Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedstawia: opisy i badania dotyczące wody. Zespół badawczy - uczniowie klasy I a i b Patryk Orman Justyna Nowak Dominik Malicki Joanna Ł uczy ń ska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedstawia: opisy i badania dotyczące wody. Zespół badawczy - uczniowie klasy I a i b Patryk Orman Justyna Nowak Dominik Malicki Joanna Ł uczy ń ska."— Zapis prezentacji:

1 Przedstawia: opisy i badania dotyczące wody

2 Zespół badawczy - uczniowie klasy I a i b Patryk Orman Justyna Nowak Dominik Malicki Joanna Ł uczy ń ska Sebastian Binkowski Opiekun –Dorota Zygmunt Celem naszej pracy było wyszukanie i zapoznanie się z właściwościami wody, z normami wody pitnej, oraz metodami badawczymi.

3 Nasze działania w pięciu krokach: 1. Wyszukanie informacji o wodzie i przedstawienie ich na forum grupy 2. Wyszukanie norm wody pitnej - zapoznanie się z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 3. Wykonanie badań 4. Zestawienie wyników i porównanie ich z normami 5. Przygotowanie prezentacji podsumowującej naszą pracę

4 1. Ogólne wiadomości o składzie i zanieczyszczeniach wód

5 „Wodo, nie masz ani smaku, ani koloru, ani zapachu, nie można ciebie opisać, pije się ciebie nie znając ciebie. Nie jesteś niezbędna do życia; jesteś samym życiem” A. Saint-Exupery

6 Woda, tlenek wodoru (nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H 2 O, Występuje w warunkach standardowych w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia – lodem. Słowo woda jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia.

7 Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji polarnych. W naturalnej wodzie rozpuszczone są gazy atmosferyczne, z których w największym stężeniu znajduje się dwutlenek węgla.

8 Woda jest na Ziemi bardzo rozpowszechniona. Występuje głównie w oceanach, które pokrywają 70,8% jej powierzchni, ale także w rzekach, jeziorach i w postaci stałej w lodowcach. Część wody znajduje się pod powierzchnią ziemi lub w atmosferze (chmury, para wodna). Niektóre związki chemiczne zawierają cząsteczki wody w swojej budowie (hydraty – zawierają tzw. wodę krystalizacyjną).

9 Woda występuje najczęściej w postaci cieczy, jednak może być ona również ciałem stałym (lód lub śnieg), a także gazem (para wodna). Woda może przechodzić z jednego stanu skupienia w inny.

10

11 Woda występuje w stanie ciekłym pomiędzy temp.0ºC i 100ºC. Jest ona najważniejszym składnikiem kuli ziemskiej. Bez niej nie mogłyby rosnąć rośliny, żyć zwierzęta oraz ludzie. Nie ma określonego kształtu, nie jest ściśliwa. Powstaje przez schłodzenie pary wodnej czyli skraplanie lub ogrzewanie lodu czyli topnienie

12 Przejście cieczy w stan gazowy nazywamy parowaniem Wodą w stanie gazowym jest para wodna, która również jest bezbarwna, bez zapachu i smaku.

13 Lód lub śnieg występują poniżej 0ºC. W przyrodzie występują w zimie lub cały czas na obu biegunach. Lód powstaje ze schłodzonej wody czyli przez krzepnięcie lub przez resublimację. Lód tak samo jak woda i para wodna nie ma koloru, w dotyku jest zimny i jest ciałem kruchym

14 Normy jakie powinna spełniać woda pitna

15 Azotany -> 50 mg/l Fosforany 0,5 mg/l Azotyny 0,5 mg/l Jon amonowy – 0,5 mg/l Twardość Chlor wolny -> 0,1 – 0,3 mg/l Mangan -> 0,05 mg/l Miedź -> 2 mg/l Ołów -> 0,01 – 0,05 mg/l Rtęć -> 0,001 mg/l Sód -> 200 mg/l Żelazo -> 0,2 mg/l pH wody powinno wynosić 6,5 do 9,5

16 Twardość wody jest pojęciem umownym określającym zawartość w wodzie kationów dwuwartościowych, głównie wapnia i magnezu. Woda twarda stwarza określone trudności przy użytkowaniu jej w gospodarstwach domowych i przemyśle.

