Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa Środkowosudeckiego Regionu Gospodarki Odpadami w oparciu o Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce. Top Inwestycje Komunalne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa Środkowosudeckiego Regionu Gospodarki Odpadami w oparciu o Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce. Top Inwestycje Komunalne."— Zapis prezentacji:

1 Budowa Środkowosudeckiego Regionu Gospodarki Odpadami w oparciu o Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce. Top Inwestycje Komunalne

2 Sanikom sp. z o.o. data powstania – 1998 rok kapitał podstawowy – 9 084 500 PLN udziałowcy – 17 gmin województwa dolnośląskiego zatrudnienie – 150 osób Dbamy o czystość naszego środowiska.

3 Kalendarium: 2005 rok – decyzja o budowie Zakładu Utylizacji Odpadów w ramach projektu Ekosudety, 2007 rok – projekt koncepcji Ekosudety (7 gmin), 2008 rok – I etap: Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Sanikom sp. z o.o. wyraża zgodę na realizację projektu „Biologiczne unieszkodliwianie odpadów na polsko-czeskim pograniczu” II etap: zgoda Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na rozpoczęcie budowy nowej kwatery na składowisku odpadów komunalnych w Lubawce, 2009 rok – III etap: zgoda na realizację projektu: Budowa Środkowosudeckiego Regionu Gospodarki Odpadami w oparciu o Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, 2010 rok – udziałowcami spółki jest 17 gmin.

4 Inwestycje w Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce

5 Etap I Biologiczne unieszkodliwianie odpadów na polsko-czeskim pograniczu. Lubawka: budowa placu do kompostowania odpadów organicznych o powierzchni 4220m2 wraz z infrastrukturą (zbiornik na odcieki, sieci wodno-kanalizacyjne, linie zasilające, oświetlenie, ogrodzenie, drogi i place wewnętrzne), zakup przerzucarki do kompostu zakup, montaż kontenera socjalno- biurowego i wagi samochodowej wraz z oprogramowaniem, witryna internetowa poświęcona projektowi,

6 Etap I Biologiczne unieszkodliwianie opadów na polsko-czeskim pograniczu. cykl tekstów prasowych, informacji radiowych i telewizyjnych w mediach polskich i czeskich, ulotki kolportowane na polsko – czeskim pograniczu, prelekcje w szkołach na polsko – czeskim pograniczu. Zaclerz: zakup ciągnika do koszenia trawy, zakup kontenerów do selektywnej zbiórki bioodpadów. PARTNER PROJEKTU: Technické služby Žacléř spol. s r. o.

7 Etap I Biologiczne unieszkodliwianie odpadów na polsko-czeskim pograniczu. EFEKTY PROJEKTU: możliwość przetwarzania odpadów (biologiczna stabilizacja) w ilości 3000 ton rocznie, w tym 468 ton z czeskich gmin przeprowadzenie akcji edukacyjnej- edukacja 1000 osób gminy wypełnią przepisy związane ze zmniejszeniem ilości odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowiskach

8 Etap I Biologiczne unieszkodliwianie odpadów na polsko-czeskim pograniczu. WARTOŚĆ inwestycji netto: około 3 900 000 zł DOFINANSOWANIE z EFRR w ramach EWT: około 1 570 000 zł UŻYTKOWANIE: od 18 czerwca 2010 r. INWESTYCJA ZREALIZOWANA

9 Etap II Budowa kwatery na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne w Lubawce. budowa kwatery na komunalne odpady zmieszane budowa dróg, placów sieci energetycznych, oświetlenia, ogrodzenia, sieci kanalizacyjnych nadzór inwestorski, autorski EFEKTY PROJEKTU: Możliwość składowania odpadów po ich przetworzeniu WARTOŚĆ inwestycji netto: około 2 864 000 zł FINANSOWANIE z WFOŚiGW: pożyczka preferencyjna w wysokości 1 718 000 zł INWESTYCJA ZREALIZOWANA

10 Nowa kwatera na odpady

11 Zbiornik na odcieki

12 Przesiewanie odpadów i kompostowanie na płycie

13 Przerzucarka do kompostu

14 Punkt przyjęcia (waga)

15 Kontenery zakupione przez partnera czeskiego

16 Etap III Budowa Środkowosudeckiego Regionu Gospodarki Odpadami w oparciu o Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce.

