Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.IFSWORLD.com. IFS APPLICATIONS W SEKTORZE SPOŻYWCZYM © 2010 IFS Marcin Kusek SENIOR BUSINESS CONSULTANT WARSZAWA, 18 LISTOPADA 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.IFSWORLD.com. IFS APPLICATIONS W SEKTORZE SPOŻYWCZYM © 2010 IFS Marcin Kusek SENIOR BUSINESS CONSULTANT WARSZAWA, 18 LISTOPADA 2010."— Zapis prezentacji:

1 www.IFSWORLD.com

2 IFS APPLICATIONS W SEKTORZE SPOŻYWCZYM © 2010 IFS Marcin Kusek SENIOR BUSINESS CONSULTANT WARSZAWA, 18 LISTOPADA 2010

3 IFS I IFS APPLICATIONS © 2010 IFS

4 IFS WORLD ORGANIZATION 4IFS I IFS APPLICATIONS Europe Central EE&CA Asia Pacific AmericasScandinavia Finland & Baltic IFS Retail Middle East, Africa & South Asia IFS Defence Europe West IFS WORLD OPERATIONS HQ: Linköping © 2010 IFS

5 IFS NA ŚWIECIE © 2010 IFS KRAJE50 KLIENCI PONAD 2000 WERSJE JĘZYKOWE20 IFS I IFS APPLICATIONS5

6 IFS – PODSTAWOWE INFORMACJE © 2010 IFS FAKTY I LICZBY Firma powstała w 1983 r. Jej siedziba znajduje się w Linköping (Szwecja) Notowana na giełdzie w Sztokholmie Oferowane aplikacje: ERP, SCM, CRM, PLM, CPM, EAM, MRO, Zarządzanie Projektami Liczba klientów: ponad 2000 830 000 użytkowników systemu IFS Applications ™ Firma obecna w ponad 50 krajach IFS I IFS APPLICATIONS6

7 IFS EE&CA 7 FAKTY IFS I IFS APPLICATIONS PARTNERZY © 2010 IFS Ukraina Izrael Rumunia Gruzja Grecja

8 IFS w POLSCE (CEE & Poland) Prezes: Marcin Taranek IFS W POLSCE 8 FAKTY IFS I IFS APPLICATIONS Rok założenia: 1992 Liczba pracowników: 168 Liczba klientów:około 180 Pozycja rynkowa:wśród trzech zachodnich liderów sektora Sektory:Przemysł maszynowy, Sektor spożywczy, Produkcja procesowa, Sektor konstrukcyjno- budowlany, Energetyka i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Warszawa Kraków Poznań Gdańsk © 2010 IFS

9 KLIENCI IFS W SEKTORZE SPOŻYWCZYM © 2010 IFS

10 KLIENCI IFS NA ŚWIECIE 10KLIENCI IFS © 2010 IFS

11 KLIENCI IFS NA ŚWIECIE 11 SEKTOR SPOŻYWCZY KLIENCI IFS Polarbröd De-Vau-Ge Chingford Heaven Hill Kettle Foods Canbra Foods Serpeska Nature´s Path Boyds coffee I.D.C. Cloetta Fatoglu. Graasten Salater F.M.G. Al-Rabie Pepsi Adeka Bombay Sweets IAMS Renuka Group Sianr Sosro Contini

12 KLIENCI IFS NA ŚWIECIE 12 SEKTOR SPOŻYWCZY W POLSCE KLIENCI IFS Polarbröd De-Vau-Ge Chingford Heaven Hill Kettle Foods Canbra Foods Serpeska Nature´s Path Boyds coffee I.D.C. Cloetta Fatoglu. Graasten Salater F.M.G. Al-Rabie Pepsi Adeka Bombay Sweets IAMS Renuka Group Sianr Sosro Contini

13 WDROŻENIA W POLSCE © 2010 IFS

14 GRAAL © 2010 IFS 14 SEKTOR SPOŻYWCZY KLIENCI IFS Grupa Kapitałowa Graal jest największym krajowym producentem konserw rybnych oraz liderem branży przetwórstwa ryb. Obecnie Grupę Graal tworzy osiem spółek: Superfish, Kordex, Kooperol, Koral, Polinord, Gaster, Ruskij Caviar, Agrofish. Moduły IFS Applications: Finanse Dystrybucja Produkcja Remonty Zasoby Ludzkie Płace Liczba użytkowników: 150