17 -Wzrasta zużycie mydła z powodu wytrącania się nierozpuszczalnych soli wapnia i magnezu -Twarda woda może spowodować podrażnienie skóry -W trakcie prania jony wapnia i magnezu mogą osadzać się na włóknach materiału pogarszając ich jakość -Pogarszają się wartości odżywcze mięsa gotowanego w twardej wodzie -Wzrasta korozja w wymiennikach ciepła wskutek hydrolizy soli magnezu i wzrostu stężenia jonów wodorowych Zbyt niska twardość wody również może być niepożądana. Zaobserwowano, że wody zbyt miękkie powodują u ludzi wzrost zachorowań na choroby serca.

18 Występowanie amoniaku zależy od odczynu wody. Jeśli odczyn jest wysoki, wówczas amoniak występuje jako gaz, który bardzo łatwo ulatnia się podczas napowietrzania. Jeśli natomiast odczyn jest niski amoniak występuje w postaci rozpuszczonej (jako jon amonowy). Zawartość amonu w wodzie jest ważnym wskaźnikiem zanieczyszczenia substancjami białkowymi, które z reguły występują w dość dużych stężeniach w ściekach. Amoniak w wodzie może być pochodzenia naturalnego oraz antropogenicznego (ścieki). Dotyczy to zwłaszcza rejonów upraw rolnych, składowisk odpadów, intensywnej hodowli zwierzęcej (pastwiskowej). Sytuacje takie są bardzo niebezpieczne, gdyż zazwyczaj w parze z podwyższony stężeniem amoniaku, zwiększeniu ulegają inne wskaźniki (w tym również bakterie).

19 Duża zawartość fosforanów stymuluje rozwój organizmów fotosyntetycznych. Fosforany są wchłaniane w krótkim czasie przez glony i rośliny wodne, czego wynikiem – przy nadmiarze fosforanów – jest tzw. zakwit glonów spowodowany ich gwałtownym wzrostem. Aby nie dopuścić do zakwitu glonów przyjmuje się, że stężenie fosforu nie powinno przekraczać 0,01 mg/dm3.

20 Zwiększanie zawartości azotanów w wodach może być spowodowane przez spływ z upraw rolniczych użyźnianych nawozami azotowymi, ścieki surowe lub biologiczne oczyszczone, wprowadzane do zbiornika wodnego, ścieki przemysłowe. Stężenie azotanów w wodzie do picia wyższe niż 10mg/l może spowodować, szczególnie u niemowląt tzw. methemoglobinemię (sinicę). Azotany mogą także zakłócić czynności bakterii naturalnie występujących w przewodzie pokarmowym u ludzi i zwierząt.

21 Wody są dzisiaj skażone przez przemysł lub kwaśne deszcze. Kwasowość jest ważnym czynnikiem określającym jakość wody pitnej. pH spożywanej wody powinno być wyższe niż 7.4, ponieważ większość płynów naszego ciała musi utrzymać równowagę pH na poziomie 7.3 – 6.5. Idealnie by było, gdyby woda, którą pijemy na co dzień miała wartość pH w granicach 7 - 9.5.

22 Nasze badania i doświadczenia badające czystości wód

23 W pierwszym etapie zapoznaliśmy się z normami wody pitnej. Następnie przystąpiliśmy do wykonania kilku prób na obecność: - Azotynów - Azotanów - Fosforanów - Jonów amonowych Badaliśmy również pH i twardość wody. Do badań wykorzystaliśmy wodę ze szkoły, wodę deszczową, wodę z rzeki, wodę z miejscowości Lipa.

24 To nasz zespół badawczy

25

26

27 Badane wody Wskaźniki Woda ze szkołyWoda ze śniegu Woda z miejscowości Lipa Woda ze stawu Fosforany PO 4 mg/l 0,5 Azotany NO 3 mg/l 10<100 Azotyny NO 2 mg/l 0,020,10,020,1 Amon NH 4 mg/l 0,05 0,04 Twardość wody (Stopień niemiecki) 12 0 3030 8080 16 0 pH 7698

28 To już końcówka naszej prezentacji. Chcielibyśmy zachęcić Was do brania udziału w tego typu projektach. Nam się podobało, dzięki temu poznaliśmy: skład wody, dopuszczalne normy oraz ciekawe doświadczenia. Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Przedstawia: opisy i badania dotyczące wody. Zespół badawczy - uczniowie klasy I a i b Patryk Orman Justyna Nowak Dominik Malicki Joanna Ł uczy ń ska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google