Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koleje samorządowe w ujęciu Planu Transportowego dla województwa dolnośląskiego Kliczków, 4 listopada 2015 Agnieszka Zakęś Zastępca Dyrektora Departamentu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koleje samorządowe w ujęciu Planu Transportowego dla województwa dolnośląskiego Kliczków, 4 listopada 2015 Agnieszka Zakęś Zastępca Dyrektora Departamentu."— Zapis prezentacji:

1

2 Koleje samorządowe w ujęciu Planu Transportowego dla województwa dolnośląskiego Kliczków, 4 listopada 2015 Agnieszka Zakęś Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

3 Wizja i cele transportu publicznego WIZJA: Dolnośląski system regionalnego transportu publicznego, służyć będzie całodziennemu cyklicznemu skomunikowaniu ze stolicą województwa oraz między sobą wszystkich ośrodków powiatowych, pozostałych ośrodków miejskich o znacznym potencjalne oraz głównych miejscowości turystycznych. Powyższy cel winien być realizowany przy zapewnieniu prędkości podróży konkurencyjnej w stosunku do indywidualnych środków transportu (w tym samochodu osobowego), zapewniając co najmniej 80% populacji województwa dostęp do środka transportu publicznego bezpośrednio w miejscowości zamieszkania, a pozostałym mieszkańcom w odległości nie większej niż 10 km od miejsca zamieszania. CEL: Nadrzędnym celem publicznego transportu zbiorowego jest zapewnienie mieszkańcom województwa dolnośląskiego stabilnej oferty przewozowej w oparciu o tzw. standard gwarantowany przy jednoczesnym ograniczaniu obszarów wykluczonych komunikacyjnie.

4 Koncepcja połączeń regionalnych w planie transportowym Determinanty prawne Czynniki demograficzne i społeczne Generatory ruchu Stan obecny OKREŚLENIE POTRZEB TRANSPORTOWYCH  Planowana sieć komunikacyjna  Finansowanie usług przewozowych  Organizacja rynku przewozów  Standard usług przewozowych  System informacji pasażerskiej  Kierunki rozwoju transportu publicznego

5 Logika konstrukcji sieci Logika, na podstawie której opracowano koncepcje sieci połączeń opiera się na połączeniu wszystkich miast powiatowych bezpośrednio z Wrocławiem w priorytetowym standardzie oraz sąsiednich miast powiatowych między sobą połączeniami o kategorii standardowej. Pozostałe istotne generatory ruchu nieznajdujące się na przebiegu podstawowej sieci komunikacyjnej są do niej dołączane w standardzie uzupełniającym. Sieć transportowa opiera się zatem na trzech kategoriach linii: Priorytetowe – o wysokiej częstotliwości kursowania z interwałem ok. 60’, łączące stolice powiatów ze stolicą województwa; Standardowe – o średniej częstotliwości kursowania z interwałem ok. 120’, łączące siedziby sąsiednich powiatów; Uzupełniające – o niższej częstotliwości kursowania z interwałem ok. 240’, na liniach o charakterze turystycznym oraz stycznym (np. do sąsiednich województw).

6

7 Koncepcja standardu gwarantowanego Proponowane rozwiązania opierają się na koncepcji „standardu gwarantowanego”. Plan Transportowy określa siatkę połączeń oraz liczby kursów na tej siatce w postaci gwarantowanej, która będzie mogła być sfinansowana stosownie do możliwości budżetowych województwa. Możliwe jest również wzbogacanie oferty poprzez:  zawieranie umów z „lokalnymi” organizatorami transportu, na przykład ze związkami powiatów;  zawieranie umów pomiędzy marszałkami sąsiednich województw;  przeznaczenie dodatkowych środków własnych. Nie zakłada się zmian w standardzie gwarantowanym w kolejnych latach, których dotyczy Plan (w szczególności zmian w przebiegach linii oraz liczbach kursów). W sytuacji zwiększenia popytu na usługi przewozowe możliwe jest kreowanie usługi ponad standard gwarantowany.

8 Scenariusze rozwoju sieci połączeń Scenariusz I – stagnacja – utrzymanie obecnej oferty Pierwszy ze scenariuszy tzw. startowy, zakłada utrzymanie sieci połączeń kolejowych na obecnym poziomie i standardzie obsługi, a co za tym idzie na obecnym poziomie dofinansowania przewozów. Wariant ten jest wiążący wraz z dniem obowiązywania planu. Transport autobusowy pozostaje organizowany na zasadach komercyjnych jednak poziom obsługi jest na bieżąco monitorowany przez Organizatora. W razie konieczności podejmowane są działania interwencyjne. Scenariusz II – umiarkowany rozwój – stopniowy rozwój oferty Scenariusz ten zakłada ustandaryzowanie poziomu obsługi na poszczególnych liniach, zwiększenie standardu gwarantowanego połączeń oraz uzupełnienie sieci połączeń kolejowych o najważniejsze kierunki. Transport autobusowy stopniowo (na najważniejszych kierunkach) jest integrowany organizacyjnie z transportem kolejowym. Scenariusz III – pełen rozwój – oferta maksymalna Scenariusz ten zakłada stworzenie rozbudowanej sieci połączeń kolejowych na najważniejszych trasach, podczas gdy połączenia autobusowe stanowią charakter uzupełniający głównej sieci kolejowej.

9 Poprawa komfortu obsługi pasażerskiej Obsługa połączeń nowym lub zmodernizowanym taborem kolejowym

10 Efektywność i atrakcyjność kolei regionalnych jako skutek przyjętych rozwiązań 2015 – w trakcie realizacji 2016 – plan

11 Efektywność i atrakcyjność kolei regionalnych jako skutek przyjętych rozwiązań

12

13 Rentowność połączeń 2015 – dane za okres styczeń-wrzesień

14 Dziękuję za uwagę Kliczków, 4 listopada 2015

15


Pobierz ppt "Koleje samorządowe w ujęciu Planu Transportowego dla województwa dolnośląskiego Kliczków, 4 listopada 2015 Agnieszka Zakęś Zastępca Dyrektora Departamentu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google