynąć na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu art. 90 ust. 3 powołanej wyżej ustawy.” Czyli to co poza VAT nie „liczy się” i można od tego odliczać VAT (zgodnie z proporcją) Stąd też tak duże odliczenia VAT naliczonego w JST 3

4 Geneza problemu Od uchwały NSA sporo orzeczeń TSUE: (C-319/12 MDDP, C-496/11 Portugal Telecom SGPS SA, C ‑ 44/11 Deutsche Bank, C-104/12 Wolfram Becker; C-204/13 Heinz Malburg). Oraz wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2014 r. sygn. akt I SA/Wr 754/14: „Skoro ustawodawca polski w ustawie o VAT nie określił metod i kryteriów podziału między czynnościami podlegającymi VAT i czynnościami będącymi poza zakresem VAT to fakt ten nie może powodować, że w takiej sytuacji zostanie podatnikowi przyznane pełne prawo do odliczenia VAT również w odniesieniu do tej części, która związana jest z czynnościami będącymi poza systemem VAT. Taka wykładnia jest sprzeczna z treścią art. 168 dyrektywy 112 oraz zasadą neutralności VAT.” 4

5 Geneza problemu Stąd zmiana ustawy i nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2016 Projektowane zmiany w art. 86 ust. 2a-2j ustawy o VAT również nie powodują konieczności wprowadzenia przepisów przejściowych. Już bowiem w chwili obecnej podatnicy powinni dokonywać wydzielenia podatku naliczonego w odniesieniu do wykonywanej przez nich działalności pozostającej poza sferą VAT według ustalonego przez siebie klucza podziału (chyba, że dysponowali odmienną w tym zakresie interpretacją indywidualną…)”. MF, Uzasadnienie projektu ustawy z 14.01.2015 r., s. 28 5

6 Jak było działalność jst podlegająca VAT (DG) opodatkowanazwolniona niepodlegająca VAT (działalność inna niż DG) 6

7 Kwalifikacja nabyć 1.wyłącznie do działalności opodatkowanej = pełne odliczenie 2.wyłącznie do działalności zwolnionej = brak odliczenia 3.wyłącznie do działalności nieobjętej VAT = brak odliczenia 4.jednocześnie do działalności zwolnionej i nieobjętej VAT = brak odliczenia 5.jednocześnie do działalności opodatkowanej i zwolnionej = częściowe odliczenie wg. współczynnika 6.jednocześnie do działalności opodatkowanej (DG) i nieobjętej VAT (D innej niż DG) = częściowe odliczenie wg. prewspółczynnika 7.jednocześnie do działalności opodatkowanej i zwolnionej i nieobjętej VAT (D innej niż DG) = częściowe odliczenie wg. prewspółczynnika i współczynnika 7.

8 2 etapy: (1) prewspółczynnik (działalność mieszana I) i (2) współczynnik (działalność mieszana II) Nabycie towarów i usług Działalność podlegająca VAT (DG) Działalność opodatkowana Działalność mieszana IIDziałalność zwolnionaDziałalność mieszana I Działalność opodatkowana Działalność mieszana IIDziałalność zwolniona Działalność niepodlegająca VAT (inna niż DG) 8 (1) (2)

9 I etap: prewspółczynnik VAT z tytułu nabycia towarów i usług związany z działalnością podlegająca VAT (DG) związany z działalnością mieszaną I związany z działalnością niepodlegająca VAT (inną niż DG) % 9

10 II etap: współczynnik VAT związany z działalnością podlegającą VAT (DG) % VAT związanego z działalnością mieszaną I wg. prewspółczynnika przypisany działalności podlegającej VAT (DG) związany z działalnością opodatkowaną związany z działalnością mieszaną II związany z działalnością zwolnioną % 10

11 2 etapy: Nabycie towarów i usług jednocześnie do działalności: 1. opodatkowanej i 2. zwolnionej i 3. niepodlegającej VAT (innej niż DG) Działalność mieszana I: 1. podlegająca VAT (DG) i 2. niepodlegająca VAT (inna niż DG) Działalność mieszana II: 1. opodatkowana i 2. zwolniona (1) Prewspółczynnik = 50% (2) współczynnik = 60% 1000 zł VAT Do odliczenia 1000 zł x 50% = 500 zł Do odliczenia 500 zł x 60% = 300 zł [wcześniej 1000 zł x 60% = 600 zł] 11

12 2 etapy: 10 000 zł VAT do odliczenia 5 000 zł VAT do odliczenia 3 000 zł VAT (1) Prewspółczynnik = 50% (2) współczynnik = 60% 12Małgorzata Sęk, VAT w JST

13 Podsumowanie 13 Konsekwencja Istotnie niższe odliczenie VAT Na to nakłada się jeszcze centralizacja rozliczeń VAT w gminie – pokłosie wyroku TSUE


Pobierz ppt "Prewspółczynnik, współczynnik, problemy Warszawa, 19.04.22016 Jarek Neneman Uczelnia Łazarskiego Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Ekspert PwC."

Podobne prezentacje


Reklamy Google