Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybrane rzeki Polski i Francji. Polska: Wisła Odra Niemen Dunaj Francja: Garonna Sekwana Rodan Loara.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybrane rzeki Polski i Francji. Polska: Wisła Odra Niemen Dunaj Francja: Garonna Sekwana Rodan Loara."— Zapis prezentacji:

1 Wybrane rzeki Polski i Francji

2 Polska: Wisła Odra Niemen Dunaj Francja: Garonna Sekwana Rodan Loara

3 POLSKAPOLSKA

4 Wisła Wisła (łac. i ang. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, o długości 1047 km. Jest także najdłuższą rzeką w zlewisku Morza Bałtyckiego.

5 Dorzecze Wisły zajmuje powierzchnię 194424 km² (w Polsce 168,7 tys. km²). Urzeźbienie dorzecza Wisły charakteryzuje średnie wzniesienie 270 m n.p.m., przy czym przeważająca część dorzecza (55%) położona jest na wysokościach 100-200 m n.p.m.; od 100- 300 m zawiera się ponad 3/4 dorzecza. Najwyższy punkt dorzecza leży na wysokości 2655 m n.p.m. (szczyt Gerlach w Tatrach). Cechą dorzecza Wisły jest asymetria - w znacznej mierze konsekwencja kierunku nachylenia Niżu Środkowoeuropejskiego ku północnemu zachodowi i kierunku spływu wód lodowcowych, przy równocześnie znacznej predyspozycji w budowie starszego podłoża. Asymetria dorzecza (prawostronnego do lewostronnego): 73-27%.

6 La Vistule La Vistule (en polonais : Wisła, en allemand: Weichsel) est le principal fleuve polonais.

7 Le bassin versant de la Vistule s'étend sur 194 424 km² ce qui représente plus de 60% de toute la Pologne et toute sa partie orientale (le reste du pays est principalement drainé par l'Oder (en polonais Odra). Le point le plus haut de ce bassin est situé dans les Tatras, à 2 663 m d'altitude, et son altitude moyenne est de 270 m. Cependant, 55% de la surface se situe à des altitudes comprises entre 100 et 200 m et même, 75% entre 100 m et 300 m. Le bassin est très dissymétrique, sa plus grande partie s'étend à l'est du fleuve.

8 Odra Odra (czes. Odra, niem. Oder, dł. Odra, gł. Wodra, łac. Viadua, Viadrus) - rzeka w Europie Środkowej, płynie przez Czechy, Polskę i Niemcy.

9 Odra swoje źródło ma na wzgórzu Fidlův kopec w Górach Odrzańskich na wysokości 633 m n.p.m.. Płynie przez Bramę Morawską, później przez Śląsk. W górnym biegu na krótkim odcinku jest rzeką graniczną między Polską a Czechami, a w dolnym – od ujścia Nysy Łużyckiej (w km 542,4) do Gryfina (km 17,1 Odry Zachodniej) – stanowi granicę między Polską i Niemcami (przez 178,8 km długości swojego biegu). Większymi miastami przez które przepływa Odra są: Ostrawa, Wrocław i Szczecin. W Kostrzynie nad Odrą do Odry uchodzi Warta.

10 L’Oder L'Oder (Odra en polonais, tchèque et sorabe ; Viadrus en latin) est un fleuve d'Europe centrale de 854 km de long qui se jette dans la mer Baltique. Il coule à travers la République tchèque (112 km) et la Pologne (742 km), et longe l'Allemagne (sur 187 km), formant alors en son milieu l'actuelle frontière naturelle entre l'Allemagne et la Pologne. C'est le 2e fleuve polonais (en longueur) après la Vistule.

11 L'Oder prend sa source à 627 m d'altitude en Moravie, au Fidlův kopec, dans l'Oderské vrchy, contrefort oriental des Sudètes près d’Olomouc, où il constitue sur une partie la frontière entre la Silésie et la Moravie ; après Ostrava, il traverse la frontière entre la République tchèque et la Pologne puis coule à travers les régions (Voïvodies) polonaises de Silésie, d'Opole, de Basse Silésie (et sa capitale, Wrocław), de Lubusz et enfin de Poméranie occidentale et sa capitale Szczecin.

