Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

T: BROŃ CHEMICZNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "T: BROŃ CHEMICZNA."— Zapis prezentacji:

1 T: BROŃ CHEMICZNA

2 Historia broni chemicznej. Działanie rażące broni chemicznej.
Charakterystyka bojowych środków trujących. Sposoby ochrony przed bojowymi środkami trującymi. Środki zapalające. Ochrona przed środkami zapalającymi.

3 Broń chemiczna, zwana też bronią C, w którym podstawowym czynnikiem rażącym są bojowe środki trujące – specjalna grupa związków chemicznych, które przez bezpośrednie działanie na organizm człowieka lub przez skażenie środowiska ( powietrza, wody, gleby) i żywności mogą spowodować masowe porażenie ludzi, zwierząt, roślin.

4 Historia broni chemicznej.
Broń chemiczna stosowana była od zawsze, w zależności od pomysłowości dowódców. Przykładem zastosowania środków bojowych może być np. użycie przez Spartan w czasie trwania wojny peloponeskiej, / rok p.n.e./, dymów trujących na bazie siarki i mokrego drewna.

5 Historia broni chemicznej. cd.
zastosowanie chloru przez Niemców w 1915 r., pod Ypres w dniu 22 kwietnia. Napad polegał na opróżnieniu 6000 butli stalowych /ok. 180 ton/ w czasie 5 min na odcinku 6-km frontu. Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym wiatr 2-3 m/s zatruciu uległo ok żołnierzy przeciwnika. Zmusiło to wojska francuskie do wycofanie się na znacznym odcinku frontu. Po sukcesach niemieckich, po BST sięgnęły inne kraje ogółem w czasie I wojny wyprodukowano ok ton. Zatruciu uległo osób, w tym śmiertelnych zatruć było , co stanowi 7,7 % śmiertelności.

6 Rozwój broni chemicznej.
agresja Włoch na Etiopię i użycie iperytu przeciwko oddziałom etiopskim. Z ogólnej liczby 50 tys. poległych Etiopczyków, aż 15 tys. zginęło od gazów bojowych. Japończycy kilkakrotnie użyli iperytu i fosgenu przeciwko Chińczykom. W niektórych walkach 10% strat chińskich spowodowanych było gazami bojowymi. wojna domowa w Hiszpanii. Kilkakrotne, nieudokumentowane użycie pocisków z gazem duszącym przez wojska gen. Franco wojna Irak-Iran. Saddam Hussain rozkazał zrzucić na Teheran bomby wypełnione mieszanką sarinu i iperytu. operacja Anfal. Irak zaatakował gazami bojowymi kurdyjskie miasto Halabdża. Zginęło 5 tys. ludzi. Amerykanie w Wietnamie Francuzi i Hiszpanie przeciw powstańcom w Maroku

7 Konwencja o zakazie broni chemicznej (ang
Konwencja o zakazie broni chemicznej (ang. Chemical Weapons Convention, CWC) traktat podpisany 13 stycznia 1993, a obowiązujący od 29 kwietnia Obecnie wiąże 182 państwa. Konwencja zakazuje produkcji, rozwoju, składowania, przekazywania i nabywania oraz użycia broni chemicznej. Zobowiązuje też sygnatariuszy do udzielenia informacji o posiadanej broni tego rodzaju i jej zniszczenia oraz udostępnienia danych na temat przemysłu chemicznego. Nad przestrzeganiem traktatu czuwa Międzynarodowa Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej, której siedziba znajduje się w Hadze.

8

9 Działanie rażące broni chemicznej.
Głównymi właściwościami BST są: Zdolność masowego rażenia na dużych obszarach. Zdolność przenikania do nieszczelnych pomieszczeń. Zachowanie zdolności rażenia w powietrzu, w terenie, i skażonych przedmiotach przez określony czas w zależności od użytego środka chemicznego. Wadą BST jest znikoma odporność na warunki meteorologiczne, zwłaszcza: Wiatr; Deszcz.

