Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT „MOBILNY URZĄD” WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT „MOBILNY URZĄD” WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT „MOBILNY URZĄD” WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

2 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego, realizującą zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Projekt „Mobilny Urząd” 01.01.2012r.-31.05.2014r. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Beneficjent projektu: Powiat poznański/Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Beneficjent projektu: Powiat poznański/Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Wartość projektu: 493 764,14zł w tym wkład z EFS: 419 699,52zł

3 W zakresie realizacji projektu Urząd współpracował z 16 gminami powiatu poznańskiego. Poznań Suchy Las Rokietnica Tarnowo Podgórne Dopiewo Buk Stęszew Komorniki Luboń Puszczykowo Mosina Kórnik Kleszczewo Kostrzyn Swarzędz Pobiedziska Czerwonak

4 Cel projektu Podniesienie jakości oferty oraz zwiększenie dostępności świadczonych przez Urząd usług poprzez zatrudnienie dodatkowych doradców zawodowych i pośredników pracy oraz przeszkolenie kluczowych pracowników Urzędu.

5 oraz świadczenie usług Urzędu zarówno w jego siedzibie jak i w bezpośrednim miejscu zamieszkania osób bezrobotnych Jednym z działań w ramach projektu było zatrudnienie 2 doradców zawodowych i 3 pośredników pracy

6 W ramach projektu Mobilny Urząd pracownicy Urzędu odbyli 453 wyjazdy na bezpośrednią obsługę klienta do 16 gmin powiatu poznańskiego.

7 zmian do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy profesjonalnej obsługi klientów Przeszkolono 48 kluczowych pracowników Urzędu, z … dystrybucji informacji o usługach urzędu elementów efektywnej aktywizacji bezrobotnych profesjonalnej obsługi pracodawców

8 Wymierne efekty realizacji projektu: 180 635 konsultacji pośredników pracy zatrudnionych w ramach projektu, z bezrobotnymi 2 951 porad zawodowych udzielonych przez doradców zawodowych, zatrudnionych w ramach projektu wydanie 4 512 ofert pracy podjęcie zatrudnienia przez 6 647 osób bezrobotnych upowszechnienie usług Urzędu bezpośrednio w miejscu zamieszkania bezrobotnych wzrost jakości usług świadczonych na rzecz klientów Urzędu, poprzez uczestnictwo w szkoleniach kluczowych pracowników PUP

9 „ Dziękujemy za dotychczasową współpracę w ramach projektu (…) Cieszymy się nadal z faktu, iż mamy możliwość kontynuacji spotkań z Państwa pracownikami na terenie gminy Komorniki. Niewątpliwie jest to duże udogodnienie dla naszych mieszkańców, (…). Dlatego jesteśmy zainteresowani dalszą współpracą na dotychczasowych zasadach(…)” (Urząd Gminy Komorniki) „(…)chciałbym podziękować Pani za udział w przeprowadzonych projektach. Zakończenie ich z sukcesem możliwe było dzięki pracy i wysiłkowi Pani i pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu” (Urząd Miasta Luboń) „(…) dziękujemy za dotychczasową współpracę oraz stworzenie możliwości bezpośredniego kontaktu naszym mieszkańcom z pośrednikami pracy i doradcami zawodowymi” (Urząd Miejski w Mosinie) „(…) nadal jesteśmy zainteresowani kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych zasadach w zakresie prowadzenia obsługi bezrobotnych mieszkańców Gminy Stęszew. Bardzo nam zależy aby nasi bezrobotni mieli łatwy dostęp do Waszych usług(…)”(Urząd Miasta i Gminy Stęszew). Rekomendacje

10

11 Pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego środki, umożliwiły zatrudnienie dodatkowych pracowników oraz wykreowanie modelu współpracy z gminą. Obecnie, model jest nadal kontynuowany, a my nadal… jesteśmy mobilni dla bezrobotnych. W wyniku zawarcia porozumień o kontynuacji współpracy z gminami powiatu poznańskiego Urząd, poza projektowo, realizuje dobrą praktykę upowszechnienia usług rynku pracy bezpośrednio w miejscu zamieszkania bezrobotnego.

12 Dziękuję za uwagę. Maria Sowińska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Koordynator Projektu Kontakt PUP Poznań Ul. Czarnieckiego 9 61-538 Poznań Tel. 61 3 345 640 e-mail: kancelaria@pup.poznan.pl


Pobierz ppt "PROJEKT „MOBILNY URZĄD” WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google