15 NESTLE WATERS © 2010 IFS 15 SEKTOR SPOŻYWCZY KLIENCI IFS Nestlé Waters Polska S.A. należąca obecnie do Grupy Nestlé, powstała w wyniku przekształceń własnościowych firmy ESI Polska Sp. z o.o. (wcześniej ESI Distribution Sp. z o.o.). Nestlé Waters Polska S.A. tworzą obecnie: poprzednie spółki ESI Polska i Nałęczowianka oraz oddział Dar Natury. Moduły IFS Applications: Finanse Dystrybucja Zasoby Ludzkie Płace Liczba użytkowników: 80 użytkowników licencjonowanych Ponad 100 osób korzystających z systemu

16 I.D.C. POLONIA © 2010 IFS 16 SEKTOR SPOŻYWCZY KLIENCI IFS I.D.C. Polonia S.A. jest polskim oddziałem oraz wyłącznym dystrybutorem na polski rynek największego słowackiego producenta słodyczy i pieczywa cukierniczego – I.D.C. Holding, a.s. Moduły IFS Applications: Finanse Dystrybucja Liczba użytkowników: 25

17 IFS APPLICATIONS © 2010 IFS 17

18 IFS ENTERPRISE EXPLORER © 2010 IFS NOWE DOŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA 18IFS APPLICATIONS

19 IFS APPLICATIONS™ 19IFS APPLICATIONS IFS FOUNDATION1 ™ — TECHNOLOGIA I ARCHITEKTURA ANALIZA ZARZĄDCZA ANALIZY I RAPORTOWANIE ECO-FOOTPRINT MANAGEMENT ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ BUSINESS MODELER ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ZARZĄDZANIE ZADANIAMI REGUŁY KSIĘGOWE IFS TECHNOLOGIE BIZNESOWE ™ INTEGRACJA SYSTEMÓW I USŁUGI SIECIOWE OBSŁUGA ZDARZEŃ SYSTEMOWYCH ROZWIĄZANIA MOBILNE PORTAL OSOBISTY PORTALE B2B IFS FINANSE ™ KSIĘGA GŁÓWNA KONSOLIDACJA KONCERNU ŚRODKI TRWAŁE KSIĘGA NALEŻNOŚCI KSIĘGA ZOBOWIĄZAŃ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE BUDŻETOWANIE eFAKTURA IFS DYSTRYBUCJA ™ MAGAZYN ZAKUPY HARMONOGRAMY ZAKUPÓW ZAMÓWIENIA KLIENTÓW HARMONOGRAMY SPRZEDAŻY FAKTURY PLANOWANIE POPYTU IFS REMONTY ™ WYPOSAŻENIE MONITOROWANIE URZĄDZEŃ ODCZYTY URZĄDZEŃ WYDAJNOŚĆ URZĄDZEŃ ZLECENIA ROBOCZE PROFILAKTYKA HARMONOGRAMY I ALOKACJA ZASOBÓW INTEGRACJA Z SYSTEMAMI AUTOMATYKI ZARZĄDZANIE FLOTĄ KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SERWISOWA IFS ZASOBY LUDZKIE ™ PŁACE ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY DELEGACJE SZKOLENIA ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI I UPRAWNIENIAMI REKRUTACJA PORTLETY PRACOWNIKA IFS PRODUKCJA ™ EWIDENCJA PRODUKCJI KOSZTY ZLECENIA PRODUKCYJNE PRODUKCJA POWTARZALNA PRODUKCJA WSADOWA KONFIGURACJA I MONTAŻ NA ZAMÓWIENIE PROJEKTOWANIE NA ZAMÓWIENIE PRODUKCJA ZORIENTOWANA PROJEKTOWO HARMONOGRA- MOWANIE OPERACYJNE PLANOWANIE WIELOODDZIAŁOWE IFS PROJEKTOWANIE ™ ZARZĄDZANIE DANYMI O PRODUKTACH DANE O URZĄDZENIACH ZARZĄDZANIE ZMIANAMI KONSTRUKCYJNYMI DOSTAWA WG. PROJEKTU IFS SPRZEDAŻ I SERWIS ™ SPRZEDAŻ I MARKETING WEB STORE KONFIGURATOR SPRZEDAŻY CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA OBSŁUGA KLIENTA W TERENIE UMOWY SERWISOWE IFS PROJEKT ™ ZARZĄDZANIE PROJEKTEM BUDŻETOWANIE PROJEKTU PLANOWANIE PROJEKTU ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZARZĄDZANIE SUBKONTRAKTAMI ZARZĄDZANIE KONTRAKTAMI RAPORTOWANIE PROJEKTU © 2010 IFS