10 Co to są bojowe środki trujące BST ?
Są to substancje chemiczne; Mają na celu: Nagłe zahamowanie funkcjonowania lub sparaliżowania organizmów żywych; Porażenie wzroku, układu oddechowego, pokarmowego; Środki niszczenia roślin stosowane są głównie w celu wyeliminowania kryjówek przeciwnika;

11 Porażenie BST następuje wskutek:
działanie skażonego powietrza na drogi oddechowe, oczy i skórę; Spożywanie skażonych produktów i picia skażonej wody (oddziaływanie na układ pokarmowy); Zetknięcie się ze środkami znajdującego się na przedmiotach. Charakterystykę toksyczności „k „oblicza się na podstawie iloczynu stężenia środka trującego „c” i czasu ekspozycji „t” K= c X t

12 Podział BST w zależności od trwałości
Dymy trujące ( wywołują kszel, łzawienie) acetofen adamsyt Trwałe środki trujące (utrzymują swoje rażące działanie od kilku godzin do kilku dni, a nawet tygodni, wyparowuja powoli) /TST/ to: V- gazy, Sarin, Soman, Tabun, iperyt, luizyt, Nietrwałe środki trujące ( działają rażąco od kilku do kilkudziesięciu minut)/NST/to: Kwas pruski, Fosgen, Chlorocyjan.

13 Ze względu na sposób działania BST podzielono na 6 grup.
Paraliżująco-drgawkowe (związki fosforoorganiczne). Przedstawiciele to: V-gazy, Sarin, Soman, Tabun. Przenikają błyskawicznie przez skórę, błony śluzowe, drogi oddechowe. Obawy pojawiają się po 30s a po 1min następuje utrata przytomności. Objawy: Zwężenie źrenic, znieruchomienie oczu; Wydzielina z jamy ustnej; Zwolnienie akcji serca; Gwałtowne drgawki; Skurcze kręgosłupa z odchyleniem głowy do tyłu; Utrata przytomności; Zatrzymanie oddechu.

14 2. Parzące: Objawy: 3. Duszące: Iperyt; Luizyt.
Przenikają przez skórę, drogi oddechowe, błony śluzowe lub przewód pokarmowy. Objawy: Na skórze: rumień, pęcherze wypełnione płynem surowiczym, głębokie owrzodzenia; Na oczach i w oczach: gwałtowne łzawienie, światłowstręt, zapalenie spojówek, owrzodzenie wewnątrz oczu; W układzie oddechowym: kaszel, chrypa, bezgłos, zapalenie dróg oddechowych, ropień płuc, uduszenie. W przewodzie pokarmowym: owrzodzenie, bóle, nudności, wymioty, krwawienie, biegunka. 3. Duszące: Fosgen; Dwufosgen; Chlor; Zatrucie następuje przez drogi oddechowe po kilku godzinnym utajnieniu. Porażenie dróg oddechowych, narastająca duszność, sinica skóry, jednolite słabe tętno, śmierć.

15 4. Ogólnotrujące: Objawy: 5. Psychochemiczne:
Kwas pruski (cyjanowodór) Chlorocyjany; Zatrucie następu przez drogi oddechowe lub błony śluzowe, układ pokarmowy i wilgotna skórę. Objawy: Porażenie gardła; Zawroty głowy; Duszności; Utrata przytomności; Drgawki oraz porażenie centralnego układu nerwowego i oddechowego. 5. Psychochemiczne: LSD-25 Sernyl Do zatrucia dochodzi po przez układ pokarmowy lub oddechowy. Halucynacje, przewidzenia, złudzenia; Uczucie strachu, Zaburzenia ruchowe, zobojętnienie, zniechęcenie.

16 6. Drażniące: Objawy: Chloroacetofenon; Adamsyt.
Zatrucia z reguły następują przez układ pokarmowy lub oddechowy (zatrucia wodą). Objawy: Łzawienie, Kichanie, Kaszel, Nieżyt oskrzeli i tchawicy, Obrzęk płuc.

