Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu."— Zapis prezentacji:

1 E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie M ULTIMEDIALNY K ATALOG Z AWODOWY ZAWÓD: TECHNIK HOTELARSTWA

2 ZADANIA ZAWODOWE ŚRODOWISKO PRACY PREDYSPOZYCJE CZY WIESZ, ŻE …? MASZYNY I NARZĘDZIA TECHNIK HOTELARSTWA LITERATURA WARUNKI FIZYCZNE KARIERA ZAWODOWA

3 C ZYM ZAJMUJE SIĘ T ECHNIK HOTELARSTWA ? ZADANIA ZAWODOWE : profesjonalna obsługa gości hotelowych, organizowanie i zarządzanie przedsiębiorstwem hotelowym, obsługa systemów rezerwacji miejsc noclegowych, promowanie oraz sprzedaż usług hotelarskich, sprzątanie, aranżacja wnętrz hotelowych, udzielanie informacji turystycznej, prowadzenie dokumentacji hotelowej, organizowanie usług gastronomicznych.

4 Miejsce wykonywania pracy Charakter pracy Praca technika hotelarstwa ma głównie charakter zespołowy. Technik hotelarstwa ma też cały czas kontakt z klientami. J AKA JEST SPECYFIKA ŚRODOWISKA PRACY T ECHNIKA HOTELARSTWA ? Technik hotelarstwa wykonuje swoją pracę w pomieszczeniach.

5 Możliwości zatrudnienia Technik hotelarstwa może znaleźć zatrudnienie między innymi w: hotelach, uzdrowiskach, pensjonatach, zajazdach. Może być również zatrudniony w organach administracji samorządowej, związanych z usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi noclegowe i agroturystyczne. Stanowiska pracy recepcjonista, pokojówka, menadżer obiektu hotelowego. J AKA JEST SPECYFIKA ŚRODOWISKA PRACY T ECHNIKA HOTELARSTWA ?

6 Czas pracy Praca technika hotelarstwa zazwyczaj wykonywana jest w systemie zmianowym, zarówno w dni powszednie, jak i święta. Zarobki Zarobki uzależnione są od stanowiska, od wielkości obiektu hotelowego i kształtują się od 1 200 zł brutto do 4 000 zł brutto (Źródło: www.wynagrodzenia.pl ). www.wynagrodzenia.pl Czynniki zagrażające zdrowiu Do czynników szkodliwych w zawodzie technika hotelarstwa zaliczamy: wielogodzinną pracę w pozycji stojącej (nadmierne obciążenie układu kostno-stawowego) oraz stres (wynikający na przykład z kontaktu z trudnym klientem). J AKA JEST SPECYFIKA ŚRODOWISKA PRACY T ECHNIKA HOTELARSTWA ?

7 J AKICH MASZYN I NARZĘDZI UŻYWA T ECHNIK HOTELARSTWA ? Terminal POS Telefon Kasa fiskalna Komputer Drukarka

8 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY urządzenie elektroniczne służące do kontaktu z bankiem za pośrednictwem centrum autoryzacyjnego w sytuacji, gdy klient za nabywany towar lub usługę płaci kartą płatniczą w celu rozliczenia transakcji. Terminal POS

9 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY elektroniczne urządzenie rejestrujące, które służy do prowadzenia zapisu obrotu oraz kwot podatku należnego ze sprzedaży. Kasa fiskalna

10 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY urządzenie elektroniczne służące do przechowywania, przetwarzania i przesyłania informacji. Komputer

11 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY komputerowe urządzenie peryferyjne, używane do drukowania tekstów i grafiki na papierze. Drukarka

12 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY urządzenie, które służy do prowadzenia rozmów na odległość. Telefon

13 J AKIE PREDYSPOZYCJE POWINIEN POSIADAĆ T ECHNIK HOTELARSTWA ? Osoba wykonująca zawód technika hotelarstwa powinna wykazywać zainteresowania ekonomiczne, administracyjne, marketingowe, prawne, językowe, ale przede wszystkim kulturoznawcze. Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są: akceptowanie usługowego charakteru pracy, odporność na stres, dobra aparycja i wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole, umiejętność podejmowania decyzji, samodzielność, odpowiedzialność, operatywność, życzliwość, uprzejmość, dyskrecja, spostrzegawczość i podzielność uwagi, uczciwość, dobra organizacja, zdolności negocjatorskie.