17 NOWA MAPA UCHWAŁA NR XL/650/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z 30 kwietnia 2009 r. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami

18 WARTOŚĆ inwestycji: wartość inwestycji netto – 38 mln zł netto FINANSOWANIE: dofinansowanie RPO WD – 22 mln 500 tys. zł netto wkład własny (aport pieniężny wniesiony przez udziałowców) – 4 mln 7 tys. zł. netto pożyczka długoterminowa WFOŚiGW – 5 mln 800 tys. zł netto pożyczka płynnościowa – 19 mln 450 tys. zł netto

19 ZAKRES: prace budowlane: hala, place i drogi wewnętrzne, sieci kanalizacyjne i sieć wodociągowa, linie kablowe zasilające i oświetlenie zewnętrzne, ogrodzenie, zieleń ochronna dostawa linii do zagospodarowania odpadów dostawa kompostowni modułowej dostawa samochodu ciężarowego dostawa ładowarki o pojemności łyżki do 5m3

20 ZAKRES: dostawa ładowarki o pojemności łyżki do 1,5m3, dostawa kompaktora do odpadów, usługa inżyniera kontraktu, usługa nadzoru autorskiego, studium wykonalności, usługa audytu zewnętrznego projektu, promocja projektu.

21 OKRES REALIZACJI: luty 2012 – grudzień 2012 ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA: 147 948 mieszkańców Dolnego Śląska 17 gmin : Bolków, miasto Kamienna Góra, gmina wiejska Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Boguszów Gorce, Jawor, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie, Wojcieszów, Pielgrzymka, Świerzawa

22 REZULTATY: możliwość przetwarzania odpadów w ZUO Lubawka w ilości 15Mg/h – tj.: około 43 000 Mg rocznie w systemie dwuzmianowym, wydzielenie frakcji bio z odpadów komunalnych i skierowanie do kompostowania - około 16 000 Mg rocznie, 3-4 krotne przyspieszenie procesu kompostowania, zwiększenie wydajności kompostowni, możliwość odzysku szkła, metali żelaznych i nieżelaznych, ograniczenie odpadów do składowania

23 REZULTATY: przetwarzanie frakcji o wysokiej wartości opałowej na paliwo alternatywne – nie składujemy odpadów kalorycznych, ograniczenie odpadów biodegradowalnych do składowania deponowanie odpadów balastowych,

24 REZULTATY: zgodnie z Dyrektywą [2008/98/WE] odzysk: 50% papieru, szkła, metalu i tworzyw sztucznych z gospodarstw domowych do 2020 r. i 70% odpadów budowlanych możliwości: rozwój selektywnej zbiórki odzysk w ZZO (frakcja powyżej 60-80mm) Ograniczenia ilościowe deponowania odpadów biodegradowalnych w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku: do 31 grudnia 2010 r. - nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do 31 grudnia 2013 r. - nie więcej niż 50 % do 31 grudnia 2020 r. - nie więcej niż 35 %

25 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce

26 Schemat ideowy linii do przetwarzania odpadów w oparciu o prasę wysokiego zgniotu

27 Schemat technologiczny

28

29

30 Stabilizacja tlenowa

31 Kompostownia

32 Dalsze plany: Budowa stacji przeładowczych i punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów w Jaworze i Pielgrzymce. Budowa punktu gromadzenia odpadów w Kamiennej Górze wraz z warsztatami, częścią socjalną i parkingami. Organizacja zakładu przetwarzania odpadów selektywnie zebranych (papier, szkło, PET) w Lubawce.

33 Dalsze plany: Budowa stacji przeładowczych i punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów w Jaworze i Pielgrzymce. Budowa punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów w Kamiennej Górze wraz z warsztatami, częścią socjalną i parkingami. Organizacja zakładu przetwarzania odpadów selektywnie zebranych (papier, szkło, PET) w Lubawce.

34 Sanikom sp. z o.o. Dziękuję za uwagę. ul. Nadbrzeżna 5a 58-420 Lubawka sanikom.com.pl/sortownia


Pobierz ppt "Budowa Środkowosudeckiego Regionu Gospodarki Odpadami w oparciu o Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce. Top Inwestycje Komunalne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google