17 ŚRODKI ROŚLINOBÓJCZE Substancje chemiczne, które stosowane w małych ilościach dezorganizują wzrost roślin. Stosowane są do hamowania rozwoju albo niszczenia roślin. Substanceje chemiczne powodujące opadanie liści z drzew i krzewów. Substancje chemiczne stosowane do wysuszania roślin, głównie listowia i źdźbeł, przed zbiorami (ziemniaki, buraki). Substancje chemiczne używane do niszczenia roślin zdrewniałych, krzewów i drzew

18 TOKSYNY – substancje trujące wydzielane przez organizmy żywe
Zwierzęce – pochodzenie od ryb jadowitych: fugu, mureny ( toksyny paraliżujące) Roślinne – kurara ( środek o działaniu paraliżującym) cykutotoksyna ( występuje w szaleju jadowitym, powoduje pobudzenie, drgawki oraz wymioty) Bakteryjne jad kiełbasiany – występuje najczęściej w zepsutej żywności. Objawy po 12 h. lub w ciągu 3 dni objawy: nudności, biegunka, zaburzenia wzroku, porażenie mięsni oddechowych( zatrzymanie oddechu, śmierć)

19 TOKSYCZNE ŚRODKI PRZEMYSŁOWE
Amoniak bezbarwny, lżejszy od powietrza gaz o przenikliwym zapachu; wywołuje ostry kaszel, obrzęk płuc, poparzenie skóry, utratę wzroku Chlor – żółtozielony gaz, cięższy od powietrza, wywołuje niewydolność oddechową, owrzodzenie spojówek, podrażenienie skóry, bóle głowy, niepokój Kwas azotowy – żółta ciecz o przykrym, przenikliwym zapachu, wywołuje zapalenie oskrzeli, rozedmę płuc, oparzenia, porażenie wzroku Kwas siarkowy – bezbarwna, bezwonna, oleista ciecz, działanie j.w.

20 Sposoby ochrony przed bojowymi środkami trującymi.
Pod pojęciem op. chem. należy rozumieć wszystkie przedsięwzięcia mające na celu: Zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa ludności; Likwidacje skutków napadu powietrznego; Zadania te mogą być zrealizowane po przez organizacje sprawnych systemów: Powiadamiania; Obrony biernej; Obrony czynnej.

21 System powiadamiania obejmuje:
Wykrycie napadu; Rozpoznanie rodzaju środka BST; Powiadomienie o napadzie. Środki obrony biernej stanowią: Indywidualne środki ochrony/maska przeciw gazowa, odzież ochronna, narzutki z folii itp../; Zbiorowe środki ochrony /schrony i ukrycia/; W skład obrony czynnej wchodzą: Przedsięwzięcia organizacyjno – szkoleniowe; Pierwsza pomoc oraz leczenie zatrutych i rannych; Likwidacja skutków napadu chemicznego.

22 Środki zapalające. Środki zapalające także wchodzą w skład broni chemicznej. Służą do rażenia: Ludzi; Infrastruktury; Urządzeń obronnych; Zapasów; Zasiewów; Lasów itp..

23 Do przenoszenia środków zapalających mogą służyć:
Bomby lotnicze; Pociski artyleryjskie; Fugasy; Granaty; Miotacze ognia; Inne środki przenoszenia ładunków bojowych.

24 Najczęściej stosowane środki zapalające to:
Napalm / °C/ bomby, pociski artyleryjskie, miotacze ognia, zbiorniki zapalające, fugasy; Pirożel / °C/ bomby lotnicze; Magnez / °C/ bomby lotnicze, pociski artyleryjskie miny, granaty; Termit /3000°C/ bomby lotnicze, pociski artyleryjskie, granaty; Fosfor biały / °C/bomby lotnicze, pociski artyleryjskie, miny.

25 Ochrona przed środkami zapalającymi
Bojowe środki zapalające wytwarzają bardzo wysoką temperaturę, są trudne do ugaszenia ze względu na swój skład. Z reguły gasi się je odcinając dopływ tlenu lub dużą ilością wody (z wyjątkiem termitu i fosforu - których nie wolno gasić wodą), piaskiem i za pomocą gaśnic. Do ochrony ludzi stosuje się: - schrony, podpiwniczenia, stacje metra oraz inne ukrycia; Polowe ukrycia terenowe (transzeje, szczeliny przeciwlotnicze); Naturalne ukrycia terenowe (wąwozy, jaskinie, jary itp..) Indywidualne środki ochrony przed skażeniami i specjalne ubiory. Do ochrony sprzętu stosuje się: Przykryte okopy i ukrycia; Naturalne wąwozy i jary; Płótno brezentowe oraz inne dostępne materiały; Środki ppoż. (piasek, wodę, gaśnice itp..)

26 PYTANIA ?

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "T: BROŃ CHEMICZNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google