20 ROZWÓJ PRODUKTÓW IFS APPLICATIONS © 2010 IFS DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO ANALIZY ZARZĄDCZE ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ, MARKETINGIEM I POPYTEM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA PRODUKTÓW ROZWIĄZANIA APLIKACYJNE PROCESY BIZNESOWE PROCESY POMOCNICZE Finanse i eFaktury Utrzymanie ruchu Wsparcie pracy zespołowej Zarządzanie dokumentacją Zasoby ludzkie Zarządzanie zapasami Zarządzanie jakością Portale osobiste Rozwój produktów Wprowadzanie nowych produktów Zarządzanie danymi produktów HACCP Kalkulacja kosztów Wycena Planowanie działań rynkowych Kampanie Analiza klientów Zamówienia klientów Zamówienia wstępne Źródła zaopatrzenia Planowanie popytu Prognozowanie zespołowe Plan główny i symulacje Cennik i upusty Umowy z klientami Rabaty i prowizje MARKETING I SPRZEDAŻ ZAOPATRZENIEPRODUKCJADYSTRYBUCJA ZARZĄDZANIE ŁAŃCHEM DOSTAW Planowanie wielodziałowe Planowanie potrzeba materiałowych Szczegółowe planowanie i harmonogramowanie Produkcja na magazyn Produkcja na zamówienie Zaopatrzenie Produkcja Magazynowanie i dostawy Monitorowanie dostaw Analizy jakościowe Traceability i zarządzanie partiami Plany kontrolne Statystyczne zarządzanie procesem

21 IDENTYFIKOWALNOŚĆ - TRACEABILITY © 2010 IFS 21

22 TRACEABILITY © 2010 IFS 22 POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO O TYM MÓWIĆ 1. Traceability w przemyśle spożywczym jest wymogiem stawianym przez uwarunkowania prawne i biznesowe takie jak: Rozporządzenie nr EC/178/2002 Rady Europy i Parlamentu Europejskiego, Normy ISO 22000 (w szczególności ISO 22005). 2. System zarządzania przedsiębiorstwem IFS Applications posiada zestaw narzędzi wystarczający do pełnego wsparcia wymagań identyfikowalności (traceability), a nawet przewyższający te wymagania.

23 TRACEBILITY © 2009 IFS 23 DEFINICJA Zgodnie z EC/178/2002: Tracebility (Identyfikowalność) to zdolność śledzenia i identyfikacja żywności, pasz i ich składników na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji EUROPA - Food Safety - General Food Law - Traceability http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/traceability/index_en.htm

24 TRACEABILITY W IFS APPLICATIONS © 2010 IFS 24 PODSTAWOWE CECHY Śledzenie może odbywać się na dwóch poziomach jednocześnie: Numery partii, Numery seryjne. Obligatoryjne podawanie numeru partii - dla pozycji śledzonych według partii/serii podanie tego parametru jest obowiązkowe dla każdej transakcji magazynowej. Generowanie numerów partii. Możliwość zabezpieczania jednoznaczności pochodzenia produktu – produkować można tylko z pojedynczej partii surowca. Kontrola partii podrzędnych. Powiązanie z kontrolą jakości. Monitorowanie cech partii w czasie rzeczywistym.