12 Niemen Niemen (biał. Нёман – Nioman, lit. Nemunas, ros. Неман – Nieman, niem. Memel) – rzeka płynąca przez Białoruś, Litwę i Rosję (obwód kaliningradzki). Długość – 937 km. Wypływa z okolic Mińska. Ma kręty, meandrowaty przebieg. Uchodzi ośmioramienną deltą do Zalewu Kurońskiego (Morze Bałtyckie).

13 Dzięki systemowi kanałów posiada połączenie z dorzeczem Dniepru (przez Kanał Ogińskiego z Prypecią), dorzeczem Wisły (przez Kanał Augustowski) i z rzeką Pregołą. Największe miasta położone nad Niemnem to Grodno i Kowno.

14 Le Niémen Le Niémen (en biélorusse : Нёман, Nioman, IPA : /'n ʲ oman/ ; en allemand : Memel ; en lituanien : Nemunas ; en russe : Неман, Neman) est un fleuve important d'Europe de l'Est coulant sur les territoires de la Biélorussie, de la Lituanie et de la Russie.

15 Le Niémen a une longueur de 937 km. Son bassin versant s'étend sur plus ou moins 98 000 kilomètres carrés. Il prend sa source en Biélorussie dans les hauteurs de Minsk et se dirige vers l'ouest puis le nord vers la Lituanie, puis débouche en un delta dans la lagune de Courlande près de Klaipėda. La partie finale de son cours délimite la frontière entre l'oblast de Kaliningrad (Russie) et la Lituanie.

16 Dunaj Dunaj (łac. Danubius, ang. Danube, niem. Donau, słow. Dunaj, węg. Duna, chorw. Dunav) – po Wołdze druga co do długości rzeka w Europie.

17 Dunaj jest jedyną w Europie większą rzeką, która płynie z zachodu na wschód. Po przepłynięciu 2888 kilometrów na pograniczu Rumunii i Ukrainy uchodzi do Morza Czarnego. Inaczej niż dla Renu, Wezery, Łaby czy Odry, w przypadku Dunaju i jego dopływów kilometry liczy się w przeciwną stronę niż prąd rzeki, tzn. w górę cieku. Oficjalnym punktem "0" jest latarnia morska w Sulinie nad Morzem Czarnym. Dorzecze Dunaju ma powierzchnię 795 686 km², co stanowi ponad 7,5% powierzchni Europy.

18 Le Danube Le Danube est le deuxième plus long cours d'eau d’Europe (après la Volga) et le plus long parcourant l’Union européenne. Il prend sa source dans la Forêt-Noire en Allemagne lorsque deux cours d’eau, la Brigach et le Breg, se rencontrent à Donaueschingen ; c’est à partir de ce point que le cours d’eau prend son nom de Danube. Mais la source précise du Danube est celle du Breg et donc la Brigach est le premier affluent important du Breg, nommé Danube dès leur confluence.

19 Le Danube est formé de deux ruisseaux descendant de la Forêt-Noire, la Breg et la Brigach. La Breg prend sa source près de Furtwangen, à 1 078 mètres d’altitude. Ayant un parcours plus long, sa source, qui ne se situe qu’à cent mètres de la ligne de partage des eaux du bassin du Rhin, est considérée comme la source géographique du Danube.

20 FRANCEFRANCE

21 Garonna Garonna (franc. Garonne) - rzeka w południowo- zachodniej Francji. Jej źródła znajdują się w Pirenejach na terytorium Hiszpanii.

22 W dużej części jej bieg znajduje sie na terytorium Gujenny. Na północ od Bordeaux Garonna łączy się z Dordogne tworząc Żyrondę i uchodzi do Oceanu Atlantyckiego w formie estuarium. Długość Garonny/Żyrondy wynosi 650 km. Garonnę charakteryzują duże wahania poziomu wody związane z pływami morskimi. Żeglowna na długości 200 km, połączona jest Kanałem Południowym z Morzem Śródziemnym.

23 La Garonne La Garonne est un fleuve français et espagnol qui coule sur 647 km. La Garonne a donné son nom aux départements français de Haute-Garonne, de Lot-et- Garonne et de Tarn-et-Garonne.

24 Le débit de la Garonne a été observé sur une période de 76 ans (1913-1988), au Mas-d'Agenais, localité du département de Lot-et-Garonne située à une douzaine de kilomètres en amont de la ville de Marmande. La surface prise en compte est de 52 000 km², ce qui correspond à près de 95 % du bassin versant total du fleuve qui fait plus ou moins 55 000 km².

