Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opiekun w domu pomocy społecznej Czas trwania nauki: 2 lata.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opiekun w domu pomocy społecznej Czas trwania nauki: 2 lata."— Zapis prezentacji:

1 Opiekun w domu pomocy społecznej Czas trwania nauki: 2 lata

2 Kwalifikacja K1: Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

3 Charakterystyka zawodu i środowiska pracy: OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ: Czuwa nad stanem chorego, bierze udział w wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich i leczniczych oraz rehabilitacji, wykonuje prace porządkowe; Pracuje w zamkniętych pomieszczeniach w domach opieki społecznej, spokojnej starości, w szpitalach, hospicjach często w trudnych warunkach lokalowych, towarzyszy podopiecznym w trakcie spacerów, robienia zakupów. Pracuje samodzielnie lub z zespołem terapeutów, pielęgniarek, rehabilitantów, współpracuje z lekarzem i członkami rodzin, urzędnikami. Zajmuje się pielęgnacją, dbaniem o zdrowie osób chorych oraz niesamodzielnych, doradzaniem w zakresie sposobu spędzania wolnego czasu, czy mobilizowaniem do rozwijania jego zainteresowań. To zawód społeczny dla chcących nieść pomoc, lubiących pracę z ludźmi, otwartych i cierpliwych.

4 ` Dom pomocy społecznej – instytucja świadcząca na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb. Dom pomocy społecznej – instytucja świadcząca na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb. Zadaniem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki, oraz zaspakajanie ich potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązujących standardów. Zadaniem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki, oraz zaspakajanie ich potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązujących standardów.

5 Absolwent w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: rozpoznawania i oceniania stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego społecznego osoby podopiecznej; opracowywania indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby instytucji; sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielanie jej wsparcia emocjonalnego; utrzymywania sprawności i aktywizowanie podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym; wspierania oraz motywowania osoby podopiecznej do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiających samorealizację, rozwijających zainteresowania i usprawniających psychofizycznie oraz społecznie.

6 Możliwości zatrudnienia opiekuna: Domy pomocy społecznej Placówki prowadzonych przez organizacje pozarządowe hospicjum domy noclegowe Domy samotnych matek mieszkania podopiecznych Szpitale dla przewlekle chorych Placówki dziennego pobytu

7 Typowymi stanowiskami pracy dla opiekuna w domu pomocy społecznej są: opiekun chorego, rehabilitant, pomoc terapeuty i lekarza, asystent w zespole medycznym. Pokrewnymi stanowiskami pracy, na których może pracować opiekun w domu pomocy społecznej są: pielęgniarz, pomoc szpitalna, sanitariusz, fizjoterapeuta, masażysta. Opiekun w domu pomocy społecznej może prowadzić prywatną działalność, opiekując się osoba starszą lub dzieckiem. Zawodami pokrewnymi są: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekunka środowiskowa, pomoc domowa, opiekunka dziecięca.


Pobierz ppt "Opiekun w domu pomocy społecznej Czas trwania nauki: 2 lata."

Podobne prezentacje


Reklamy Google