25 TRACEABILITY W IFS APPLICATIONS © 2010 IFS 25 TRANSAKCJE MAGAZYNOWE W zależności od wybranych opcji numery seryjne i/lub numery partii są śledzone w trakcie wykonywania wszelkich transakcji magazynowych. Najczęściej wykorzystywane typy transakcji, to: Przyjęcie z zamówienia zakupu – ustalane są numery partii i numery seryjne. Przyjęcie ze zlecenia produkcyjnego - ustalane są numery partii i numery seryjne. Wydanie na zlecenie produkcyjne – partia materiału (lub jej część) albo pozycje o określonych numerach seryjnych są „konsumowane” przez zlecenia produkcyjne. Przesunięcia międzymagazynowe – zmiana lokalizacji magazynowej partii magazynowych. Na tej podstawie możliwe jest określenie bieżącego statusu danej partii lub pozycji o numerze seryjnym oraz pełnej historii operacji, którym dana partia lub pozycja podlegała w trakcie swojego cyklu życia.

26 © 2009 IFS 26

27 TRACEABILITY W IFS APPLICATIONS © 2010 IFS 27 WYBRANE RAPORTY I ANALIZY Przegląd informacji o partii Zapas bieżący i jego lokalizacja. Historia transakcji magazynowych z użyciem danej partii. Informacja o produktach nadrzędnych wyprodukowanych z wykorzystaniem danej partii. Śledzenie pochodzenia wyrobu gotowego. Raport pokazuje, z jakich partii surowców została wyprodukowana dana partia produktu. Możliwe jest śledzenie wielopoziomowe, aż do poziomu „zamówienia zakupu” (dokładniej - dostawy związanej z zamówieniem zakupu). Śledzenie użycia pozycji magazynowej. Raport pokazuje, w skład jakich produktów weszła dana partia materiału. Możliwe jest śledzenie wielopoziomowe aż do poziomu „zamówienia klienta”. W ten sposób można określić, którzy klienci otrzymali produkty wytworzone z wadliwej partii surowca.

28 © 2009 IFS 28

29 TRACEABILITY W IFS APPLICATIONS © 2010 IFS 29 SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O PRODUKCJI I DOSTAWIE Informacja o zasobach, które brały udział w wytworzeniu określonej partii wyrobu. Możliwe jest określenie: Zasobów produkcyjnych (gdzie została wykonana operacja), Zasobów ludzkich (kto wykonał operację), Narzędzi (jakie narzędzia zostały wykorzystane). Informacje o parametrach procesu produkcyjnego. W przypadku gdy wykorzystywany jest moduł „kontroli jakości” w zakresie nadzoru nad procesem produkcyjnym, możliwe jest określenie, w jakich warunkach przebiegła produkcja danej partii produkcyjnej. W przypadku problemów jakościowych użytkownik, po poznaniu wielkości zmierzonych parametrów jakościowych, może wyszukać inne zlecenia produkcyjne, w trakcie których warunki wykonania były identyczne lub zbliżone. Następnie może określić, jakie partie wyrobów zostały w ich trakcie wytworzone.

30 www.IFSWORLD.com THIS DOCUMENT MAY CONTAIN STATEMENTS OF POSSIBLE FUTURE FUNCTIONALITY FOR IFS’S SOFTWARE PRODUCTS AND TECHNOLOGY. SUCH STATEMENTS OF FUTURE FUNCTIONALITY ARE FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND SHOULD NOT BE INTERPRETED AS ANY COMMITMENT OR REPRESENTATION. IFS AND ALL IFS PRODUCT NAMES ARE TRADEMARKS OF IFS. THE NAMES OF ACTUAL COMPANIES AND PRODUCTS MENTIONED HEREIN MAY BE THE TRADEMARKS OF THEIR RESPECTIVE OWNERS. © 2010 IFS


Pobierz ppt "Www.IFSWORLD.com. IFS APPLICATIONS W SEKTORZE SPOŻYWCZYM © 2010 IFS Marcin Kusek SENIOR BUSINESS CONSULTANT WARSZAWA, 18 LISTOPADA 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google