25 Sekwana Sekwana (fr. Seine) jest rzeką w północnej Francji. Długość Sekwany wynosi 776 km, a powierzchnia dorzecza około 78 tys. km²; swe źródła bierze na Wyżynie Langres, a uchodzi w formie estuarium do Zatoki Sekwańskiej koło Hawru (kanał La Manche).

26 Sekwana jest żeglowna od ujścia do niej rzeki Aube, a statki morskie mogą płynąć nawet 125 km w górę rzeki do Rouen. Sekwana jest połączona kanałami z Renem i Rodanem. Głównym miastem przez które przepływa Sekwana jest stolica Francji - Paryż. Poza tym Rouen, Troyes i Hawr.

27 La Seine La Seine est un fleuve français, long de 777 kilomètres, qui coule dans le Bassin parisien et arrose notamment Troyes, Paris et Rouen. Sa source se situe à 446 mètres d'altitude à Source Seine, sur le plateau de Langres en Côte-d'Or. Son cours a une orientation générale du sud- est au nord-ouest.

28 Elle se jette dans la Manche, à hauteur du méridien du Hode, près du Havre. Son bassin versant, d'une superficie de 78 650 km², intéresse près de 30 % de la population du pays. Il est géré par l'agence de l'eau Seine-Normandie.

29 Rodan Rodan (fr. Rhône, frank.-prow. Rôno, oks. Ròse, wł. Rodano, łac. Rhodanus) – rzeka płynąca przez terytorium Szwajcarii i Francji. Długość – 812 km, powierzchnia dorzecza – 98 tys. km². Średni przepływ Rodanu (mierzony w Beaucaire) wynosi 1700 m³ na sekundę (na podstawie danych z lat 1920-2005).

30 Rodan jest jedyną dużą rzeką Francji zlewiska Morza Śródziemnego i jednocześnie drugą co do wielkości przepływu rzeką uchodzącą do Morza Śródziemnego. Jest najzasobniejszą w wodę rzeką Francji, ma także duży potencjał hydroenergetyczny. Poprzez Saonę ma połączenie z Loarą, a poprzez Kanał Południowy z Garonną. Rodan jest żeglowny na odcinku 670 km od ujścia rzeki Ain do morza.

31 Le Rhône Le Rhône est un fleuve d'Europe. Long de 812 kilomètres, il prend sa source au Saint-Gothard dans les Alpes suisses (290 km) et finit son cours dans le delta de Camargue en France (522 km ou 545 km selon le SANDRE) pour se jeter dans la mer Méditerranée. Il alimente au passage le lac Léman.

32 Le Rhône a le second débit de tous les fleuves s'écoulant en Méditerranée, après le Nil. Se jetant dans une mer sans marée, le fleuve a formé un delta avec des bras qui se sont déplacés globalement d'ouest en est au cours de la période historique. Désormais endigué, son delta est figé hormis lors de crues exceptionnelles comme par exemple en 1993, 1994 et 2003.

33 Loara Loara (franc. Loire) jest najdłuższą rzeką Francji. Jej długość wynosi 1020 km, a powierzchnia dorzecza 120,5 tys. km² (1/5 powierzchni Francji).

34 Źródła Loara bierze w na stokach Gerbier-de-Jonc we wschodniej części Masywu Centralnego, a uchodzi do Zatoki Biskajskiej (Ocean Atlantycki) w postaci estuarium. Od Roanne Loara jest żeglowna, a na długości 53 km w górę rzeki (do Nantes) jest dostępna dla statków morskich. Loara posiada połączenia z Sekwaną i Saoną za pomocą kanałów.

35 La Loire La Loire est un fleuve long de 1 013 kilomètres, ce qui en fait le plus long ayant son cours en France. Il prend sa source en Ardèche, au Mont Gerbier de Jonc.

36 Son embouchure se trouve dans la région des Pays de la Loire au sud de la Bretagne et à l'ouest de l'Anjou. La partie de son cours située en aval du confluent de la Vienne (à la hauteur de la commune de Candes-Saint- Martin dans l' Indre-et-Loire) et jusqu'à Saint-Nazaire s'appelle la Basse-Loire. Elle se jette dans l’océan Atlantique en Loire-Atlantique à travers un estuaire.


Pobierz ppt "Wybrane rzeki Polski i Francji. Polska: Wisła Odra Niemen Dunaj Francja: Garonna Sekwana Rodan Loara."

Podobne prezentacje


Reklamy Google