14 J AKIE WARUNKI FIZYCZNE SĄ NIEZBĘDNE W TYM ZAWODZIE ? Do wykonywania zawodu technika hotelarstwa niezbędna jest zręczność rąk i palców, swobodne komunikowanie się, dobra kondycja fizyczna, sprawność układu ruchowego, koordynacja wzrokowo - ruchowa, dobry wzrok i słuch. Do przeciwwskazań w wykonywaniu zawodu technika hotelarstwa należą widoczne wady postawy, wady wymowy, choroby skóry odkrytych części ciała, zaburzenia nerwicowe, nadmierna pobudliwość, uzależnienia, padaczka.

15 I NFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Istnieje możliwość wykonywania zawodu przez osoby z niepełnosprawnością, o ile pozwalają jej na to warunki zdrowotne. Ostateczną decyzję o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie podejmuje zawsze lekarz medycyny pracy.

16 JAK ZOSTAĆ T ECHNIKIEM HOTELARSTWA ? Technikum - 4 lata Egzaminy potwierdzające kwalifikacje T.11, T.12. Technikum - 4 lata Egzaminy potwierdzające kwalifikacje T.11, T.12. Technik hotelarstwa Gimnazjum 1. Studia wyższe zawodowe (licencjat) np. Turystyka i rekreacja, Gospodarka turystyczna, Hotelarstwo, Turystyka i sport, Gastronomia i hotelarstwo, Kulturoznawstwo. 3. Kursy i szkolenia kwalifikacyjne. 2. Studia podyplomowe np. Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie, Menadżer lecznictwa uzdrowiskowego, SPA&Wellness, Analiza ekonomiczna w biznesie turystycznym, Coaching biznesowy w turystyce, Zarządzanie zasobami ludzkimi w gospodarce turystycznej. Istnieje możliwość uzyskania kwalifikacji na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym. JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI ROZWOJU W TYM ZAWODZIE? Po zdaniu egzaminu maturalnego istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych. Przykładowe kierunki:

17 C ZY WIESZ, ŻE …? C IEKAWOSTKI Pierwszy hotel na świecie został otwarty w 1774 roku w Covent Garden. Hotel ten nazywał się Low's Grand Hotel, a jego właściciel David Low otworzył ten hotel w budynku należącym do pewnego bardzo ekscentrycznego lorda, który całe wnętrze upodobnił do okrętu wojennego. Pierwszy hotel z łazienkami powstał dopiero w 1829 roku. W Polsce decyzję o zaszeregowaniu hotelu do odpowiedniej kategorii wydaje Marszałek Województwa (na podstawie art.38 ustawy o usługach turystycznych). Kontrola spełniania odpowiednich standardów przez hotele powierzana jest komisji składającej się z przedstawicieli oraz specjalistów z zakresu hotelarstwa wybranych przez Marszałka Województwa, a także bardzo często przez przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej albo Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

18 „Organizacja pracy w hotelarstwie” (E. Mitura, E. Koniuszewska), „Hotelarstwo. Usługi- eksploatacja- zarządzanie” (A. Panasiuk, D. Szostak, A. Dołowy), „Hotel i jego infrastruktura ” (J. Wilczyński), „Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości” (M. Milewska, B. Włodarczyk), „Jakość i efektywność usług hotelarskich” (S. Borkowski, E. Wszendybył). C O CZYTAĆ ? L ITERATURA FACHOWA

19 B IBLIOGRAFIA Podstawa programowa kształcenia w zawodzie, opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z późn. zmianami. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie CKE, http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-left/egzamin-zawodowy http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-left/egzamin-zawodowy Materiały projektu „Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego”, www.gimnazjum2.lublin.pl/efs/prezentacja www.gimnazjum2.lublin.pl/efs/prezentacja Strony internetowe szkół prowadzących kształcenie w poszczególnych zawodach. „Podręcznik oceny zawodów z punktu widzenia różnych rodzajów niepełnosprawności. Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego” ( http://wupszczecin.home.pl/poradnik_gci/5_zeszyty_info rmacyjno_metodyczne/zeszyt_14.pdf ). http://wupszczecin.home.pl/poradnik_gci/5_zeszyty_info rmacyjno_metodyczne/zeszyt_14.pdf www.wynagrodzenia.pl (Raport Sedlak&Sedlak). www.wynagrodzenia.pl

20 WYWIAD DŹWIĘKOWY Posłuchaj w Multimedialnym Katalogu Zawodów wywiadu z T ECHNIKIEM HOTELARSTWA

21 P ODZIĘKOWANIA Pani Dyrektor Agnieszki Mazurkiewicz - IBB Grand Hotel Lublinianka, za pomoc w realizacji projektu. dla

22 SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ - QUIZY Zapoznałeś się z charakterystyką zawodu. Teraz sprawdź swoją wiedzę i predyspozycje do zawodu rozwiązując quizy interaktywne.


Pobierz ppt "E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google